КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Дослідник»

 

Локація: ауд. 1-0201, 1-0212, корпус 1

Організатор:

кафедра біотехнології, шкіри та хутра

Керівник гуртка:

д.т.н., проф. Андреєва О.А.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

Засідання гуртка у весняному семестрі: 21.03.2024; 19.04.2024; 17.05.2024

05.04.2024 – Відвідування 34 Міжнародної спеціалізованої виставки взуття та аксесуарів «EXPO SHOE»

 

 

Мета діяльності наукового гуртка: виявлення здібної і талановитої молоді, яка виявляє схильність до науково-дослідної роботи; формування компетентностей стосовно традиційних підходів та сучасних розробок у сфері хімічних та біотехнологій: набуття практичних навичок проведення наукових досліджень.

Основні завдання: розвиток творчого мислення, розширення та формування наукового світогляду гуртківців; пошук та аналіз інформації з актуальних завдань та перспектив розвитку хімічних та біотехнологій; визначення будови, оцінювання фізико-хімічних та споживчих властивостей матеріалів біогенного та синтетичного походження; проведення аналітичних та експериментальних досліджень з удосконалення процесів біотехнологічного, шкіряно-хутрового та інших споріднених виробництв у напряму більш раціонального використання сировинно-матеріальних та енергетичних ресурсів, дбайливого відношення до навколишнього середовища (дослідження альтернативних матеріалів і способів оброблення сировини та напівфабрикату; підвищення ступеня ензимізації та екологізації виробництва; формування структури та властивостей з метою одержання бажаних показників якості і т.і.).

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: дослідження матеріалів біогенного та синтетичного походження; удосконалення процесів хімічних та біотехнологій.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ