КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Бізнес-орієнтоване спілкування»

 

Локація: ауд. 4-1220, корпус 4

Організатори:

кафедра філології та перекладу

Керівник гуртка:

ст. викл. Роєнко Л. В.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

21 лютого – Міжнародний день рідної мови

23 квітня – Міжнародний день англійської мови

26 вересня – Європейський день мов

Мета діяльності наукового гуртка: розвивати навички наукової роботи у студентів та застосування їх у самостійній науково – дослідній діяльності; поглиблювати знання студентів у сфері бізнес – орієнтованого спілкування іноземною мовою; розвивати навики студентів обговорювати питання бізнесу іноземною мовою; виховувати активність, креативність, зацікавленість  етикетом ділового спілкування; заохочення студентів до проведення наукової діяльності, опанування навичками наукового дослідження в межах пройдених тем.

Основні завдання: поглиблення знань з дисципліни Іноземна мова та Іноземна мова фахового спрямування; участь членів гуртка у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах  та конкурсах; познайомити студентів із функціональною лексикою, що використовується під час ділового спілкування; тренувати студентів у обговоренні поточних проблемних питань ділового характеру іноземною мовою; розвивати вміння студентів використовувати функціональну бізнес лексику під час імітованих бізнесових ситуацій та удосконалювати вміння студентів грамотно вести діалог іноземною мовою; виховувати у студентів активність, ініціативність, інтерес до правил етикету ділового спілкування; активізація наукових досліджень серед студентів, реалізація наукових, творчих, духовних інтересів студентів, поглиблення фахових знань, розвиток іншомовної компетенції.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: культура праці, актуальні економічні проблеми  сучасності, розвиток освіти та науки в Україні та світі, письмова бізнес-комунікація.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ