КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Німецький досвід»

 

Локація: ауд. 4-1312, корпус 4

Організатори:

кафедра філології та перекладу

Керівник гуртка:

ст. викладачка Кетова Т. М.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

24 січня – Міжнародний день освіти

21 лютого – Міжнародний день рідної мови

23 квітня – Всесвітній день книги

15 липня – Всесвітній день навичок молоді

14 вересня – Міжнародний день німецької мови

26 вересня – Європейський день мов

03 жовтня – День німецької єдності

Мета діяльності наукового гуртка: виявлення найбільш схильних до науково-дослідної роботи студентів, формування у них навичок наукової роботи та застосування їх у самостійній науково-дослідній діяльності, формування здатності до самоосвіти та саморозвитку, формування навичок публічних виступів та вдосконалення комунікативної лінгвістичної компетентності з метою повноцінного іншомовного функціонування у професійному середовищі.

Основні завдання: розширення й поглиблення теоретичних знань студентів з фаху та практичних знань з іноземної мови; сприяння в оволодінні методикою та навичками проведення самостійних наукових досліджень; набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі; удосконалення навичок самостійної роботи з науковою літературою; розвиток критичного мислення та креативності, розширення кругозору; залучення студентів до участі у науково-практичних заходах, наукових дискусіях, конференціях, семінарах кафедри філології та перекладу і університету.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: стан та вплив науки, економіки та промисловості, культури та дизайну в Україні та світі; професії та компетентності майбутнього; потенціал конкурентоздатності творчої молоді; життя в діджиталізованому світі; стилі та напрямки дизайну і їх національні особливості в Україні та інших країнах світу, молодіжні культури, значення знання іноземних мов в професійній сфері.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ