КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Опановуємо українську: країни і люди»

 

Локація: ауд. 4-1303, корпус 4

Організатори:

кафедра філології та перекладу

Керівниця гуртка:

к. філол. н., доц. Дворянчикова С. Є.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

21 лютого – Міжнародний день рідної мови

09 листопада – День української мови та писемності

 

  

Мета діяльності наукового гуртка: виховання в іноземних здобувачів, які опановують українську мову як іноземну, навичок наукової роботи, публічних виступів і застосування їх у самостійній науково-дослідній діяльності, покращення адаптації інокомунікантів у мовному середовищі; виявлення схильних до науково-дослідницької роботи вітчизняних здобувачів, котрі фахово опановують українську і англійську мову і літературу, переклад і методику їх викладання, і ознайомлення їх із засадами викладання української мови як іноземної як одним з пріоритетних напрямів української лінгводидактичної науки.

Основні завдання: залучення до роботи вітчизняних і іноземних здобувачів, які виявляють інтерес до наукової роботи; сприяння в оволодінні навичками проведення самостійних наукових досліджень; cприяння поглибленню та удосконаленню мовленнєвих навичок студентів-інокомунікантів з іноземної мови за допомогою консультацій викладача, опрацювання навчальної, художньої та публіцистичної літератури, перегляду відеофільмів та спілкування з носіями мови; розвиток наукового мислення, розширення кругозору та ерудиції здобувачів; поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються, стимулювання інтересу до професійного самовдосконалення; залучення іноземних здобувачів до участі в науковій діяльності, пов’язаної із вивченням іноземних мов; сприяння набуттю і розвитку у здобувачів, які навчаються за спеціальностями 035 Філологія та 014 Середня освіта, навичок, що пов’язані з професійним викладанням української мови інокомунікантам; залучення здобувачів як учасників наукових конференцій, конкурсів і наукових семінарів кафедри філології та перекладу і університету, круглих столів і форумів.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: актуальність знання іноземних мов в умовах всесвітньої глобалізації та сучасний стан освітнього процесу в Україні та в світі.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ