КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ, ШКІРИ ТА ХУТРА

МОКРОУСОВА Олена Романівна

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0210, 1-0212

Контактні телефони: +38044-256-21-65

e-mail

 

Про кафедру
Історія

17 квітня 1930 року з метою забезпечення інженерно-технічними кадрами шкіряної та взуттєвої промисловості в місті Києві на базі Київського політехнічного інституту був створений новий вищий учбовий заклад України – Київський інститут шкіряної промисловості (зараз Київський національний університет технологій та дизайну).

Фундатором інституту, засновником та першим завідувачем кафедри технології шкіри став професор Михайло Павлович Котов – провідний спеціаліст з технології шкіри.

З 1970 по 1984 рік керівництво кафедрою здійснював професор Іван Трохимович Шкаранда.

З 1985 року кафедру очолив доктор технічних наук, професор Юрій Макарович Островський.

З 1990 року кафедру очолив професор, академік Української академії наук Національного Прогресу Василь Антонович  Журавський.

З 2003 по 2014 рік кафедру технології шкіри та хутра очолював доктор технічних наук, професор Едуард Євгенович Касьян.

В грудні 2014 року у зв’язку з відкриттям нового напряму кафедру технології шкіри та хутра перейменовано у кафедру технології шкіри, хутра та біотехнології. Випускову кафедру технології шкіри, хутра та біотехнології з січня по червень 2015 року очолював (за сумісництвом) доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри біохімії Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченко – Савчук Олексій Миколайович.

З липня 2015 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Мокроусова Олена Романівна.

В серпні 2015 року кафедру технології шкіри, хутра та біотехнології перейменовано у кафедру біотехнології, шкіри та хутра.

Науково-педагогічні працівники

На сьогодні чисельність професорсько-викладацького складу кафедри налічує 12 викладачів, в тому числі: 4 докторів наук; 8 кандидатів наук.

Для забезпечення потреб кафедри у науково-викладацьких кадрах здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації (кандидатів і докторів технічних наук), через навчання в аспірантурі та докторантурі.  За час існування кафедри підготовлено понад 70 кандидатів наук та 10 докторів наук.

Науковий потенціал кафедри підтверджується присудженням у 2014 році Державної премій в галузі науки і техніки за роботу «Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали». Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки стали четверо викладачів кафедри. В 2019 році Указом Президента України премію Президента України для молодих вчених присуджено роботі «Особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції та розробка перспективних засобів антивірусної дії». Лауреатом премії Президента України став викладач кафедри. В різні роки Стипендію Кабінету Міністрів за високі наукові досягнення отримували троє науково-педагогічних працівників кафедри.

На кафедрі біотехнології, шкіри та хутра працюють:

МОКРОУСОВА Олена Романівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри (за сумісництвом). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Освіта та практичний досвід. У 1994 році з відзнакою закінчила Державну академію легкої промисловості України (нині Київський національний університет технологій та дизайну) за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра», кваліфікація інженер-хімік-технолог.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Використання сполук цирконію в хутровому виробництві для підвищення якості виробів» за спеціальністю 05.19.05 – Технологія шкіри та хутра.

У 2012 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Наукові основи формування структури шкіри модифікованими високодисперсними мінералами в післядубильних процесах» за спеціальністю 05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра.

Вчене звання професора присвоєно в травні 2014 року.

У серпні 2014 року Указом Президента України році присуджено почесне звання Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

Викладає дисципліни: Хімія і технологія шкіри та хутра; Проектування та реконструкція підприємств галузі; Технічне регулювання в шкіряно-хутровій галузі.

Викладає англійською мовою для іноземних студентів Київського інституту Технологічного університету Цілу дисципліну Leather Machine and Equipment.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Kyiv College of Qilu University of Technology (People's Republic of China), 2021 р.

Antwerp Maritime Academy (Belgium), Train the Trainer-course on Electrochemistry, Biocorrosion and Biotechnology for an international public in the frame of the KA107 Erasmus+ project, 2019 р.

Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання Київського національного університету технологій та дизайну, курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників,  випускна робота на тему «Культура педагогічного спілкування при викладання дисциплін технічного спрямування», 2017 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2018 року.

Дійсний член American Leather Chemists Association з 2004 р.

Коло наукових інтересів: фізико-хімічні основи цілеспрямованого формування структури та експлуатаційних властивостей шкіряних, хутрових матеріалів та взуття.

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні наукових тем: «Фізико-хімічні основи формування біополімерних матеріалів спеціального призначення» (№118U000233, 2018-2020 рр.); «Створення та застосування нових поліфункціональних матеріалів в екологічно орієнтованих технологіях виробництва шкір» (№ 0115U000569, 2015-2016 рр.); «Фізико-хімічні основи модифікації біополімерів у виробництві шкір» (№ 0110U002549, 2010-2012 рр.), «Розробка маловідходних екобезпечних технологій безхромового виробництва шкір» (№ 0108U001300, 2008-2009 рр.); «Розробка екологічно чистих технологій виробництва хутрових овчин медичного призначення» (міжнародний українсько-румунський проект № 0106U006778, 2006-2007 рр.); «Фізико-хімічні основи перетворень колагену дерми при переробці в шкіру» (№ 0105U002392, 2005-2007 рр.).

Перелік основних публікацій: У науковому доробку понад 250 друкованих праць, у тому числі, статті у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus, 15 авторських свідоцтв та патентів.

h-індекс науковця за Sсopus – 4; за Google Scholar – 7.

Співавтор 8 монографій, в тому числі, «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (2020), «Класифікація непродовольчих товарів» (2018), «Ефективні технології формування еластичних шкіряних матеріалів» (2017), «Ринок хутряних товарів України» (2016), «Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies, and Applications» (2016), «Structural Properties of Porous Materials and Powders Used in Different Fields of Science and Technology», Springer (2014) «Поліфункціональні шкіряні матеріали» (2013), «Электроповерхностные явления в процессах формирования структуры кожи» (2013).

Співавтор навчального посібника «Технологія і матеріали виробництва шкіри» (2009).

Організаційна робота: Завідувач кафедри.

Член Вченої ради КНУТД та КНТЕУ, член Вченої ради факультету хімічних та біофармацевтичних технологій, член науково-технічної та методичної рад КНУТД.

Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 КНУТД (05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра) та Д 26.055.02 КНТЕУ (05.18.08 – Товарознавство непродовольчих товарів). Член міжкафедральних комісій з проведення попередньої експертизи дисертацій Спеціалізованих вчених рад Д 26.102.03 КНУТД (05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра) та Д 26.055.02 КНТЕУ (05.18.08 – Товарознавство непродовольчих товарів).

Член редколегії журналів «Технології та дизайн» (КНУТД), «Легка промисловість» (КНУТД), «Вісник КНТЕУ» та «Товари і ринки» (КНТЕУ).

Відзнаки: Подяка Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (2021); Відзнака Київського національного університету технологій та дизайну за особисті досягнення у науковій діяльності (2020). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки  (2014).

АНДРЕЄВА Ольга Адіславівнадоктор технічних наук, професор.

 

Освіта та практичний досвід. У 1971 році з відзнакою закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості (нині Київський національний університет технологій та дизайну) за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра», кваліфікація інженер-хімік-технолог.

У 1980 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Исследование хромэмульсионного дубления с применением хлорпарафинов» за спеціальністю 05.19.05 – Технологія шкіри та хутра.

Вчене звання доцента кафедри технології шкіри та хутра присвоєно у 1990 році.

У 2005 році захистила докторську дисертацію на тему: «Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук» за спеціальністю 05.19.05 – Технологія шкіри та хутра.

Вчене звання професора присвоєно у 2007 році.

Декан факультету хімічних та біофармацевтичних технологій КНУТД (2013-2014 рр.).

Практичний досвід пов’язаний з роботою в Українському науково-дослідному інституті шкіряно-взуттєвої промисловості (1971-1977 рр.).

Викладає дисципліни:  Ресурсозбереження та екотехнології виробництва шкіри та хутра; Сучасні методи оцінювання структури та властивостей шкіряних та хутрових матеріалів; Сучасні напрями розвитку шкіряно-хутрового виробництва; Переробка відходів шкіряно-хутрового виробництва; Біологічно активні сполуки, Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв, Фізика та хімія протеїнів.

Викладає англійською мовою дисципліни для іноземних студентів Київського інституту Технологічного університету Цілу: Chemistry and Histology of Raw Hide, Leather Chemicals, Natural Products Chemistry.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Kyiv College of Qilu University of Technology (People's Republic of China), 2021 р.

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2020 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2018 року.

Коло наукових інтересів: теоретичні основи і створення екологічно орієнтованих технологій переробки матеріалів біогенного походження.

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні наукових тем:  «Фізико-хімічні основи формування біополімерних матеріалів спеціального призначення» (№ 0118U000233, 2018-2020 рр.); «Розвиток фізико-хімічних основ технологій формування поліфункціональних біополімерних матеріалів» (№ 0115U002479, 2016-2017 рр.); «Створення та застосування нових поліфункціональних матеріалів в екологічно орієнтованих технологіях виробництва шкір» (№ 0115U000569, 2015-2017).

Науковий консультант докторанта; науковий керівник аспірантів та магістрантів. Підготувала чотирьох кандидатів технічних наук, з яких один ‒ Стипендіат Кабінету Міністрів України.

Перелік основних публікацій. У науковому доробку понад 250 друкованих праць, в тому числі статті у фахових наукових виданнях та виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus; авторські свідоцтва та патенти.

h-індекс науковця за Sсopus – 3; за Google Scholar – 7.

Автор підручника з Грифом МОН України «Фізика та хімія протеїнів» (2003).

Автор навчального посібника «Товарознавство шкіряно-хутрової сировини» (2012).

Співавтор монографій «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (2020), «Особливості шкіряно-хутрової сировини» (виданої українською та англійською  мовами, 2018-2019), «Основи створення сучасних технологій виробництва шкіри та хутра» (2007).

Організаційна робота. Заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Керівник науково-дослідної роботи студентів спеціальностей 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 161 «Хімічні технології та інженерія».

Науковий керівник навчально-наукової лабораторії «Експертиза шкіри та хутра».

Керівник студентського наукового гуртка «Дослідник».

Член робочої групи з розробки освітньо-професійних програм спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Член двох Спеціалізованих вчених рад Д 26.102.03 (05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра) та Д 26.102.04 (05.17.06 – Технологія полімерних та композиційних матеріалів;
05.17.15 – Технологія хімічних волокон); двох міжкафедральних комісій Спеціалізованих вчених рад Д 26.102.03 (05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра) та Д 26.102.04 (05.17.06 – Технологія полімерних та композиційних матеріалів; 05.17.15 – Технологія хімічних волокон). Член Вченої ради КНУТД та Вченої ради факультету хімічних та біофармацевтичних технологій.

Відзнаки: Грамота Міністерства освіти і науки України (2021); Подяка Міністерства освіти і науки України (2019); Почесна відзнака Київського національного університету технологій та дизайну (2019). Внесена до книги «Науковці України – еліта держави» (2012) та Енциклопедії Сучасної України (2008). Медаль «В память 1500-летия Киева» (1985). Нагрудний знак «Изобретатель СССР» (1977).

ДАНИЛКОВИЧ Анатолій Григорович, доктор технічних наук, професор. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

Освіта та практичний досвід. У 1966 році з відзнакою закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості (нині Київський національний університет технологій та дизайну) за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра», кваліфікація інженер-технолог.

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Інтенсифікація процесу хромового дублення водорозчинними продуктами азербайджанської нафти» за спеціальністю 05.19.05 – Технологія шкіри та хутра.

У 2000 р. захистив докторську дисертацію «Наукові основи ресурсозбережних технологій формування структури шкіри та хутра в дубильно-оздоблювальних процесах» за спеціальністю 05.19.05 – Технологія шкіри та хутра.

Вчене звання професора кафедри хімії і технології шкіри та хутра присвоєно у 2002 р.

В серпні 2014 року Указом Президента України році присуджено почесне звання Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

Викладає дисципліни: Інноваційні технології виробництва шкіряно-хутрової продукції; Теоретичні основи технологічного забезпечення якості та ефективності виробництв.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання Київського національного університету технологій та дизайну, курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, випускна робота на тему «Застосування сучасних інформаційних технологій навчання у ВНЗ», 2017 р.

ПАТ «Фармак», стажування у відділі стратегічного маркетингу, 2016 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2018 року.

Коло наукових інтересів: фізико-хімічні основи процесів поліфункціонального ресурсозбережного формування шкіри і хутра з сировини шкур тварин, розроблення їх математичного моделювання та екологічно орієнтованого біотехнологічного виробництва.

Науково-дослідна робота.

Участь у виконанні наукових тем: «Фізико-хімічні основи формування біополімерних матеріалів спеціального призначення» (№ 0118U000233,  2018-2020 рр.); «Розвиток фізико-хімічних основ технологій формування поліфункціональних біополімерних матеріалів» (№ 0115U002479, 2016-2017 рр.); «Створення та застосування нових поліфункціональних матеріалів в екологічно орієнтованих технологіях виробництва шкір» (№ 0115U000569, 2015-2017 рр.).

Керівник наукової школи «Фізико-хімічні основи формування структури колагену у виробництві шкіри та хутра». 

Перелік основних публікацій. Опубліковано понад 480 наукових робіт, серед них 13 монографій, 4 підручники, 11 навчальних посібників з грифом МОН України та КНУТД (сім одноосібних), має 72 охоронних документи на винаходи і корисні моделі; 17 публікацій у виданнях, що входять до наукометричних бази Sсopus i WOS.

h-індекс науковця за Sсopus – 4; за Google Scholar – 12.

Співавтор підручників «Теоретичні основи технологічного забезпечення якості та ефективності виробництва» (2017) та «Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» (2017). Співавтор першого в Україні підручника «Технологія шкіри та хутра» (1996).

Організаційна робота. Експерт Наукової ради МОН України.  

Член двох Спеціалізованих вчених рад Д 26.102.03 (05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра) та Д 26.102.04 (05.17.06 – Технологія полімерних та композиційних матеріалів;
05.17.15 – Технологія хімічних волокон); двох міжкафедральних комісій Спеціалізованих вчених рад Д 26.102.03 (05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра) та Д 26.102.04 (05.17.06 – Технологія полімерних та композиційних матеріалів; 05.17.15 – Технологія хімічних волокон).  Член науково-технічної ради КНУТД.

Член редколегії журналу «Вісник КНУТД».

Відзнаки: Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014). Почесна Грамота Київської міської державної адміністрації (2013); Грамота Міністерства освіти і науки України (2010); Подяка Кабінету Міністрів України (2005); Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2004). Медалі «Ветеран труда» (1987), «В пам'ять 1500-річчя Києва» (1983), «За освоение целинных земель» (1967). Лауреат І Міжнародного конкурсу на кращу наукову і навчальну публікацію «Академус» в номінації «Сфера обслуговування і прикладні робочі професії».

ВОЛОШИНА Ірина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент.

 

Освіта та практичний досвід. У 2001 р. закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія», кваліфікація спеціаліст з біотехнології.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології синтезу поверхнево-активних речовин нафтоокиснювальними бактеріями» за спеціальністю 03.00.20 – Біотехнологія.

Вчене звання доцента кафедри біотехнології та мікробіології НУХТ присвоєне у 2014 р.

Викладає дисципліни: Основи біоетики і біобезпеки, Обладнання та оснащення біотехнологічних виробництв, Промислова біотехнологія лікарських засобів, Тренінгові студії студента-дослідника, Технологія косметичних засобів.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Університет Вітовта Магнуса (м. Каунас, Литва), факультет природничих наук, 2020 р.

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», факультет фармації та біотехнології, кафедра біотехнології, 2019 р.

Навчальна академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, курси підвищення кваліфікації,  випускна робота на тему «Використання мультимедійних засобів в навчальному процесі при дистанційному навчанні», 2015 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2009 року.

Коло наукових інтересів: біотехнологічні аспекти лактобактерій, косметичні лікарські засоби, біобезпека та біозахист.

Перелік основних публікацій. У науковому доробку понад 80 друкованих праць, в тому числі статті у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричних баз, патенти, конспекти лекцій і методичні рекомендації.

h-індекс науковця за Sсopus – 6; за Google Scholar – 6.

Співавтор монографії «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (2020).

Співавтор навчального посібника з грифом МОН України для підготовки спеціалістів-біотехнологів «Біологія клітини» (2016).

Організаційна робота. Гарант освітньо-професійної програми «Біотехнологія високомолекулярних сполук» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Керівник студентського наукового гуртка «Біотехнолог».

ОХМАТ Олена Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри.

 

Освіта та практичний досвід: У 1997 році з відзнакою закінчила Державну академію легкої промисловості України (нині Київський національний університет технологій та дизайну) за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра», кваліфікація інженер-хімік-технолог.

У 1998 році закінчила з відзнакою магістратуру Державної академії легкої промисловості України за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра», кваліфікація магістр-хімік-технолог.

У 2020 році отримала ступінь магістра за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія», кваліфікація магістра з біотехнологій та біоінженерії.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка процесу фарбування напівфабрикату, видубленого із застосуванням солей цирконію» за спеціальністю 05.19.05 – Технологія шкіри та хутра.

Вчене звання доцента кафедри технології шкіри та хутра присвоєно у 2008 році.

Практичний досвід пов’язаний з роботою на Васильківському виробничому шкіряному об’єднанні (м. Васильків Київської обл.).

Викладає дисципліни:  Хімія і технологія шкіри та хутра; Устаткування та основи проєктування шкіро- і хутропереробних підприємств; Проєктування та реконструкція підприємств галузі; Якісний та кількісний аналіз; Аналітичний контроль та оцінка якості продукції шкіряно-хутрового виробництва; Хімічна технологія матеріалів і продуктів шкіряно-хутрового виробництва; Основи біотехнології; Прикладна хімія.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання Київського національного університету технологій та дизайну, курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників,  випускна робота на тему,  випускна робота на тему «Способи, дії та прийоми педагогічного впливу при викладанні дисциплін з устаткування та проектування підприємств», 2017 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2018 року.

Коло наукових інтересів: розробка нових екологічно безпечних технологій переробки матеріалів біогенного походження.

Науково-дослідна робота: Участь у виконанні наукових тем: «Фізико-хімічні основи формування біополімерних матеріалів спеціального призначення» (№ 0118U000233, 2018-2019 рр.); «Створення та застосування нових поліфункціональних матеріалів в екологічно орієнтованих технологіях виробництва шкір» (№ 0115U000569, 2015-2016 рр.).

Перелік основних публікацій: У науковому доробку близько 110 друкованих праць, в тому числі статті у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus, авторські свідоцтва та патенти.

h-індекс науковця за Sсopus – 1; за Google Scholar –  6.

Співавтор монографій «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (2020), «Технологічне обладнання для виробництва хутра і шкіри в інноваційній економіці» (виданої українською та англійською мовами, 2018-2019).

Співавтор двох навчальних посібників «Механічна технологія та обладнання шкіряно-хутрового виробництва» (2017) та  «Технологія і матеріали виробництва шкіри» (2009).

Організаційна робота: Заступник завідувача кафедри. Секретар кафедри.

Гарант освітньо-професійної програми «Технологія та експертиза шкіри і хутра» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».

Kоординатор системи електронної освіти кафедри (модульне середовище освітнього процесу, електронний журнал).

Член міжкафедральної комісії Спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 (05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра); Вченої та Науково-методичної ради факультету хімічних та біофармацевтичних технологій.

Куратор академічних груп.

Відзнаки: Подяка Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (2021); Подяка Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України (2017). Відзнака Київського міського голови за особливі досягнення у науковій діяльності (2010). Стипендія  Кабінету Міністрів України для молодих учених (2005-2007).

МАЙСТРЕНКО Леся Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент.

 

Освіта та практичний досвід: У 2008 році з відзнакою закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра», кваліфікація магістр-хімік-технолог.

У 2020 році отримала ступінь магістра за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія», кваліфікація магістра з біотехнологій та біоінженерії.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технологій виробництва шкіри з використанням полімерних матеріалів на основі малеїнової та акрилової кислот» за спеціальністю 05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра.

Вчене звання доцента кафедри біотехнології, шкіри та хутра присвоєно у 2019 році.

Викладає дисципліни: Хімія і технологія шкіри та хутра; Якісний та кількісний аналіз; Екологічна біотехнологія; Аналітичний контроль та оцінка якості продукції шкіряно-хутрового виробництва; Хімічна технологія матеріалів і продуктів шкіряно-хутрового виробництва; Тренінгові студії студента-дослідника.

Викладає англійською мовою для іноземних студентів Київського інституту Технологічного університету Цілу дисципліну Leather Chemical Experiment.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Antwerp Maritime Academy (Belgium), Train the Trainer-course on Electrochemistry, Biocorrosion and Biotechnology for an international public in the frame of the KA107 Erasmus+ project, 2019 р.

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», факультет фармації та біотехнології, кафедра біотехнології, 2019 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2018 року.

Коло наукових інтересів: розробка та удосконалення технологій переробки матеріалів біогенного походження з метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище та створення конкурентоспроможної продукції.

Науково-дослідна робота: Участь у виконанні наукових тем: «Розробка комплексного препарату комбінованої дії на основі похідних колагену для лікування раневих поверхонь» (№ 0120U101290, 2020-2022 рр.); «Фізико-хімічні основи формування біополімерних матеріалів спеціального призначення» (№ 0118U000233, 2018-2020 рр.); «Розвиток фізико-хімічних основ технологій формування поліфункціональних біополімерних матеріалів» (№ 0115U002479; 2016-2017 рр.); «Створення та застосування нових поліфункціональних матеріалів в екологічно орієнтованих технологіях виробництва шкір» (№ 0115U000569, 2015-2017 рр.).

Перелік основних публікацій: У науковому доробку понад 100 друкованих праць, в тому числі статті у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus, патенти, французько-український словник термінів шкіряно-хутрового виробництва.

h-індекс науковця за Sсopus – 2; за Google Scholar – 4.

Співавтор монографії «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (2020).

Організаційна робота: Гарант освітньо-професійної програми «Технологія та експертиза шкіри і хутра» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».

Заступник завідувача кафедри з питань організації практики студентів кафедри.

Член Вченої ради факультету хімічних та біофармацевтичних технологій.

Куратор академічних груп.

Відзнаки: Подяка Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (2021); Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва (2018). Стипендія  Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2016-2018).

ЖОЛОБАК Надія Михайлівна, кандидат біологічних наук, старший дослідник, доцент (за сумісництвом).

Освіта та практичний досвід. У 1987 році з відзнакою закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю Біолог. Викладач біології та хімії.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтерфероногенна та антивірусна дія молекулярних комплексів одноланцюгова РНК – тилорон» за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія.

Вчене звання старшого дослідника присвоєно в 2019 році.

Практичний досвід пов’язаний з роботою в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ.

Викладає дисципліни: Біологія клітини; Загальна мікробіологія та вірусологія.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Національна академія педагогічних наук України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти; курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, випускна робота на тему «Колективна творча діяльність як ключова складова роботи науково-дослідного студентського гуртка», 2018 р.

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», факультет фармації та біотехнології, кафедра біотехнології, 2018 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 1988 року.

Коло наукових інтересів: пошук високоефективних індукторів інтерферону та антивірусних препаратів, вивчення їх імуномодулюючих властивостей; розробка запропонованого принципово нового напрямку – нанотерапії вірусних інфекцій, що ґрунтується на участі нанорозмірних сполук з антиоксидантними та регенеративними властивостями (наночасток СеО2) у формування антивірусної резистентності.

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні наукових робіт: «Механізми функціонування системи інтерферону та цитокінів за інфекційних та неінфекційних патологічних станів, перебіг яких супроводжується розвитком запальної реакції організму» (№ 0118U000216, 2018-2022 рр.);  «Дослідження ролі інтерферону та інших цитокінів у процесах імунопатогенезу при інфекційних, передпухлинних, нейродегенеративних та інших захворювань» (№ 0113U001218, 2013-2017 рр.); «Розробка науково-обґрунтованих методів доклінічного дослідження противірусного препарату широкого спектру дії й індуктору інтерферону МОРІНОКСІНу та проведення доклінічного дослідження препарату» в рамках Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011-2015 роки (№ 0113U007496с, 2013 р.); «Розробка, створення та випробування композитних нанобіоматеріалів на основі наночастинок діоксиду церію» № ДЗ/492-2011 від 29.09.2011 в рамках державного замовлення (замовник Держагентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, № 0111U005944); «Дослідження токсичності, інтерфероніндукуючої та імуномодулюючої дії похідних та аналогів аміксину» в рамках наукового проекту (2007-2009 рр.); «Розробка нових перспективних індукторів інтерферону та противірусних засобів на основі похідних та аналогів аміксину» програми «Новітні медико-біологічні проблеми та оточуюче середовище» НАН України (№ 0108U007160); «Антимікробна і противірусна активність нових перспективних лікарських засобів та розробка підходів їх керованої доставки» в рамках комплексної програми ВБФМБ НАН України «Молекулярно-генетичні і біохімічні механізми регуляції клітинних та системних взаємодій за фізіологічних та патологічних станів» (№ 0117U004511).

Перелік основних публікацій. У науковому доробку більше 150 друкованих праць, в тому числі статті у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus, авторські свідоцтва та патенти.

h-індекс науковця за Sсopus – 13; за Google Scholar – 17.

Співавтор монографії «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (2020).

Співавтор глави «Biological, biomedical and pharmaceutical applications of cerium oxide» у книзі «Metal Oxides Series: Cerium Oxide (CeO2): Synthesis, Properties and Applications», Еlsevier (2019).

Співавтор глави «Interaction of nanoceria with microorganisms» у книзі «Nanobiomaterials in Antimicrobial Therapy», Еlsevier (2016).

Організаційна робота. Керівник студентського наукового гуртка «Біотехнолог».

Відзнаки: Премія НАН України ім. О.В. Палладіна за цикл наукових робіт «Молекулярно-біологічні особливості інтерфероногенезу та створення науково обґрунтованих підходів до застосування препаратів інтерферону і їх індукторів при патології» (2011). Премія Національної академії наук України для молодих вчених (1999). Стипендія Державного комітету з науки і техніки для молодих вчених (1995).

ЮНГІН Ольга Сергіївна, кандидат біологічних наук, доцент.

Освіта та практичний досвід. У 2009 році з відзнакою закінчила Миколаївський державний аграрний університет за спеціальністю «Агрономія», кваліфікація агронома-дослідника.

У 2012 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біологія».

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Стійкість мікроорганізмів карстових порожнин за дії екстремальних факторів» за спеціальністю 03.00.07 – Мікробіологія.

У 2018 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Фармація, промислова фармація», кваліфікація магістра з технології розробки лікарських засобів.

Практичний досвід пов’язаний з роботою в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ.

Викладає дисципліни: Мікробіологія та гігієна; Загальна мікробіологія і вірусологія; Сучасні біотехнології високомолекулярних сполук.

Викладає англійською мовою дисципліни для іноземних студентів Київського інституту Технологічного університету Цілу: Organic chemistry, Microbiology, Public Health Laboratory Technology.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Kyiv College of Qilu University of Technology (People's Republic of China), 2021 р.

Antwerp Maritime Academy (Belgium), Train the Trainer-course on Electrochemistry, Biocorrosion and Biotechnology for an international public in the frame of the KA107 Erasmus+ project, 2019 р.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, сертифікований учасник науково-практичної конференції «Досвід впровадження системи управління якістю в медичних лабораторіях України», 2019 р.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, сертифікований учасник II Міжнародного конгресу «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі. Antibiotic resistance STOP!», 2019 р.

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», факультет фармації та біотехнології, кафедра біотехнології, 2018 р.

Член українського біохімічного товариства з 2014 року.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2013 року.

Коло наукових інтересів: дослідження формування та структурних особливостей бактеріальних біоплівок, а також механізмів кворум сенсінгу для розробки новітніх біомедичних та аграрних технологій.  

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні наукових тем: Проєкт Національного антарктичного наукового центру МОН України «Дослідження фізіолого-біохімічних особливостей та біоплівкоутворення бактерій, виділених з судинних рослин Антарктики» (2021 р.); «Розробка комплексного препарату комбінованої дії на основі похідних колагену для лікування раневих поверхонь» (№  0120U101290, 2020-2022 рр.); Проект KA107 Erasmus+ «Higher education student and staff mobility between Program and Раrtпеr Countries» (2017-2019 рр.); Проект CRDF Global OISE-16-62773-0 «Transcriptomic responses of beneficial rhizobacteria to root exudates and environmental pollutants» (2017-2018 рр.); Проект G4834 в рамках програми НАТО «Наука для миру та безпеки» (NATO, Science for Peace and Security Programme) – SPS «Боротьба з морською корозією та біообростанням за допомогою специфічних іонних рідин» (Fighting Maritime Cоrrosion and Biofouling with Task-Specific Ionic Compounds, 2014-2018 рр.).

Перелік основних публікацій. У науковому доробку понад 50 друкованих праць, в тому числі статті у фахових наукових виданнях та виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus.

Співавтор монографії «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (2020).

h-індекс науковця за Sсopus – 2; за Google Scholar – 4.

Організаційна робота. Керівник навчально-наукової лабораторії «Перспективні біоматеріали та технології». 

Тематичний редактор BioDiscovery journal.

Член робочої групи з розробки освітньо-професійних програм спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Відзнаки: Подяка Міністерства освіти і науки України (2021); Відзнака Київського національного університету технологій та дизайну за особисті досягнення у науковій діяльності (2020). Стипендія  Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2015-2017).

ГАЛЕНОВА Тетяна Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент (за сумісництвом)

Освіта та практичний досвід. У 2008 році з відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біохімія», кваліфікація магістр-біохімік.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Біохімічні механізми розвитку клітинної інсулінорезистентності за умов експериментального цукрового діабету ІІ типу» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (біологічні науки).

Практичний досвід пов’язаний з роботою у науково-дослідній лабораторії «Фізико-хімічної біології» Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посадах від інженера до старшого наукового співробітника (з 2012 р. – по теперішній час).

Викладає дисципліну:  Біологічна хімія.

Викладає англійською мовою дисципліни для іноземних студентів Київського інституту Технологічного університету Цілу: Biochemistry, Advanced Biochemistry, Biochemistry Experiment.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Kyiv College of Qilu University of Technology (People's Republic of China), 2021 р.

Crech Republic Organized by ESCBM, Prague, Trening program «Algorithms and standards of the biological markers use in the modern medical-biological studies», 2018 р.

Член Українського біохімічного товариства з 2008 року.

Коло наукових інтересів: ідентифікація біологічно-активних сполук як синтетичного так і природного походження та дослідження їх біологічних ефектів з метою створення на їх основі нових фармацевтичних агентів направленої дії.

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні наукової теми «Біохімічні аспекти функціонування метаболічних та сигнальних шляхів за дії молекул білкової природи в умовах нормального та патологічнозміненого метаболізму» (№ 19БФ036-03, 2019-2021 рр.).

Перелік основних публікацій. У науковому доробку більше 120 друкованих праць, в тому числі 32 статті у виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus, авторські свідоцтва та патенти.

h-індекс науковця за Sсopus – 8; за Google Scholar – 7.

ШИДЛОВСЬКА Ольга Андріївна, кандидат біологічних наук, доцент.

Освіта та практичний досвід. У 2012 році закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Фахівець в галузі біологія».

У 2014 році в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка здобула кваліфікацію магістра (з відзнакою) за спеціальністю «Мікробіологія».

В 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Антивірусна дія наночасток діоксиду церію та нанобіокомпозитів на його основі» за спеціальністю 03.00.06 – Вірусологія.

Викладає дисципліни: Загальна біотехнологія, Методи і засоби діагностики в біотехнологіях, Основи фармацевтичної біотехнології, Гігієна та санітарія, Сучасні біотехнології високомолекулярних сполук, Генетика.

Викладає англійською мовою дисципліни для іноземних студентів Київського інституту Технологічного університету Цілу: Genetics and Genetics Experiment.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Kyiv College of Qilu University of Technology (People's Republic of China), 2021 р.

Університет Вітовта Магнуса (м. Каунас, Литва), факультет природничих наук, 2020 р.

Antwerp Maritime Academy (Belgium), Trainthe Trainer-course on Electrochemistry, Biocorrosion and Biotechnology for an international public intheframe of the KA107 Erasmus+ project, 2019 р.

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», факультет фармації та біотехнології, кафедра біотехнології, 2019 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2011 року.

Коло наукових інтересів: дослідження антивірусної та антиоксидантної активності наночасток металів та оксидів металів, модифікації рекомбінантних цитокінів наночастками металів для підвищення їх біологічної активності.

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні наукових тем: «Розробка комплексного препарату комбінованої дії на основі похідних колагену для лікування раневих поверхонь» (№ 0120U101290, 2020-2022 рр.); «Дослідження ролі інтерферону та інших цитокінів у процесах імунопатогенезу при інфекційних, передпухлинних, нейродегенеративних та інших захворювань» (№ 0113U001218, 2013-2017 рр.).

Перелік основних публікацій. Опубліковано більше  20 наукових праць,  у тому числі 6 статей у, виданнях, що входять до наукометричних баз Sсopus та Web of Science.

h-індекс науковця за Sсopus – 4; за Google Scholar – 5.

Співавтор монографії «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (2020).

Організаційна робота.

Член робочої групи з розробки освітньо-професійних програм спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Куратор академічних груп.

Відзнаки: Премія Президента України для молодих вчених (2019). 

ГРЕЦЬКИЙ Ігор Олександрович, кандидат біологічних наук, доцент.

 

Освіта та практичний досвід. У 2002  році з відзнакою закінчив Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи».

У 2014 році закінчив навчання в аспірантурі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України.

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Система експрес-оцінки біологічної дії неіонізуючого електромагнітного випромінювання з використанням Photobacterium phosphoreum ІМВ В-7071» за спеціальністю 03.00.20 – Біотехнологія.

Викладає дисципліни:  Біостатистика, Біоінформатика, Біосенсорні інтелектуальні системи, Управління біотехнологічним виробництвом, Мікробіологія та гігієна, Аналіз біологічних даних, Автоматизоване проєктування біотехнологічних систем. 

Викладає англійською мовою для іноземних студентів Київського інституту Технологічного університету Цілу дисципліну Modern Instrumental Analysis.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Antwerp Maritime Academy (Belgium),Train the Trainer-course on Electrochemistry, Biocorrosion and Biotechnology for an international public in the frame of the KA107 Erasmus+ project, 2019 р.

Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України, курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: «Основи роботи в середовищі Origin», 2011 р.; «Основи програмування на мові Java», 2018 р.; «Розробка на Python», 2019 р.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2012 року.

Коло наукових інтересів: розробка біосенсорних технологій з метою біотестування навколишнього середовища.

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні наукових тем: «Cенсорна система на основі люмінесцентних бактерій для екологічного моніторингу радіочастотного електромагнітного випромінювання» (№ 0118U005400, 2018-2022 рр.); «Визначення впливу наднизькочастотних флуктуацій геомагнітного поля на характеристики води, люмінесцентних бактерій та волютинових гранул дріжджів» (Україно-Словацька НДР, 2017-2019 рр.).

Перелік основних публікацій. У науковому доробку близько 30 друкованих  сopus, патенти.

h-індекс науковця за Sсopus – 1; за Google Scholar – 4.

Співавтор монографії «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (2020).

Організаційна робота. Гарант освітньо-професійної програми «Біотехнологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Куратор академічних груп.

ШВЕЦЬ Юлія Вікторівна, кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник, доцент (за сумісництвом).

 

Освіта та практичний досвід. У 1995 році з відзнакою закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю мікробіологія, викладач біології та хімії.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Подолання лікарської резистентності пухлинних клітин шляхом індукції CD95-залежного апоптозу» за спеціальністю онкологія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2008 році.

Практичний досвід пов’язаний з роботою в Інституті експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАНУ, Національному Інституті раку АМНУ, м. Київ.

Викладає дисципліну: Імунологія та імунобіотехнологія.

Викладає англійською мовою дисципліни для іноземних студентів Київського інституту Технологічного університету Цілу: Biopreparatics, Cell biology  Immunology Technology and Application.

Підвищення кваліфікації, стажування:

Kyiv College of Qilu University of Technology (People's Republic of China), 2021 р.

Коло наукових інтересів: дослідження впливу представників мікробіоти організму людини на розвиток пухлинного процесу та протипухлинний імунітет.

Перелік основних публікацій. У науковому доробку біля 30 друкованих праць, в тому числі статті у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus, авторські свідоцтва та патенти.

h-індекс науковця за Sсopus – 7;

Автор підручника «Біологічні основи інфекційних процесів бактеріальної етіології» (2021).

Співавтор підручників «Мікробіологія» (2006, 2012, 2020) та «Імунологія» (2005, 2010).

Відзнаки: Премія НАН України для молодих вчених (2000); Премія Президента України для молодих вчених НАНУ за цикл робіт «Нові підходи подолання лікарської резистентності пухлинних клітин шляхом індукції CD95-опосередкованого апоптозу» (2002).

ЗЕЛЕНА Любов Борисівна, кандидат біологічних наук, доцент (за сумісництвом).

Освіта та практичний досвід. У 1998 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю біохімія, кваліфікація – біолог-молекулярний біолог, викладач біології.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Молекулярно-біологічні аспекти змін формотворення у сосни звичайної, індукованих хронічним випромінюванням» за спеціальністю 03.00.15 – генетика.

Практичний досвід пов’язаний з роботою в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії та Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ.

Викладає дисципліни: Методологія сучасних наукових досліджень (практичні заняття).

Викладає англійською мовою для іноземних студентів Київського інституту Технологічного університету Цілу дисципліну Molecular Biology.

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях:

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського з 2009 року.

Коло наукових інтересів: особливості структурно-функціональної організації геномів мікроорганізмів, філогенетика мікроорганізмів, біоінформатичний аналіз геномів мікроорганізмів.

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні наукових робіт: «Регуляція процесів життєдіяльності мікроорганізмів та їх адаптація за дії екзогенних чинників» (№0117U004514, 2017-2021); «Фізіолого-біохімічні і молекулярно-генетичні властивості та механізми біологічної активності дріжджів, актинобактерій та молочно-кислих бактерій» (№0119U002507, 2019-2023).

Перелік основних публікацій. У науковому доробку більше 180 друкованих праць, в тому числі статті у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus, патенти.

h-індекс науковця за Sсopus – 6; за Google Scholar – 8.

Співавтор монографії «Бактеріоцини грамнегативних бактерій» (2020).

Відзнаки: Грант НАН України для молодих науковців, науковий проект (2009-2010); Стипендія Шведського інституту, Department of Forest Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden (2000-2001); Стипендія НАН України для молодих науковців (1999-2000).

КОЛЕСНИК Тетяна Олександрівна, доктор філософії, завідувач лабораторією.

 

Освіта та практичний досвід: в 2011 році закінчила Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж за напрямом підготовки «Початкова освіта», кваліфікація бакалавр, вчитель початкової школи.

У 2017 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність Технології обробки шкіри та хутра, кваліфікація – інженер-дослідник.

У 2021 році захистила дисертацію на тему: «Розробка технології виробництва шкіряного пергаменту», науковий ступінь доктор філософії за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості».

Підвищення кваліфікації, стажування, участь у професійних об’єднаннях: член American Leather Chemists Association 2019 р.

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні проєкту Національного антарктичного наукового центру МОН України «Дослідження фізіолого-біохімічних особливостей та біоплівкоутворення бактерій, виділених з судинних рослин Антарктики» (2021 р.)

Коло наукових інтересів: дослідження та розробка (удосконалення) технології одержання матеріалу біогенного походження.

Перелік основних публікацій: у науковому доробку 23 друковані праці, в тому числі статті у фахових наукових виданнях, виданнях, що входять до наукометричної бази Sсopus.

Навчальні і лабораторні приміщення

Наукова інфраструктура кафедри включає дві навчально-наукові лабораторії (ННЛ):

 1. ННЛ «Перспективні біоматеріали та технології» (науковий керівник – к.б.н. Юнгін Ольга Сергіївна)
 2. ННЛ «Експертиза шкіри та хутра» (науковий керівник – д.т.н., професор Андреєва Ольга Адіславівна)

Навчально-наукові лабораторії оснащено спеціалізованим обладнанням та сучасними приладами. Для наукової роботи, навчального процесу та практичної підготовки науково-педагогічні працівники, аспіранти, студенти використовують обладнання для розділення ДНК, культивування клітин, вирощування мікроорганізмів, визначення ступеня прикріплення клітин до поверхонь, дослідження біоплівок; обладнання для імуноферментного аналізу; оптичні прилади (спектрофотометр, електронні мікроскопи); прилади для поділу на фракції неоднорідних систем; обладнання для термічної обробки та стерилізації; обладнання для термічної обробки; комплекти устаткування для хімічного аналізу матеріалів; обладнання для досліджень фізико-механічних та гігієнічних властивостей; виробниче обладнання шкіряно-хутрового виробництва.

  

 

У складі ННЛ «Перспективні біоматеріали та технології» в 2016 році на кафедрі створено сучасну лабораторію мікробіологічних та біотехнологічних досліджень. Відкриття лабораторії обумовлено розвитком біотехнологічного та фармацевтичного напряму в університеті і спрямоване на забезпечення високого рівня конкурентного практико-орієнтованого навчання майбутніх фахівців-біотехнологів.

Під час проєктування та організації лабораторії враховано передовий досвід профільних науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів України і забезпечено дотримання чинних нормативних вимог щодо функціонування мікробіологічної лабораторії.

За структурою лабораторія мікробіологічних та біотехнологічних досліджень включає ряд відокремлених приміщень: для підготовки та стерилізації інструментарію; приготування поживних середовищ; бокс та робочу кімнату для безпосереднього проведення мікробіологічних досліджень. Сучасна лабораторія обладнана камерою для електрофорезу, орбітальним термошейкером-інкубатором, мікробіологічним інкубатором з природною конвекцією, ПЦР-боксом, плашковим спектрофотометром, мікроскопами з відеокамерами для фото та відео досліджень мікробіологічних об’єктів, спектрофотометрами для кількісного та якісного аналізу, стерилізаторами, термостатами, мікродозаторами, центрифугами  тощо.

  

 

   

 

   

 

У складі ННЛ «Експертиза шкіри та хутра» функціонують лабораторії для проведення аналітичних досліджень, визначення фізико-механічних показників натуральної шкіри, апробації технологій у напіввиробничих умовах.

 

  

У 2021 році на кафедрі створено нову навчальну лабораторію біотехнологічних методів досліджень. Це вже другий проєкт оновлення спеціалізованих лабораторій, втілений на кафедрі біотехнології, шкіри та хутра. Функціонування навчальної лабораторії сприяє комплексній підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі хімічної та біоінженерії.

  

  

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота виконується викладачами кафедри відповідно до наукового напряму «Комплексна переробка сировини, рекуперація і утилізація відходів біотехнологічних виробництв».

Найбільш продуктивні тематики науковців кафедри:

ННЛ «Перспективні біоматеріали та технології»

 1. Розробка та впровадження комплексних препаратів комбінованої дії на основі похідних колагену бо біосумісних полімерів для лікування раневих поверхонь.
 2. Молекулярно-біологічні підходи створення нових біобезпечних засобів і препаратів для антиінфекційного захисту на основі сучасних нанобіотехнологій.
 3. Розробка біосенсорних технологій з метою біотестування навколишнього середовища.
 4. Розробка мікробних технологій біоремедіації.
 5. Дослідження формування біоплівок та створення антикорозійних-антифоулінгових агентів.

ННЛ «Експертиза шкіри та хутра»

 1. Фізико-хімічні основи модифікації біополімерів у виробництві шкіри та хутра.
 2. Розробка ресурсоощадних технологій шкіряно-хутрового виробництва з метою створення конкурентоспроможної продукції.
 3. Розробка маловідходних екологічно орієнтованих технологій виробництва шкіри та хутра.
 4. Наукові основи створення матеріалів та удосконалення процесів оздоблення шкіри та хутра.
 5. Фізико-хімічні основи цілеспрямованого формування структури і експлуатаційних властивостей шкіряних та хутрових матеріалів.
 6. Аналітичний контроль якості хімічних матеріалів для шкіряно-хутрового виробництва.
 7. Ідентифікаційна експертиза шкіри, хутра та виробів з них.
 8. Оцінка якості та відповідності шкіряних і хутрових матеріалів та виробів з них.

 

Діяльність ННЛ «Експертиза шкіри та хутра» передбачає виконання науково-дослідних робіт та послуг на замовлення виробничих підприємств галузі, торговельних компаній та урядових організацій. В ННЛ здійснюються дослідження з:

 • ідентифікації шкіряних матеріалів,
 • встановлення штучної, синтетичної або натуральної природи шкіри,
 • експертне оцінювання показників якості шкіряних та хутрових матеріалів,
 • хімічний аналіз якості технологічних матеріалів,
 • оцінка екологічності виробництв за показниками складу стічних вод, рівнем БПК та ХПК;
 • розробка екологічно та ресурозбережних технологій виробництва шкіри та хутра;
 • розробка біотехнологічних методів переробки твердих та рідких відходів підприємств галузі.

На кафедрі функціонує наукова школа під керівництвом д.т.н., професора Данилковича Анатолія Григоровича «Фізико-хімічні основи формування структури колагену у виробництві шкіри та хутра».

Студенти постійно беруть активну участь у науковій роботі кафедрі. В навчально-науковій лабораторії «Перспективні біоматеріали та технології» під керівництвом к.б.н. Ольги Сергіївни Юнгін студентство залучається до виконання досліджень за науково-дослідною темою «Розробка комплексного препарату комбінованої дії на основі похідних колагену для лікування раневих поверхонь» з держбюджетним фінансуванням.

  

У 2021 році розпочато дослідження в рамках виконання науково-дослідної роботи «Дослідження фізіолого-біохімічних особливостей та біоплівкоутворення бактерій, виділених з судинних рослин Антарктики» спільно з Національним антарктичним науковим центром МОН України.

23 серпня 2014 року Президентом України підписано указ про присудження Державних премій в галузі науки і техніки. Роботу «Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали» викладачів кафедри д.т.н. Касьяна Е.Є., д.т.н. Данилковича А.Г., д.т.н. Ліщука В.І., д.т.н. Мокроусової О.Р. відмічено Державною премією України.

У 2019 році премією Президента України для молодих вчених нагороджено к.б.н. Шидловську О.А. в складі колективу науковців за роботу «Особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції та розробка перспективних засобів антивірусної дії».

 

В різні роки науково-педагогічні працівники кафедри ставали стипендіатами Кабінету Міністрів України: Майстренко Леся Анатоліївна (2016-2018 рр.); Юнгін Ольга Сергіївна (2015-2017 рр.); Охмат Олена Анатоліївна (2005-2007 рр.). 

Починаючи з 2015 року колективом кафедри започатковано проведення щорічного Міжнародного науково-практичного заочного семінару «Інноваційні матеріали та технології шкіряно-хутрового виробництва» з виданням збірки матеріалів.

Щорічно з 2016 року кафедра біотехнології, шкіри та хутра є співорганізатором та активним учасником міжнародного форуму з хутра «FUR FUTURES UKRAINE», який започатковано за підтримки Асоціації хутровиків України та Міжнародної федерації хутра (IFF). За результатами роботи форуму найкращі студенти отримують гранти для закордонного профільного стажування на найкращих підприємствах хутрової галузі світу.

16 червня 2017 року кафедрою проведено Міжнародний науково-практичний семінар «Інноваційні матеріали та технології шкіряного виробництва: досвід Smit and Zoon». Основною метою семінару стало ознайомлення науковців та профільних фахівців шкіряної галузі з сучасними розробками оздоблення шкіряної продукції від нідерландської компанії «Smit and Zoon», яка має 196 річний досвід та на сьогоднішній день є лідером у забезпеченні виробництв шкіри хімічними матеріалами та технологічним супроводом їх застосування. Науково-практичний семінар зібрав понад 60 представників від 25 шкіряних підприємств України та близького зарубіжжя.

14-15 травня 2020 року в рамках святкування 90-річчя Київського національного університету технологій та дизайну і кафедри біотехнології, шкіри та хутра відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія». Співорганізаторами конференції виступили: ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України,  National Research and Development Institute for Textiles and Leather (Румунія). Науковий захід зібрав 155 учасників з різних країн світу.

Науковці кафедри за останні роки взяли участь у роботі Міжнародних конференції в Україні, Польщі, Литві, Туреччині, Словаччині, Китаї, Естонії, Канаді, Латвії, Бельгії, Великобританії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Румунії тощо.

У період 2017-2019 рр.  кафедра брала участь у проєкті KA107 – «Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries» за Програмою Європейського Союзу Erasmus+.  В рамках проєкту 2 лютого 2018 року в Київському національному університеті технологій та дизайну відбувся семінар за участі співвиконавців проекту: професора Geert Potters (Antwerpen Maritime Academy, Belgium), Юнгін Ольги Сергіївни (КНУТД), Мошинець Олени Володимирівни (Інститут молекулярної біології НАН України).

За результатами проєкту було розроблено навчальний курс для магістрів у галузі мікробіології та електрохімії, а в квітні 2019 року було здійснено науково-практичне стажування представників кафедри біотехнології, шкіри та хутра (д.т.н. Мокроусової О.Р., к.б.н. Юнгін О.С., к.б.н. Шидловської О.А., ас. Ребрикової П.А., к.т.н. Майстренко Л.А., к.б.н. Грецького І.О.) в Antwerpen Maritime Academy (Belgium). Результатом стажування стала апробація створеного міждисциплінарного навчального курсу; обмін досвідом та сучасними методологіями викладання; створення інноваційного кейсу для викладацького складу; практичний аналіз спілкування та використання мови міжкультурних курсів на університетському рівні.

В 2020 році к.т.н. Волошиною Іриною Миколаївною та к.б.н. Шидловською Ольгою Андріївною здійснено стажування на факультеті природничих наук Університету Вітовта Магнуса (м. Каунас, Литва) в рамках виконання Меморандуму порозуміння щодо академічної співпраці між університетами. Результатом стажування стало набуття досвіду щодо удосконалення освітніх програм з біотехнологічного напряму, ознайомлення з навчально-методичним комплексом біотехнологічних дисциплін для магістрів та формування передумов для академічно мобільності студентів.

 

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

В Університеті кафедра біотехнології, шкіри та хутра забезпечує підготовку фахівців у галузях знань:

16  «Хімічна та біоінженерія» (спеціальності: 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія»);

18  «Виробництво та технології» (спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»)

22 «Охорона здоров’я» (спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»).

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання загально університетських дисциплін вільного вибору «Тренінгові студії студента-дослідника», «Технологія косметичних засобів», «Екологічна біотехнологія»; фахових дисциплін «Мікробіологія та гігієна» і «Промислова біотехнологія лікарських засобів» для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»;  «Інноваційні технології виробництва шкіряно-хутрової продукції» для студентів спеціальності 182 «Технології легкої промисловості»; «Ресурсозбереження та екотехнології виробництва шкіри та хутра»,  «Сучасні методи оцінювання структури та властивостей шкіряних та хутрових матеріалів», «Теоретичні основи технологічного забезпечення якості та ефективності виробництва» для здобувачів освітньо-наукового рівня за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості».

 

Дисципліни кафедри:

Спеціальність 162  Біотехнології та біоінженерія

освітня програма «Біотехнологія»

освітня програма «Біотехнологія 

високомолекулярних сполук»

перший (бакалаврський) рівень

другий (магістерський) рівень

 1. Основи біотехнології
 2. Якісний та кількісний аналіз
 3. Біологічно активні сполуки
 4. Біологія клітини
 5. Біологічна хімія
 6. Генетика
 7. Загальна мікробіологія та вірусологія
 8. Імунологія та імунобіотехнологія
 9. Гігієна та санітарія
 10. Загальна біотехнологія
 11. Автоматизоване проєктування біотехнологічних систем
 12. Обладнання та оснащення біотехнологічних виробництв
 13. Методи і засоби діагностики в біотехнологіях
 14. Основи біоетики та біобезпеки
 15. Проєктування біотехнологічних виробництв
 16. Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв
 17. Основи фармацевтичної біотехнології
 1. Сучасні біотехнології високомолекулярних сполук
 2. Біобезпека та біозахист
 3. Біостатистика
 4. Біоінформатика
 5. Біосенсорні інтелектуальні системи
 6. Управління біотехнологічним виробництвом
 7. Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 8. Аналіз біологічних даних

спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

освітня програма «Хімічні технології та інженерія»

перший (бакалаврський) рівень

 1. Прикладна хімія
 2. Якісний та кількісний аналіз
 3. Фізика та хімія протеїнів
 4. Хімія і технологія шкіри та хутра
 5. Хімічна технологія матеріалів
 6. Устаткування та основи проєктування шкіро- і хутропереробних підприємств

спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

освітня програма «Технологія та експертиза шкіри і хутра»

перший (бакалаврський) рівень

другий (магістерський) рівень

 1. Якісний та кількісний аналіз
 2. Аналітичний контроль та оцінка якості продукції шкіряно-хутрового виробництва
 3. Хімія і технологія шкіри та хутра
 4. Хімічна технологія матеріалів і продуктів шкіряно-­хутрового виробництва
 5. Фізика та хімія протеїнів
 6. Устаткування та основи проєктування шкіро-­ і хутропереробних підприємств
 1. Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 2. Інноваційні технології виробництва шкіри та хутра
 3. Сучасні напрями розвитку шкіряно-хутрового виробництва
 4. Технічне регулювання у шкіряно­-хутровій галузі
 5. Проєктування та реконструкція підприємств галузі
 6. Переробка відходів шкіряно-хутрового виробництва
Навчально-методичне забезпечення

Всі дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними комплексами (програми дисциплін, робочі програми, методичні вказівки для практичних/лабораторних занять, самостійної роботи студентів  заочної форми навчання, перелік питань для модульного та підсумкового контролю, список рекомендованої літератури для засвоєння курсу дисципліни).

Для студентів спеціальності видано ряд підручників, навчальних посібників та монографій, авторами яких є викладачі кафедри:

 1. Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія : колективна монографія / за заг. ред. О.Р. Мокроусової. Київ : Світ Успіху, 2020. 492 с.
 2. Andreieva O.A., Gryshchenko I.M., Zvarych I.T. Features of leather and Fur materials :  Monograph. Кyiv : Svit Uspichu, 2019. 376 с.
 3. Hryshchenko I.M., Danylkovych A.H., Zvarych I.T. New effective ecology-oriented technologies of leather and fur materials production : monograph. Kyiv : Svit Uspihu, 2019. 304 c.
 4. Gryshchenko Ivan, Zvarych Igor, Okhmat Olena. Processing equipment for leather and fur production in the innovation economy : monograph. Kyiv : Svit Uspichu, 2019. 264 p.
 5. Касьян Е.Є. Фізико-хімія полімерних плівкоутворювачів для оздоблення шкіри : навч. посіб. Київ : Освіта України, 2019. 178 с.
 6. Андреева О.А., Грищенко И.М., Зварыч И.Т. Особенности кожевенно-мехового сырья : монография / под общ. ред. И.М. Грищенка, И.Т. Зварыча. Киев : Світ Успіху, 2019. 432 с.
 7. Грищенко И.М. Данилкович А.Г., Зварыч И.Т. Новые эффективные экологоориентированные технологии производства меховых и кожевенных материалов : монографія / под общ. ред. И.М. Грищенка, И.Т. Зварыча. Киев : Світ успіху, 2019. 320 с
 8. Андреєва О.А., Грищенко І.М., Зварич І.Т. Особливості шкіряно-хутрової сировини: монографія / за заг. ред. І.М. Грищенка, І.Т. Зварича. Київ : Світ успіху, 2018.  416 с.
 9. Грищенко І.М., Данилкович А.Г., Зварич І.Т. Ефективні екологічноорієнтовані технології виробництва хутрових і шкіряних матеріалів : монографія / за заг. ред. І.М. Грищенка, І.Т. Зварича. Київ : Світ успіху, 2018. 352 с.
 10. Грищенко И.М., Зварыч И.Т., Охмат Е.А. Технологическое оборудование для производства меха и кожи в инновиционной экономике : монографія / под общ. ред. И.М. Грищенка, И.Т. Зварыча. Киев : Світ успіху, 2018. 288 с. 
 11. Грищенко І.М., Зварич І.Т., Охмат О.А. Технологічне обладнання для виробництва хутра і шкіри в інноваційній економіці : монографія / за заг. ред. І.М. Грищенка, І.Т. Зварича. Київ : Світ успіху, 2018. 272 с.
 12. Данилкович А.Г., Мокроусова О.Р. Екоефективні технології формування еластичних шкіряних матеріалів : монографія. Київ : Фенікс, 2017. 277 с.
 13. Данилкович А.Г., Злотенко Б.М. Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності : підручник. Київ : КНУТД, 2017. 433 с.
 14. Данилкович А.Г., Сангінова О.В. Теоретичні основи технологічного забезпечення якості та ефективності виробництва : підручник. Київ : КНУТД, 2017. – 175 с.
 15. Охмат О.А., Долгіх В.О. Механічна технологія та обладнання шкіряно-хутрового виробництва : навч. посіб. Київ : Фенікс, 2017. 263 с.
 16. Данилкович А.Г. Основні матеріали і технології виробництва шкіри : навч. посіб. Київ : Фенікс, 2016. 175 с.
 17. Данилкович А.Г., Ліщук В.І., Стрембулевич Л.В. Сучасне виробництво хутра: навч. посіб. Київ : Фенікс, 2015. 320 с.
 18. Mokrousova O., Volfkovich Yu. Hide and Skin of Mammals : Structural Properties of Porous Materials and Powders Used in Different Fields of Science and Technology. London : Springer London Ltd, 2014. P. 251-266.
 19. Данилкович А.Г., Омельченко Н.В. Експертиза шкіри та хутра : навч. посіб. ; вид. 2, випр. і доп. Київ : Фенікс, 2014. 228 с.
 20. Данилкович А.Г., Чурсин В.И. Аналитический контроль в производстве кожи и меха. Лабораторный практикум : учеб. пособ. Москва : МГУДТ, 2014. 170 с.
 21. Грищенко І.М., Данилкович А.Г., Мокроусова О.Р. Поліфункціональні шкіряні матеріали : монографія / за ред. А.Г. Данилковича. Київ : Фенікс, 2013. 268 с. 
 22. Морару В.Н., Мокроусова Е.Р. Электроповерхностные явления в процессах формирования структуры кожи : монографія. Lap Lambert Academic Publishing. 2013. 160 с.
 23. Андреєва О.А., Цеменко Г.В. Товарознавство шкіряно-хутрової сировини : навч. посіб. Київ : Кондор, 2012. 359 с.
 24. Інноваційні технології виробництва шкіряних і хутрових матеріалів та виробів : монографія / за ред. А.Г. Данилковича. Київ : Фенікс, 2012.  344 с.
 25. Екологічно орієнтовані технології виробництва шкіряних та хутрових матеріалів для створення конкурентоспроможних товарів : монографія / за ред. А.Г. Данилковича. Київ : Фенікс, 2011. 438 с.
 26. Волков О.І., Березненко М.П., Березненко С.М., Касьян Е.Є., Бехарський В.Й. та ін. Енциклопедія швейного виробництва : навч. посіб. / розділ Технологія шкіри та хутра. Київ : Самміт-книга, 2010. 967 с.
 27. Данилкович А.Г. Основи наукових досліджень у вищому навчальному закладі: навч. посіб. Київ : КНУТД, 2010. 294 с.
 28. Данилкович А.Г., Мокроусова О.Р., Охмат О.А. Технологія і матеріали виробництва шкіри : навч. посіб. Київ : Фенікс, 2009. 578 с.
 29. Горбачов А.А., Кернер С.М., Андреєва О.А., Орлова О.Д. Основи створення сучасних технологій виробництва шкіри та хутра : монографія. Київ : КНУТД, 2007. 190 с.
 30. Данилкович А.Г., Ліщук В.І. Технологія і обладнання шкіряно-хутрового виробництва : навч. посіб. Київ : Фенікс, 2007. 310 с.
 31. Данилкович А.Г. Практикум з хімії та технології шкіри та хутра : навч. посіб. ; 2-ге видання. Київ : Фенікс, 2006. 340 с.
 32. Данилкович А.Г. Експертиза шкіри та хутра : навч. посіб. Київ : Фенікс, 2005. 234 с.
 33. Андреєва О.А. Фізика та хімія протеїнів: навч. посіб. Київ : КНУТД, 2003. 224 с.
 34. Касьян Е.Є. Розрахунки у шкіряному та хутровому виробництві : навч. посіб. Київ : КДУТД, 2002. 302 с
 35. Касьян Е.Є. Основи технології шкіри та хутра : навч. посіб. Київ : КДУТД, 2001. 252 с.
 36. Данилкович А.Г., Чурсин В.И. Практикум по химии и технологии кожи и меха : учеб. пособ. Москва : ЦНИИКП, 2000. 413 с.
 37. Данилкович А.Г. Практикум з хімії та технології шкіри та хутра : навч. посіб. Київ : КДУТД, 1999. 427 с.
 38. Журавський В.А., Касьян Е.Є., Данилкович А.Г. Технологія шкіри та хутра : підручник. Київ : ДАЛПУ, 1996. 744 с.
 39. Данилкович А.Г., Ліщук В.І. Технологія і обладнання шкіряно-хутрового виробництва : навч. посіб. Київ : Вища школа, 1995. 188 с.

Спеціальності

Кафедра готує:

Бакалаврів за спеціальністю 162 – «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Біотехнологія») (3 роки 10 місяців)

Акцент в освітній програмі робиться на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань та навичок для вирішення завдань в галузі біотехнологій та біоінженерії, активному залученню студентів до науково-дослідних робіт в галузі загальної біотехнології, біологічної хімії, мікробіології, вірусології.

Магістрів за спеціальністю 162 – «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Біотехнологія високомолекулярних сполук») (1 рік 4 місяці)

У грудні 2020 року освітньо-професійна програма «Біотехнологія високомолекулярних сполук» пройшла акредитацію в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, отримавши сертифікат строком дії до 2026 року.

Акцент в освітній програмі робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері розробки, створення, дослідження та виробництва біотехнологічних продуктів, молекулярного  конструювання та модифікації високомолекулярних сполук для створення біоматеріалів та космоцевтичних продуктів, біотрансформації та розробки екобіотехнологій на основі біоінформативних методів та вимог біобезпеки та біозахисту, розробки та створення біоаналітичних інженерних конструкцій (біосенсорів, тест-систем).

Бакалаврів за спеціальністю 161 – «Хімічні технології та інженерія» (освітня програма «Технологія та експертиза шкіри і хутра») (3 роки 10 місяців)

Акцент в освітній програмі робиться на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань та навичок для вирішення завдань в галузі хімічної технології, технології та експертизи шкіри і хутра, активному залученню студентів до науково-дослідних робіт щодо отримання шкіри та хутра з прогнозованими властивостями.

Бакалаврів за спеціальністю 161 – «Хімічні технології та інженерія» (освітня програма «Хімічні технології та інженерія») (3 роки 10 місяців)

Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері  хімічних технологій та інженерії, вивченні організаційних та практичних інструментів впровадження в професійну діяльність знань та навичок для вирішення завдань в галузі хімічні технології та інженерії, зокрема на підприємствах хімічної, шкіряної, текстильної промисловості та споріднених.

Магістрів за спеціальністю 161 – «Хімічні технології та інженерія» (освітня програма «Технологія та експертиза шкіри і хутра») (1 рік 4 місяці)

Акцент в освітній програмі робиться на формування та розвиток професійних компетентностей у сфері технологій шкіри та хутра, впровадженні в професійну діяльність знань та навичок для вирішення практичних завдань шкіряно-хутрової галузі, активному залученню студентів до науково-дослідної роботи фундаментального та прикладного характеру з технології та експертизи шкіри і хутра.

Докторів філософії за спеціальністю 182 – «Технології легкої промисловості» (освітньо-наукова програма «Технології легкої промисловості») (4 роки навчання)

   

  Студенти

  За роки існування кафедра випустила понад 4 тисяч фахівців.

  Навчання студентів відбувається за кредитно-модульною системою, згідно якої студент накопичує бали за певні види навчальних робіт, що зараховуються  як складові залікової або екзаменаційної оцінки.

  Підтримку у навчанні для студентів та виховну функцію виконує куратор студентської групи, який призначається з числа науково-педагогічних працівників кафедри ще на першому курсі. Куратор приймає безпосередню участь у формуванні активної громадянської позиції молоді; здійснює контроль за реалізацією завдань навчання, виховання і розвитку студентів, підвищення їх культурного рівня; сприяє залученню студентства до наукової роботи, участі у гуртках, творчих конкурсах, екскурсіях тощо.

    

  Для розвитку та реалізації своїх здібностей студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи у вигляді студентських Олімпіад, наукових конференцій, конкурсів та форумів. 

  Студенти впродовж останніх років беруть активну участь у виконанні держбюджетних і госпдоговірних тематик під керівництвом професорів А. Г. Данилковича, О. А. Андреєвої, О. Р. Мокроусової, доцента О. С. Юнгін.

  Молоді науковці долучаються до досліджень щодо вирішення проблем формування біоплівок та біообростання, взаємодій клітин всередині мікробних угруповань, розробки нових природоохоронних та фармацевтичних біотехнологій. В межах актуальних питань біомоніторингу виконуються наукові дослідження щодо розробки системи біологічного моніторингу наднизьких коливань геомагнітного поля для збору та аналізу даних геомагнітних порушень в магнітосфері та змін інтенсивності люмінесценції Photobacterium phosphoreum. Студенти досліджують процеси регуляції вірус-клітинних взаємодій у природних та синтетичних низькомолекулярних сполуках.

   

  Із залученням студентства в межах наукової співпраці з  ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка виконуються дослідження щодо розробки колагенвмісних препаратів на основі білоквмісних недублених відходів шкіряного виробництва.

  За участі студентів виконуються дослідження з удосконалення технологій формування поліфункціональних біополімерних матеріалів; проведення експертизи шкіри та хутра та виробів з них; розробки технологій утилізації колагенвмістких шкіряних відходів для отримання біополімерів та композитів з прогнозованими властивостями;  розробки маловідхідних екологічно-орієнтованих технологій у виробництві шкіряно-хутрових матеріалів широкого асортименту; розробки технологій формування покриття на шкірах полімерними композиціями; формування споживчих властивостей шкіряних і хутрових матеріалів.

  З 2020 року студенти кафедри залучені до виконання проекту молодих вчених «Розробка комплексного препарату комбінованої дії на основі похідних колагену для лікування раневих поверхонь», що виконується за кошти державного бюджету.

  В Університеті активно діє студентське самоврядування, що забезпечує права і можливості студентів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів.

  Активна молодь бере участь в удосконаленні навчального процесу для забезпечення формування якісних фахових компетентностей відповідно до потреб майбутніх роботодавців та сучасного розвитку хімічних та біотехнологій. Щорічне анкетування студентства, випускників кафедри, роботодавців дозволяє актуалізувати цілі, фокус та задачі освітніх програм кафедри.

  З метою створення умов для реалізації студентами творчого потенціалу, формування у молоді прагнення до здорового способу життя в Університеті функціонують Центр культури та мистецтв і Центр фізичного виховання та здоров’я.

  В університеті також функціонує Навчально-науковий комплекс військової підготовки (Київський національний університет технологій та дизайну, Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського). Юнаки та дівчата паралельно з навчанням за денною формою мають змогу отримати військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» та отримати військове звання молодшого лейтенанта запасу.

   

  Перспективи для студентів

  Для набуття та засвоєння студентами фахових компетенцій кафедра біотехнології, шкіри та хутра Університету активно співпрацює з провідними вітчизняними біотехнологічними та фармацевтичними компаніями, науковими установами біологічного та хімічного спрямування, підприємствами по виробництву натуральної шкіри та хутра, лабораторіями з експертизи якості та ідентифікації виробів зі шкіри та хутра.

  Кожного року розширюється перелік баз практичної підготовки студентів:

  • Фармацевтична компанія «Біофарма Плазма», м. Біла Церква;
  • ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», м. Київ;
  • ПАТ «Фармак», м. Київ;
  • Фармацевтична корпорація «Юрія-Фарм», м. Київ;
  • ТОВ «Лізоформ Медікал», м. Київ;
  • ТОВ «ХФК Біокон», м. Київ;
  • Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ;
  • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ;
  • Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, м. Київ;
  • Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, м. Київ;
  • ПрАТ «Чинбар», м. Київ;
  • ТОВ «Торговий дім Річмен», м. Баришівка, Київська обл.;
  • ТОВ «СлаВа», м. Васильків, Київська обл.;
  • ТОВ «В-Центр», м. Вознесенськ, Миколаївська обл.;
  • ТОВ «ВОЗКО», м. Вознесенськ, Миколаївська обл.;
  • ТОВ «УШК», м. Вознесенськ,  Миколаївська обл.;
  • ТОВ «Шкірзавод «Велес», м. Бердичів, Житомирська обл.;
  • ТОВ «Світ шкіри», м. Болехів, Львівська обл.;
  • Хутрова компанія «Тикаферлюкс», м. Тисмениця;
  • ТОВ «Шкіркон», м. Костянтинівка.

  Випускники спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» можуть бути працевлаштованими на підприємствах, в організаціях та установах з біотехнологічним профілем; контрольних, діагностичних, експертно-криміналістичних, екологічних лабораторіях; органах санітарно-гігієнічного контролю, митниці, управліннях у справах захисту прав споживачів; науково-дослідних інститутах НАН України; а також в державних установах рівня Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, профільних Державних комітетах.

  Випускники спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» можуть бути працевлаштованими на підприємствах, організаціях та установах, що функціонують в галузях хімічних технологій та інженерії, підприємствах по виготовленню виробів зі шкіри та хутра, в освітніх закладах, науково-дослідних та проектних інститутах, митниці, торгово-промислових палатах, організаціях, пов’язаних з визначенням товарознавчих властивостей сировини, шкіри, хутра та виробів з них.

  При кафедрі функціонує аспірантура з денною та заочною формами навчання,  випускникам якої, по захисті дисертації, присвоюється науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності 182 – «Технологія легкої промисловості». 


  Студентські гуртки

  На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки:

  • «Дослідник» (науковий керівник проф. Андреєва Ольга Адіславівна);
  • «Біотехнолог» (наукові керівники доц. Жолобак Надія Михайлівна та доц. Волошина Ірина Миколаївна).

   

   

  Випускники

  Випускники кафедри працюють на провідних біотехнологічних та фармацевтичних підприємствах «Приватне акціонерне товариство «По виробництву інсулінів «ІНДАР», ФЗ «Біофарма Плазма», ФК «Дарниця», українська компанія «БіоТестЛаб»; шкіряних та хутрових підприємствах України: Вознесенське ПАТ «ВОЗКО», «В-Центр», «УШК», «UKRTAN», Васильківське ТОВ «СлаВа», хутрофірма «Тисмениця», Кременчуцький шкіряний завод, шкіряне підприємство «Світ шкіри» (м. Болехів), ТОВ «Томіг» (Миколаївська обл.), Шкіряне підприємство ТОВ «Торговий Дім Річмен» (м. Баришівка), шкіряний завод «Велес» (м. Бердичів) та інші.

  Випускники кафедри плідно працюють на відповідальних керівних посадах в науково-дослідних установах, комерційних структурах, на виробничих підприємствах різних галузей промисловості далеко за межами України (Польща, Угорщина, Болгарія, Канада, Німеччина, Афганістан, Монголія, В’єтнам, Ефіопія, Бангладеш, Болівія, Куба, Руанда, Бурунді, Мадагаскар тощо).

  Зарубіжне партнерство

  Традиційним для кафедри стало науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями Румунії, Польщі, Болгарії, Прибалтійських країн, Бельгії, Китаю. За підтримки МОН України проведено дослідження в рамках спільного українсько-румунського проекту науково-технічного співробітництва з Національним Науково-дослідним інститутом текстилю і шкіри (м. Бухарест) та спільного українсько-литовського проекту науково-технічного співробітництва з Каунаським технологічним університетом.

  В 2017 році підписано договір про співпрацю з Khulna University of Engineering & Technology, Bangladesh.  Договори про співпрацю підписано також з Міжнародною федерацією хутра (IFF); Національним науково-дослідним інститутом текстилю і шкіри, м. Бухарест, Румунія; Науково-дослідним інститутом шкіряно-взуттєвої промисловості, м. Лодзь, Польща; Технологічним університетом, м. Каунас, Литва; Компанією «Smit and Zoon», Нідерланди. Співробітництво здійснюється також в рамках меморандумів про співпрацю з Науково-дослідницьким інститутом шкіри та взуття (Соціалістична Республіка В'єтнам) та Університетом Вітовта Магнуса (м. Каунас, Литва).

  Наукове співробітництво з партнерами кафедри здійснюється у формі обміну науковою інформацією, практичних консультацій, проведення круглих столів, підготовки наукових статей, проведення експериментальних досліджень тощо.

  У 2019 році за підтримки КНУТД створений Київський інститут в Технологічному університеті Цілу (місто Цзінань, провінція Шаньдун, Китайська Народна Республіка) – єдиний ЗВО, навчання в якому проводять на території КНР. Китайсько-український заклад освіти готує фахівців за освітніми програмами «Технологія та експертиза шкіри і хутра» та «Біотехнологія». Викладання фахових дисциплін забезпечують науково-педагогічні працівники кафедри біотехнології, шкіри та хутра.