КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Чисте довкілля – майбутнє країни»

 

Локація: ауд. 1-0244, 1-0262, корпус 1

Організатори:

кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження

Керівник гуртка:

д.т.н., проф. Плаван В.П.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

 

  

  

Мета діяльності наукового гуртка: формування екологічного світогляду студентів, їх заохочення/залучення до участі в природоохоронній діяльності для забезпечення сталого розвитку країни, подолання наслідків зміни клімату та адаптації до нових екологічних умов.

Основні завдання: організація науково-дослідницької діяльності для творчо обдарованих студентів; залучення студентів до участі у наукових конференціях, семінарах; заохочення студентів до участі у громадському житті факультету, університету; поглиблення наукових знань екологічного спрямування щодо екологічно-безпечних полімерних матеріалів, хімічних волокон, переробки відходів легкої і хімічної промисловості, очищення стічних вод промислових підприємств; зосередження уваги студентів на потенційних екологічних проблемах об’єктів хімічної промисловості та визначення шляхів їх подолання; допомога студентам, які мають схильність до наукових пошуків визначатися із об’єктами досліджень та майбутніми темами магістерських робіт.

Тематика досліджень наукового гуртка: використання або нейтралізації відходів промислового виробництва, зокрема, відходів полімерних матеріалів; розробка нових маловідходних технологій та переробка вторинної сировини; проблеми охорони навколишнього середовища від викидів промислових підприємств.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ