КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Фармтехнолог»

 

Локація: ауд.1-0238, 1-0240, корпус 1

Організатори:

кафедра промислової фармації

Керівник гуртка:

д-р техн. наук, проф. Бессарабов В.І.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

 

  

  

Мета діяльності наукового гуртка: виявлення найбільш здібних і талановитих, здатних до науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти; створення організаційно-методичних умов для творчого зростання молоді; оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на комплексне розуміння проблеми в межах предметної сфери та з урахуванням міждисциплінарних зв’язків; залучення здобувачів вищої освіти до участі у науково-дослідній діяльності кафедри.

Основні завдання: забезпечення більш повного засвоєння навчального програмного матеріалу та поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються; розвиток творчого мислення, розширення та формування наукового світогляду членів гуртка; оволодіння методами наукових досліджень, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей; формування вмінь застосовувати теоретичні знання на практиці; розвиток критичного мислення та здатність комплексно вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї, демонструючи при цьому креативність; набуття навичок організації та ведення самостійних досліджень у відповідності до фаху; участь у науково-дослідній діяльності університетського, всеукраїнського та міжнародного рівнів за напрямами наукових досліджень; розвиток наукових шкіл, творчих колективів, підготовка у стінах КНУТД резерву молодих вчених та викладачів.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: фундаментальні технології активного довголіття.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ