КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ, ШКІРИ ТА ХУТРА

Олена Романівна МОКРОУСОВА

завідувачка кафедри, доктор технічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214, 1-0208

Контактні телефони: +38044-256-21-65, +38093-652-60-70

e-mail

 

Про кафедру
Історія

17 квітня 1930 року з метою забезпечення інженерно-технічними кадрами шкіряної та взуттєвої промисловості в місті Києві на базі Київського політехнічного інституту був створений новий вищий учбовий заклад України – Київський інститут шкіряної промисловості (зараз Київський національний університет технологій та дизайну).

Фундатором інституту, засновником та першим завідувачем кафедри технології шкіри став професор Михайло Павлович Котов – провідний спеціаліст з технології шкіри.

З 1970 по 1984 рік керівництво кафедрою здійснював професор Іван Трохимович Шкаранда.

З 1985 року кафедру очолив доктор технічних наук, професор Юрій Макарович Островський.

З 1990 року кафедру очолив професор, академік Української академії наук Національного Прогресу Василь Антонович  Журавський.

З 2003 по 2014 рік кафедру технології шкіри та хутра очолював доктор технічних наук, професор Едуард Євгенович Касьян.

В грудні 2014 року у зв’язку з відкриттям нового напряму кафедру технології шкіри та хутра перейменовано у кафедру технології шкіри, хутра та біотехнології. Випускову кафедру технології шкіри, хутра та біотехнології з січня по червень 2015 року очолював (за сумісництвом) доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри біохімії Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченко – Савчук Олексій Миколайович.

З липня 2015 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Мокроусова Олена Романівна.

В серпні 2015 року кафедру технології шкіри, хутра та біотехнології перейменовано у кафедру біотехнології, шкіри та хутра.

Науково-педагогічні працівники

На сьогодні чисельність професорсько-викладацького складу кафедри налічує 12 викладачів, в тому числі: 4 докторів наук; 8 кандидатів наук.

Для забезпечення потреб кафедри у науково-викладацьких кадрах здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації (кандидатів і докторів технічних наук), через навчання в аспірантурі та докторантурі.  За час існування кафедри підготовлено понад 70 кандидатів наук та 10 докторів наук.

Науковий потенціал кафедри підтверджується присудженням у 2014 році Державної премій в галузі науки і техніки за роботу «Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали». Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки стали четверо викладачів кафедри. В 2019 році Указом Президента України премію Президента України для молодих вчених присуджено роботі «Особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції та розробка перспективних засобів антивірусної дії». Лауреатом премії Президента України став викладач кафедри. В різні роки Стипендію Кабінету Міністрів за високі наукові досягнення отримували троє науково-педагогічних працівників кафедри.

На кафедрі біотехнології, шкіри та хутра працюють:

Олена Романівна МОКРОУСОВА, доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри (за сумісництвом). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Освіта та практичний досвід. У 1994 році з відзнакою закінчила Державну академію легкої промисловості України (нині Київський національний університет технологій та дизайну) за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра», кваліфікація інженер-хімік-технолог.

Освіта та практичний досвід. У 1994 році з відзнакою закінчила Державну академію легкої промисловості України (нині Київський національний університет технологій та дизайну) за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра», кваліфікація інженер-хімік-технолог.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Використання сполук цирконію в хутровому виробництві для підвищення якості виробів» за спеціальністю 05.19.05 – Технологія шкіри та хутра.

У 2012 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Наукові основи формування структури шкіри модифікованими високодисперсними мінералами в післядубильних процесах» за спеціальністю 05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра.

Вчене звання професора присвоєно в травні 2014 року.

У серпні 2014 року Указом Президента України році присуджено почесне звання Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

Викладає дисципліни: Хімія і технологія шкіри та хутра.

Викладає англійською мовою дисципліни: Leather Equipment, Research Progress on Leather-making.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2022 р.

Kyiv College of Qilu University of Technology (People's Republic of China), 2021 р., 2022 р., 2023 р.

Antwerp Maritime Academy (Belgium), Train the Trainer-course on Electrochemistry, Biocorrosion and Biotechnology for an international public in the frame of the KA107 Erasmus+ project, 2019 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2018 року.

Дійсний член American Leather Chemists Association з 2004 р.

Коло наукових інтересів: фізико-хімічні основи цілеспрямованого формування структури та експлуатаційних властивостей шкіряних, хутрових матеріалів та взуття.

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні наукових тем: «Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «Технічні науки» (№ 0122U000138, 2022 р.); «Фізико-хімічні основи формування біополімерних матеріалів спеціального призначення» (№118U000233, 2018-2020 рр.); «Створення та застосування нових поліфункціональних матеріалів в екологічно орієнтованих технологіях виробництва шкір» (№ 0115U000569, 2015-2016 рр.); «Фізико-хімічні основи модифікації біополімерів у виробництві шкір» (№ 0110U002549, 2010-2012 рр.), «Розробка маловідходних екобезпечних технологій безхромового виробництва шкір» (№ 0108U001300, 2008-2009 рр.); «Розробка екологічно чистих технологій виробництва хутрових овчин медичного призначення» (міжнародний українсько-румунський проект № 0106U006778, 2006-2007 рр.); «Фізико-хімічні основи перетворень колагену дерми при переробці в шкіру» (№ 0105U002392, 2005-2007 рр.).

Перелік основних публікацій: У науковому доробку понад 250 друкованих праць, у тому числі, статті у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus, 15 авторських свідоцтв та патентів.

h-індекс науковця за Sсopus – 5; за Google Scholar – 7.

Співавтор 8 монографій, в тому числі, «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (2020), «Класифікація непродовольчих товарів» (2018), «Ефективні технології формування еластичних шкіряних матеріалів» (2017), «Ринок хутряних товарів України» (2016), «Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies, and Applications» (2016), «Structural Properties of Porous Materials and Powders Used in Different Fields of Science and Technology», Springer (2014) «Поліфункціональні шкіряні матеріали» (2013).

Співавтор навчального посібника «Технологія і матеріали виробництва шкіри» (2009).

Організаційна робота: Завідувач кафедри.

Член Вченої ради КНУТД та КНТЕУ, член Вченої ради факультету хімічних та біофармацевтичних технологій, член науково-технічної та методичної рад КНУТД.

Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 КНУТД (05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра) та Д 26.055.02 КНТЕУ (05.18.08 – Товарознавство непродовольчих товарів). Член міжкафедральних комісій з проведення попередньої експертизи дисертацій Спеціалізованих вчених рад Д 26.102.03 КНУТД (05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра) та Д 26.055.02 КНТЕУ (05.18.08 – Товарознавство непродовольчих товарів).

Член редколегії журналів «Технології та інжиніринг» (КНУТД), «Вісник КНТЕУ» та «Товари і ринки» (КНТЕУ).

Відзнаки: Подяка Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (2021); Відзнака Київського національного університету технологій та дизайну за особисті досягнення у науковій діяльності (2020). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки  (2014). 

Ольга Адіславівна АНДРЕЄВАдоктор технічних наук, професор.

 

Освіта та практичний досвід. У 1971 році з відзнакою закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості (нині Київський національний університет технологій та дизайну) за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра», кваліфікація інженер-хімік-технолог.

У 1980 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Дослідження хром емульсійного дублення з використанням хлорпарафінів» за спеціальністю 05.19.05 – Технологія шкіри та хутра.

Вчене звання доцента кафедри технології шкіри та хутра присвоєно у 1990 році.

У 2005 році захистила докторську дисертацію на тему: «Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук» за спеціальністю 05.19.05 – Технологія шкіри та хутра.

Вчене звання професора присвоєно у 2007 році.

Декан факультету хімічних та біофармацевтичних технологій КНУТД (2013-2014 рр.).

Практичний досвід пов’язаний з роботою в Українському науково-дослідному інституті шкіряно-взуттєвої промисловості (1971-1977 рр.).

Викладає дисципліни:  Ресурсозбереження та екотехнології виробництва шкіри та хутра; Сучасні методи оцінювання структури та властивостей шкіряних та хутрових матеріалів; Біологічно активні сполуки, Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв, Фізика та хімія протеїнів, Прикладна хімія.

Викладає англійською мовою дисципліни: Chemistry and Histology of Raw Hide, Leather Chemicals, Natural Products Chemistry, Biomass Resources and Protein Chemistry

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Kyiv College of Qilu University of Technology (People's Republic of China), 2021 р., 2022 р.

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2020 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2018 року.

Коло наукових інтересів: теоретичні основи і створення екологічно орієнтованих технологій переробки матеріалів біогенного походження.

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні наукових тем:  «Фізико-хімічні основи формування біополімерних матеріалів спеціального призначення» (№ 0118U000233, 2018-2020 рр.); «Розвиток фізико-хімічних основ технологій формування поліфункціональних біополімерних матеріалів» (№ 0115U002479, 2016-2017 рр.); «Створення та застосування нових поліфункціональних матеріалів в екологічно орієнтованих технологіях виробництва шкір» (№ 0115U000569, 2015-2017).

Науковий консультант докторанта; науковий керівник аспірантів та магістрантів. Підготувала чотирьох кандидатів технічних наук, з яких один ‒ Стипендіат Кабінету Міністрів України.

Перелік основних публікацій. У науковому доробку понад 250 друкованих праць, в тому числі статті у фахових наукових виданнях та виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus; авторські свідоцтва та патенти.

h-індекс науковця за Sсopus – 3; за Google Scholar – 9.

Автор підручника з Грифом МОН України «Фізика та хімія протеїнів» (2003).

Автор навчального посібника «Товарознавство шкіряно-хутрової сировини» (2012).

Співавтор монографій «Ресурсоощадна технологія виробництва одягових шкір» (2023), «Natural Products Chemistry» (2022), «Технології виробництва натуральних шкір для верху взуття людей похилого віку» (2021), «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (2020), «Особливості шкіряно-хутрової сировини» (виданої українською та англійською  мовами, 2018-2019), «Основи створення сучасних технологій виробництва шкіри та хутра» (2007).

Організаційна робота. Заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Керівник науково-дослідної роботи студентів спеціальностей 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 161 «Хімічні технології та інженерія».

Науковий керівник навчально-наукової лабораторії «Експертиза шкіри та хутра».

Керівник студентського наукового гуртка «Дослідник».

Член робочої групи з розробки освітньо-професійних програм спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Член двох Спеціалізованих вчених рад Д 26.102.03 (05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра) та Д 26.102.04 (05.17.06 – Технологія полімерних та композиційних матеріалів;
05.17.15 – Технологія хімічних волокон); двох міжкафедральних комісій Спеціалізованих вчених рад Д 26.102.03 (05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра) та Д 26.102.04 (05.17.06 – Технологія полімерних та композиційних матеріалів; 05.17.15 – Технологія хімічних волокон). Член Вченої ради КНУТД та Вченої ради факультету хімічних та біофармацевтичних технологій.

Член редколегії журналу «Технології та інжиніринг» (КНУТД).

Відзнаки: Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2022); Грамота Міністерства освіти і науки України (2021); Подяка Міністерства освіти і науки України (2019); Почесна відзнака Київського національного університету технологій та дизайну (2019). Внесена до книги «Науковці України – еліта держави» (2012) та Енциклопедії Сучасної України (2008). Медаль «У пам’ять 1500-річчя Києва» (1985). Нагрудний знак «Винахідник СРСР» (1977).

Тетяна Григорівна ЩЕРБАТЮКдоктор біологічних наук, професор.

 

Освіта та практичний досвід. У 1994 році з відзнакою закінчила Нижньогородський державний університет ім. М.І. Лобачевського, (Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod) за спеціальністю «біологія», кваліфікація біолог, викладач біології, хімії

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив озона на про-антиоксиданту системи у щурів з саркомою-45» за спеціальністю 03.00.13 - фізіологія

У 2003 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Вільнорадикальні процеси і їх корекція у тварин з експериментальними пухлинами» за спеціальністями 03.00.13 – фізіологія та 14.03.03 – патологічна фізіологія

Вчене звання професора присвоєно в лютому 2009 року.

Викладає дисципліни: Генетика, Імунологія та імунобіотехнологія, Гігієна та санітарія, Контроль якості харчових продуктів та послуг.

Викладає англійською мовою дисципліну «Cell engineering».

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Kyiv College of Qilu University of Technology (People's Republic of China), 2023 р.

Інститут післядипломної освіти НМУ ім. О.О.Богомольця, курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, 2021.

Член Асоціації науково-практичної озонотерапії.

Коло наукових інтересів: особливості структурно-функціональної організації геномів мікроорганізмів, філогенетика мікроорганізмів, біоінформатичний аналіз геномів мікроорганізмів.

Коло наукових інтересів: експериментальна онкологія; пошук засобів лікування злоякісних пухлин; озонотерапія; мікробіом; біохімічний поліморфізм; персоніфікована медицина; історія біології.

Перелік основних публікацій. У науковому доробку понад 200 друкованих праць, у тому числі, статті у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus, 17 авторських свідоцтв та патентів.

h-індекс науковця за Sсopus – 3; за Google Scholar – 5.

Анатолій Григорович ДАНИЛКОВИЧ, доктор технічних наук, професор. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

Освіта та практичний досвід. У 1966 році з відзнакою закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості (нині Київський національний університет технологій та дизайну) за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра», кваліфікація інженер-технолог.

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Інтенсифікація процесу хромового дублення водорозчинними продуктами азербайджанської нафти» за спеціальністю 05.19.05 – Технологія шкіри та хутра.

У 2000 р. захистив докторську дисертацію «Наукові основи ресурсозбережних технологій формування структури шкіри та хутра в дубильно-оздоблювальних процесах» за спеціальністю 05.19.05 – Технологія шкіри та хутра.

Вчене звання професора кафедри хімії і технології шкіри та хутра присвоєно у 2002 р.

В серпні 2014 року Указом Президента України році присуджено почесне звання Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

Викладає дисципліни: Теоретичні основи технологічного забезпечення якості та ефективності виробництв.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Інституту права та сучасних технологій Київського національного університету технологій та дизайну, курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, 2023 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2018 року.

Коло наукових інтересів: фізико-хімічні основи процесів поліфункціонального ресурсозбережного формування шкіри і хутра з сировини шкур тварин, розроблення їх математичного моделювання та екологічно орієнтованого біотехнологічного виробництва.

Науково-дослідна робота.

Участь у виконанні наукових тем: «Фізико-хімічні основи формування біополімерних матеріалів спеціального призначення» (№ 0118U000233,  2018-2020 рр.); «Розвиток фізико-хімічних основ технологій формування поліфункціональних біополімерних матеріалів» (№ 0115U002479, 2016-2017 рр.); «Створення та застосування нових поліфункціональних матеріалів в екологічно орієнтованих технологіях виробництва шкір» (№ 0115U000569, 2015-2017 рр.).

Керівник наукової школи «Фізико-хімічні основи формування структури колагену у виробництві шкіри та хутра». 

Перелік основних публікацій. Опубліковано понад 480 наукових робіт, серед них 13 монографій, 4 підручники, 11 навчальних посібників з грифом МОН України та КНУТД (сім одноосібних), має 72 охоронних документи на винаходи і корисні моделі; 17 публікацій у виданнях, що входять до наукометричних бази Sсopus i WOS.

h-індекс науковця за Sсopus – 4; за Google Scholar – 12.

Співавтор підручників «Теоретичні основи технологічного забезпечення якості та ефективності виробництва» (2017) та «Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» (2017). Співавтор першого в Україні підручника «Технологія шкіри та хутра» (1996).

Організаційна робота. Експерт Наукової ради МОН України.  

Член двох Спеціалізованих вчених рад Д 26.102.03 (05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра) та Д 26.102.04 (05.17.06 – Технологія полімерних та композиційних матеріалів;
05.17.15 – Технологія хімічних волокон); двох міжкафедральних комісій Спеціалізованих вчених рад Д 26.102.03 (05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра) та Д 26.102.04 (05.17.06 – Технологія полімерних та композиційних матеріалів; 05.17.15 – Технологія хімічних волокон). 

Відзнаки: Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014). Почесна Грамота Київської міської державної адміністрації (2013); Грамота Міністерства освіти і науки України (2010); Подяка Кабінету Міністрів України (2005); Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2004). Медалі «Ветеран труда» (1987), «В пам'ять 1500-річчя Києва» (1983), «За освоєння цілинних земель» (1967). Лауреат І Міжнародного конкурсу на кращу наукову і навчальну публікацію «Академус» в номінації «Сфера обслуговування і прикладні робочі професії».

Ірина Миколаївна ВОЛОШИНА, кандидат технічних наук, доцент.

 

Освіта та практичний досвід. У 2001 р. закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія», кваліфікація спеціаліст з біотехнології.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології синтезу поверхнево-активних речовин нафтоокиснювальними бактеріями» за спеціальністю 03.00.20 – Біотехнологія.

Вчене звання доцента кафедри біотехнології та мікробіології НУХТ присвоєне у 2014 р.

Викладає дисципліни: Основи біоетики і біобезпеки, Обладнання та оснащення біотехнологічних виробництв,  Проєктування біотехнологічних виробництв Тренінгові студії студента-дослідника, Технологія косметичних засобів.

Викладає дисципліну «Professional Comprehensive Experiment (Biotechnology)» для іноземних студентів Київського інституту Технологічного університету Цілу.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Університет Вітовта Магнуса (м. Каунас, Литва), факультет природничих наук, 2020 р.

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», факультет фармації та біотехнології, кафедра біотехнології, 2019 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2009 року.

Коло наукових інтересів: біотехнологічні аспекти лактобактерій, косметичні лікарські засоби, біобезпека та біозахист, біосинтез наночасток металів.

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні наукових тем: «Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «Технічні науки» (№ 0122U000138, 2022 р.).

Перелік основних публікацій. У науковому доробку понад 80 друкованих праць, в тому числі статті у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричних баз, патенти, конспекти лекцій і методичні рекомендації.

h-індекс науковця за Sсopus – 7; за Google Scholar – 7.

Співавтор монографії «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (2020).

Співавтор навчального посібника з грифом МОН України для підготовки спеціалістів-біотехнологів «Біологія клітини» (2016).

Організаційна робота. Гарант освітньо-професійної програми «Біотехнологія високомолекулярних сполук» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Керівник студентського наукового гуртка «Біотехнолог».

Відзнаки: Грамота Київського національного університету технологій та дизайну за високі досягнення в сфері освіти і науки (2022).

Олена Анатоліївна ОХМАТ, кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри.

 

Освіта та практичний досвід: У 1997 році з відзнакою закінчила Державну академію легкої промисловості України (нині Київський національний університет технологій та дизайну) за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра», кваліфікація інженер-хімік-технолог.

У 1998 році закінчила з відзнакою магістратуру Державної академії легкої промисловості України за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра», кваліфікація магістр-хімік-технолог.

У 2020 році отримала ступінь магістра за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія», кваліфікація магістра з біотехнологій та біоінженерії.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка процесу фарбування напівфабрикату, видубленого із застосуванням солей цирконію» за спеціальністю 05.19.05 – Технологія шкіри та хутра.

Вчене звання доцента кафедри технології шкіри та хутра присвоєно у 2008 році.

Практичний досвід пов’язаний з роботою на Васильківському виробничому шкіряному об’єднанні (м. Васильків Київської обл.).

Викладає дисципліни:  Хімія і технологія шкіри та хутра; Устаткування та основи проєктування шкіро- і хутропереробних підприємств; Якісний та кількісний аналіз; Основи біотехнології; Хімічна технологія матеріалів, Екологічна біотехнологія.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра біохімії, 2022 р.

Центр українсько-європейського наукового співробітництва, програма стажування «Управління якістю науково-дослідницької діяльності у закладах вищої та фахової передвищої освіти в умовах воєнних реалій», 2022 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2018 року.

Коло наукових інтересів: розробка нових екологічно безпечних технологій переробки матеріалів біогенного походження.

Науково-дослідна робота: Участь у виконанні наукових тем: Проєкт Національного антарктичного наукового центру МОН України «Дослідження біоплівкоутворення модельних мікробних угруповань, асоційованих з судинними рослинами антарктики» (№ 0123U103663,2023 р.); «Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «Технічні науки» (№ 0122U000138, 2022 р.); «Фізико-хімічні основи формування біополімерних матеріалів спеціального призначення» (№ 0118U000233, 2018-2019 рр.); «Створення та застосування нових поліфункціональних матеріалів в екологічно орієнтованих технологіях виробництва шкір» (№ 0115U000569, 2015-2016 рр.).

Перелік основних публікацій: У науковому доробку близько 110 друкованих праць, в тому числі статті у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus, авторські свідоцтва та патенти.

h-індекс науковця за Sсopus – 2; за Google Scholar – 6.

Співавтор монографій «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (2020), «Технологічне обладнання для виробництва хутра і шкіри в інноваційній економіці» (виданої українською та англійською мовами, 2018-2019).

Співавтор двох навчальних посібників «Механічна технологія та обладнання шкіряно-хутрового виробництва» (2017) та  «Технологія і матеріали виробництва шкіри» (2009).

Організаційна робота: Заступник завідувача кафедри. Секретар кафедри.

Член робочої групи з розробки освітньо-професійних програм спеціальностей 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 161 «Хімічні технології та інженерія».

Kоординатор системи електронної освіти кафедри (модульне середовище освітнього процесу, електронний журнал).

Член міжкафедральної комісії Спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 (05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра); Вченої та Науково-методичної ради факультету хімічних та біофармацевтичних технологій.

Куратор академічних груп.

Відзнаки: Грамота Київського національного університету технологій та дизайну за високі досягнення в сфері освіти і науки (2022), Подяка Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (2021); Подяка Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України (2017). Відзнака Київського міського голови за особливі досягнення у науковій діяльності (2010). Стипендія  Кабінету Міністрів України для молодих учених (2005-2007).

Леся Анатоліївна МАЙСТРЕНКО, кандидат технічних наук, доцент.

 

Освіта та практичний досвід: У 2008 році з відзнакою закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра», кваліфікація магістр-хімік-технолог.

У 2020 році отримала ступінь магістра за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія», кваліфікація магістра з біотехнологій та біоінженерії.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технологій виробництва шкіри з використанням полімерних матеріалів на основі малеїнової та акрилової кислот» за спеціальністю 05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра.

Вчене звання доцента кафедри біотехнології, шкіри та хутра присвоєно у 2019 році.

Викладає дисципліни: Якісний та кількісний аналіз; Тренінгові студії студента-дослідника.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Kyiv College of Qilu University of Technology (People's Republic of China), 2021 р., 2022 р.

Antwerp Maritime Academy (Belgium), Train the Trainer-course on Electrochemistry, Biocorrosion and Biotechnology for an international public in the frame of the KA107 Erasmus+ project, 2019 р.

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», факультет фармації та біотехнології, кафедра біотехнології, 2019 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2018 року.

Коло наукових інтересів: розробка та удосконалення технологій переробки матеріалів біогенного походження з метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище та створення конкурентоспроможної продукції.

Науково-дослідна робота: Участь у виконанні наукових тем: «Розробка комплексного препарату комбінованої дії на основі похідних колагену для лікування раневих поверхонь» (№ 0120U101290, 2020-2022 рр.); «Фізико-хімічні основи формування біополімерних матеріалів спеціального призначення» (№ 0118U000233, 2018-2020 рр.); «Розвиток фізико-хімічних основ технологій формування поліфункціональних біополімерних матеріалів» (№ 0115U002479; 2016-2017 рр.); «Створення та застосування нових поліфункціональних матеріалів в екологічно орієнтованих технологіях виробництва шкір» (№ 0115U000569, 2015-2017 рр.).

Перелік основних публікацій: У науковому доробку понад 100 друкованих праць, в тому числі статті у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus, патенти, французько-український словник термінів шкіряно-хутрового виробництва.

h-індекс науковця за Sсopus – 3; за Google Scholar – 6.

Співавтор монографії «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (2020).

Відзнаки: Подяка Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (2021); Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва (2018). Стипендія  Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2016-2018).

Надія Михайлівна ЖОЛОБАК, кандидат біологічних наук, старший дослідник, доцент (за сумісництвом).

Освіта та практичний досвід. У 1987 році з відзнакою закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю Біолог. Викладач біології та хімії.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтерфероногенна та антивірусна дія молекулярних комплексів одноланцюгова РНК – тилорон» за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія.

Вчене звання старшого дослідника присвоєно в 2019 році.

Практичний досвід пов’язаний з роботою в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ.

Викладає дисципліни: Біологія клітини; Загальна мікробіологія та вірусологія.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Національна академія педагогічних наук України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти; курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, випускна робота на тему «Колективна творча діяльність як ключова складова роботи науково-дослідного студентського гуртка», 2018 р.

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», факультет фармації та біотехнології, кафедра біотехнології, 2018 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 1988 року.

Коло наукових інтересів: пошук високоефективних індукторів інтерферону та антивірусних препаратів, вивчення їх імуномодулюючих властивостей; розробка запропонованого принципово нового напрямку – нанотерапії вірусних інфекцій, що ґрунтується на участі нанорозмірних сполук з антиоксидантними та регенеративними властивостями (наночасток СеО2) у формування антивірусної резистентності.

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні наукових робіт: «Механізми функціонування системи інтерферону та цитокінів за інфекційних та неінфекційних патологічних станів, перебіг яких супроводжується розвитком запальної реакції організму» (№ 0118U000216, 2018-2022 рр.);  «Дослідження ролі інтерферону та інших цитокінів у процесах імунопатогенезу при інфекційних, передпухлинних, нейродегенеративних та інших захворювань» (№ 0113U001218, 2013-2017 рр.); «Розробка науково-обґрунтованих методів доклінічного дослідження противірусного препарату широкого спектру дії й індуктору інтерферону МОРІНОКСІНу та проведення доклінічного дослідження препарату» в рамках Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011-2015 роки (№ 0113U007496с, 2013 р.); «Розробка, створення та випробування композитних нанобіоматеріалів на основі наночастинок діоксиду церію» № ДЗ/492-2011 від 29.09.2011 в рамках державного замовлення (замовник Держагентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, № 0111U005944); «Дослідження токсичності, інтерфероніндукуючої та імуномодулюючої дії похідних та аналогів аміксину» в рамках наукового проекту (2007-2009 рр.); «Розробка нових перспективних індукторів інтерферону та противірусних засобів на основі похідних та аналогів аміксину» програми «Новітні медико-біологічні проблеми та оточуюче середовище» НАН України (№ 0108U007160); «Антимікробна і противірусна активність нових перспективних лікарських засобів та розробка підходів їх керованої доставки» в рамках комплексної програми ВБФМБ НАН України «Молекулярно-генетичні і біохімічні механізми регуляції клітинних та системних взаємодій за фізіологічних та патологічних станів» (№ 0117U004511).

Перелік основних публікацій. У науковому доробку більше 150 друкованих праць, в тому числі статті у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus, авторські свідоцтва та патенти.

h-індекс науковця за Sсopus – 17; за Google Scholar – 21.

Співавтор монографії «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (2020).

Співавтор глави «Biological, biomedical and pharmaceutical applications of cerium oxide» у книзі «Metal Oxides Series: Cerium Oxide (CeO2): Synthesis, Properties and Applications», Еlsevier (2019).

Співавтор глави «Interaction of nanoceria with microorganisms» у книзі «Nanobiomaterials in Antimicrobial Therapy», Еlsevier (2016).

Організаційна робота. Керівник студентського наукового гуртка «Біотехнолог».

Відзнаки: Премія НАН України ім. О.В. Палладіна за цикл наукових робіт «Молекулярно-біологічні особливості інтерфероногенезу та створення науково обґрунтованих підходів до застосування препаратів інтерферону і їх індукторів при патології» (2011). Премія Національної академії наук України для молодих вчених (1999). Стипендія Державного комітету з науки і техніки для молодих вчених (1995).

Ольга Сергіївна ЮНГІН, кандидат біологічних наук, доцент.

Освіта та практичний досвід. У 2009 році з відзнакою закінчила Миколаївський державний аграрний університет за спеціальністю «Агрономія», кваліфікація агронома-дослідника.

У 2012 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біологія».

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Стійкість мікроорганізмів карстових порожнин за дії екстремальних факторів» за спеціальністю 03.00.07 – Мікробіологія.

У 2018 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Фармація, промислова фармація», кваліфікація магістра з технології розробки лікарських засобів.

Вчене звання доцента кафедри біотехнології, шкіри та хутра присвоєно у 2023 році.

Практичний досвід пов’язаний з роботою в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ.

Викладає дисципліни: Загальна мікробіологія і вірусологія; Сучасні біотехнології високомолекулярних сполук; Мікробіологія, гігієна і санітарія.

Викладає англійською мовою дисципліни: Microbiology, Public Health Laboratory Technology; Professional Comprehensive Experiment (Biotechnology).

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Vytautas Magnus University (м. Каунас, Литва), 2022 р.

Kyiv College of Qilu University of Technology (People's Republic of China), 2021 р., 2022 р.

Antwerp Maritime Academy (Belgium), Train the Trainer-course on Electrochemistry, Biocorrosion and Biotechnology for an international public in the frame of the KA107 Erasmus+ project, 2019 р.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, сертифікований учасник науково-практичної конференції «Досвід впровадження системи управління якістю в медичних лабораторіях України», 2019 р.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, сертифікований учасник II Міжнародного конгресу «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі. Antibiotic resistance STOP!», 2019 р.

Член українського біохімічного товариства з 2014 року.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2013 року.

Коло наукових інтересів: дослідження формування та структурних особливостей бактеріальних біоплівок, а також механізмів кворум сенсінгу для розробки новітніх біомедичних та аграрних технологій.  

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні наукових тем: Проєкт НАТО Програми Наука для Миру та Безпеки «Inhibition of Bacterial Settlement and Biofilm Formation through Physical Control of the Environment» (2023-2026 рр.); «EXACT: Cascaded extraction of antibacterial components from brown seaweeds», Fund for Scientific Research, Flanders; project number G0G2422N 1/1/2022 - 31/12/202;  Проєкт Національного антарктичного наукового центру МОН України «Дослідження біоплівкоутворення модельних мікробних угруповань, асоційованих з судинними рослинами антарктики» (№ 0123U103663, 2023 р.); «Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «Технічні науки» (№ 0122U000138, 2022 р.); Проєкт Національного антарктичного наукового центру МОН України «Дослідження фізіолого-біохімічних особливостей та біоплівкоутворення бактерій, виділених з судинних рослин Антарктики» (2021 р.); «Розробка комплексного препарату комбінованої дії на основі похідних колагену для лікування раневих поверхонь» (№  0120U101290, 2020-2022 рр.); Проект KA107 Erasmus+ «Higher education student and staff mobility between Program and Раrtпеr Countries» (2017-2019 рр.); Проект CRDF Global OISE-16-62773-0 «Transcriptomic responses of beneficial rhizobacteria to root exudates and environmental pollutants» (2017-2018 рр.); Проект G4834 в рамках програми НАТО «Наука для миру та безпеки» (NATO, Science for Peace and Security Programme) – SPS «Боротьба з морською корозією та біообростанням за допомогою специфічних іонних рідин» (Fighting Maritime Cоrrosion and Biofouling with Task-Specific Ionic Compounds, 2014-2018 рр.).

Перелік основних публікацій. У науковому доробку понад 50 друкованих праць, в тому числі статті у фахових наукових виданнях та виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus.

Співавтор монографії «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (2020).

h-індекс науковця за Sсopus – 5; за Google Scholar – 7.

Організаційна робота. Керівник навчально-наукової лабораторії «Перспективні біоматеріали та технології». 

Відповідальна особа за науково-дослідну роботу науково-педагогічних працівників кафедри та студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Тематичний редактор BioDiscovery journal.

Член робочої групи з розробки освітньо-професійних програм спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Відзнаки: Грамота Міністерства освіти і науки України (2023); Подяка Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за активну волонтерську діяльність (2022); Подяка Міністерства освіти і науки України (2021); Відзнака Київського національного університету технологій та дизайну за особисті досягнення у науковій діяльності (2020). Стипендія  Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2015-2017).

Тетяна Іванівна ГАЛЕНОВА, кандидат біологічних наук, старший дослідник, доцент (за сумісництвом)

Освіта та практичний досвід. У 2008 році з відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біохімія», кваліфікація магістр-біохімік.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Біохімічні механізми розвитку клітинної інсулінорезистентності за умов експериментального цукрового діабету ІІ типу» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (біологічні науки).

Практичний досвід пов’язаний з роботою у науково-дослідній лабораторії «Фізико-хімічної біології» Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посадах від інженера до старшого наукового співробітника (з 2012 р. – по теперішній час).

Викладає дисципліну:  Біологічна хімія.

Викладає англійською мовою дисципліни: Biochemistry, Advanced Biochemistry and Advanced Biochemistry experiment, Biochemistry Experiment.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Kyiv College of Qilu University of Technology (People's Republic of China), 2021 р.

Crech Republic Organized by ESCBM, Prague, Trening program «Algorithms and standards of the biological markers use in the modern medical-biological studies», 2018 р.

Член Українського біохімічного товариства з 2008 року.

Коло наукових інтересів: ідентифікація біологічно-активних сполук як синтетичного так і природного походження та дослідження їх біологічних ефектів з метою створення на їх основі нових фармацевтичних агентів направленої дії.

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні наукових тем: «Патології суглобів, спричиненні порушеннями метаболізму в пост-ковідний період» (№ 22БФ036-02, 2022-2024 рр.); «Біохімічні аспекти функціонування метаболічних та сигнальних шляхів за дії молекул білкової природи в умовах нормального та патологічнозміненого метаболізму» (№ 19БФ036-03, 2019-2021 рр.).

Перелік основних публікацій. У науковому доробку більше 120 друкованих праць, в тому числі 32 статті у виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus, авторські свідоцтва та патенти.

h-індекс науковця за Sсopus – 10; за Google Scholar – 12.

Ігор Олександрович ГРЕЦЬКИЙ, кандидат біологічних наук, доцент.

 

Освіта та практичний досвід. У 2002  році з відзнакою закінчив Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи».

У 2014 році закінчив навчання в аспірантурі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України.

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Система експрес-оцінки біологічної дії неіонізуючого електромагнітного випромінювання з використанням Photobacterium phosphoreum ІМВ В-7071» за спеціальністю 03.00.20 – Біотехнологія.

Викладає дисципліни: Біосенсорні інтелектуальні системи, Управління біотехнологічним виробництвом, Аналіз біологічних даних, Автоматизоване проєктування біотехнологічних систем. 

Викладає англійською мовою дисципліни: Modern Instrumental Analysis; Biostatistics, Bioinformatics, Professional Comprehensive Experiment (Biotechnology).

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра біохімії, 2022 р.

Kyiv College of Qilu University of Technology (People's Republic of China), 2022 р., 2023 р.

Antwerp Maritime Academy (Belgium),Train the Trainer-course on Electrochemistry, Biocorrosion and Biotechnology for an international public in the frame of the KA107 Erasmus+ project, 2019 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2012 року.

Коло наукових інтересів: розробка біосенсорних технологій з метою біотестування навколишнього середовища.

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні наукових тем: «Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «Технічні науки» (№ 0122U000138, 2022 р.); «Cенсорна система на основі люмінесцентних бактерій для екологічного моніторингу радіочастотного електромагнітного випромінювання» (№ 0118U005400, 2018-2022 рр.); «Визначення впливу наднизькочастотних флуктуацій геомагнітного поля на характеристики води, люмінесцентних бактерій та волютинових гранул дріжджів» (Україно-Словацька НДР, 2017-2019 рр.).

Перелік основних публікацій. У науковому доробку близько 30 друкованих праць, патенти.

h-індекс науковця за Sсopus – 2; за Google Scholar – 4.

Співавтор монографії «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (2020).

Організаційна робота. 

Член робочої групи з розробки освітньо-професійних програм спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Куратор академічних груп.

Любов Борисівна ЗЕЛЕНА, кандидат біологічних наук, доцент (за сумісництвом).

Освіта та практичний досвід. У 1998 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю біохімія, кваліфікація – біолог-молекулярний біолог, викладач біології.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Молекулярно-біологічні аспекти змін формотворення у сосни звичайної, індукованих хронічним випромінюванням» за спеціальністю 03.00.15 – генетика.

Практичний досвід пов’язаний з роботою в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії та Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ.

Викладає дисципліни: Методологія сучасних наукових досліджень (практичні заняття),  Екологічна біотехнологія.

Викладає англійською мовою дисципліну Molecular Biology, Utilization of Bio-wastes.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра біохімії, 2022 р.

Kyiv College of Qilu University of Technology (People's Republic of China), 2022 р., 2023 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2009 року.

Коло наукових інтересів: особливості структурно-функціональної організації геномів мікроорганізмів, філогенетика мікроорганізмів, біоінформатичний аналіз геномів мікроорганізмів.

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні наукових робіт: «Регуляція процесів життєдіяльності мікроорганізмів та їх адаптація за дії екзогенних чинників» (№0117U004514, 2017-2021); «Фізіолого-біохімічні і молекулярно-генетичні властивості та механізми біологічної активності дріжджів, актинобактерій та молочно-кислих бактерій» (№0119U002507, 2019-2023).

Перелік основних публікацій. У науковому доробку більше 180 друкованих праць, в тому числі статті у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus, патенти.

h-індекс науковця за Sсopus – 9; за Google Scholar – 9.

Співавтор монографії «Бактеріоцини грамнегативних бактерій» (2020).

Відзнаки: Грант НАН України для молодих науковців, науковий проект (2009-2010); Стипендія Шведського інституту, Department of Forest Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden (2000-2001); Стипендія НАН України для молодих науковців (1999-2000).

Олександр Олександрович КАЛІНІЧЕНКО, асистент кафедри.

Освіта та практичний досвід. У 2023 році з відзнакою закінчив Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія», кваліфікація – магістр з біотехнологій та біоінженерії

Викладає дисципліни: Загальна біотехнологія (лабораторні заняття), Навчальна практика.

Коло наукових інтересів: розробка нових лікарських препаратів, зокрема на основі похідних колагену для лікування ран; дослідження біоплівкоутворення мікроорганізмів; вивчення впливу Антарктичного мікробіому на ріст рослин.

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні наукових тем: Проєкт Національного антарктичного наукового центру МОН України «Дослідження біоплівкоутворення модельних мікробних угруповань, асоційованих з судинними рослинами антарктики» (№ 0123U103663, 2023 р.); Проєкт Національного антарктичного наукового центру МОН України «Дослідження фізіолого-біохімічних особливостей та біоплівкоутворення бактерій, виділених з судинних рослин Антарктики» (2021 р.); «Розробка комплексного препарату комбінованої дії на основі похідних колагену для лікування раневих поверхонь» (№  0120U101290, 2020-2022 рр.).

Автор стартап-проєкту  «Живі рішення» – переможця (2 місце) конкурсу стартап-проєктів «Кращий стартап КНУТД 2023».

Перелік основних публікацій. У науковому доробку понад 10 праць.

Тетяна Олександрівна КОЛЕСНИК, доктор філософії, завідувач лабораторією.

  

Освіта та практичний досвід: в 2011 році закінчила Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж за напрямом підготовки «Початкова освіта», кваліфікація бакалавр, вчитель початкової школи.

У 2017 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність Технології обробки шкіри та хутра, кваліфікація – інженер-дослідник.

У 2023 році отримала ступінь магістра за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія», кваліфікація – магістр з біотехнологій та біоінженерії.

У 2021 році захистила дисертацію на тему: «Розробка технології виробництва шкіряного пергаменту», науковий ступінь доктор філософії за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості».

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях: член American Leather Chemists Association з 2019 р.

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні проєкту Національного антарктичного наукового центру МОН України «Дослідження фізіолого-біохімічних особливостей та біоплівкоутворення бактерій, виділених з судинних рослин Антарктики» (2021 р.). Участь у виконанні науково-дослідної роботи «Розробка комплексного препарату комбінованої дії на основі похідних колагену для лікування раневих поверхонь» (№ 0120U101290, 2021-2022 рр.).

Коло наукових інтересів: дослідження та розробка (удосконалення) технології одержання матеріалу біогенного походження.

Перелік основних публікацій: у науковому близько 30 наукових праць, в тому числі статті у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus.

h-індекс науковця за Sсopus – 1; за Google Scholar – 2.

Аспіранти:

Копитіна Ірина Валеріївна
Рік вступу – 2022.
Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості». Тема дисертації – «Розроблення технології рідинного оздоблення шкір з використанням ферментних препаратів».
Науковий керівник – д.т.н., проф. Андреєва О.А.

Ліясов Ігор Анатолійович
Рік вступу – 2023.
Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості». Тема дисертації – «Розроблення технології рідинного оздоблення вогнестійких шкір для верху взуття».
Науковий керівник – д.т.н., проф. Мокроусова О.Р.

Юнгін Іван Борисович
Рік вступу – 2023.
Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості». Тема дисертації – «Розроблення технології безхромового дублення шкіри для протезних лайнерів».
Науковий керівник – д.т.н., проф. Мокроусова О.Р.

Писаренко Павло Олександрович
Рік вступу – 2023.
Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості». Тема дисертації – «Розроблення технології формування антимікробних властивостей шкір для верху взуття».
Науковий керівник – к.т.н., доц. Охмат О.А.

Федько Микола Миколайович
Рік вступу – 2023.
Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія». Тема дисертації – «Створення полімерного матеріалу з антисептичними властивостями на основі мікробної целюлози модифікованої наночастками срібла».
Науковий керівник – д.т.н., проф. Мокроусова О.Р.

Навчальні і лабораторні приміщення

Наукова інфраструктура кафедри включає дві навчально-наукові лабораторії (ННЛ):

 1. ННЛ «Перспективні біоматеріали та технології» (науковий керівник – к.б.н. Юнгін Ольга Сергіївна)
 2. ННЛ «Експертиза шкіри та хутра» (науковий керівник – д.т.н., професор Андреєва Ольга Адіславівна)

Навчально-наукові лабораторії оснащено спеціалізованим обладнанням та сучасними приладами. Для наукової роботи, навчального процесу та практичної підготовки науково-педагогічні працівники, аспіранти, студенти використовують обладнання для розділення ДНК, культивування клітин, вирощування мікроорганізмів, визначення ступеня прикріплення клітин до поверхонь, дослідження біоплівок; обладнання для імуноферментного аналізу; оптичні прилади (спектрофотометр, електронні мікроскопи); прилади для поділу на фракції неоднорідних систем; обладнання для термічної обробки та стерилізації; обладнання для термічної обробки; комплекти устаткування для хімічного аналізу матеріалів; обладнання для досліджень фізико-механічних та гігієнічних властивостей; виробниче обладнання шкіряно-хутрового виробництва.

  

 

У складі ННЛ «Перспективні біоматеріали та технології» в 2016 році на кафедрі створено сучасну лабораторію мікробіологічних та біотехнологічних досліджень. Відкриття лабораторії обумовлено розвитком біотехнологічного та фармацевтичного напряму в університеті і спрямоване на забезпечення високого рівня конкурентного практико-орієнтованого навчання майбутніх фахівців-біотехнологів.

Під час проєктування та організації лабораторії враховано передовий досвід профільних науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів України і забезпечено дотримання чинних нормативних вимог щодо функціонування мікробіологічної лабораторії.

За структурою лабораторія мікробіологічних та біотехнологічних досліджень включає ряд відокремлених приміщень: для підготовки та стерилізації інструментарію; приготування поживних середовищ; бокс та робочу кімнату для безпосереднього проведення мікробіологічних досліджень. Сучасна лабораторія обладнана камерою для електрофорезу, орбітальним термошейкером-інкубатором, мікробіологічним інкубатором з природною конвекцією, ПЦР-боксом, плашковим спектрофотометром, мікроскопами з відеокамерами для фото та відео досліджень мікробіологічних об’єктів, спектрофотометрами для кількісного та якісного аналізу, стерилізаторами, термостатами, мікродозаторами, центрифугами  тощо.

  

 

   

 

   

 

У складі ННЛ «Експертиза шкіри та хутра» функціонують лабораторії для проведення аналітичних досліджень, визначення фізико-механічних показників натуральної шкіри, апробації технологій у напіввиробничих умовах.

 

  

У 2023 році відбулось оновлення лабораторії. Фінансову підтримку в оснащенні лабораторії функціональними меблями здійснила компанія «Smit and Zoon» (Нідерланди) – лідер ринку виробництва хімічних матеріалів для шкіряного виробництва. Лабораторія активно використовується як для навчального процесу, так і для експериментальних досліджень технологій виробництва шкіри та апробації нових хімічних матеріалів для різних процесів обробки.

  

Навчальна інфраструктура кафедри включає дві навчальні лабораторії (НЛ):

НЛ «Хімічних і фізико-механічних методів досліджень»;

НЛ «Біотехнологічних методів досліджень».

  

У 2021 році на кафедрі створено нову навчальну лабораторію біотехнологічних методів досліджень. Це вже другий проєкт оновлення спеціалізованих лабораторій, втілений на кафедрі біотехнології, шкіри та хутра. Функціонування навчальної лабораторії сприяє комплексній підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі хімічної та біоінженерії.

  

  

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота виконується викладачами кафедри відповідно до наукового напряму «Комплексна переробка сировини, рекуперація і утилізація відходів біотехнологічних виробництв».

Найбільш продуктивні тематики науковців кафедри:

ННЛ «Перспективні біоматеріали та технології»

 1. Розробка та впровадження комплексних препаратів комбінованої дії на основі похідних колагену бо біосумісних полімерів для лікування раневих поверхонь.
 2. Молекулярно-біологічні підходи створення нових біобезпечних засобів і препаратів для антиінфекційного захисту на основі сучасних нанобіотехнологій.
 3. Розробка біосенсорних технологій з метою біотестування навколишнього середовища.
 4. Розробка мікробних технологій біоремедіації.
 5. Дослідження формування біоплівок та створення антикорозійних-антифоулінгових агентів.
 6. Дослідження ріст-стимулювальних властивостей мікроорганізмів в контексті рослинно-мікробних взаємодій для розробки агробіотехнологій.
 7. «Зелений» синтез наночасток металів.

ННЛ «Експертиза шкіри та хутра»

 1. Фізико-хімічні основи модифікації біополімерів у виробництві шкіри та хутра.
 2. Розробка ресурсоощадних технологій шкіряно-хутрового виробництва з метою створення конкурентоспроможної продукції.
 3. Розробка маловідходних екологічно орієнтованих технологій виробництва шкіри та хутра.
 4. Наукові основи створення матеріалів та удосконалення процесів оздоблення шкіри та хутра.
 5. Фізико-хімічні основи цілеспрямованого формування структури і експлуатаційних властивостей шкіряних та хутрових матеріалів.
 6. Аналітичний контроль якості хімічних матеріалів для шкіряно-хутрового виробництва.
 7. Ідентифікаційна експертиза шкіри, хутра та виробів з них.
 8. Оцінка якості та відповідності шкіряних і хутрових матеріалів та виробів з них.

 

Діяльність ННЛ «Експертиза шкіри та хутра» передбачає виконання науково-дослідних робіт та послуг на замовлення виробничих підприємств галузі, торговельних компаній та урядових організацій. В ННЛ здійснюються дослідження з:

 • ідентифікації шкіряних матеріалів,
 • встановлення штучної, синтетичної або натуральної природи шкіри,
 • експертне оцінювання показників якості шкіряних та хутрових матеріалів,
 • хімічний аналіз якості технологічних матеріалів,
 • оцінка екологічності виробництв за показниками складу стічних вод, рівнем БПК та ХПК;
 • розробка екологічно та ресурозбережних технологій виробництва шкіри та хутра;
 • розробка біотехнологічних методів переробки твердих та рідких відходів підприємств галузі.

На кафедрі функціонує наукова школа під керівництвом д.т.н., професора Данилковича Анатолія Григоровича «Фізико-хімічні основи формування структури колагену у виробництві шкіри та хутра».

Студенти постійно беруть активну участь у науковій роботі кафедрі. В навчально-науковій лабораторії «Перспективні біоматеріали та технології» під керівництвом к.б.н. Ольги Сергіївни Юнгін студентство залучається до виконання досліджень за науково-дослідною темою «Розробка комплексного препарату комбінованої дії на основі похідних колагену для лікування раневих поверхонь» з держбюджетним фінансуванням. За участі студентів реалізуються спільні проєкти кафедри з Державною установою «Національний антарктичний науковий центр» (Україна), Університетом Вітовта Великого (Литва).

  

З 2021 року по теперішній час здійснюються дослідження в рамках виконання науково-дослідної роботи з Національним антарктичним науковим центром МОН України. 

 

23 серпня 2014 року Президентом України підписано указ про присудження Державних премій в галузі науки і техніки. Роботу «Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали» викладачів кафедри д.т.н. Касьяна Е.Є., д.т.н. Данилковича А.Г., д.т.н. Ліщука В.І., д.т.н. Мокроусової О.Р. відмічено Державною премією України.

 

В різні роки науково-педагогічні працівники кафедри ставали стипендіатами Кабінету Міністрів України: Майстренко Леся Анатоліївна (2016-2018 рр.); Юнгін Ольга Сергіївна (2015-2017 рр.); Охмат Олена Анатоліївна (2005-2007 рр.), лауреатом Президента України для молодих вчених: Шидловська О.А. (2019 р.).

Колективом кафедри започатковано проведення щорічного Міжнародного науково-практичного заочного семінару «Інноваційні матеріали та технології шкіряно-хутрового виробництва» з виданням збірки матеріалів.

Кафедра біотехнології, шкіри та хутра є співорганізатором та активним учасником міжнародного форуму з хутра «FUR FUTURES UKRAINE», який започатковано за підтримки Асоціації хутровиків України та Міжнародної федерації хутра (IFF). За результатами роботи форуму найкращі студенти отримують гранти для закордонного профільного стажування на найкращих підприємствах хутрової галузі світу.

14-15 травня 2020 року в рамках святкування 90-річчя Київського національного університету технологій та дизайну і кафедри біотехнології, шкіри та хутра відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія». Співорганізаторами конференції виступили: ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України,  National Research and Development Institute for Textiles and Leather (Румунія). Науковий захід зібрав 155 учасників з різних країн світу.

Науковці кафедри за останні роки взяли участь у роботі Міжнародних конференції в Україні, Польщі, Литві, Туреччині, Словаччині, Китаї, Естонії, Канаді, Латвії, Бельгії, Великобританії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Румунії тощо.

У період 2017-2019 рр.  кафедра брала участь у проєкті KA107 – «Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries» за Програмою Європейського Союзу Erasmus+.  В рамках проєкту 2 лютого 2018 року в Київському національному університеті технологій та дизайну відбувся семінар за участі співвиконавців проекту: професора Geert Potters (Antwerpen Maritime Academy, Belgium), Юнгін Ольги Сергіївни (КНУТД), Мошинець Олени Володимирівни (Інститут молекулярної біології НАН України).

За результатами проєкту було розроблено навчальний курс для магістрів у галузі мікробіології та електрохімії, а в квітні 2019 року було здійснено науково-практичне стажування представників кафедри біотехнології, шкіри та хутра (д.т.н. Мокроусової О.Р., к.б.н. Юнгін О.С., к.б.н. Шидловської О.А., ас. Ребрикової П.А., к.т.н. Майстренко Л.А., к.б.н. Грецького І.О.) в Antwerpen Maritime Academy (Belgium). Результатом стажування стала апробація створеного міждисциплінарного навчального курсу; обмін досвідом та сучасними методологіями викладання; створення інноваційного кейсу для викладацького складу; практичний аналіз спілкування та використання мови міжкультурних курсів на університетському рівні.

В 2020 році к.т.н. Волошиною Іриною Миколаївною та к.б.н. Шидловською Ольгою Андріївною здійснено стажування на факультеті природничих наук Університету Вітовта Магнуса (м. Каунас, Литва) в рамках виконання Меморандуму порозуміння щодо академічної співпраці між університетами. Результатом стажування стало набуття досвіду щодо удосконалення освітніх програм з біотехнологічного напряму, ознайомлення з навчально-методичним комплексом біотехнологічних дисциплін для магістрів та формування передумов для академічно мобільності студентів. А у 2022 р. к.б.н. Юнгін Ольгою Сергіївною та к.б.н. Шидловською Ольгою Андріївною здійснено наукове стажування на факультеті природничих наук Університету Вітовта Магнуса (м. Каунас, Литва).

 

На період 2023-2026 рр. кафедра долучена до виконання Проєкту НАТО Програми Наука для Миру та Безпеки SPS Project G6053 «Inhibition of Bacterial Settlement and Biofilm Formation through Physical Control of the Environment (PHYBI)» (виконавець Юнгін О.С.).

  

До освітнього процесу активно залучаються практики. В 2023 році було проведено для студентів відкриті лекції фахівців з України, Бельгії та Литви.

Навчально-методичне забезпечення

Всі дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними комплексами (програми дисциплін, робочі програми, методичні вказівки для практичних/лабораторних занять, самостійної роботи студентів  заочної форми навчання, перелік питань для модульного та підсумкового контролю, список рекомендованої літератури для засвоєння курсу дисципліни).

Для студентів спеціальності видано ряд підручників, навчальних посібників та монографій, авторами яких є викладачі кафедри:

 1. Ніконова А. В., Андреєва О. А. Ресурсоощадна технологія виробництва одягових шкір : монографія. Київ : КНУТД, 2023. 172 с.
 2. Olga Andreyeva, Ivan Gryshchenko. Natural Products Chemistry : Education publication. K. : Svit Uspichu, 2022. 496 c.
 3. Первая Н. В., Андреєва О. А. Технології виробництва натуральних шкір для верху взуття людей похилого віку : монографія. Київ : КНУТД, 2021. 236 с.
 4. Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія : колективна монографія / за заг. ред. О.Р. Мокроусової. Київ : Світ Успіху, 2020. 492 с.
 5. Andreieva O.A., Gryshchenko I.M., Zvarych I.T. Features of leather and Fur materials :  Monograph. Кyiv : Svit Uspichu, 2019. 376 с.
 6. Hryshchenko I.M., Danylkovych A.H., Zvarych I.T. New effective ecology-oriented technologies of leather and fur materials production : monograph. Kyiv : Svit Uspihu, 2019. 304 c.
 7. Gryshchenko Ivan, Zvarych Igor, Okhmat Olena. Processing equipment for leather and fur production in the innovation economy : monograph. Kyiv : Svit Uspichu, 2019. 264 p.
 8. Касьян Е.Є. Фізико-хімія полімерних плівкоутворювачів для оздоблення шкіри : навч. посіб. Київ : Освіта України, 2019. 178 с.
 9. Андреєва О.А., Грищенко І.М., Зварич І.Т. Особливості шкіряно-хутрової сировини: монографія / за заг. ред. І.М. Грищенка, І.Т. Зварича. Київ : Світ успіху, 2018.  416 с.
 10. Грищенко І.М., Данилкович А.Г., Зварич І.Т. Ефективні екологічноорієнтовані технології виробництва хутрових і шкіряних матеріалів : монографія / за заг. ред. І.М. Грищенка, І.Т. Зварича. Київ : Світ успіху, 2018. 352 с.
 11. Грищенко І.М., Зварич І.Т., Охмат О.А. Технологічне обладнання для виробництва хутра і шкіри в інноваційній економіці : монографія / за заг. ред. І.М. Грищенка, І.Т. Зварича. Київ : Світ успіху, 2018. 272 с.
 12. Данилкович А.Г., Мокроусова О.Р. Екоефективні технології формування еластичних шкіряних матеріалів : монографія. Київ : Фенікс, 2017. 277 с.
 13. Данилкович А.Г., Злотенко Б.М. Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності : підручник. Київ : КНУТД, 2017. 433 с.
 14. Данилкович А.Г., Сангінова О.В. Теоретичні основи технологічного забезпечення якості та ефективності виробництва : підручник. Київ : КНУТД, 2017. – 175 с.
 15. Охмат О.А., Долгіх В.О. Механічна технологія та обладнання шкіряно-хутрового виробництва : навч. посіб. Київ : Фенікс, 2017. 263 с.
 16. Данилкович А.Г. Основні матеріали і технології виробництва шкіри : навч. посіб. Київ : Фенікс, 2016. 175 с.
 17. Данилкович А.Г., Ліщук В.І., Стрембулевич Л.В. Сучасне виробництво хутра: навч. посіб. Київ : Фенікс, 2015. 320 с.
 18. Mokrousova O., Volfkovich Yu. Hide and Skin of Mammals : Structural Properties of Porous Materials and Powders Used in Different Fields of Science and Technology. London : Springer London Ltd, 2014. P. 251-266.
 19. Данилкович А.Г., Омельченко Н.В. Експертиза шкіри та хутра : навч. посіб. ; вид. 2, випр. і доп. Київ : Фенікс, 2014. 228 с.
 20. Грищенко І.М., Данилкович А.Г., Мокроусова О.Р. Поліфункціональні шкіряні матеріали : монографія / за ред. А.Г. Данилковича. Київ : Фенікс, 2013. 268 с. 
 21. Андреєва О.А., Цеменко Г.В. Товарознавство шкіряно-хутрової сировини : навч. посіб. Київ : Кондор, 2012. 359 с.
 22. Інноваційні технології виробництва шкіряних і хутрових матеріалів та виробів : монографія / за ред. А.Г. Данилковича. Київ : Фенікс, 2012.  344 с.
 23. Екологічно орієнтовані технології виробництва шкіряних та хутрових матеріалів для створення конкурентоспроможних товарів : монографія / за ред. А.Г. Данилковича. Київ : Фенікс, 2011. 438 с.
 24. Волков О.І., Березненко М.П., Березненко С.М., Касьян Е.Є., Бехарський В.Й. та ін. Енциклопедія швейного виробництва : навч. посіб. / розділ Технологія шкіри та хутра. Київ : Самміт-книга, 2010. 967 с.
 25. Данилкович А.Г. Основи наукових досліджень у вищому навчальному закладі: навч. посіб. Київ : КНУТД, 2010. 294 с.
 26. Данилкович А.Г., Мокроусова О.Р., Охмат О.А. Технологія і матеріали виробництва шкіри : навч. посіб. Київ : Фенікс, 2009. 578 с.
 27. Горбачов А.А., Кернер С.М., Андреєва О.А., Орлова О.Д. Основи створення сучасних технологій виробництва шкіри та хутра : монографія. Київ : КНУТД, 2007. 190 с.
 28. Данилкович А.Г., Ліщук В.І. Технологія і обладнання шкіряно-хутрового виробництва : навч. посіб. Київ : Фенікс, 2007. 310 с.
 29. Данилкович А.Г. Практикум з хімії та технології шкіри та хутра : навч. посіб. ; 2-ге видання. Київ : Фенікс, 2006. 340 с.
 30. Данилкович А.Г. Експертиза шкіри та хутра : навч. посіб. Київ : Фенікс, 2005. 234 с.
 31. Андреєва О.А. Фізика та хімія протеїнів: навч. посіб. Київ : КНУТД, 2003. 224 с.
 32. Касьян Е.Є. Розрахунки у шкіряному та хутровому виробництві : навч. посіб. Київ : КДУТД, 2002. 302 с
 33. Касьян Е.Є. Основи технології шкіри та хутра : навч. посіб. Київ : КДУТД, 2001. 252 с.
 34. Данилкович А.Г. Практикум з хімії та технології шкіри та хутра : навч. посіб. Київ : КДУТД, 1999. 427 с.
 35. Журавський В.А., Касьян Е.Є., Данилкович А.Г. Технологія шкіри та хутра : підручник. Київ : ДАЛПУ, 1996. 744 с.
 36. Данилкович А.Г., Ліщук В.І. Технологія і обладнання шкіряно-хутрового виробництва : навч. посіб. Київ : Вища школа, 1995. 188 с.
Спеціальності

Кафедра готує:

Бакалаврів за спеціальністю 162 – «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Біотехнологія») (3 роки 10 місяців), сертифікат про акредитацію до 01.07.2025 р.

Акцент в освітній програмі робиться на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань та навичок для вирішення завдань в галузі біотехнологій та біоінженерії, активному залученню студентів до науково-дослідних робіт в галузі загальної біотехнології, біологічної хімії, мікробіології, вірусології.

Магістрів за спеціальністю 162 – «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Біотехнологія високомолекулярних сполук») (1 рік 4 місяці), сертифікат про акредитацію до 01.07.2026 р.

Акцент в освітній програмі робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері розробки, створення, дослідження та виробництва біотехнологічних продуктів, молекулярного  конструювання та модифікації високомолекулярних сполук для створення біоматеріалів та космоцевтичних продуктів, біотрансформації та розробки екобіотехнологій на основі біоінформативних методів та вимог біобезпеки та біозахисту, розробки та створення біоаналітичних інженерних конструкцій (біосенсорів, тест-систем).

Бакалаврів за спеціальністю 161 – «Хімічні технології та інженерія» (освітня програма «Хімічні технології та інженерія») (3 роки 10 місяців)   Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері  хімічних технологій та інженерії, вивченні організаційних та практичних інструментів впровадження в професійну діяльність знань та навичок для вирішення завдань в галузі хімічні технології та інженерії, зокрема на підприємствах хімічної, шкіряної, текстильної промисловості та споріднених.

Докторів філософії за спеціальністю 182 – «Технології легкої промисловості» (освітньо-наукова програма «Технології легкої промисловості») (4 роки навчання)

   

  Кафедра здійснює навчально-методичне супроводження та проведення методичних семінарів з технології та експертизи шкіри і хутра на замовлення підприємств шкіряної або хутрової галузей. За індивідуальним замовленням розробляється програма навчально-методичного курсу. По завершенні курсу слухачі отримують сертифікат про проходження профільного навчання.

  Студенти

  За роки існування кафедра випустила понад 4 тисяч фахівців.

  Навчання студентів відбувається за кредитно-модульною системою, згідно якої студент накопичує бали за певні види навчальних робіт, що зараховуються  як складові залікової або екзаменаційної оцінки.

  Підтримку у навчанні для студентів та виховну функцію виконує куратор студентської групи, який призначається з числа науково-педагогічних працівників кафедри ще на першому курсі. Куратор приймає безпосередню участь у формуванні активної громадянської позиції молоді; здійснює контроль за реалізацією завдань навчання, виховання і розвитку студентів, підвищення їх культурного рівня; сприяє залученню студентства до наукової роботи, участі у гуртках, творчих конкурсах, екскурсіях тощо.

    

  Для розвитку та реалізації своїх здібностей студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи у вигляді студентських Олімпіад, наукових конференцій, конкурсів та форумів. 

  Студенти впродовж останніх років беруть активну участь у виконанні держбюджетних і госпдоговірних тематик під керівництвом професорів А. Г. Данилковича, О. А. Андреєвої, О. Р. Мокроусової, доцентів О. С. Юнгін та І. М. Волошиної.

  Молоді науковці долучаються до досліджень щодо вирішення проблем формування біоплівок та біообростання, взаємодій клітин всередині мікробних угруповань, розробки нових природоохоронних та фармацевтичних біотехнологій. В межах актуальних питань біомоніторингу виконуються наукові дослідження щодо розробки системи біологічного моніторингу наднизьких коливань геомагнітного поля для збору та аналізу даних геомагнітних порушень в магнітосфері та змін інтенсивності люмінесценції Photobacterium phosphoreum. Студенти досліджують процеси регуляції вірус-клітинних взаємодій у природних та синтетичних низькомолекулярних сполуках.

   

  Із залученням студентства в межах наукової співпраці з  ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка виконуються дослідження щодо розробки колагенвмісних препаратів на основі білоквмісних недублених відходів шкіряного виробництва.

  За участі студентів виконуються дослідження з удосконалення технологій формування поліфункціональних біополімерних матеріалів; проведення експертизи шкіри та хутра та виробів з них; розробки технологій утилізації колагенвмістких шкіряних відходів для отримання біополімерів та композитів з прогнозованими властивостями;  розробки маловідхідних екологічно-орієнтованих технологій у виробництві шкіряно-хутрових матеріалів широкого асортименту; розробки технологій формування покриття на шкірах полімерними композиціями; формування споживчих властивостей шкіряних і хутрових матеріалів.

  З 2020 року студенти кафедри залучені до виконання проекту молодих вчених «Розробка комплексного препарату комбінованої дії на основі похідних колагену для лікування раневих поверхонь», що виконується за кошти державного бюджету.

  В Університеті активно діє студентське самоврядування, що забезпечує права і можливості студентів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів.

  Активна молодь бере участь в удосконаленні навчального процесу для забезпечення формування якісних фахових компетентностей відповідно до потреб майбутніх роботодавців та сучасного розвитку хімічних та біотехнологій. Щорічне анкетування студентства, випускників кафедри, роботодавців дозволяє актуалізувати цілі, фокус та задачі освітніх програм кафедри.

  В університеті також функціонує Навчально-науковий комплекс військової підготовки (Київський національний університет технологій та дизайну, Національний університет оборони України). Юнаки та дівчата паралельно з навчанням за денною формою мають змогу отримати військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» та отримати військове звання молодшого лейтенанта запасу.

   

  Перспективи для студентів

  Для набуття та засвоєння студентами фахових компетенцій кафедра біотехнології, шкіри та хутра Університету активно співпрацює з провідними вітчизняними біотехнологічними та фармацевтичними компаніями, науковими установами біологічного та хімічного спрямування, підприємствами по виробництву натуральної шкіри та хутра, лабораторіями з експертизи якості та ідентифікації виробів зі шкіри та хутра.

  Кожного року розширюється перелік баз практичної підготовки студентів:

  • Фармацевтична компанія «Біофарма Плазма», м. Біла Церква;
  • ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», м. Київ;
  • АТ «Фармак», м. Київ;
  • Фармацевтична корпорація «Юрія-Фарм», м. Київ;
  • ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ», м. Київ;
  • ТОВ «ФАРМХІМ», м. Шостка; Сумська обл.
  • ТОВ «АГАТ–А», м. Гайсин; Вінницька обл.
  • ТОВ «БІОТЕСТЛАБ», м. Київ;
  • Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ;
  • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ;
  • Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, м. Київ;
  • Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, м. Київ;
  • ТОВ «Торговий дім Річмен», м. Баришівка, Київська обл.;
  • ТОВ «СлаВа», м. Васильків, Київська обл.;
  • ТОВ «УКРТАН», м. Вознесенськ,  Миколаївська обл.
  • ТОВ «В-Центр», м. Вознесенськ, Миколаївська обл.;
  • ТОВ «Світ шкіри», м. Болехів, Львівська обл.

  Випускники спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» можуть бути працевлаштованими на підприємствах, в організаціях та установах з біотехнологічним профілем; контрольних, діагностичних, експертно-криміналістичних, екологічних лабораторіях; органах санітарно-гігієнічного контролю, митниці, управліннях у справах захисту прав споживачів; науково-дослідних інститутах НАН України; а також в державних установах рівня Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, профільних Державних комітетах.

  Випускники спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» можуть бути працевлаштованими на підприємствах, організаціях та установах, що функціонують в галузях хімічних технологій та інженерії, підприємствах по виготовленню виробів зі шкіри та хутра, в освітніх закладах, науково-дослідних та проектних інститутах, митниці, торгово-промислових палатах, організаціях, пов’язаних з визначенням товарознавчих властивостей сировини, шкіри, хутра та виробів з них.

  При кафедрі функціонує аспірантура з денною та заочною формами навчання,  випускникам якої, по захисті дисертації, присвоюється науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності 182 – «Технологія легкої промисловості». 


  Студентські гуртки

  На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки:

  • «Дослідник» (науковий керівник проф. Андреєва Ольга Адіславівна);
  • «Біотехнолог» (наукові керівники доц. Жолобак Надія Михайлівна та доц. Волошина Ірина Миколаївна).

   

   

  Випускники

  Випускники кафедри працюють на провідних біотехнологічних та фармацевтичних підприємствах «Приватне акціонерне товариство «По виробництву інсулінів «ІНДАР», ФЗ «Біофарма Плазма», ФК «Дарниця», українська компанія «БіоТестЛаб», АТ "Фармак", ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ», АТ «Лубнифарм», ДП «СТАДА-Україна», ТОВ «Фармер.Уа», ПрАТ «Оболонь», ПрАТ «ХМЕЛЬПИВО» та інші; шкіряних та хутрових підприємствах України: Вознесенське ПАТ «ВОЗКО», «В-Центр», «УШК», «UKRTAN», Васильківське ТОВ «СлаВа», хутрофірма «Тисмениця», Кременчуцький шкіряний завод, шкіряне підприємство «Світ шкіри» (м. Болехів), ТОВ «Томіг» (Миколаївська обл.), Шкіряне підприємство ТОВ «Торговий Дім Річмен» (м. Баришівка), шкіряний завод «Велес» (м. Бердичів) та інші.

  БОЙКО Тетяна Олександрівна

  ТОВ «Гледфарм ЛТД», спеціаліст з якості.

  ЗАЙЧЕНКО Артем Вікторович

  «Приватне акціонерне товариство «По виробництву інсулінів «ІНДАР», апаратник ферментації препаратів біосинтезу

  РОГОВА Марина Романівна

  ТОВ "АРТЕРІУМ ЛТД", фахівець служби реєстрації

  МОТРЕНКО Ірина Юріївна

  ПрАТ «Оболонь», контролер якості цеху розливу

  НЕТЯГА Юлія Миколаївна

  ПрАТ «ХМЕЛЬПИВО», варник

  НЕЧАЮК Ярослав Валентинович

  Компанія «Enamine», хімік

  КОЙБА Анастасія Ігорівна

  ТОВ «Фармер.Уа», молодший біотехнолог (біологічні дослідження)

  ЗУРНАДЖЯН Артур Альбертович, АТ «Фармак», інженер-технолог дослідно-промислової дільниці департаменту досліджень та розробки

  КОТЛЯР Микола Миколайович, АТ «Фармак», контролер сектору моніторингу чистих середовищ мікробіологічної лабораторії

  КУДІНА Софія Володимирівна, ПрАТ «МХП Еко Енерджи», відділ впровадження проєкту Горизонт, лаборант-біотехнолог

  Випускники кафедри плідно працюють на відповідальних керівних посадах в науково-дослідних установах, комерційних структурах, на виробничих підприємствах різних галузей промисловості далеко за межами України.

  Зарубіжне партнерство

  Традиційним для кафедри стало науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями Румунії, Польщі, Болгарії, Прибалтійських країн, Бельгії, Китаю. За підтримки МОН України проведено дослідження в рамках спільного українсько-румунського проекту науково-технічного співробітництва з Національним Науково-дослідним інститутом текстилю і шкіри (м. Бухарест) та спільного українсько-литовського проекту науково-технічного співробітництва з Каунаським технологічним університетом.

  У 2023 році підписано договір про наукове та академічне співробітництво з Antwerpen Maritime Academy, Belgium.

  З 2017 року діють договори з: Khulna University of Engineering & Technology, Bangladesh, Міжнародною федерацією хутра (IFF); Національним науково-дослідним інститутом текстилю і шкіри, м. Бухарест, Румунія; Науково-дослідним інститутом шкіряно-взуттєвої промисловості, м. Лодзь, Польща; Технологічним університетом, м. Каунас, Литва; Компанією «Smit and Zoon», Нідерланди. Співробітництво здійснюється також в рамках меморандумів про співпрацю з Науково-дослідницьким інститутом шкіри та взуття (Соціалістична Республіка В'єтнам) та Університетом Вітовта Магнуса (м. Каунас, Литва).

  Наукове співробітництво з партнерами кафедри здійснюється у формі обміну науковою інформацією, практичних консультацій, проведення круглих столів, підготовки наукових статей, проведення експериментальних досліджень тощо.

  У 2019 році за підтримки КНУТД створений Київський інститут в Технологічному університеті Цілу (місто Цзінань, провінція Шаньдун, Китайська Народна Республіка) – єдиний ЗВО, навчання в якому проводять на території КНР. Китайсько-український заклад освіти готує фахівців за спеціальностями 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 161 «Хімічні технології та інженерія». Викладання фахових дисциплін забезпечують науково-педагогічні працівники кафедри біотехнології, шкіри та хутра.