КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Застосування аналітичних та статистичних методів при розвʼязанні економічних та фізичних задач»

 

Локація: ауд. 4-705, корпус 4

Організатори:

кафедра прикладної фізики та вищої математики

Керівник гуртка:

к.ф.-м.н., доц. Волох Л.В.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

 

 

Мета діяльності наукового гуртка:  формування навичок пошуку, відбору та аналізу відомої з теми інформації;  зацікавлення у поглибленому вивченні дисциплін, які необхідні для подальшої наукової роботи;  застосування набутих знань до розв’язування практичних задач, побудови та аналізу відповідних математичних моделей та статистичних гіпотез.

Основні завдання: поглибити знання з дисциплін, які допускають практичне застосування, зрозуміле для студентів молодших курсів; ознайомити з відомими математичними моделями та статистичними гіпотезами, приділивши увагу насамперед тим, які стосуються майбутньої спеціалізації студентів; навчити формалізувати практичну проблему мовою математики; розвинути творче та аналітичне мислення шляхом розширення наукового кругозору, підвищення рівня ерудиції.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: статистична обробка та аналіз результатів економічної моделі та фізичного експерименту; аналіз та прогнозування результатів фізичного експерименту та математичного моделювання економічної задачі.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ