КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

КАФЕДРА ПРОМИСЛОВОЇ ФАРМАЦІЇ

Владислав Володимирович СТРАШНИЙ

заслужений діяч науки і техніки України, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0209, 1-0211, 1-0213, 1-0215, 1-0216, 1-218, 1-0220, 1-0222, 1-0223, 1-0238, 1-0240, 1-0334

Контактні телефони: +38044-256-21-76, +38044-256-21-95

e-mail

 

Положення про кафедру промислової фармації

Програма розвитку кафедри промислової фармації

 

Про кафедру

Якість фармацевтичної освіти - запорука розвитку фармацевтичної промисловості!

Фармацевтична галузь України в останні роки має динамічне темпи зростання та активного  розвитку. Об’єм українського фармацевтичного ринку складає понад  35 млрд. грн. і протягом останніх років має  сталу  тенденцію до зростання. Вітчизняна фармацевтична індустрія впевнено  займає впливові  позиції на фармацевтичному ринку по реалізації своєї продукції. Обсяг продажів вітчизняних лікарських засобів становить майже 30% у грошах і  65% у споживчих упаковках від загального об’єму національного ринку. Лідерство у виробництві фармацевтичної продукції впевнено займають фармацевтичні підприємства, що розташовані в м. Київ та Київській області.  29 київських фармацевтичних підприємств здійснюють випуск  понад 80% лікарських засобів із всього  вітчизняного виробництва. На фармацевтичних заводах київського регіону працюють понад 12.5 тис. працівників. Потреба у фахівцях для фармацевтичної індустрії, які мають спеціальну підготовку у галузі  промислової фармації зростає з кожним роком. Запровадження на українських підприємствах міжнародних та європейських норм і стандартів щодо забезпечення якості лікарських засобів у відповідності до вимог належної виробничої практики (GMP) вимагає від фармацевтичних підприємств значних інвестицій у кадровий потенціал. У найближчі роки сучасне фармацевтичне підприємство має бути забезпечено персоналом, який має професійну освіту з промислової фармації і досконало володіє принципами належної виробничої практики, знаннями сучасних технологій, підходами до управління продуктами та бізнес-процесами, правилами застосування  регуляторних функцій до  фармацевтичного сектору. Київський національний університет технологій та дизайну є єдиним закладом вищої освіти в Києві, який готує фахівців вищої кваліфікації на всіх рівнях вищої освіти безпосередньо за освітніми та освітньо-науковими програмами «Промислова фармація».

Розвиток кафедри, розширення наукових досліджень в галузі промислової фармації з широким залученням провідних фахівців, молодих вчених, аспірантів та студентів до науково-дослідних робіт повністю відповідає потребам галузі та державним цільовим програмам в секторі охорони здоров’я як на регіональному, так і на національному рівні. Практико-орієнтований підхід у підготовці спеціалістів з розробки та виробництва лікарських засобів, який базується на безпосередній участі студентів у роботі провідних фармацевтичних підприємств та  наукових дослідженнях  на кафедрі промислової фармації КНУТД, передбачає динамічний розвиток науково-дослідних потужностей університету у галузі «Біологія та охорона здоров’я».

Визнання у 2022 році наукових досліджень науковців школи фармації КНУТД на міжнародному рівні (61 місце у світовому рейтингу ТОП-100 найкращих наукових шкіл та університетів, які забезпечують випуск висококваліфікованих спеціалістів в області медицини та фармації за даними журналу  CEOWORLD Magazine)  сприяє динамічному розвитку міжнародного співробітництва в освітній та науковій галузі.

Динамічна та цілеспрямована інтеграція наукових досліджень школи фармації КНУТД до європейського дослідницького простору, участь університету в створені Київського інституту в Технологічному університеті Цілу - китайсько-українському закладі вищої освіти в Китайській Народній Республіці, в якому науково-педагогічні працівники кафедри успішно проходять стажування та приймають участь в освітньому процесі за програмами подвійних дипломів, сприятиме ефективному подальшому розвитку наукового напряму КНУТД «Фундаментальні технології активного довголіття» та забезпечить підготовку фахівців-магістрів та PhD для фармацевтичної промисловості України на новому рівні сприйняття євроінтеграційних процесів в галузі.

Історія розвитку кафедри

Свою історію кафедра промислової фармації веде з 27 листопада 2002 року, коли в університеті було засновано кафедру органічної та аналітичної хімії, завданням науково-педагогічного колективу якої було створення умов для розвитку нового напрямку підготовки «Фармація» за спеціальністю «Технології фармацевтичних препаратів». Очолила кафедру  к.х.н., професор Строкань А.П.

На початкових етапах кафедра промислової фармації функціонувала як  регіональне представництво Національного фармацевтичного університету (НФаУ) відповідно до угоди про спільну підготовку студентів. Плідна співпраця з НФаУ дала змогу в 2003 році кафедрі органічної та аналітичної хімії КНУТД одержати ліцензію на підготовку фахівців за  З  рівнем акредитації за напрямом 1102 «Фармація» зі спеціальності 7.110204 «Технології фармацевтичних препаратів».

У 2006 році згідно з рішенням Вченої ради КНУТД було змінено назву кафедри з «Органічної та аналітичної хімії» на «Промислової фармації».

У 2007 році кафедру промислової фармації очолив заслужений діяч науки і техніки України, доктор фармацевтичних наук, професор  Страшний В.В.

У 2008 р. кафедра пройшла акредитацію за напрямом 6.120201 «Фармація» зі спеціальності 6.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів» (ліцензійний обсяг – 50 осіб). Перший випуск студентів  відбувся у 2008 році.

Сьогодні на кафедрі ліцензовані та акредитовані освітні та освітньо-наукова програми підготовки фахівців «Промислова фармація» зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.

Кафедра готує:

Бакалаврів (освітньо-професійна програма «Промислова фармація») (3 роки 10 місяців навчання).

Магістрів (освітньо-професійна програма «Промислова фармація») (1 рік 4 місяці навчання).

Магістрів (освітньо-професійна програма «Промислова фармація») (5 років навчання).

Докторів філософії  (освітньо-наукова програма «Промислова фармація») (4 роки навчання).

 

На факультеті хімічних та біофармацевтичних технологій спеціальність Фармація, промислова фармація користується найбільшим попитом, кожний рік на цю спеціальність вступає майже 100 абітурієнтів.

Велику допомогу в організації освітнього процесу, проведенні виробничо-технологічних, переддипломних практик, в удосконаленні матеріально-технічної бази надають підприємства-партнери кафедри. Угоди про співробітництво укладені з фармацевтичними підприємствами м. Києва: АТ «Фармак», ПрАТ «Фармацевтична компанія «Дарниця», АТ «Київмедпрепарат», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ТОВ «Фарма Старт» та ін. Тісний взаємозв’язок кафедра підтримує з Асоціацією виробників ліків України, Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості.

Науково-педагогічні працівники кафедри викладають наступні дисципліни:

Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу

Аналітичні основи здорового способу життя

Біологія

Біохімія та основи біотехнології

Біохімія та основи молекулярної біології

Лікарська рослинна сировина і фітопрепарати

Належні практики у фармацевтичній галузі

Органічна хімія

Основи фармакології, токсикології та фізіології

Процеси і апарати фармацевтичних виробництв

Технології ліків промислового виробництва

Фармацевтична ботаніка

Фармацевтична хімія

Фітодизайн і здоров’я людини

Кваліфікація та валідація у фармацевтичному виробництві

Лікарські рослини у системі оздоровлення людини

Обладнання та проєктування фармацевтичних виробництв

Основи промислової фармації

Промислова технологія виробництва лікарських засобів

Технології активних фармацевтичних інгредієнтів

Фармакогнозія та фармакогностичні методи аналізу

Фармацевтична розробка лікарських засобів

Фармацевтична система якості та контроль якості лікарських засобів

Розробка та дослідження твердих дисперсних систем у фармації

Спектроскопічні та хроматографічні методи досліджень у фармації

Теорія інноваційних технологій фармацевтичних препаратів

Технології in silico розробки активних фармацевтичних інгредієнтів

Технології активних фармацевтичних інгредієнтів. Теорія явищ і процесів

Управління ризиками для якості в фармацевтичній галузі

Науково-педагогічні працівники

До кадрового складу кафедри промислової фармації входить 18 викладачів. В тому числі 4 доктора наук, 4 професора, 10 кандидатів наук, 8 доцентів, 1 доцент університету та 4 асистенти:

Владислав Володимирович СТРАШНИЙ, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Завідувач кафедри.

    

У 1983 р. закінчив Харківський фармацевтичний інститут за спеціальністю «Фармація». Має ступінь МВА (магістр бізнес адміністрування). У 2004 році захистив докторську дисертацію, присвячену науково-практичним основам стратегії маркетингу фармацевтичних виробництв. Заслужений діяч науки і техніки України, голова Комітету з питань охорони здоров’я та фармації (Торгово-промислова палата України). Автор понад 130 наукових праць, в тому числі 7 патентів та 11 авторських свідоцтв про винаходи. Керує дипломними магістерськими роботами та науковими дослідженнями аспірантів кафедри. Сфера наукових інтересів: раціональне використання лікарських засобів; ефективність взаємозв’язку маркетингових комунікацій та фармако-економічних досліджень; використання методів стратегічного аналізу у процесі моделювання асортименту лікарських засобів; систематизація ринків у фармацевтичної галузі; репутація, пабліситі, iмiдж та корпоративна культура як складова РR-ресурсу фармацевтичних виробництв; досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України; дослідження доступності та стабільності цінових пропозицій на лікарські засоби за допомогою методів маркетингового аналізу, тощо. Нагороджений відзнакою Президента України - Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2000), а також орденами Князя Володимира Великого ІІІ ступеня (1999), Нестора Літописця (2000), Христа Спасителя (2001); Почесною грамотою КМУ (2009), медаллю «15 років Українській військово-медичній академії» (2008). Член редколегії фахового наукового періодичного видання «Технології та інжиніринг».

Володимир Іванович БЕССАРАБОВ, доктор технічних наук, професор.

Професор.

    

У 1986 р. закінчив з відзнакою Донецький державний університет за спеціальністю «Біохімія». У 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук присвячену технології комплексного використання полімерних композиційних матеріалів у виробництві геріатричних лікарських засобів. Читає курси лекцій з дисциплін: «Біохімія та основи молекулярної біології», «Біохімія та фармацевтична хімія», «Технології активних фармацевтичних інгредієнтів», «Технології активних фармацевтичних інгредієнтів. Теорія явищ і процесів», «Технології досліджень та розробки активних фармацевтичних інгредієнтів». Керує дипломними магістерськими роботами та науковими дослідженнями аспірантів кафедри. Гарант ОНП «Промислова фармація» третього (PhD) рівня вищої освіти. Автор понад 290 наукових та науково-методичних праць, має патенти України та Болгарії. Наукові інтереси: молекулярна фармакологія та біогеронтологія, біодоступність активних фармацевтичних інгредієнтів, деконтамінація фосфорорганічних сполук. Науковий керівник наукового напряму КНУТД «Фундаментальні технології активного довголіття». Науковий керівник наукового напряму КНУТД «Біологія та охорона здоров’я». Науковий керівник навчально-наукової лабораторії молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології КНУТД. Керує науковою роботою кафедри. Дійсний член Українського біохімічного товариства та Американської асоціації фармацевтичних вчених – AAPS. Експерт Наукової ради Міністерства освіти і науки України (секція «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук»), експерт Національного фонду досліджень України. Експерт Міністерства освіти і науки України для проведення державної атестації ВНЗ в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності (експертна група «Біологія та охорона здоров'я»). Член редколегії фахового наукового періодичного видання «Технології та інжиніринг» та електронного наукового журналу «Інженерія». Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 з захисту докторських дисертацій зі спеціальності 05.17.06 – Технологія полімерних і композиційних матеріалів. Член галузевої експертної ради з галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України.

Галина Іванівна КУЗЬМІНА, кандидат хімічних наук, доцент.

Доцент.

    

У 1973 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Хімія високомолекулярних сполук» та у 2001 р. закінчила Національну фармацевтичну академію України за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». В 1988 р. захистила кандидатську дисертацію присвячену сітчастим поліуретанам, наповненим тетраетилтіурамдисульфідом та їх біодеструкції. Читає курси лекцій з дисциплін: «Процеси і апарати фармацевтичних виробництв», «Обладнання та проектування фармацевтичних виробництв», «Промислова технологія виробництва лікарських засобів», «Теорія інноваційних технологій фармацевтичних препаратів», «Технології ліків промислового виробництва», «Технології фармацевтичних препаратів», «Технології досліджень та розробки активних фармацевтичних інгредієнтів». Керує дипломними магістерськими роботами та науковими дослідженнями аспірантів. Гарант ОПП «Промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Автор понад 100 наукових та  науково-методичних праць, має авторські свідоцтва. Член Українського біохімічного товариства. Відповідальний виконавець  науково-дослідних робіт за державним замовленням, держбюджетних та госпдоговірних НДР. Наукові інтереси: фундаментальні технології активного довголіття, біодоступність активних фармацевтичних інгредієнтів, фармацевтична розробка, деконтамінація фосфорорганічних сполук.

Галина Георгіївна КУРИШКО, доцент КНУТД.

Доцент.

    

В 1977 р. закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія целюлозно-паперового виробництва». Читає курс лекцій з дисципліни: «Органічна хімія». Автор 5 посібників: «Хімія (органічна хімія)», «Хімія (високомолекулярні сполуки)», «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу» та «Фармакогностичні методи аналізу», має понад 100 наукових і методичних праць.

Ольга Олександрівна НІКІТІНА, кандидат біологічних наук, доцент.

Доцент.

    

У 1994 р. закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Біологія». У 1999 р. захистила дисертаційну роботу присвячену дослідженню регуляції активності екзопротеїназ молоеозсідальної дії штамів Hirschioporus laricinus (Karst.) Ryv. за спеціальністю «Біохімія». Співавтор понад 40 наукових та методичних праць.

Олена Олександрівна САЛІЙ, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Доцент.

    

У 1992 закінчила Запорізький медичний інститут за спеціальністю «Фармація». У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію, присвячену розробці складу, технології та дослідженню лікарських форм у вигляді супозиторіїв і гелей для лікування вагінальних інфекцій. Автор більш ніж 50 наукових робіт, автор 4-х статей Фармацевтичної енциклопедії України (редакція 1) та 4-х патентів. Має великий практичний досвід у сфері фармацевтичної розробки та промислової технології лікарських засобів. Керує дипломними магістерськими роботами та науковими дослідженнями аспірантів кафедри. Гарант ОПП «Промислова фармація» першого рівня вищої освіти.

Ганна Вікторівна ТАРАСЕНКО, кандидат технічних наук, доцент.

Доцент.

    

У 1993 р. закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра» та у 2013 р. закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». В 2003 р. захистила кандидатську дисертацію присвячену розробці способу одержання хромових дубителів з відходів шкіряного виробництва та їх використання у виробництві шкір. Читає курси лекцій з дисциплін: «Процеси і апарати фармацевтичних виробництв», «Належні практики у фармацевтичній галузі». Автор 9 навчальних посібників: «Загальна та неорганічна хімія (практикум)», «Загальна та неорганічна хімія (загальна хімія)», «Загальна та неорганічна хімія (хімія елементів та їх сполук)», «Хімія (органічна хімія)», «Хімія (високомолекулярні сполуки)», «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу», «Хімія» та «Фармакогностичні методи аналізу», понад 100 наукових і методичних праць, має свідоцтва на винахід.

Ганна Ігоревна ХАРИТОНЕНКО, кандидат біологічних наук, доцент.

Доцент.

    

У 1998 р. закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Біохімія». В 2008 р. захистила кандидатську дисертацію присвячену дослідженю кінетики ферментів ліпідного обміну. Викладає курси лекцій з дисциплін «Органічна хімія», «Аналітичні основи здорового способу життя». Автор понад 40 наукових робіт. Має патент на корисну модель. Наукові інтереси: кінетика ферментативних реакцій, роль окисних процесів в розвитку патологій та старіння клітини. 

Олена Миколаївна РОЇК, кандидат фармацевтичних наук.

    

У 1998 закінчила Запорізький державний медичний університет за спеціальністю «Фармація», та у 2007 році отримала другу вищу освіту у Національному фармацевтичному університеті за спеціальність «Технологія парфумерно-косметичних засобів». У 2012 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою: «Розробка складу та технології детоксикуючого гелю» (спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація). Автор більш ніж 60 наукових робіт, з них 25 за останніх 5 років у фахових виданнях, є співавтором 24 галузевих Стандартів Мінагрополітики України та 8 Державних стандартів України, має патент на корисну модель. Індекс цитування в Google Scholar - 2. Має великий практичний досвід у сфері фармацевтичної розробки та промислової технології лікарських та парфумерно-косметичних засобів.

Ілля Вячеславович РЕСНИЦЬКИЙ, кандидат технічних наук.

Асистент.

    

У 2015 р. закінчив Київський національний університет технологій та дизайну, здобув ступінь магістра за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». В 2021 р. захистив кандидатську дисертацію присвячену розробці технології полімерних композиційних матеріалів з контрольованим вивільненням антисептичних речовин. Автор понад 20 наукових праць та учасник міжнародних конференцій, має патенти.  

Євгенія Вікторівна САЧЕНКО.

Асистент.

    

У 2012 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». Має другу вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства». Автор наукових та методичних праць. Викладає курс лабораторних робіт з «Технології фармацевтичних препаратів». Веде науково-дослідну роботу у напрямку «Розробка складу та технології виготовлення комбінованих лікарських форм з доксицикліну хіклатом».

Ірина Олександрівна ПАЩЕНКО.

Асистент.

    

У 2019 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Фармація, промислова фармація». Автор понад 10 наукових та науково-методичних праць. Має патент на корисну модель.  Викладає курс лабораторних робіт з дисциплін  «Технології фармацевтичних препаратів», «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу» та практичних робіт «Аналітичні основи здорового способу життя». Наукові інтереси: дослідження біологічної активності екстрактів з біотехнологічної рослинної сировини; розробка фармацевтичних композицій з протизапальними властивостями. 

Вадим Миколайович ЛІСОВИЙ.

Асистент.

    

У 2021 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія». У 2022 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Фармація, промислова фармація». Автор понад 75 наукових праць. Має патент на корисну модель. Викладає курс лабораторних робіт з дисциплін  «Технології фармацевтичних препаратів», «Технології ліків промислового виробництва», «Біохімія та фармацевтична хімія» та практичних робіт «Основи фармакології, токсикології та фізіології». Наукові інтереси: біодоступність активних фармацевтичних інгредієнтів, технології виготовлення лікарських засобів з контрольованим вивільненням активних фармацевтичних інгредієнтів, хімічні технології виробництва лікарських засобів та медичних виробів. Науковий співробітник навчально-наукової лабораторії молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології КНУТД.

ВНУТРІШНІ СУМІСНИКИ

Тетяна Михайлівна ДЕРКАЧ, доктор педагогічних наук, кандидат хімічних наук, професор.

Професор.

    

У 1987 закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Хімія». У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію "Плазмохімічна пробопідготовка для атомно-абсорбційного аналізу" за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія.  У 2015 р. захистила докторську дисертацію присвячену обґрунтуванню теоретичних та методичних основ підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей засобами інформаційних технологій. Читає курси лекцій з аналітичної хімії та фізико-хімічних методів аналізу. Автор понад 240 публікацій у науковій літературі, з яких: 3 монографії, 10 навчальних посібників (в тому числі «Inorganic Chemistry for Technologists» та «Analytical Chemistry for Technologists» (англійською мовою), «Методи атомної спектроскопії: атомно-абсорбційний спектральний аналіз») (4 мають гриф МОН України). Має 5 патентів на винахід. У 2016-2019 рр – член Науково-методичної комісії МОН України з біології, природничих наук та математики (підкомісія з хімії). Має сертифікат експерта з акредитації освітніх програм та є членом ГЕР 01 педагогіка Національного агенства забезпечення якості вищої освіти.

ЗОВНІШНІ СУМІСНИКИ

Світлана Миколаївна ГУРЕЄВА, доктор фармацевтичних наук, професор.

Професор.

    

У 1985 році закінчила з відзнакою Запорізький державний медичний інститут за спеціальністю «Фармація». У 2016 р. захистила докторську дисертацію «Теоретичне та експериментальне обґрунтування технології твердих лікарських форм з урахуванням біофармацевтичної системи класифікації активних фармацевтичних інгредієнтів» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Читає курси лекцій з навчальних дисциплін «Промислова фармація», «Технології активних фармацевтичних інгредієнтів», здійснює керівництво курсовими проектами, дипломними роботами, виробничою, науково-дослідною та переддипломною практиками. Пройшла стажування та підвищення кваліфікації в Institute of Polymers, Composites and Biomaterials, Pozzuoli (Naples, Italy), September, 2017, за напрямом і програмою стажування: Innovation program Horizon 2020 “Health and nanomedicine: Polimeric Systems for controlled drug delivery”. Автор 125 публікацій у науковій літературі, з яких: 112 наукового та 12 навчально-методичного характеру, 1 монографія, у тому числі 55 наукових праць, які опубліковано у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 3 публікації у періодичних наукових фахових виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Є співавтором 3 патентів на винахід та 11 патентів на корисну модель. Член редколегії фахового наукового періодичного видання «Фармацевтичний часопис». 

Андрій Михайлович ГОЙ, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Професор.

    

У 2001 році закінчив з відзнакою Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет» за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». У 2018 р. захистив кандидатську дисертацію «Розробка і впровадження універсальної моделі організації виробництва парентеральних лікарських засобів на засадах проектного менеджменту» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Пройшов стажування та підвищення кваліфікації в США за напрямом наукових досліджень і програмою стажування: «Pilot animal studies to establish Influenza A challenge animal model for efficacy evaluation of Farmak’s antiviral compound» (Januar, 2019). Приймав участь у конференції «DIA Europe 2019», Vienna, Austria, 2019. Автор 30 наукових праць, з яких: 29 наукового та 1 навчально-методичного характеру, 15 наукових праць, які опубліковано у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 2 публікацій у періодичних наукових фахових виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science, патента на корисну модель UA 111 775,  авторського свідоцтва  Ас. 65096, методичних рекомендацій «Науково-методичні підходи до ідентифікації та оцінки ризиків сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів» та 12 наукових публікацій в ін. наукових виданнях, матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій та VIII Національного з’їзду фармацевтів України. Керує дипломними магістерськими роботами та науковими дослідженнями аспірантів кафедри.

Роман Васильович КАЧАН, кандидат технічних наук, доцент.

Доцент.

    

У 2003 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра». У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Розробка препарату і технології антисептичної обробки шкіри та хутра». Керує науковою роботою магістрантів. Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць.

Вячеслав Борисович КУЛИК, кандидат біологічних наук, доцент.

Доцент.

    

У 2005 році закінчив Ніжинський державний університет ім. М.В. Гоголя за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія». У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Фізіологія людини і тварин”, нині науковий співробітник інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Викладає курс лекцій з дисципліни «Основи фармакології, токсикології та фізіології», «Біологія», «Біхімія та основи молекулярної біології». Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2017 р., член Українського товариства нейронаук та Українського фізіологічного товариства. Наукова робота присвячена вивченню молекулярних механізмів впливу ендогенних опіоїдів на больові Р2Х- рецептори в сенсорних нейронах спінальних гангліїв. Сучасні наукові дослідження спрямовані на пошук селективних фармакологічно-активних модуляторів рецепторів та іонних каналів.  Автор більше 20 наукових праць, опублікованих у фахових міжнародних та вітчизняних періодичних виданнях.

Навчальні і лабораторні приміщення

Для забезпечення навчального процесу кафедра промислової фармації має навчальні приміщення та сучасні лабораторії.

Навчальні приміщення:

 • Викладацька кафедри промислової фармації (ауд.1-0216)
 • Навчальна аудиторія, Українсько-Азербайджанський культурно-освітній центр (ауд. 1-0334)

Лабораторії:

 • Навчальна лабораторія аналітичної хімії (ауд. 1-0209)
 • Навчальна лабораторія фармакогностичних та інструментальних методів аналізу (ауд. 1-0211)
 • Навчальна лабораторія фармацевтичної хімії (ауд. 1-0213)
 • Навчальна лабораторія органічної хімії (ауд. 1-0220)
 • Навчальна лабораторія біохімії та мікробіології (ауд.1-0222)
 • Навчально-наукова лабораторія молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології (ауд. 1-0223, 1-0238, 1-0240)

Матеріально-технічна база кафедри дозволяє проводити навчання студентів з урахуванням кращих вітчизняних та зарубіжних стандартів освіти. На кафедрі функціонує спеціалізована навчально-наукова лабораторія молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології, до роботи в якій залучаються найкращі студенти. Лабораторії обладнані найсучаснішим устаткуванням.

Наукова діяльність

Науковий напрям «Біологія та охорона здоров’я» в Київському національному університеті технологій та дизайну започатковано разом зі становленням кафедри промислової фармації всього 17 років тому. На сьогодні цей напрям є одним з найбільш динамічно зростаючих серед наукових напрямів університету, як за показниками кадрового складу, так і за темпами розширення наукових досліджень.

Формування наукової школи за напрямом «Біологія та охорона здоров’я» почалося з затвердження Вченою радою університету у 2016 році нового наукового напряму КНУТД «Фундаментальні технології активного довголіття» та відкриття навчально-наукової лабораторії молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології (ННЛ МФХБ) (науковий керівник докт. техн. наук, професор, професор кафедри промислової фармації Бессарабов В.І.).

Високий рівень науково-дослідних робіт, які виконуються в лабораторії, підтверджено за результатами успішної державної атестації.  Київський національний університет технологій та дизайну атестований за науковим напрямом «Біологія та охорона здоров’я», категорія Б, відповідно до Наказу МОН України № 372 від 25 березня 2021 року «Про результати державної атестації закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності».

Кадровий склад команди дослідників ННЛ МФХБ динамічно зростає за кількісними та якісними показниками і є наступним на сьогодні:

доктор технічних наук, професор, науковий керівник лабораторії Бессарабов Володимир Іванович;

кандидат хімічних наук, доцент, старший науковий співробітник Кузьміна Галина Іванівна (відповідальний виконавець НДР);

кандидат фармацевтичних наук, доцент, старший науковий співробітник Салій Олена Олександрівна;

кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Харитоненко Ганна Ігорівна;

асистент, науковий співробітник Лісовий Вадим Миколайович;

науковий співробітник Лижнюк Вікторія Віталіївна;

докторант, кандидат технічних наук, доцент Качан Роман Васильович;

аспірант Пащенко Ірина Олександрівна;

аспірант Богуславський Євгеній Петрович;

аспірант Ковалевська Ольга Іванівна;

аспірант Повшедна Ірина Олександрівна;

аспірант Костюк Віктор Григорович;

аспірант Сачєнко Євгенія Вікторівна;

аспірант Смішко Роман Олександрович;

аспірант Удовицький Владислав Віталійович;

аспірант Яременко Володимир Володимирович;

аспірант Федоренко Володимир Володимирович;

аспірант Вахітов Раміль Азатович,

аспірант Мардело Валерія Василівна,

аспірант Сун Цзеян;

старший лаборант Бегдай Анастасія Олександрівна;

лаборант Сив’юк Ольга Олександрівна.

Навчально-наукова лабораторія молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології

науковий керівник 

доктор технічних наук, професор

Бессарабов Володимир Іванович

кафедра промислової фармації

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2,

корпуc 1, поверх 2, лабораторії 1-223, 1-0238, 1-0240.

e-mail: 

 

НАПРЯМ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фундаментальні технології активного довголіття.

ОСНОВНІ ТЕМИ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

 1. Розробка композиційних матеріалів на основі фармацевтично прийнятних полімерів для підвищення біодоступності активних фармацевтичних інгредієнтів.
 2. Дослідження біологічної активності екстрактів з біотехнологічної рослинної сировини з метою розробки фармацевтичних композицій протизапальної та противірусної дії.
 3. Дослідження in silico та in vitro плейотропних ефектів біологічно активних речовин як антиоксидантів, інгібіторів холінестераз людини та 15-ліпооксигенази, які спрямовані на пошук нових активних фармацевтичних інгредієнтів лікарських засобів для лікування нейродегенеративних захворювань.
 4. Розробка лікарських засобів з контрольованим вивільненням активних фармацевтичних інгредієнтів.
 5. Розробка парфумерно-косметичних засобів з лікувальними властивостями.
 6. Розробка та дослідження наноструктурних екологічно безпечних систем деконтамінації фосфорорганічних токсичних речовин (пестицидів та активних фармацевтичних інгредієнтів) та технологій очищення обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств.

ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ

 • Скануючий UV-Vis -спектрофотометр Optizen POP (Mecasys, Південна Корея).
 • Скануючий UV-Vis -спектрофотометр Specord 200 (Analytik Jena, Німеччина).
 • FTIR спектрофотометр Perkin Elmer Spectrum 1000 (Perkin Elmer, США).
 • Напівавтоматичний біохімічний аналізатор Biochem SA (High Technology, США).
 • HPLC хроматограф Agilent 1100 Series (Agilent, UK).
 • Amperometric Detector (Biotech Instruments, UK).
 • Лабораторная установка водопідготовки RO-4 (Werner, Німеччина).
 • Установка для отримання високочистої води Sartorius Stedim biotech Arium H2O pro DI-T (Sartorius, UK)
 • Аналітичні ваги AccuLab ALC 110.4 (Sartorius, UK).
 • pH-метр pH-150 МИ (РФ).
 • Eхpandable ionAnalyzer EA 9256 (Orion Research, UK).
 • Установка для визначення температури плавлення Buchi Melting Point B-545 (Buchi, Switzerland).
 • Programmable Rheometer Brookfield Model DV-III (Brookfield, UK).
 • Termo Temperature Controlled Bath PSl Rheotek TCB-8 (Brookfield, UK).        
 • Екстракційна установка Buchi Extraction Unit B-815 (Buchi, Switzerland).
 • Термостат Brookfield TC-200, TC-350 (Brookfield, UK).
 • Установка для вивчення кінетики розчинення твердих лікарських форм Vankel VK7000, VR750D, VK8000 (Vankel, USA).
 • Установка для вивчення кінетики розпадання  твердих лікарських форм (PharmaTest, Німеччина).
 • Лабораторна мікроцентрифуга CM-8 (Micromed, КНР).
 • Лабораторна центрифуга СМ-3 (Micromed, КНР).
 • Роботизований аналізатор антиоксидантів та вільних радикалів PHOTOCHEM (Analytik Jena, Німеччина).
 • Шейкер  SF1 (Stuart, UK).
 • Тестер твердості таблеток VK 200 (Varian, Inc., США).
 • Кондуктометр портативний  КП-150 МИ (РФ).
 • Атомно-абсорбційний спектрометр Unicam 929A Spectrometer (Unicam, США).
 • Термостат для кювет DB-10С (Biosan, Латвія).
 • TS-100C Термошейкер з охолодженням для пробірок Еппендорф з блоком SC-24C (Biosan, Латвія).
 • Тестер твердості таблеток VanKel VK200 (Vankel, USA).
 • Прилад для визначення температури плавлення Sanyo Gallenkamp (Sanyo, Японія).
 • Ваги вологомір RADWAG МА 50.R (RADWAG, Польска Республіка).
 • Фотоколориметр КФК-2 (РФ).
 • Скануючий UV-Vis -спектрофотометр Lambda 25 (Perkin Elmer, США).
 • Лабораторний мультиметр рН/mV/EC/TDS/Temp AD8000 (Adwa, Угорщина).
 • Таблетпрес EP-1 Vers2 (Erweka, Німеччина).
 • Тестер розчинення DT 800 LH (Erweka, Німеччина).
 • Прилад для відбору проб FRL 804 (Erweka, Німеччина).
 • BMG Labtech NEPHELOstar Microplate Reader Nephelometer.
 • Прилад для відцентрового формування полімерних волокон ТДС (КНР).
 • Розпилювальна сушарка Mini Spray Dryer B-290 (BUCHI, Швейцарія).

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

 • Розробка та валідація біоаналітичних методик визначення концентрації активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) та їх метаболітів в різних біологічних рідинах та тканинах (плазма крові, сеча та ін.);
 • Рутинний аналіз зразків згідно валідованих методик;
 • Визначення фармакокінетичних параметрів;
 • Підготовка звітів про результати дослідження у відповідності до національних та міжнародних вимог.

Набір досліджень in vitro в категорії ADMET (всмоктування, розподіл, метаболізм, виділення та токсичність), які використовуються у сучасній світовій фармацевтичній індустрії для розробки та удосконалення нових лікарських кандидатів на ранній доклінічній стадії.

Широкий спектр in silico досліджень в сфері хемоінформатики, хемогеноміки та біоінформатики:

 • Вибір різноманітних сполук за структурними або фармакофорними критеріями зі складу зареєстрованих у світових фармакопеях АФІ відповідно до вимог задачі (замовника).
 • Вибір молекул-кандидатів за допомогою віртуального скринінгу на основі молекулярного докінгу та фармакофорного моделювання.
 • Оцінка фізико-хімічних властивостей на основі комп’ютерних розрахунків або експерименту.
 • Молекулярнодинамічні розрахунки та аналіз конформації біомолекул.
 • Визначення центрів зв’язування та побудова фармакофорної моделі.
 • Розрахункова оцінка специфічної фармакологічної активності.
 • Потенційний фармакологічний профіль за допомогою тестів ADME-Tox.
 • Встановлення зв’язку структура-активність (QSAR) та структура-властивості (QSPR).
 • Прогнозування in silico сайтів метаболізму АФІ для цитохромів P450 (5 основних людини).
 • Прогнозування in silico АФІ-індукованих змін у профілі експресії генів (окремо по білку та мРНК).
 • Прогнозування in silico цитотоксичності АФІ для пухлинних та непухлинних клітинних ліній.
 • Прогнозування in silico ендотоксичності (гострої токсичності) LD50 за результатами QSAR аналізу токсикологічного впливу хімічних речовин на модельні організми (щури) при чотирьох типах введення (перорально, внутрішньовенно, внутрішньочеревно, підшкірно).
 • Прогнозування in silico екзотоксичності (екологічної токсичності) на базі QSAR розрахунку для наступних показників: 96-годинний гольян (лат. Phoxinus) в 50% летальної концентрації, 48-годинний дафнія magna (лат. Daphniamagna) в 50% летальної концентрації, Tetrahymena pyriformis в 50% концентрації інгібування росту і фактора біоаккумуляції.

 

МОЖЛИВОСТІ ДОКЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АФІ

Фізико-хімічні властивості.

 • Визначення температури плавлення (установка для визначення температури плавлення Buchi Melting Point B-545 (Buchi, Switzerland).
 • Визначення розчинення у воді, полярних та неполярних розчинниках (кінетичні та термодинамічні вимірювання з UV-Vis та HPLC кількісною детекцією речовин, що      розчинилися).
 • Аналіз хімічної стабільності у водних буферних розчинах при різних значеннях pH (кінетичні та термодинамічні вимірювання з UV-Vis та HPLC кількісною детекцією речовин, що розчинилися).
 • Дослідження ліпофільності LogD / LogP.
 • Дослідження динамічної в’зкості та інших реологічних характеристик рідких та пастоподібних АФІ (Programmable Rheometer Brookfield Model DV-III (Brookfield, UK)).

Метаболізм АФІ in vitro

 • Кінетичні дослідження стабільності АФІ в сироватці крові людини (з UV-Vis та HPLC кількісною детекцією речовин).

Специфічна фармакологічна активність.

 • Кінетичні дослідження інгібування бутирилхолінестерази сироватки крові людини з визначенням Ki  та IC50 (з UV-Vis кількісною детекцією).
 • Кінетичні дослідження інгібування ацетилхолінестерази з визначенням Ki  та IC50 (з UV-Vis кількісною детекцією).
 • Кінетичні дослідження інгібування 15-ліпооксигенази з визначенням Ki  та IC50 (з UV-Vis кількісною детекцією).
 • Кінетичні дослідження активації \ інгібування супероксиддисмутази (SOD) з визначенням Ki  та IC50 (з UV-Vis кількісною детекцією).
 • Дослідження інгібування перекисного окиснення білків плазми крові людини (з UV-Vis кількісною детекцією).
 • Дослідження інгібування перекисного окиснення ліпідів плазми крові людини (з UV-Vis кількісною детекцією).
 • Дослідження інгібування утворення вільних радикалів в хімічній RedOx системі на основі аутоокиснення адреналіну  (з UV-Vis кількісною детекцією).
 • Дослідження in vitro потенційної кардіотонічної активності АФІ (з UV-Vis кількісною детекцією).
 • Дослідження фотозахисних властивостей АФІ в різних діапазонах УФ-спектру (з UV-Vis кількісною детекцією).

 

МОЖЛИВОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 • Фармакопейний тест «Розчинення» для твердих лікарських форм (установка для вивчення кінетики розчинення Vankel VK7000, VR750D, VK8000 (Vankel, USA), з наступною UV-Vis чи HPLC кількісною детекцією).
 • Проведення порівняльних досліджень in vitro для підтвердження еквівалентності лікарських засобів у твердій дозованій формі системної дії (установка для вивчення кінетики розчинення Vankel VK7000, VR750D, VK8000 (Vankel, USA), з наступною UV-Vis чи HPLC кількісною детекцією).
 • Фармакопейний тест «Розпадання» для твердих лікарських форм (установка для вивчення кінетики розпадання (PharmaTest, Німеччина), з наступною UV-Vis чи HPLC кількісною детекцією).
 • Визначення маси, твердості, діаметру і товщини таблеток.
 • Дослідження динамічної в’зкості та інших реологічних характеристик мазей, паст та гелів (Programmable Rheometer Brookfield Model DV-III (Brookfield, UK)).
 • Дослідження хімічної сумісності і стабільності АФІ та допоміжних речовин.

 

МОЖЛИВОСТІ  ТЕХНОЛОГІЧНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 • Розробка технології (хімічних схем виробництва, технологічних схем та технологічних регламентів виробництва) АФІ та лікарських засобів у відповідності до вимог GMP.
 • Розробка нормативної документації різного рівня для виробництва АФІ та лікарських засобів.

Визначення ризиків для якості в технологічному процесі виробництва АФІ та лікарських засобів.

 

ФОТО ЛАБОРАТОРІЇ

 

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБОТАХ ТА ВИДАННЯ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З 2015 року кафедра промислової фармації КНУТД є організатором Міжнародної науково-практичної конференції «KyivPharma. Фармакологія та фармацевтична технологія в забезпеченні активного довголіття» (https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/12904/ , https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/14164/), яка проводиться кожні два роки.

Учасники конференції, зокрема здобувачі ОНП, мають можливість опубліковувати тези та статті за результатами виконаних наукових досліджень в збірнику наукових праць «Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин».

16-18 листопада 2023 року колектив кафедри промислової фармації КНУТД разом з науковцями кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка» організував та провів VI Міжнародну науково-практичну конференцію

«KyivLvivPharma-2023. Фармацевтична технологія та фармакологія в забезпеченні активного довголіття». Головний партнер конференції – АТ «Фармак», – лідер фармацевтичної промисловості України. Партнером конференції також виступило ТОВ «Норла-Україна». Головний інформаційний партнер – щотижневик «Аптека».

У роботі конференції «KyivLvivPharma-2023» взяли участь понад 100 учасників з різних країн, зокрема з України, Польщі, Литви, Франції, Швейцарії, США, Ізраїлю та Естонії. Конференція стала потужною платформою для обміну науковим та практичним досвідом досягнень у галузі розробки та виробництва лікарських засобів, обговорення перспектив розвитку фармацевтичної галузі та її євроінтеграції, а також проблем підготовки фахівців для фармацевтичної промисловості України.

За результатами роботи конференції видано збірник наукових праць CHEMICAL AND BIOPHARMACEUTICAL TECHNOLOGIES у видавництві Nordic Sci Publisher, Tallinn.

 

Керівники аспірантів проводять наукові дослідження у рамках комплексних науково-дослідних тем кафедри промислової фармації. Результати цієї діяльності регулярно публікуються у періодичних фахових виданнях. Так, в КНУТД щорічно формується та реалізується тематичний план НДДКР, яким обумовлені напрями наукових досліджень, що виконуються в межах робочого дня НПП КНУТД. НПП Бессарабов В.І., Страшний В.В., Гой А.М., Гуреєва С.М., Кузьміна Г.І., Салій О.О., Нікітіна О.О., Роїк О.М. є керівниками ініціативних наукових тем, що зареєстровані в УкрІНТЕІ (https://knutd.edu.ua/files/science/temat-plany/Plan_UkrIntei-22-06-2022.pdf). Професор Бессарабов В.І. є науковим керівником, а доцент Кузьміна Г.І. відповідальним виконавцем держбюджетних НДР, результати яких публікуються в українських та міжнародних наукових виданнях (зокрема в таких, що індексуються у Scopus). За участю аспірантів видано колективну монографію в країні Євросоюзу «Modern physical-organic chemistry and pharmacy», видавництво Nordic Sci Publisher (Таллінн, Естонія).

Перспективи для студентів

Для залучення перспективної молоді, підбору та поетапної підготовки майбутніх професіоналів, організовуються зустрічі студентів-випускників з представниками провідних фармацевтичних компаній. Щорічно відбуваються зустрічі студентів випускних курсів з працівниками корпорації "Артеріум" в межах «Програми роботи зі стажерами». До відома студентів доводиться можливість стажування в корпорації та подальшого працевлаштування на фармацевтичному виробництві.

Участь у Програмі базується на принципах відкритості, справедливості та рівних можливостей для кожного, а також дотримання етичних норм та високого професіоналізму. 

Студенти кафедри приймають активну участь у щорічній науково-практичній конференції «Школа молодих науковців» – АТ «Фармак». Це дає  можливість студентам КНУТД  перейняти безцінний досвід фахівців АТ «Фармак», необхідний для майбутніх кваліфікованих спеціалістів фармацевтичної галузі.

Студенти також приймають активну участь у щорічних форумах, присвячених партнерству між бізнесом і вищими навчальними закладами, відвідують виставки PHARMPROM, в програму яких входять презентації обладнання відомих торгових марок для проведення досліджень на етапах розробки, виробництва і контролю якості фармацевтичних препаратів.

Динамічний розвиток фармацевтичної галузі України базується на шести складових — це фармацевтична освіта, наука, фармацевтична промисловість, державна система контролю якості лікарських засобів, аптечна мережа та інформаційне поле фармації.

Тільки при умові скоординованої ефективної праці всіх цих ланок можливе досягнення основної мети фармації — забезпечення здоров'я нації.

Прагнення України до інтеграції в європейський економічний та освітній простір знайшли своє відбиття у основних тенденціях розвитку фармацевтичної галузі. У сферах виробництва та обігу лікарських засобів широко впроваджується світові стандарти належної виробничої, фармацевтичної, лабораторної та дистриб'юторської практики.

Модернізація вищих навчальних закладів, які готують фахівців для фармацевтичної галузі, направлена на приєднання фармацевтичної освіти України до Болонського процесу.

ВИПУСКНИКИ

Випускники кафедри промислової фармації працюють на провідних фармацевтичних підприємствах України: АТ «ФАРМАК», корпорація «Артеріум», АТ «Київмедпрепарат», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Фармацевтична компанія «Дарниця», та ін.,  Державному підприємстві «Державний фармакологічний центр» МОЗ України, підприємствах по контролю якості лікарських засобів, а також у комерційних корпораціях, які займаються реалізацією фармацевтичних препаратів.

Після закінчення вони мають змогу працевлаштуватися на посади експертів групи технічної експертизи, спеціалістів з реєстрації та стандартизації лікарських засобів, майстрів ділянок та цехів фармацевтичних підприємств та багато ін. Наші випускники володіють компетенціями з організації та керівництва виробництва лікувальних засобів, з експлуатації технологічного обладнання, з фармацевтичної розробки нових або удосконалення існуючих ліків, з валідації технологічного процесу та аналітичних методик, з виробництва косметичних засобів. Вони успішно застосовують набуті знання та навички у своїй професійній діяльності і на вищому рівні представляють кафедру промислової фармації на провідних фармацевтичних підприємствах. З-поміж них:

Здерко Назар Петрович - закінчив кафедру промислової фармації КНУТД у 2014 році.

 На даний час працює провідним технологом відділу технологічної розробки дослідного центру

АТ "Київський вітамінний завод". Закінчив аспірантуру на кафедрі промислової фармації КНУТД зі

спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. У грудні 2023 року захистив дисертацію на тему

«Розроблення фармацевтичної композиції протизапальної дії на основі рослинної сировини Cichorium intybus.»

Здобув ступінь доктора філософії зі спеціальності «Фармація, промислова фармація». 

Дерипапа В'ячеслав Сергійович - закінчив кафедру промислової фармації КНУТД у 2017 році. Нині він працює фахівцем з реєстрації лікарських засобів ТОВ "Асіно Україна".
Повшедна Ірина Олександрівна - закінчила кафедру промислової фармації КНУТД у 2020 році. Працює менеджером групи по оцінці системи якості постачальників департаменту системи якості та відповідності ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА".