КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Перспективні напрями науково-практичної діяльності в сучасному дизайні середовища»

 

Локація: ауд. 1-0399(9), корпус 1

Організатори:  

кафедра дизайну інтер’єру  і меблів

Керівник гуртка:

докт.арх., проф. Абизов В.А.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

 

 

 

Мета діяльності наукового гуртка: на основі досліджень сучасних інновацій і тенденцій формування архітектурного й предметно-просторового середовища ідентифікувати та розкрити перспективні напрями науковопрактичної діяльності в дизайні середовища.

Основні завдання: аналіз остатніх наукових і технологічних досягнень в галузі формування середовища життєдіяльності; виявлення найбільш актуальних напрямів сучасних наукових (магістерських) досліджень в дизайні середовища; встановлення основних чинників та умов формування сучасних об’єктів  дизайну середовища; дослідження та аналіз передового вітчизняного та закордонного досвіду щодо особливостей дизайну різноманітних об’єктів  дизайну середовища; визначення композиційних прийомів та художньо-образних засобів формування об’єктів середовища та створення їх сучасного дизайну; розробка рекомендацій та пропозицій щодо проектування середовищних систем та об’єктів.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: сучасні наукові дослідження проблем сталого розвитку в галузі дизайну середовища; типологічні та системно-структурні засади формування середовища житлових і громадських будівель на основі сучасних інновацій та передового досвіду їх проектування та будівництва; використання інноваційних технологій та  сучасних будівельних матеріалів в дизайні архітектурного середовища; світові тенденції формування внутрішнього простору сучасних цивільних будівель; основні засади використання композиційних прийомів та художньо-образних засобів в дизайні різноманітних об’єктів  середовища. 

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ