КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Актуальні питання приватного права»

 

Локація: ауд. 4-1101, корпус 4

Організатори:

кафедра приватного та публічного права

Керівник гуртка:

к.ю.н., доц. Коваль О.М.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

 

 

 

Мета діяльності наукового гуртка: залучення студентів до проведення науково-дослідної діяльності, участі у наукових та бізнес-проектах, науково-практичних заходах та конкурсах, створення умов для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності та кар’єрного росту.

Основні завдання: поглиблення знань з дисциплін, які вивчаються, за обраним фахом; розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, набуття навиків дослідницької роботи та розширення кругозору та ерудиції; участь членів гуртка та інших студентів у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах  та конкурсах; організація та проведення зустрічей та майстер-класів з провідними іноземними і вітчизняними науковцями та викладачами вищих навчальних закладів, представниками органів державної влади та бізнесу,  експертами та фахівцями в площині сучасних технологій управління; організація та проведення екскурсій для ознайомлення з особливостями діяльності органів державної влади, провідних підприємств агарного сектора та інших галузей економіки; проведення спільних наукових досліджень за участю викладачів, студентів та представників бізнесу; розроблення студентських проектів та підтримка їх реалізації.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: правове регулювання приватних відносин у цифрову епоху.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

ЗАСІДАННЯ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

ЗАСІДАННЯ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

ЗАСІДАННЯ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА