КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Професійна студія з фінансів та обліку»

 

Локація: ауд. 4-0502, корпус 4

Організатори:

кафедра фінансів та бізнес-консалтингу

Керівник гуртка:

к.е.н., доц. Бунда О.М.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

 

 

Мета діяльності наукового гуртка: формування професійних компетентностей майбутнього науковця, фахівця високої кваліфікації зі спеціальностей 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" та 071 "Облік і оподаткування".

Основні завдання: забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, наукових семінарів, тощо; формування у студентів інтересу до наукової творчості; оволодіння студентами методикою і навичками проведення самостійних наукових досліджень з фінансів, обліку та бізнес-консалтингу; сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу зі спеціальностей "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" та "Облік і оподаткування"; підготовка з числа найбільш обдарованих і талановитих студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів; представлення студентських старт-ап проєктів та підтримка їх реалізації.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: інноваційні методи і технології у сфері фінансів, обліку та бізнес консалтингу: європейський та український досвід.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА «ПРОФЕСІЙНА СТУДІЯ З ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ»