КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Позитивна психологія»

 

Локація: ауд. 4-0326, корпус 4

Організатори:

кафедра професійної освіти

в сфері технологій та дизайну

Керівник гуртка:

к.психол.н., доц. Кириченко Р.В.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

 

 

 

Мета діяльності наукового гуртка: вивчення ролі позитивних цінностей і відповідних їм рис особистості у забезпеченні досягнення людиною суб’єктивного, психологічного та соціального благополуччя.

Основні завдання: забезпечення розуміння психологічних передумов відчуття людиною суб’єктивного, психологічного та соціального благополуччя; усвідомлення змісту і можливостей̆ цілеспрямованого формування позитивних властивостей характеру і їх ролі у забезпеченості оптимального функціонування людини як суб’єкту діяльності і спілкування; опанування прийомами, спрямованими на формування позитивних рис характеру і підтримування оптимального гармонійного способу життя.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: теоретичне підґрунтя позитивної психології та її представники; історичні передумови виникнення позитивної психології; позитивні цінності і «сильні» риси особистості та підходи до їх виокремлення; щастя та психологічне благополуччя; роль позитивних емоцій в процесі ефективного функціонування людини як суб’єкта життєдіяльності; оптимізм, самооцінка та надія; методи здійснення позитивного психологічного впливу на людину; осмисленість життя та шляхи її досягнення; позитивна психологія у мультикультурному і соціальному контекстах; позитивне здоров’я: фізичне благополуччя та довголіття; розвиток лідерських якостей за допомогою інструментів позитивної психології.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА НА КАФЕДРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ