КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

КАФЕДРА ПРОМИСЛОВОЇ ФАРМАЦІЇ

СТРАШНИЙ Владислав Володимирович

заслужений діяч науки і техніки України, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214, 1-0213, 1-0207, 1-0209, 1-0211, 1-0216, 1-218, 1-0219, 1-0220, 1-0234, 1-0236, 1-0332, 1-0119а 

Контактні телефони: +38044-256-21-76, +38044-256-21-95

e-mail

 

Положення про кафедру ПФ

Програма розвитку кафедри ПФ до 2023 р.

 

Про кафедру

Якість фармацевтичної освіти - запорука розвитку фармацевтичної промисловості!

Фармацевтична галузь України в останні роки має динамічне темпи зростання та активного  розвитку. Об’єм українського фармацевтичного ринку складає понад  35 млрд. грн. і протягом останніх років має  сталу  тенденцію до зростання. Вітчизняна фармацевтична індустрія впевнено  займає впливові  позиції на фармацевтичному ринку по реалізації своєї продукції. Обсяг продажів вітчизняних лікарських засобів становить майже 30% у грошах і  65% у споживчих упаковках від загального об’єму національного ринку. Лідерство у виробництві фармацевтичної продукції впевнено займають фармацевтичні підприємства, що розташовані в м. Київ та Київській області.  29 київських фармацевтичних підприємств здійснюють випуск  понад 80% лікарських засобів із всього  вітчизняного виробництва. На фармацевтичних заводах київського регіону працюють понад 12.5 тис. працівників. Потреба у фахівцях для фармацевтичної індустрії, які мають спеціальну підготовку у галузі  промислової фармації зростає з кожним роком. Запровадження на українських підприємствах міжнародних та європейських норм і стандартів щодо забезпечення якості лікарських засобів у відповідності до вимог належної виробничої практики (GMP) вимагає від фармацевтичних підприємств значних інвестицій у кадровий потенціал. У найближчі роки сучасне фармацевтичне підприємство має бути забезпечено персоналом, який має професійну освіту з промислової фармації і досконало володіє принципами належної виробничої практики, знаннями сучасних технологій, підходами до управління продуктами та бізнес-процесами, правилами застосування  регуляторних функцій до  фармацевтичного сектору. Київський національний університет технологій та дизайну є єдиним закладом вищої освіти в Києві, який готує фахівців вищої кваліфікації на всіх рівнях вищої освіти безпосередньо за освітніми та освітньо-науковими програмами «Промислова фармація».

Розвиток кафедри, розширення наукових досліджень в галузі промислової фармації з широким залученням провідних фахівців, молодих вчених, аспірантів та студентів до науково-дослідних робіт повністю відповідає потребам галузі та державним цільовим програмам в секторі охорони здоров’я як на регіональному, так і на національному рівні. Практико-орієнтований підхід у підготовці спеціалістів з розробки та виробництва лікарських засобів, який базується на безпосередній участі студентів у роботі провідних фармацевтичних підприємств та  наукових дослідженнях  на кафедрі промислової фармації КНУТД, передбачає динамічний розвиток науково-дослідних потужностей університету у галузі «Біологія та охорона здоров’я».

Визнання у 2022 році наукових досліджень науковців школи фармації КНУТД на міжнародному рівні (61 місце у світовому рейтингу ТОП-100 найкращих наукових шкіл та університетів, які забезпечують випуск висококваліфікованих спеціалістів в області медицини та фармації за даними журналу  CEOWORLD Magazine)  сприяє динамічному розвитку міжнародного співробітництва в освітній та науковій галузі.

Динамічна та цілеспрямована інтеграція наукових досліджень школи фармації КНУТД до європейського дослідницького простору, участь університету в створені Київського інституту в Технологічному університеті Цілу - китайсько-українському закладі вищої освіти в Китайській Народній Республіці, в якому науково-педагогічні працівники кафедри успішно проходять стажування та приймають участь в освітньому процесі за програмами подвійних дипломів, сприятиме ефективному подальшому розвитку наукового напряму КНУТД «Фундаментальні технології активного довголіття» та забезпечить підготовку фахівців-магістрів та PhD для фармацевтичної промисловості України на новому рівні сприйняття євроінтеграційних процесів в галузі.

Історія розвитку кафедри

Свою історію кафедра промислової фармації веде з 27 листопада 2002 року, коли в університеті було засновано кафедру органічної та аналітичної хімії, завданням науково-педагогічного колективу якої було створення умов для розвитку нового напрямку підготовки «Фармація» за спеціальністю «Технології фармацевтичних препаратів». Очолила кафедру  к.х.н., професор Строкань А.П.

На початкових етапах кафедра промислової фармації функціонувала як  регіональне представництво Національного фармацевтичного університету (НФаУ) відповідно до угоди про спільну підготовку студентів. Плідна співпраця з НФаУ дала змогу в 2003 році кафедрі органічної та аналітичної хімії КНУТД одержати ліцензію на підготовку фахівців за  З  рівнем акредитації за напрямом 1102 «Фармація» зі спеціальності 7.110204 «Технології фармацевтичних препаратів».

У 2006 році згідно з рішенням Вченої ради КНУТД було змінено назву кафедри з «Органічної та аналітичної хімії» на «Промислової фармації».

У 2007 році кафедру промислової фармації очолив заслужений діяч науки і техніки України, доктор фармацевтичних наук, професор  Страшний В.В.

У 2008 р. кафедра пройшла акредитацію за напрямом 6.120201 «Фармація» зі спеціальності 6.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів» (ліцензійний обсяг – 50 осіб). Перший випуск студентів  відбувся у 2008 році.

Сьогодні на кафедрі ліцензовані та акредитовані освітні та освітньо-наукова програми підготовки фахівців «Промислова фармація» зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.

На факультеті хімічних та біофармацевтичних технологій студенти спеціальність Фармація промислова фармація користується найбільшим попитом, кожний рік на цю спеціальність вступає майже 100 абітурієнтів студентів. цієї спеціальності мають найвищу якість навчання. Угоди про співробітництво укладені з фармацевтичними підприємствами м. Києва: АТ «Фармак», ПрАТ «Фармацевтична компанія «Дарниця», АТ «Київмедпрепарат», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ТОВ «Фарма Старт» та ін. Тісний взаємозв’язок кафедра підтримує з Асоціацією виробників ліків України, Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості.

Велику допомогу в організації освітнього процессу, проведення виробничо-технологічних, переддипломних практик, в удосконаленні матеріально-технічної бази надають підприємства-партнери кафедри.

Науково-педагогічні працівники кафедри викладають наступні дисципліни:

1

Аналітична хімія

2

Анатомія та фізіологія людини

3

Біохімія та фармацевтична хімія

4

Валідація технологічного процесу та аналітичних методик 

5

Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

6

Належні практики у фармацевтичній галузі

7

Органічна хімія

8

Основи фармакології, токсикології та фізіології 

9

Спецобладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв

10

Технології активних фармацевтичних інгредієнтів

11

Технології фармацевтичних препаратів

12

Фармакогнозія  

13

Фармацевтична розробка лікарських засобів

14

Фармацевтична система якості

15

Аналітичні основи здорового способу життя 

Науково-педагогічні працівники

До кадрового складу кафедри промислової фармації входять 22 викладача. В тому числі 5 докторів наук, 3 професора, 1 професор університету, 14 кандидатів наук, 7 доцентів, 1 доцент університету та 3 асистенти:

СТРАШНИЙ Владислав Володимирович, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Завідувач кафедри.

    

У 1983 р. закінчив Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармацевт-провізор». У 2001 р. захистив докторську дисертацію присвячену науково-практичним основам стратегії маркетинга фармацевтичних виробництв, має ступінь МВА (магістр бізнесадміністрування). Читає курс лекцій з дисципліни «Стандартизація фармацевтичної продукції». Автор підручника-довідника «Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту» та посібника «Сучасні підходи щодо раціонального використання лікарських засобів в умовах військових лікувальних закладів».

ДІХТЯРЬОВ Сергій Івановичдоктор фармацевтичних наук, професор.

Професор.

    

В 1973 р. закінчив Харківський державний фармацевтичний інститут за спеціальністю «Фармацевт-провізор». В 1992 р. захистив докторську дисертацію присвячену розробці методів отримання нативних і іммобілізованих ферментів уреази, інулінази, ціклодекстрінглюканотрансферази і їх дослідженню з метою застосування у медичній практиці. Керує дипломними магістерськими роботами та дослідженнями аспірантів кафедри. Автор понад 130 наукових і методичних праць, має авторські свідоцтва.

БЕССАРАБОВ Володимир Іванович, доктор технічних наук, доцент.

Професор.

    

У 1986 р. закінчив з відзнакою Донецький державний університет за спеціальністю «Біохімія». У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук присвячену вивченню структури і реакційної здатності органічної речовини вугілля методом відновної активації. У 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук присвячену технології комплексного використання полімерних композиційних матеріалів у виробництві геріатричних лікарських засобів. Читає курси лекцій з дисциплін: «Біохімія та фармацевтична хімія», «Основи фармакології та токсикології», «Технології активних фармацевтичних інгредієнтів», «Технології активних фармацевтичних інгредієнтів. Теорія явищ і процесів».  Автор понад 150 наукових та науково-методичних праць, має патенти України та Болгарії. Наукові інтереси: молекулярна фармакологія та біогеронтологія, біодоступність активних фармацевтичних інгредієнтів, деконтамінація фосфорорганічних сполук. Науковий керівник наукового напряму КНУТД «Фундаментальні технології активного довголіття». Науковий керівник навчально-наукової лабораторії молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології КНУТД. Керує науковою роботою кафедри. Дійсний член Українського біохімічного товариства та Американської асоціації фармацевтичних вчених – AAPS. Експерт Наукової ради Міністерства освіти і науки України (секція «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук»), експерт Національного фонду досліджень України. Експерт Міністерства освіти і науки України для проведення державної атестації ВНЗ в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності (експертна група «Біологія та охорона здоров'я»).

ГАЛСТЯН Андрій Генрійович, доктор хімічних наук, професор.

Професор.

    

У 1999р. року закінчив Східноукраїнський державний університет за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук». У 2013 р. захистив докторську дисертацію присвячену розробці озонолітичних методів синтезу активних фармацевтичних інгредієнтів. Читає курси лекцій з дисциплін «Основи промислової фармації», «Органічна хімія», «Фармацевтична логістика», «Фармацевтична система та контроль якості лікарських засобів». Керує дипломними магістерськими роботами. Є автором монографії «Рідиннофазне каталітичне окиснення ароматичних сполук озоном», підручника «Устаткування і основи організації виробництв тонкого органічного синтезу» та посібника «Хімія і технологія синтезу органічних лікарських речовин»,  має понад 100 наукових робіт, у тому числі 36 публікацій у наукометричній базі «Scopus» та 9 патентів України. Під його керівництвом було захищено 3 кандидатські дисертації та 2 дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.

КУЗЬМІНА Галина Іванівна, кандидат хімічних наук, доцент.

Доцент.

    

У 1973 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Хімія високомолекулярних сполук» та у 2001 р. закінчила Національну фармацевтичну академію України за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». В 1988 р. захистила кандидатську дисертацію присвячену сітчастим поліуретанам, наповненим тетраетилтіурамдисульфідом та їх біодеструкції. Читає курси лекцій з дисциплін: «Технології фармацевтичних препаратів», «Промислова технологія фармацевтичних препаратів», «Обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств», «Спецобладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв». Автор понад 100 наукових та  науково-методичних праць, має авторські свідоцтва. Член Українського біохімічного товариства. Відповідальний виконавець  науково-дослідних робіт за державним замовленням, держбюджетних та госпдоговірних. Наукові інтереси: фундаментальні технології активного довголіття, біодоступність активних фармацевтичних інгредієнтів, фармацевтична розробка, деконтамінація фосфорорганічних сполук.

КУРИШКО Галина Георгіївна, доцент КНУТД.

Доцент.

    

В 1977 р. закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія целюлозно-паперового виробництва». Читає курс лекцій з дисципліни: «Органічна хімія». Автор 5 посібників: «Хімія (органічна хімія)», «Хімія (високомолекулярні сполуки)», «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу» та «Фармакогностичні методи аналізу», має понад 100 наукових і методичних праць.

НІКІТІНА Ольга Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент.

Доцент.

    

У 1994 р. закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Біологія». У 1999 р. захистила дисертаційну роботу присвячену дослідженню регуляції активності екзопротеїназ молоеозсідальної дії штамів Hirschioporus laricinus (Karst.) Ryv. за спеціальністю «Біохімія». Співавтор понад 40 наукових та методичних праць.

САЛІЙ Олена Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Доцент.

    

У 1992 закінчила Запорізький медичний інститут за спеціальністю «Фармація». У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію, присвячену розробці складу, технології та дослідженню лікарських форм у вигляді  суппозиторіїв і гелей для лікування вагінальних інфекцій. Автор більш ніж 50 наукових робіт, автор 4-х статей Фармацевтичної енциклопедії України (редакція 1) та 4-х патентів. Має великий практичний досвід у сфері фармацевтичної розробки та промислової технології лікарських засобів.

ТАРАСЕНКО Ганна Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент.

Доцент.

    

У 1993 р. закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра» та у 2013 р. закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». В 2003 р. захистила кандидатську дисертацію присвячену розробці способу одержання хромових дубителів з відходів шкіряного виробництва та їх використання у виробництві шкір. Читає курс лекцій з дисципліни  «Фармакогнозія». Автор 9 навчальних посібників: «Загальна та неорганічна хімія (практикум)», «Загальна та неорганічна хімія (загальна хімія)», «Загальна та неорганічна хімія (хімія елементів та їх сполук)», «Хімія (органічна хімія)», «Хімія (високомолекулярні сполуки)», «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу», «Хімія» та «Фармакогностичні методи аналізу», понад 100 наукових і методичних праць, має свідоцтва на винахід.

ХАРИТОНЕНКО Ганна Ігоревна, кандидат біологічних наук.

Доцент.

    

У 1998 р. закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Біохімія». В 2008 р. захистила кандидатську дисертацію присвячену дослідженю кінетики ферментів ліпідного обміну. Читає курси лекцій з дисциплін «Органічна хімія», «Аналітичні основи здорового способу життя». Автор понад 40 наукових робіт. Наукові інтереси: кінетика ферментативних реакцій, роль окисних процесів в розвитку патологій та старіння клітини. 

РЕСНИЦЬКИЙ Ілля Вячеславович.

Асистент.

    

У 2015 р. закінчив Київський національний університет технологій та дизайну, здобув ступінь магістра за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». Автор понад 20 наукових праць та учасник міжнародних конференцій, має патенти.  

САЧЕНКО Євгенія Вікторівна.

Асистент.

    

У 2012 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». Має другу вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства». Автор наукових та методичних праць.

ПАЩЕНКО Ірина Олександрівна.

Асистент.

    

У 2019 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Фармація, промислова фармація». Автор понад 10 наукових та науково-методичних праць. Наукові інтереси: дослідження біологічної активності екстрактів з біотехнологічної рослинної сировини; розробка фармацевтичних композицій з протизапальними властивостями. 

ВНУТРІШНІ СУМІСНИКИ

БАУЛА Ольга Петрівна, кандидат хімічних наук, доцент, професор КНУТД.

Професор.

    

У 1982 р. закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія основного органічного і нафтохімічного синтезу». У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію присвячену синтезу і стереохімії біологічно активних сполук на основі терпеноїдів. Понад 15 років працювала у сфері регулювання обігу лікарських засобів. Читає курси лекцій з дисципліни : «Належні  практики у фармацевтичній галузі»,  «Валідація технологічного процесу та аналітичних методик», «Фармацевтична розробка лікарських засобів». Автор 3 монографій, 9 настанов з якості лікарських засобів, 6 методичних рекомендацій МОЗ України, більше 120 наукових і методичних праць у галузі промислової фармації.  Дійсний член Міжнародної фармацевтичної федерації  (FIP),   експерт з питань регулювання обігу лікарських засобів та консультант Програм  розвитку ООН в Україні.

ДЕРКАЧ Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, кандидат хімічних наук, професор.

Професор.

    

У 1987 закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Хімія». У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію "Плазмохімічна пробопідготовка для атомно-абсорбційного аналізу" за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія.  У 2015 р. захистила докторську дисертацію присвячену обґрунтуванню теоретичних та методичних основ підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей засобами інформаційних технологій. Читає курси лекцій з аналітичної хімії та фізико-хімічних методів аналізу, викладає фармацевтичну систему якості. Автор понад 200 публікацій у науковій літературі, з яких: 3 монографії, 7 навчальних посібників (в тому числі «Методи атомної спектроскопії: атомно-абсорбційний спектральний аналіз») (4 мають гриф МОН України). Має 5 патентів на винахід. Член Науково-методичної комісії МОН України з біології, природничих наук та математики (підкомісія з хімії).

ЗОВНІШНІ СУМІСНИКИ

ГОЙ Андрій Михайлович, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Професор.

    

У 2001 році закінчив з відзнакою Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет» за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». У 2018 р. захистив кандидатську дисертацію «Розробка і впровадження універсальної моделі організації виробництва парентеральних лікарських засобів на засадах проектного менеджменту» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Пройшов стажування та підвищення кваліфікації в США за напрямом наукових досліджень і програмою стажування: «Pilot animal studies to establish Influenza A challenge animal model for efficacy evaluation of Farmak’s antiviral compound» (Januar, 2019). Приймав участь у конференції «DIA Europe 2019», Vienna, Austria, 2019. Автор 30 наукових праць, з яких: 29 наукового та 1 навчально-методичного характеру, 15 наукових праць, які опубліковано у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 2 публікацій у періодичних наукових фахових виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science, патента на корисну модель UA 111 775,  авторського свідоцтва  Ас. 65096, методичних рекомендацій «Науково-методичні підходи до ідентифікації та оцінки ризиків сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів» та 12 наукових публікацій в ін. наукових виданнях, матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій та VIII Національного з’їзду фармацевтів України. 

КАЧАН Роман Васильович, кандидат технічних наук, доцент.

Доцент.

    

У 2003 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра». У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Розробка препарату і технології антисептичної обробки шкіри та хутра». Керує науковою роботою магістрантів. Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць.

КУЛИК Вячеслав Борисович, кандидат біологічних наук.

Доцент.

    

У 2005 році закінчив Ніжинський державний університет ім.                     М.В. Гоголя за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія». У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Фізіологія людини і тварин”, нині науковий співробітник інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Читає курс лекцій з дисципліни «Основи фармакології, токсикології та фізіології». Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2017 р., член Українського товариства нейронаук та Українського фізіологічного товариства. Наукова робота присвячена вивченню молекулярних механізмів впливу ендогенних опіоїдів на больові Р2Х- рецептори в сенсорних нейронах спінальних гангліїв. Автор 20 наукових праць, опублікованих у фахових міжнародних та вітчизняних періодичних виданнях.

РУДА Наталія Василівна, кандидат біологічних наук.

Доцент.

    

У 1981 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Біохімія».  В 1992 р. захистила кандидатську дисертацію присвячену вивченню впливу сукцинату та малату натрія на мікросомальне окислення та процеси детоксикації при експериментальній патології легень. Читає курси лекцій з дисциплін  «Валідація технологічного процесу та аналітичних методик», «Фармацевтична система якості». Автор близько 40 статей, має авторські свідоцтва.

Навчальні і лабораторні приміщення

Для забезпечення навчального процесу кафедра промислової фармації має навчальні приміщення та сучасні лабораторії.

Навчальні приміщення:

 • лекційна аудиторія (1-0119а)
 • лекційна аудиторія (1-332)
 • курсового та дипломного проєктування (ауд. 1-0213)

Лабораторії:

 • фізико-хімічних методів аналізу лікарських форм (ауд. 1-0209)
 • органічної хімії (ауд.1-0218, 1-0220)
 • біохімії та аналітичної хімії (ауд. 1-0207)
 • фармацевтичної хімії (ауд. 1-0211)
 • навчально-наукова лабораторія молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології (1-0219, 1-234, 1-236)
Матеріально-технічна база кафедри дозволяє проводити навчання студентів з урахуванням кращих вітчизняних та зарубіжних стандартів освіти. На кафедрі функціонує спеціалізована навчально-наукова лабораторія молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології, до роботи в якій залучаються найкращі студенти. Лаборато¬рії обладнані найсучаснішим устаткуванням.
Наукова діяльність

Науковий напрям «Біологія та охорона здоров’я» в Київському національному університеті технологій та дизайну започатковано разом зі становленням кафедри промислової фармації всього 17 років тому. На сьогодні цей напрям є одним з найбільш динамічно зростаючих серед наукових напрямів університету, як за показниками кадрового складу, так і за темпами розширення наукових досліджень.

Формування наукової школи за напрямом «Біологія та охорона здоров’я» почалося з затвердження Вченою радою університету у 2016 році нового наукового напряму КНУТД «Фундаментальні технології активного довголіття» та відкриття навчально-наукової лабораторії молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології (ННЛ МФХБ) (науковий керівник докт. техн. наук, доцент, професор кафедри промислової фармації Бессарабов В.І.).

Високий рівень науково-дослідних робіт, які виконуються в лабораторії, підтверджено за результатами успішної державної атестації.  Київський національний університет технологій та дизайну атестований за науковим напрямом «Біологія та охорона здоров’я», категорія Б, відповідно до Наказу МОН України № 372 від 25 березня 2021 року «Про результати державної атестації закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності».

Кадровий склад команди дослідників ННЛ МФХБ динамічно зростає за кількісними та якісними показниками і є наступним на сьогодні:

доктор технічних наук, доцент, науковий керівник лабораторії Бессарабов Володимир Іванович;

кандидат хімічних наук, доцент, старший науковий співробітник Кузьміна Галина Іванівна (відповідальний виконавець НДР);

кандидат фармацевтичних наук, доцент, старший науковий співробітник Салій Олена Олександрівна;

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Харитоненко Ганна Ігорівна;

завідувач навчальної лабораторії Лісовий Вадим Миколайович;

аспірант Здерко Назар Петрович;

аспірант Оболоник Антон Васильович;

аспірант Пащенко Ірина Олександрівна;

аспірант Олійник Дмитро Олександрович;

аспірант Богуславський Євгеній Петрович;

аспірант Ковалевська Ольга Іванівна;

аспірант Повшедна Ірина Олександрівна;

аспірант Костюк Віктор Григорович;

аспірант Сачєнко Євгенія Вікторівна;

аспірант Смішко Роман Олександрович;

старший лаборант Ладан Олександр Сергійович;

старший лаборант Харченко Артем Юрійович;

старший лаборант Савченко Карина Ігорівна;

старший лаборант Лижнюк Вікторія Віталіївна.

Навчально-наукова лабораторія молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології

науковий керівник 

доктор технічних наук, доцент 

Бессарабов Володимир Іванович

кафедра промислової фармації

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2,

корпуc 1, поверх 2, лабораторія 1-219.

e-mail: 

 

НАПРЯМ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фундаментальні технології активного довголіття.

ОСНОВНІ ТЕМИ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

 1. Розробка композиційних матеріалів на основі фармацевтично прийнятних полімерів для підвищення біодоступності активних фармацевтичних інгредієнтів.
 2. Дослідження біологічної активності екстрактів з біотехнологічної рослинної сировини з метою розробки фармацевтичних композицій протизапальної та противірусної дії.
 3. Дослідження in silico та in vitro плейотропних ефектів біологічно активних речовин як антиоксидантів, інгібіторів холінестераз людини та 15-ліпооксигенази, які спрямовані на пошук нових активних фармацевтичних інгредієнтів лікарських засобів для лікування нейродегенеративних захворювань.
 4. Розробка лікарських засобів з контрольованим вивільненням активних фармацевтичних інгредієнтів.
 5. Розробка парфумерно-косметичних засобів з лікувальними властивостями.
 6. Розробка та дослідження наноструктурних екологічно безпечних систем деконтамінації фосфорорганічних токсичних речовин (пестицидів та активних фармацевтичних інгредієнтів) та технологій очищення обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств.

ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ

 • Скануючий UV-Vis -спектрофотометр Optizen POP (Mecasys, Південна Корея).
 • Скануючий UV-Vis -спектрофотометр Specord 200 (Analytik Jena, Німеччина).
 • FTIR спектрофотометр Perkin Elmer Spectrum 1000 (Perkin Elmer, США).
 • Напівавтоматичний біохімічний аналізатор Biochem SA (High Technology, США).
 • HPLC хроматограф Agilent 1100 Series (Agilent, UK).
 • Amperometric Detector (Biotech Instruments, UK).
 • Лабораторная установка водопідготовки RO-4 (Werner, Німеччина).
 • Установка для отримання високочистої води Sartorius Stedim biotech Arium H2O pro DI-T (Sartorius, UK)
 • Аналітичні ваги AccuLab ALC 110.4 (Sartorius, UK).
 • pH-метр pH-150 МИ (РФ).
 • Eхpandable ionAnalyzer EA 9256 (Orion Research, UK).
 • Установка для визначення температури плавлення Buchi Melting Point B-545 (Buchi, Switzerland).
 • Programmable Rheometer Brookfield Model DV-III (Brookfield, UK).
 • Termo Temperature Controlled Bath PSl Rheotek TCB-8 (Brookfield, UK).        
 • Екстракційна установка Buchi Extraction Unit B-815 (Buchi, Switzerland).
 • Термостат Brookfield TC-200, TC-350 (Brookfield, UK).
 • Установка для вивчення кінетики розчинення твердих лікарських форм Vankel VK7000, VR750D, VK8000 (Vankel, USA).
 • Установка для вивчення кінетики розпадання  твердих лікарських форм (PharmaTest, Німеччина).
 • Лабораторна мікроцентрифуга CM-8 (Micromed, КНР).
 • Лабораторна центрифуга СМ-3 (Micromed, КНР).
 • Роботизований аналізатор антиоксидантів та вільних радикалів PHOTOCHEM (Analytik Jena, Німеччина).
 • Шейкер  SF1 (Stuart, UK).
 • Тестер твердості таблеток VK 200 (Varian, Inc., США).
 • Кондуктометр портативний  КП-150 МИ (РФ).
 • Атомно-абсорбційний спектрометр Unicam 929A Spectrometer (Unicam, США).
 • Термостат для кювет DB-10С (Biosan, Латвія).
 • TS-100C Термошейкер з охолодженням для пробірок Еппендорф з блоком SC-24C (Biosan, Латвія).
 • Тестер твердості таблеток VanKel VK200 (Vankel, USA).
 • Прилад для визначення температури плавлення Sanyo Gallenkamp (Sanyo, Японія).
 • Ваги вологомір RADWAG МА 50.R (RADWAG, Польска Республіка).
 • Фотоколориметр КФК-2 (РФ).
 • Скануючий UV-Vis -спектрофотометр Lambda 25 (Perkin Elmer, США).
 • Лабораторний мультиметр рН/mV/EC/TDS/Temp AD8000 (Adwa, Угорщина).
 • Таблетпрес EP-1 Vers2 (Erweka, Німеччина).
 • Тестер розчинення DT 800 LH (Erweka, Німеччина).
 • Прилад для відбору проб FRL 804 (Erweka, Німеччина).

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

 • Розробка та валідація біоаналітичних методик визначення концентрації активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) та їх метаболітів в різних біологічних рідинах та тканинах (плазма крові, сеча та ін.);
 • Рутинний аналіз зразків згідно валідованих методик;
 • Визначення фармакокінетичних параметрів;
 • Підготовка звітів про результати дослідження у відповідності до національних та міжнародних вимог.

Набір досліджень in vitro в категорії ADMET (всмоктування, розподіл, метаболізм, виділення та токсичність), які використовуються у сучасній світовій фармацевтичній індустрії для розробки та удосконалення нових лікарських кандидатів на ранній доклінічній стадії.

Широкий спектр in silico досліджень в сфері хемоінформатики, хемогеноміки та біоінформатики:

 • Вибір різноманітних сполук за структурними або фармакофорними критеріями зі складу зареєстрованих у світових фармакопеях АФІ відповідно до вимог задачі (замовника).
 • Вибір молекул-кандидатів за допомогою віртуального скринінгу на основі молекулярного докінгу та фармакофорного моделювання.
 • Оцінка фізико-хімічних властивостей на основі комп’ютерних розрахунків або експерименту.
 • Молекулярнодинамічні розрахунки та аналіз конформації біомолекул.
 • Визначення центрів зв’язування та побудова фармакофорної моделі.
 • Розрахункова оцінка специфічної фармакологічної активності.
 • Потенційний фармакологічний профіль за допомогою тестів ADME-Tox.
 • Встановлення зв’язку структура-активність (QSAR) та структура-властивості (QSPR).
 • Прогнозування in silico сайтів метаболізму АФІ для цитохромів P450 (5 основних людини).
 • Прогнозування in silico АФІ-індукованих змін у профілі експресії генів (окремо по білку та мРНК).
 • Прогнозування in silico цитотоксичності АФІ для пухлинних та непухлинних клітинних ліній.
 • Прогнозування in silico ендотоксичності (гострої токсичності) LD50 за результатами QSAR аналізу токсикологічного впливу хімічних речовин на модельні організми (щури) при чотирьох типах введення (перорально, внутрішньовенно, внутрішньочеревно, підшкірно).
 • Прогнозування in silico екзотоксичності (екологічної токсичності) на базі QSAR розрахунку для наступних показників: 96-годинний гольян (лат. Phoxinus) в 50% летальної концентрації, 48-годинний дафнія magna (лат. Daphniamagna) в 50% летальної концентрації, Tetrahymena pyriformis в 50% концентрації інгібування росту і фактора біоаккумуляції.

 

МОЖЛИВОСТІ  ДОКЛІНІЧНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ  АФІ

Фізико-хімічні властивості.

 • Визначення температури плавлення (установка для визначення температури плавлення Buchi Melting Point B-545 (Buchi, Switzerland).
 • Визначення розчинення у воді, полярних та неполярних розчинниках (кінетичні та термодинамічні вимірювання з UV-Vis та HPLC кількісною детекцією речовин, що      розчинилися).
 • Аналіз хімічної стабільності у водних буферних розчинах при різних значеннях pH (кінетичні та термодинамічні вимірювання з UV-Vis та HPLC кількісною детекцією речовин, що розчинилися).
 • Дослідження ліпофільності LogD / LogP.
 • Дослідження динамічної в’зкості та інших реологічних характеристик рідких та пастоподібних АФІ (Programmable Rheometer Brookfield Model DV-III (Brookfield, UK)).

Метаболізм АФІ in vitro

 • Кінетичні дослідження стабільності АФІ в сироватці крові людини (з UV-Vis та HPLC кількісною детекцією речовин).

Специфічна фармакологічна активність.

 • Кінетичні дослідження інгібування бутирилхолінестерази сироватки крові людини з визначенням Ki  та IC50 (з UV-Vis кількісною детекцією).
 • Кінетичні дослідження інгібування ацетилхолінестерази з визначенням Ki  та IC50 (з UV-Vis кількісною детекцією).
 • Кінетичні дослідження інгібування 15-ліпооксигенази з визначенням Ki  та IC50 (з UV-Vis кількісною детекцією).
 • Кінетичні дослідження активації \ інгібування супероксиддисмутази (SOD) з визначенням Ki  та IC50 (з UV-Vis кількісною детекцією).
 • Дослідження інгібування перекисного окиснення білків плазми крові людини (з UV-Vis кількісною детекцією).
 • Дослідження інгібування перекисного окиснення ліпідів плазми крові людини (з UV-Vis кількісною детекцією).
 • Дослідження інгібування утворення вільних радикалів в хімічній RedOx системі на основі аутоокиснення адреналіну  (з UV-Vis кількісною детекцією).
 • Дослідження in vitro потенційної кардіотонічної активності АФІ (з UV-Vis кількісною детекцією).
 • Дослідження фотозахисних властивостей АФІ в різних діапазонах УФ-спектру (з UV-Vis кількісною детекцією).

 

МОЖЛИВОСТІ  ЛАБОРАТОРНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ  ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 • Фармакопейний тест «Розчинення» для твердих лікарських форм (установка для вивчення кінетики розчинення Vankel VK7000, VR750D, VK8000 (Vankel, USA), з наступною UV-Vis чи HPLC кількісною детекцією).
 • Проведення порівняльних досліджень in vitro для підтвердження еквівалентності лікарських засобів у твердій дозованій формі системної дії (установка для вивчення кінетики розчинення Vankel VK7000, VR750D, VK8000 (Vankel, USA), з наступною UV-Vis чи HPLC кількісною детекцією).
 • Фармакопейний тест «Розпадання» для твердих лікарських форм (установка для вивчення кінетики розпадання (PharmaTest, Німеччина), з наступною UV-Vis чи HPLC кількісною детекцією).
 • Визначення маси, твердості, діаметру і товщини таблеток.
 • Дослідження динамічної в’зкості та інших реологічних характеристик мазей, паст та гелів (Programmable Rheometer Brookfield Model DV-III (Brookfield, UK)).
 • Дослідження хімічної сумісності і стабільності АФІ та допоміжних речовин.

 

МОЖЛИВОСТІ  ТЕХНОЛОГІЧНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 • Розробка технології (хімічних схем виробництва, технологічних схем та технологічних регламентів виробництва) АФІ та лікарських засобів у відповідності до вимог GMP.
 • Розробка нормативної документації різного рівня для виробництва АФІ та лікарських засобів.

Визначення ризиків для якості в технологічному процесі виробництва АФІ та лікарських засобів.

 

ФОТО ЛАБОРАТОРІЇ

 

Перспективи для студентів

Для залучення перспективної молоді, підбору та поетапної підготовки майбутніх професіоналів, організовуються зустрічі студентів-випускників з представниками провідних фармацевтичних компаній. Щорічно відбуваються зустрічі студентів 4 та 5 курсів з працівниками корпорації "Артеріум" в межах «Програми роботи зі стажерами». До відома студентів доводиться можливість стажування в корпорації та подальшого працевлаштування на фармацевтичному виробництві.

Участь у Програмі базується на принципах відкритості, справедливості та рівних можливостей для кожного, а також дотримання етичних норм та високого професіоналізму. 

Студенти кафедри приймають активну участь у щорічній науково-практичній конференції «Школа молодих науковців лідера фармацевтичної галузі України – ПАТ «Фармак». Це дає  можливість студентам КНУТД  перейняти безцінний досвід фахівців ПАТ «Фармак», необхідний для майбутніх кваліфікованих спеціалістів фармацевтичної галузі.

Студенти також приймають активну участь у щорічних форумам, присвячених партнерству між бізнесом і вищими навчальними закладами, відвідують виставки PHARMPROM в програму яких входять презентації обладнання відомих торгових марок для проведення досліджень на етапах розробки, виробництва і контролю якості фармацевтичних препаратів.

Динамічний розвиток фармацевтичної галузі України базується на шести складових — це фармацевтична освіта, наука, фармацевтична промисловість, державна система контролю якості лікарських засобів,аптечна мережа та інформаційне поле фармації.

Тільки при умові скоординованої ефективної праці всіх цих ланок можливе досягнення основної мети фармації — забезпечення здоров'я нації.

Прагнення України до інтеграції в європейський економічний та освітній простір знайшли своє відбиття у основних тенденціях розвитку фармацевтичної галузі. У сферах виробництва та обігу лікарських засобів широко впроваджується світові стандарти належної виробничої, фармацевтичної, лабораторної та дистриб'юторської практики.

Модернізація вищих навчальних закладів, які готують фахівців для фармацевтичної галузі, направлена на приєднання фармацевтичної освіти України до Болонського процесу.

ВИПУСКНИКИ

Випускники кафедри «Промислової фармації» працюють на провідних фармацевтичних підприємствах України: ПрАТ «ФФ «Дарниця», ПАТ«Фармак», корпорація «Артеріум», ПАТ«Київмедпрепарат», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» та ін.,  Державному підприємстві «Державний фармакологічний центр» МОЗ України, підприємствах по контролю якості лікарських засобів, а також у комерційних корпораціях, які займаються реалізацією фармацевтичних препаратів. Після закінчення вони мають змогу працевлаштуватися на посади експертів групи технічної експертизи, спеціалістів з реєстрації та стандартизації лікарських засобів, майстрів ділянок та цехів фармацевтичних підприємств та багато ін. Наші випускники володіють компетенціями з організації та керівництва виробництва лікувальних засобів, з експлуатації технологічного обладнання, з фармацевтичної розробки нових або удосконалення існуючих ліків, з валідації технологічного процесу та аналітичних методик, з виробництва косметичних засобів та ін.