КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Біотехнолог»

 

Локація: ауд. 1-0204, корпус 1

Організатори:

кафедра біотехнології, шкіри та хутра

Керівники гуртка:

к.т.н., доц. Волошина І.М.,

к.б.н., ст. досл. Жолобак Н.М.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

 

  

Мета діяльності наукового гуртка: залучити студентів до науково-дослідної роботи; створити умови для творчого росту студентів; удосконалення практичних навичок роботи в біотехнологічній, мікробіологічній та хімічній лабораторіях; сформувати здатність та інтерес до самостійного наукового пошуку, вміння побачити проблему та знайти способи її вирішення.

Основні завдання: забезпечити більш повне та глибоке засвоєння знань з біотехнології; розвивати творче мислення та розширювати науковий світогляд; формувати вміння застосовувати отримані знання в науковому пошуку та постановці експериментальних досліджень; навчити критично оцінювати інформацію, проводити її аналіз та робити адекватні висновки; стимулювати до генерації нових ідей та пошуку шляхів для їх втілення; сформувати навички організації та проведення самостійних наукових досліджень; створити наукову біотехнологічну школу в стінах КНУТД з метою підготовки власних науково-педагогічних кадрів.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: біотехнологія високомолекулярних сполук; препарати на основі живих мікроорганізмів та продуктів їх життєдіяльності; новітні мікробні технології; нанобіотехнологія.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

ГУРТОК «БІОТЕХНОЛОГ» ПІДБИВАЄ ПІДСУМКИ 2023 РОКУ. НАМ Є ЧИМ ПИШАТИСЯ!

НАУКОВИЙ ДЕБЮТ СТУДЕНТІВ-БІОТЕХНОЛОГІВ