КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Фітнес та рекреація»

 

Локація: ауд. 1-0006, корпус 1

Організатори:

кафедра фізичного виховання та здоров’я

Керівник гуртка:

к.м.н., доцент Томіч Л.М.

План наукового гуртка

 

Важливі дати

 

Мета діяльності наукового гуртка: розвиток креативності та творчого потенціалу здобувачів вищої освіти, набуття ними компетентностей здійснення та представлення наукового дослідження у сфері фізичної культури та спорту.

Основні завдання: формування у студентів здатності творчо мислити та вирішувати науково-педагогічні задачі як самостійно, так і в колективі, відповідно до особливостей та видів науково-педагогічних досліджень, підвищення мотивації студентів у здійсненні наукової діяльності та опануванні логіки педагогічних досліджень, набуття студентами компетентностей щодо оформлення наукових робіт та презентацій результатів теоретичних і практичних наукових пошуків на наукових конференціях різних рівнів.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: розвиток фізичного виховання та спорту в Україні: педагогічний аспект, психологічний аспект, вплив спорту на формування здоров’я, збереження здоров’я особистості, рекреаційні технології, актуальні проблеми фітнесу на сучасному етапі.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ