КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей ступеня магістра
Київського національного університету технологій та дизайну за Переліком-2015

№ з/п

 

Шифр та назва спеціальності

Серія, № та дата видачі сертифікату

Термін дії

1

022

Дизайн

НД №1185355

27.06.2017

до 01.07.2023

2

051

Економіка

НД №1185356

27.06.2017

до 01.07.2023

3

071

Облік і оподаткування

НД №1185359

27.06.2017

до 01.07.2024

4

072

Фінанси, банківська справа та страхування

НД №1185358

27.06.2017

до 01.07.2025

5

073

Менеджмент

НД №1185360

27.06.2017

до 01.07.2023

6

075

Маркетинг

НД №1185357

27.06.2017

до 01.07.2023

7

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

НД №1185372

27.06.2017

до 01.07.2022

8

133

Галузеве машинобудування

НД №1185364

27.06.2017

до 01.07.2023

9

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

НД №1185363

27.06.2017

до 01.07.2023

10

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

НД №1185367

27.06.2017

до 01.07.2023

11

161

Хімічні технології та інженерія

НД №1185368

27.06.2017

до 01.07.2025

12

182

Технології легкої промисловості

НД №1185369

27.06.2017

до 01.07.2023