КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Педагогічний пошук»

 

Локація: ауд. 4-1007, корпус 4

Організатори:

кафедра фізичного виховання та здоров’я

Керівник гуртка:

к. пед. н., доц. Внукова О. М.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

 

Мета діяльності наукового гуртка: розвиток креативності та творчого потенціалу здобувачів вищої освіти, набуття ними компетентностей здійснення та представлення наукового дослідження з педагогічної тематики у сфері фізичної культури та спорту.

Основні завдання: формування у студентів здатності творчо мислити та вирішувати науково-педагогічні задачі як самостійно, так і в колективі, відповідно до особливостей та видів науково-педагогічних досліджень, підвищення мотивації студентів у здійсненні наукової діяльності та опануванні логіки педагогічних досліджень, набуття студентами компетентностей щодо оформлення наукових робіт та презентацій результатів теоретичних і практичних наукових пошуків на наукових конференціях різних рівнів.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: інструменти регулювання дотримання академічної доброчесності ЗВО України на сучасному етапі, розвиток фізичного виховання та спорту в Україні: історичний аспект, фізичне виховання як педагогічний процес, вплив спорту на формування моральних та патріотичних якостей студентської молоді, класики педагогіки про збереження здоров’я особистості, комунікативні педагогічні технології, актуальні проблеми фізичного виховання в Україні на сучасному етапі.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ