КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ – МАЙБУТНЄ КРАЇНИ

Студентський науковий гурток «Чисте довкілля – майбутнє країни» – одна з форм наукової діяльності студентів кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон, спрямована на розширення їх наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної діяльності у вільний від навчання час.

Основне завдання наукового гуртка «Чисте довкілля – майбутнє країни» формування екологічного світогляду студентів, їх заохочення/залучення до участі в природоохоронній діяльності для забезпечення сталого розвитку країни, подолання наслідків зміни клімату та адаптації до нових екологічних умов.

Основні напрями діяльності наукового гуртка:

 • організація науково-дослідницької діяльності для творчо обдарованих студентів;
 • залучення студентів до участі у наукових конференціях, семінарах;
 • заохочення студентів до участі у громадському житті факультету, університету;
 •  поглиблення наукових знань екологічного спрямування щодо екологічно-безпечних полімерних матеріалів, хімічних волокон, переробки відходів легкої і хімічної промисловості, очищення стічних вод промислових підприємств;
 • зосередження уваги студентів на потенційних екологічних проблемах об’єктів хімічної промисловості та визначення шляхів їх подолання;
 • допомога студентам, які мають схильність до наукових пошуків визначатися із об’єктами досліджень та майбутніми темами магістерських робіт.

Участь студентів у роботі наукового гуртка сприяє підвищенню рівня їх наукової підготовки; забезпечує формування в студентів інтересу до наукової творчості, самостійності, внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Чому саме сьогодні в економічно розвинутих країнах так загострилися питання кліматичної нейтральності і сталого розвитку? Що таке сталий розвиток взагалі?

2019 рік став другим найтеплішим роком за всю історію спостережень і останнім роком найтеплішого десятиліття (2010–2019) із коли-небудь зареєстрованих. Рівень вуглекислого газу (CO2) та інших парникових газів в атмосфері у 2019 році зріс до нових рекордів.

Зміна клімату впливає на кожну країну на кожному континенті. Хоча, за попередніми оцінками, викиди парникових газів скоротилися приблизно на 6 % у 2020 році через заборони на поїздки та економічне уповільнення в результаті пандемії COVID-19, але це покращення є тимчасовим. Як тільки світова економіка почне відновлюватися після пандемії, очікується, що викиди повернуться до високих рівнів. У рамках пом'якшення наслідків зміни клімату декарбонізація суспільства [зменшення викидів CO2] є основою розв’язання проблеми зміни клімату.

 

Стратегія національної екологічної політики України

 • досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього середовища;
 • підвищення рівня суспільної свідомості з питань охорони навколишнього природного середовища;
 • поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки;
 • вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління через введення екологічного складника до програм розвитку секторів економіки;
 • зменшення втрат біорізноманіття, розвиток заповідного фонду;
 • забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів.

Одним із завдань на шляху до кліматичної нейтральності та сталого розвитку економіки України є екологізація виробництва на основі комплексних рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій.

Тематика досліджень наукового гуртка повною мірою відповідає завданням екологізації економіки України:

     I.     Використання або нейтралізації відходів промислового виробництва, зокрема, відходів полімерних матеріалів.

    II.    Розробка нових маловідходних технологій та переробка вторинної сировини.

  III.     Проблеми охорони навколишнього середовища від викидів промислових підприємств.

 

У 2020 році учасники наукового гуртка взяли участь у наукових конференціях:

 1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів: «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості», 18–19 листопада 2020 р. – Хмельницький: ХНУ.
 2. X Ukrainian-Polish Scientific conference “Polymers of special applications” Lviv, September 21–24, 2020.
 3. VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології промислового комплексу – 2020», 8–12 вересня 2020 р., м. Херсон, Україна.
 4. IІI Міжнародна (ХIІI Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених: «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС-2020), 2020 р., м. Вінниця / Донецький національний університет імені Василя Стуса.
 5. 3 rd International Conference on Advanced Polymer Materials and Technologies, APMT-2020, Київ, КНУТД.