КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Київського національного університету технологій та дизайну

№ з/п

 

Шифр та назва спеціальності

Серія, № та дата видачі сертифікату

Термін дії

1

7.01010401

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

НД-ІІІ №1101317

25.05.2011

до 01.07.2018

2

7.01010401

Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

НД-ІІІ №1101318

25.05.2011

до 01.07.2019

3

7.01010401

Професійна освіта (дизайн)

НД-ІІІ №1176228

03.07.2015

до 01.07.2020

4

7.02020701

Дизайн (за видами) перепідготовка

НД-ІІІ №1156617

05.06.2013

до 01.07.2023

5*

7.02020701

Дизайн (за видами)

НД-ІІІ №1125235

02.07.2013

до 01.07.2023

6

7.03040101

Правознавство

НД-ІІІ №1180113

01.07.2016

до 01.07.2018

7

7.03050201

Економічна кібернетика

НД-ІІІ №1101321

25.05.2011

до 01.07. 2018

 

8

7.03050401

 

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

НД-ІІІ №1156620

05.06.2013

до 01.07. 2023

 

9

7.03050401

 

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) перепідготовка

НД-ІІІ №1156621

05.06.2013

до 01.07.2023

 

10*

7.03050401

 

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

НД-ІІІ №1125237

02.07.2013

до 01.07.2023

 

11

7.03050801

 

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

НД-ІІІ №1176461

03.07.2015

до 01.07. 2025

 

12

7.03050801

 

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) перепідготовка

НД-ІІІ №1176462

03.07.2015

до 01.07. 2025

13

7.03050701

Маркетинг (перепідготовка)

НД-ІІІ №1156625

05.06.2013

до 01.07. 2023

14

7.03050901

 

Облік і аудит

НД-ІІІ №1170305

11.07.2014

до 01.07. 2024

 

15

7.03050901

 

Облік і аудит (перепідготовка)

НД-ІІІ №1170309

11.07.2014

до 01.07. 2024

16

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

НД-ІІІ №1156628

05.06.2013

до 01.07. 2023

17

7.03060101

 

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) перепідготовка

НД-ІІІ №1156629

05.06.2013

до 01.07. 2023

 

18

7.05010102

 

Інформаційні технології проектування

НД-ІІІ №1115134

11.08.2011

до 01.07. 2021

 

19*

7.05010202

 

Системне програмування

НД-ІІІ №1101355

25.05.2011

до 01.07. 2018

 

20*

7.05010203

 

Спеціалізовані комп’ютерні системи

НД-ІІІ №1101357

25.05.2011

до 01.07. 2018

 

21

7.05050316

 

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

НД-ІІІ №1156756

05.06.2013

до 01.07. 2023

 

22

7.05130107

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

НД-ІІІ №1156761

05.06.2013

до 01.07. 2023

 

23

7.05130112

 

Технології обробки шкіри та хутра

НД-ІІІ №1156763

05.06.2013

до 01.07. 2023

 

24

7.05130114

 

Хімічні технології волокон

НД-ІII №1156765

05.06.2013

до 01.07. 2023

 

25

7.05130115

 

Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

НД-ІІІ №1170307

11.07.2014

до 01.07. 2024

 

26

7.05160103

 

Прядіння натуральних і хімічних волокон

НД-ІІІ №1156770

05.06.2013

до 01.07. 2023

 

27

7.05160202

 

Конструювання та технології швейних виробів

НД-ІІІ №1156773

05.06.2013

до 01.07. 2023

 

28*

7.05160202

 

Конструювання та технології швейних виробів

НД-ІІІ №1125240

02.07.2013

до 01.07. 2023

 

29

7.12020103

 

Технологія фармацевтичних препаратів

НД-ІII №1101352

25.05.2011

до 01.07. 2018

 

30

7.18010010

 

Якість, стандартизація та сертифікація

НД-ІII №1156777

05.06.2013

до 01.07. 2023

 

* Для факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси).