КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Smart-ідеї в сфері міжнародного корпоративного бізнесу»

 

Локація: ауд. 4-1008, корпус 4

Організатори:

кафедра смарт-економіки

Керівники гуртка:

д.е.н., доц. Пузирьова П.В.,

к.е.н., доц. Будякова О.Ю.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

 

 

 

  

Мета діяльності наукового гуртка: залучення студентів до наукової, творчої діяльності у галузі міжнародних економічних глобалізаційних процесів; створення основ та підвалин щодо формування комунікабельної, творчої, всебічно-розвинутої особистості; формування компетентностей креатора smart-ідей в сфері міжнародного корпоративного бізнесу; створення та примноження навиків майбутнього професіонала для науково-практичної діяльності у сфері smart-економіки та міжнародного бізнесу, корпоративних відносин та міжнародної інтеграції; набуття високопрофесійних компетентностей за обраними спеціальностями.

Основні завдання: керівництво науковою роботою студентів щодо підготовки наукових статей; роботи на конкурс; доповіді на конференцію, симпозіуми, семінари; публікування тез: міжнародних, всеукраїнських, університетських; залучення членів гуртка до виконання науково-дослідницької роботи кафедри; участь у щорічних наукових студентських конференціях КНУТД; проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, зустрічей зі стейкхолдерами у сфері smart-економіки, корпоративної економіки та міжнародного бізнесу.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: smart-економіка як інноваційний шлях розвитку країни; глобалізація та її наслідки для розвитку економіки України; особливості корпоративної економіки та міжнародного бізнесу в Україні в умовах цифровізації; соціально-економічні наслідки основних тенденцій економічного розвитку.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА «SMART-ІДЕЇ В СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ»