КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Pharmacon»

 

Локація: ауд. 1-0223, корпус 1

Організатори:

кафедра промислової фармації

Керівник гуртка:

к.х.н., доц. Кузьміна Г.І.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

 

  

  

Мета діяльності наукового гуртка: створення організаційно-методичних умов для творчого зростання молоді; виявлення найбільш здібних і талановитих, здатних до науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти; залучення здобувачів вищої освіти до участі у науково-дослідній діяльності кафедри; оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на комплексне розуміння проблеми в межах предметної сфери та з урахуванням міждисциплінарних зв’язків.

Основні завдання: набуття навичок організації та ведення самостійних досліджень у відповідності до фаху; розвиток критичного мислення та здатність комплексно вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї, демонструючи при цьому креативність; оволодіння методами наукових досліджень, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей; забезпечення більш повного засвоєння навчального програмного матеріалу та поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються; участь у науково-дослідній діяльності університетського, всеукраїнського та міжнародного рівнів за напрямами наукових досліджень; розвиток наукових шкіл, творчих колективів, підготовка у стінах КНУТД резерву молодих вчених та викладачів; набуття навичок організації та ведення самостійних досліджень у відповідності до фаху; розвиток творчого мислення, розширення та формування наукового світогляду членів гуртка.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: фундаментальні технології активного довголіття.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ