КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Хімічні технології»

 

Локація: ауд. 4-1307, корпус 4

Організатори:

кафедра філології та перекладу

Керівники гуртка:

ст. викл. Денисенко В.М.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

24 січня – Міжнародний день освіти

21 лютого – Міжнародний день рідної мови

23 квітня – Міжнародний день англійської мови

10 листопада – Всесвітній день науки за мир та розвиток

 

Мета діяльності наукового гуртка: реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів Університету; поглибити та урізноманітнити знання з фаху; формування особистості майбутнього фахівця високої кваліфікації.

Основні завдання: заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи студентів; закріплення у студентів теоретичних та практичних знань, розвитку творчого мислення та досягнення поглибленого освоєння навчальних дисциплін; навчити студентів методам науково-дослідної роботи, а саме постановці цілей і завдань, методам дослідження, пошуку і обробці матеріалу, аналізу отриманої інформації, підбиттю підсумків; закріплення у студентів теоретичних та практичних знань, розвитку творчого мислення підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт студентів; набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах тощо.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка:  інформаційні технології, хімічні технології, використання сучасних розробок в професійній діяльності майбутніх фахівців з різних спеціальностей.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ