КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Перелік сертифікатів про акредитацію освітніх програм ступеня магістра
Київського національного університету технологій та дизайну

№ з/п

Назва освітньо-професійної/освітньо-наукової програми

Шифр та назва спеціальності

Серія, № та дата видачі сертифікату

 

Термін дії

1

Дизайн (за видами)

022

Дизайн

УД №11007048

11.07.2018

до 01.07.2023

2

Бізнес-аналітика

051

Економіка

УД №11001454

11.07.2018

до 01.07.2023

3

Бізнес-адміністрування

073

Менеджмент

УД № 11002758

20.06.2018

до 01.07.2023

4

Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання

073

Менеджмент

УД № 11007049

11.07.2018

до 01.07.2023

5

Комп’ютерна інженерія

123

Комп’ютерна інженерія

№ 3634

25.11.2022

до 01.07.2028

6

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

133

Галузеве машинобудування

УД № 11007050

11.07.2018

до 01.07.2023

7

Проектування взуття та галантерейних виробів

182

Технології легкої промисловості

УД № 11007051

11.07.2018

до 01.07.2023

8

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

182

Технології легкої промисловості

УД № 11007055

11.07.2018

до 01.07.2023

9

Технології та дизайн трикотажу

182

Технології легкої промисловості

УД № 11007053

11.07.2018

до 01.07.2023

10

Конструювання та технології швейних виробів

182

Технології легкої промисловості

№ 2660

21.12.2021  

до 01.07.2027

11

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

182

Технології легкої промисловості

№ 3699

19.12.2022

до 01.07.2028

12

Електропобутова техніка

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

№ 3630

25.11.2022

до 01.07.2028

13

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015 

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

УД № 11007731

08.01.2019

до 01.07.2024

14

Комунікаційний маркетинг

075

Маркетинг

УД № 11007732

08.01.2019

до 01.07.2024

15

Господарсько-правова діяльність

081

Право

УД № 11007733

08.01.2019

до 01.07.2024

16

Управління інноваційною діяльністю

073

Менеджмент

УД № 11007781

08.01.2019

до 01.07.2024

17

Комп’ютерні науки

122

Комп’ютерні науки

УД № 11007782

08.01.2019

до 01.07.2024

18

Якість, стандартизація та сертифікація

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

УД № 11007783

08.01.2019

до 01.07.2024

19

Метрологія та вимірювальна техніка

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

УД № 11007784

08.01.2019

до 01.07.2024

20

Технологія та експертиза шкіри і хутра

161

Хімічні технології та інженерія

УД № 11007785

08.01.2019

до 01.07.2024

21

Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика

161

Хімічні технології та інженерія

УД № 11007786

08.01.2019

до 01.07.2024

22

Хімічні технології та дизайн волокнистих систем

161

Хімічні технології та інженерія

УД № 11007787

08.01.2019

до 01.07.2024

23

Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів

161

Хімічні технології та інженерія

УД № 11007788

08.01.2019

до 01.07.2024

24

Промислова фармація

226

Фармація, промислова фармація

УД № 11007789

08.01.2019

до 01.07.2024

25

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

072

Фінанси, банківська справа та страхування

УД № 11010020

25.02.2019

до 01.07.2024

26

Підприємництво та сервісна діяльність

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

УД № 11010021

25.02.2019

до 01.07.2024

27

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

УД № 11010022

25.02.2019

до 01.07.2024

28

Автоматизоване управління технологічними процесами

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

УД № 11010023

25.02.2019

до 01.07.2024

29

Технології легкої промисловості

182

Технології легкої промисловості

УД № 11008923

12.06.2019

до 01.07.2024

30

Мехатроніка та робототехніка

131

Прикладна механіка

№ 994

18.12.2020

до 01.07.2026

31

Біотехнологія високомолекулярних сполук

162

Біотехнології та біоінженерія

№ 901

18.12.2020

до 01.07.2026

 

* Для факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)