КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Розвиток інноваційного підприємництва в економіці знань»

 

Локація: ауд. 4-1403, корпус 4

Організатори:

кафедра підприємництва та бізнесу

Керівники гуртка:

д.е.н., проф. Гнатенко І.А.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

 

  

  

Мета діяльності наукового гуртка: залучення студентів до наукової, творчої діяльності у галузі бізнесу та підприємництва; створення основ та підвалин щодо формування комунікабельної, творчої, всебічно-розвинутої особистості; формування компетентностей креатора інноваційних ідей в сфері бізнесу; створення та примноження навиків майбутнього професіонала для науково-практичної діяльності у сфері підприємництва та економіки знань, інноваційної діяльності та європейської інтеграції; набуття високопрофесійних компетентностей за обраними спеціальностями.

Основні завдання: керівництво науковою роботою студентів щодо підготовки наукових статей; роботи на конкурс; доповіді на конференцію, симпозіуми, семінари; публікування тез: міжнародних, всеукраїнських, університетських; залучення членів гуртка до виконання науково-дослідницької роботи кафедри; участь у щорічних наукових студентських конференціях КНУТД; проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, зустрічей з стейкхолдерами у сфері підприємництва, інноваційної економіки та бізнесу.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: Інноваційний шлях розвитку підприємництва; Глобалізація та її наслідки для розвитку бізнесу; Особливості розвитку підприємництва та бізнесу в умовах війни; Функціонування підприємництва в економіці знань

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГУРТКА «РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ»