КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Пізнай себе»

 

Локація: ауд. 4-0313, корпус 4

Організатори:

кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну

Керівник гуртка:

к.психол.н., доц. Колодяжна А.В.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

 

 

Мета діяльності наукового гуртка: підвищення рівня наукової підготовки студентів; формування у студентів інтересу й потреби до наукової творчості; розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого ставлення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основні завдання: забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів; формування у студентів інтересу до наукової творчості і навичок роботи в наукових колективах, навчання методиці й способам самостійного вирішення наукових завдань в галузі психології; допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем; обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів студентських наукових гуртків; сприяння поглибленому вивчанню навчального матеріалу.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: актуальні проблеми психології.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА НА КАФЕДРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ