КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Креативний менеджер»

 

Локація: ауд. 4-0614, корпус 4

Організатори:

кафедра управління та смарт-інновацій

Керівник гуртка:

д.е.н., проф. Бондаренко С.М.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

 

  

  

Мета діяльності наукового гуртка: створення умов для творчого зростання здобувачів, розвитку їх наукових здібностей та дослідницьких компетентностей для майбутньої професійної діяльності й кар’єрного зростання.

Основні завдання: розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору й  ерудиції здобувачів; поглиблене вивчення здобувачами вищої освіти проблемних питань предметного поля спеціальності 073 Менеджмент; організація та мотивація наукової роботи здобувачів кафедри; виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів; залучення до досліджень студентів, які виявляють інтерес до наукової роботи; проведення спільних наукових досліджень за участю викладачів, студентів та представників бізнесу; розроблення студентських проектів та підтримка їх реалізації; участь членів гуртка та інших студентів у науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: сучасні практики управління корпоративною відповідальністю та сталий розвиток бізнесу в умовах глобалізації та цифровізації, удосконалення організаційно-економічного забезпечення управлінських рішень господарюючих суб’єктів в умовах геополітичних викликів.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК «КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖЕР» КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ТА СМАРТ-ІННОВАЦІЙ: ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА 2023–2024 Н.Р.