КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Школа молодого лінгвіста»

 

Локація: ауд. 4-1205, корпус 4

Організатори:

кафедра філології таперекладу

Керівниця гуртка:

Доц. Вишневська М.О.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

30 вересня: Міжнародний день перекладача

25 листопада: День прикладного лінгвіста

3 березня: Всесвітній день письменника

29 березня: Всесвітній день філолога

23 квітня: Shakespeare’s Day

25 травня: День філолога в Україні

Мета діяльності наукового гуртка: виявляти талановитих студентів, схильних до наукової роботи, та формувати у них навички самоосвіти, саморозвитку та комплексного розуміння проблем, вдосконалювати комунікативну лінгвістичну компетентність студентів, залучати їх до наукових, бізнес-проектів та конкурсів, а також створювати умови для творчого зростання та кар'єрного росту.

Основні завдання: розширення й поглиблення теоретичних знань студентів з обраної проблеми, систематизація й аналіз сучасних наукових підходів до розв’язання теоретичних і практичних завдань; поглиблення знань студентів із суміжних дисциплін; вдосконалення вмінь і навичок студентів самостійно вести наукові дослідження, користуватися сучасною методикою їх проведення; сприяння набуттю студентами навичок організаційної роботи в процесі постановки та проведення експерименту; розвиток умінь студентів застосовувати одержані знання при вирішенні конкретних наукових завдань; заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи студентів; удосконалення навичок самостійної роботи з науковою літературою; сприяння формуванню риторичних умінь (презентації, реферати, доповіді на конференціях тощо); обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів гуртка.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: лінгвістична інтерпретація англомовного художнього тексту; предмет та об’єкт лінгвістики тексту; лінгвістична інтерпретація тексту; зв’язок інтерпретації з іншими дисциплінами; типи текстів за прагматичною метою; категорії тексту; теорія інформації та види інформації в тексті; системна залежність та обумовленість всіх елементів художнього цілого; сюжет та композиційна структура художнього тексту.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ