КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет дизайну

КАФЕДРА МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ДИЗАЙНУ

Олена Сергіївна ВАСИЛЬЄВА

завідувачка кафедри, кандидат технічних наук,
член Спілки дизайнерів України

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1

ауд. 1-0291 викладацька, 1-0282 методичний кабінет кафедри

Контактні телефони: +38044-256-84-79, +38044-256-84-77

e-mail: 

Положення про кафедру

Програма розвитку кафедри

 

Про кафедру
Історія

Кафедра дизайну Київського національного університету технологій та дизайну була заснована у 1996 році для здійснення підготовки фахівців зі спеціалізацій «Текстильний дизайн» і «Дизайн виробів з текстилю». У 2004 році після злиття КНУТД з Інститутом післядипломної освіти працівників побутового обслуговування кафедра розпочала підготовку фахівців зі спеціалізації «Фотовідеодизайн».

До 2022 р. на кафедрі працювали фахівці спеціальності 022 «Дизайн» за освітньо-професійними програмами «Дизайн (за видами)», «Графічний дизайн», «Промисловий дизайн». Із 2022 р. кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за ОПП «Мультимедійний дизайн» (перший, бакалаврський, рівень вищої освіти) та «Дизайн (за видами)» (другий, магістерський, рівень вищої освіти).

Випускники кафедри є переможцями багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів, працюють в Україні та за кордоном.

Науково-педагогічні і педагогічні працівники

На кафедрі працюють 19 науково-педагогічних і педагогічних працівників: 2 професори, 8 доцентів, 3 старші викладачі, 4 асистенти, які здійснюють підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальністю 022 «Дизайн».

Викладачі кафедри є членами творчих спілок і професійних об’єднань України: Національної спілки художників України, Спілки дизайнерів України, Національної спілки фотохудожників України, Національної спілки журналістів України, Виставкової федерації України, Академії будівництва України.

Анатолій Григорович ШАПОВАЛ, має почесне звання професора КНУТД, член Спілки дизайнерів України

Освіта: УПІ ім. І. Федорова, кафедра книжкової графіки, художник-графік, КНУТД, магістр з дизайну.

Підвищив кваліфікацію у 2022 році у Київському національному університеті технологій та дизайну. Напрям наукової діяльності: розробка фірмового стилю та фотографіка. Автор наукових публікацій з дизайн-графіки: теорія та історія фірмового стилю, фотографіка, дизайн-графіка.

Творчо працює в станковій графіці та живописі, комп’ютерній графіці, фотографіці, книжковій ілюстрації. Використовує різноманітні графічні техніки (аєрограф, рапідографи,  офорт, тощо). Учасник багатьох виставок, роботи експонуються в Україні та за кордоном.

Напрями наукової діяльності: теорія та історія фірмового стилю, фотографіка, дизайн-графіка.

Викладає дисципліни: «Комп’ютерна графіка», «Дизайн-графіка», «Проектна графіка (за видами)».                                                                        

 

Олена Сергіївна Васильєва, кандидат технічних наук, член Спілки дизайнерів України

У 2001 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну, за спеціальністю «Дизайн», кваліфікація – художник-дизайнер, диплом спеціаліста з відзнакою.

2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

2018 – 2020 рр. Київський національний університет технології та дизайну, докторантура за спеціальністю 022 «Дизайн».

Авторка понад 80 наукових праць мистецького та дизайнерського спрямувань, серед яких розділи в колективних монографіях, статті у міжнародних і фахових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях, навчально-методичні розробки та патенти України на винахід.

Напрями наукової діяльності: дослідження проблем у сфері motion дизайну та комп’ютерної графіки як складових мультимедійного дизайну.

Напрями творчої діяльності: 2d анімація, векторна графіка, 3dмоделювання.

Викладає дисципліну: «Мультимедійний дизайн».

 

Олена Олександрівна СЛІТЮК, кандидат технічних наук, доцент, член Спілки дизайнерів України

У 2002 році закінчила з відзнакою магістратуру Київського національного університету технологій та дизайну за спеціальністю 7.020210 «Дизайн», спеціалізація 7.020210.01 «Художнє моделювання костюма». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті технологій та дизайну зтеми «Розробка комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками» і здобула науковий ступінь кандидата технічних наук. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених у 2009 – 2011 рр. Авторка понад 60 наукових праць, серед яких розділи в колективних монографіях, статті у міжнародних і фахових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях, навчально-методичні розробки та 2 патенти України на винахід.

Педагогічний стаж з 2005 року. На кафедрі працює з 2005 року. Секретар вВченої ради та науково-методичної ради Факультету дизайну. Відповідальний виконавець наукового звіту кафедри. Керівник студентського наукового гуртка «Композиція в дизайні: проблеми та перспективи». Науковий керівних наукових та творчих студентських робіт, поданих на конкурси, виставки міжнародного та всеукраїнського рівнів.

Викладає дисципліни: «Композиція та кольорознавство», «Історія мистецтва та дизайну».

 

Руслана Вікторівна ХИНЕВИЧ, кандидат технічних наук, доцент

У 1995 році закінчила Державну академію легкої промисловості України (нині КНУТД) за спеціальністю 7.091805 «Технологія та конструювання швейних виробів». У 1999 році захистила кандидатську дисертацію у Державній академії легкої промисловості України (КНУТД) на тему «Удосконалення конструкцій одягу на основі геометричних параметрів тіла людини» і здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 «Технологія швейних виробів». Окрім кафедри мультимедійного дизайну, з 2002 року працює на посаді доцента кафедриі графіки та нарисної геометрії КНУТД.

Підвищення кваліфікації у 2002–2003 рр., 2007 році, 2012–2013 рр., 2017 році; 2022 р.

Відповідальна за навчальне навантаженняі дипломне проектування студентів.

Викладає дисципліни: «Перспектива та тіні», «Мультимедійний дизайн».

 

Аліна Юріївна ШАУРАкандидат педагогічних наук, доцент

У 2011 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання», кваліфікація магістра технологічної освіти; викладач технічних дисциплін та методики викладання конструювання і моделювання одягу; вчителя початкового професійного навчання за профілем «Конструювання і моделювання одягу».

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Методика навчання харчових технологій майбутніх педагогів професійної освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук) 13.00.02 — «Теорія і методика навчання (технічні дисципліни)».

Із 2021 року розпочала дослідження у сфері дизайну інтер'єру, згодом дизайну вебсайтів.

Напрями наукової діяльності: новітні комп'ютерні технології у сучасному дизайні.

Викладає дисципліни: «Мультимедійний дизайн», «Спецтехнології в дизайн-проектуванні», «Дизайн web-сайтів».

 

Вадим Станіславович БАТРАК, доцент, член Спілки дизайнерів України

Закінчив Київський національний університет технологій та дизайну, отримав кваліфікацію магістр зі спеціальності «Дизайн», за фахом – дизайнер-одягу, дослідник.

Постійний учасник конференцій, конкурсів, виставок з дизайну.

Напрями наукової діяльності: дослідження проблем використання графічних засобів в дизайн-проектуванні. Напрями творчої діяльності: цифрова графіка, motion та web дизайн.

Педагогічний стаж з 2002 року. Працював графічним дизайнером в рекламних агенціях.

Підвищення кваліфікації – у 2022 році у Київському національному університеті технологій та дизайну.

Викладає дисципліни: «Дизайн графіка», «Композиція та кольорознавство».

 

Станіслав Євгенійович ПОТАНІН, старший викладач, член Національної спілки фотохудожників України, Національної спілки журналістів України, директор «Музею фотографії КНУТД»

У 1998 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія оптико-електронного приладобудування» і здобув кваліфікацію інженера-механіка. У 2016 році проходив стажування в Університеті Лестера (м. Лестер, Велика Британія). 

Відповідальний за діяльність і розвиток «Музею фотографії КНУТД».

Викладає дисципліни:  «Комп’ютерна графіка», «Мультимедійний дизайн».

 

Валерій Олександрович СКЛЯРЕНКОстарший викладач, член Національної спілки фотохудожників України

Закінчив Київський політехнічний інститут. Учасник національних виставок і фотоконкурсів, в тому числі міжнародних FIAP. Член Президії Національної спілки фотохудожників України.

Підвищення кваліфікації у 2022 році у Київському національному університеті технологій та дизайну.

Викладає дисципліни:  «Композиція фото та відеозображень».

 

Михайло Миколайович ЧЕРНІКОВасистент, 2D-, 3D-аніматор, сценограф, художник, актор, сценарист

Закінчив Київську національну академію образотворчого мистецтва і архітектури за спеціальністю «Художник театру, кіно та телебачення».

Підвищення кваліфікації – у 2023 році у Київському національному університеті технологій та дизайну.

Працював аніматором в Київській анімаційній студії «Борисфен», художником-постановником в кіносеріалі «Повернення Мухтара», художником-сценографом та актором театральних вистав. Брав участь у художніх виставках.

Викладає дисципліни:«Дизайн-графіка (за видами дизайну)», «Композиція фото та відеозображень», «Режисура зйомки і монтажу».

 

Навчальні й лабораторні приміщення кафедри

Для здійснення освітнього процесу та наукових досліджень на кафедрі оснащено навчальні майстерні та спеціалізовані аудиторії, у яких здобувачі освіти під час проведення практичних занять опановують базові та новітні технології, набуваючи необхідних навичок для здійснення та реалізації власних творчих проєктів.

З метою ознайомлення здобувачів з історією та специфікою фотомистецтва як бази становлення мультимедійного дизайну в Україні створено навчальну лабораторію плівкової фотографії (ауд. 1-0392). Лабораторія оснащена фотокамерами (в тому числі цифровими), набором студійного освітлення, набором насадок на спалах (соти, шторки, світлофільтри), сотовими насадками, софт боксами (5 штук), стійкою для студійного спалаху, рефлекторами різних типів, радіосинхронізатором, освітлювачами різних типів та іншим професійним обладнанням.

 

У лабораторії наявна студія з проявлення та друку плівкової фотографії, оснащена фотоапаратами, фотозбільшувачами різних типів, установкою для репродукційної фотозйомки та необхідними реактивами для друку плівкових фотографій.

Під час занять з дисциплін професійної підготовки здобувачі опановують навички застосування сучасного загального та спеціалізованого програмного забезпечення у професійній діяльності, здатність інтерпретації об’єктів візуального дизайну засобами традиційних та сучасних цифрових технологій.

Навчальна фотовідеолабораторія (ауд. 1-080) була створена для підготовки фахівців з фотовідеодизайну та розвивається разом з освітньою програмою «Мультимедійний дизайн». Основу її оснащення складають два робочі місця, обладнані напівавтоматичною системою, 4-х змінних фонів різного кольору. Комплект студійних спалахів (4 головки) з керованими «Пілотами» і різними софт-боксами з насадками на світлові прилади. Студійний комплекс під’єднаний до камери по радіоканалу та керується запуском дистанційно. Для відеозйомки є відеокамери (в тому числі цифрова), комплект постійного світла на основі світлодіодів, що керується за потужністю світлового потоку та колірною температурою. Для предметної фото- та відеозйомки лабораторія обладнана «предметним столиком» та світловим кубом.

У процесіі проведення практичних занять з дисциплін освітньої програми здобувачі опановують навички професійної майстерності з мистецтва фотографії, композиції фото- і відеозображення, режисури зйомки й монтажу та мають можливість реалізації власних творчих проєктів у сфері візуального мистецтва та мультимедійного дизайну.

 

Суттєву роль у підготовці фахівців з мультимедійного дизайну також відіграє Музей фотографії КНУТД, створений та підтримки ректора академіка Івана Грищенка у 2015 році (ауд. 1-0387).

 

 

Експозиції, що регулярно представлені у музеї, дають можливість здобувачам вищої освіти використовувати експонати в освітній практичній та творчій роботі, відповідно до програми підготовки фахівців.

Здобувачі мають можливість ознайомитися з історією візуального мистецтва, з особливостями різних технологічних процесів у галузі отримання зображення, що є необхідною складовою фахової підготовки здобувачів, а також представити свої творчі здобутки, якими безперечно пишається кафедра мультимедійного дизайну та факультет дизайну.

Наукова діяльність

Науково-педагогічними працівниками кафедри постійно ведеться і вдосконалюється робота, спрямована на формування нової концепції дизайну, що ґрунтується на багатовіковій культурі людства та науково-технічному розвитку суспільства, а також полягає у впровадженні сучасних інформаційних технологій візуалізації у дизайні.

Напрями наукової діяльності викладачів:

 1. Дослідження проектно-обумовлених методологій моделювання об'єктів і процесів у сфері фотовідеодизайну, motion- і web-дизайну (доц. КОРОЛЬ А. М.).
 2. Удосконалення освітніх технологій підготовки фахівців з дизайну; методологічні питання дизайн-освіти. Дослідження у сфері сучасних технологій візуально-комунікативного дизайну (доц. ХИНЕВИЧ Р. В.).
 3. Новітні комп'ютерні технології у сучасному дизайні (доц. ШАУРА А. Ю., проф. ун-ту ШАПОВАЛ А. Г.).
 4. Дослідження культурологічних аспектів кіно- і телемистецтва, проблем екранної мови аудіовізуальної творчості (асистент ЧЕРНІКОВ М. М.).
 5. Дослідження історії та розвитку фотографії в Україні; сучасні проблеми візуального дизайну, візуальної культури (ст. викл. ПОТАНІН С. Є., ст. викл. СКЛЯРЕНКО В. О.).

Програми всіх дисциплін є авторськими розробками науково-педагогічних працівників кафедри та враховують передовий досвід дизайн-освіти відповідних дизайнерських шкіл України та світу.

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методична робота викладачів кафедри провадиться за такими напрямами:

 • застосування нових, у тому числі інформаційних і комунікаційних технологій навчання;
 • розроблення нових, якісно удосконалених навчальних програм, навчальних посібників, конспектів лекцій та навчально-методичних матеріалів за тематикою дисциплін, що викладають на кафедрі під час підготовки фахівців-дизайнерів з фотовідеодизайну, motion- і web-дизайну, 
 • підвищення рівня навчально-методичної роботи шляхом створення нових навчальних програм, підручників, навчальних посібників, що поєднують фундаментальні наукові дослідження та освітній процес, а також відповідають сучасному світовому рівню.
Студентські наукові гуртки

Презентація авторської фотовиставки ст. викладачем Станіславом ПОТАНІНИМ для гуртківців  (Читальний зал бібліотеки КНУТД, 08.03.2023)

 

«Комп’ютерна графіка та фотографіка»

 

«Спецтехнології у проєктуванні дизайнерів»

 

«Анімаційний дизайн»

Студентські твори з анімаційного дизайну

Іграшки оживають

Добірка роликів створених студентами першого курсу БДм2-22, кафедри мультимедійного дизайну КНУТД

Інші роботи:

 

«Композиція в дизайн-проєктуванні: проблеми та перспективи»

Міжнародний конкурс з Web-дизайну та комп’ютерної графіки.

Тема конкурсу: «Майбутнє моєї країни».

Робота в розділі «Фотоколаж» була зроблена в програмі Adobe Photoshop.

Спеціальності кафедри

Кафедра мультимедійного дизайну є випусковою за спеціальністю 022 «Дизайн», освітньою програмою «Мультимедійний дизайн» (бакалаври), «Дизайн (за видами)» (магістри).

Здобувачі вищої освіти

Здобувачі вищої освіти кафедри впродовж навчання мають можливість реалізувати свої творчі задуми, створюючи індивідуальні та колективні проекти, беручи участь у конкурсах студентських робіт різного рівня – від університетського до міжнародного, зокрема:

 • Міжнародний студентський фотоконкурс «Гаряча Крига».
 • Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани».
 • Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Україна квітуча».
 • Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів про моду «Fashion Film Festival».
 • Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів одного образу «Сузір’я Каштан».
 • Всеукраїнський студентський фестиваль виставкових технологій «Експо-Зірка».
 • Всеукраїнський дизайн-форум «ПроDESIGN».

Кафедра є організатором щорічного Міжнародного студентського фотоконкурсу «Гаряча Крига», Всеукраїнського студентського фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка», а також всеукраїнських і міжнародних фотовиставок, що проходять в Україні, Об’єднаних Арабських Еміратах, Польщі та Словаччині. Викладачі разом зі студентами постійно беруть участь у найбільших в Україні міжнародних спеціалізованих виставках, форумах, фестивалях: «Kyiv Fashion», «Ukrainian Fashion Week», «Leather and Shoes», «Baby Expo», «Children’s Fashion Fair», «Baby active», «Innovation Market», «Освіта та Кар’єра», а також у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах і конкурсах з дизайну та мистецтва.

 

Творчі кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри мультимедійного дизайну

 

Розробка фірмового стилю кваліфікаційних робіт, науковий керівник Анатолій ШАПОВАЛ, проф. каф. мультимедійного дизайну

СЕРГІЄНКО Єлизавета, серія фоторобіт "Наше коріння"

 

ЛУТЧЕНКО Дарина, серія фоторобіт «Концепт 21»


ВИСОЧИНА Євгенія, фотороботи «Перший сніг» і «»

 

ШЕПЕЛЬ, фотороботи «Концепт 21» 

 

ДЯЧЕНКО Анастасія, фотороботи «Осіння графіка» і «Спогади минулого»

 

Найченко Анастасія, фотороботи «Концепт 21» 

 

СЕМЧЕНКОВА Оксана, фоторобота «Останні проміння»

ШАБЛЯ Анастасія, фотороботи «Фешн» 

НІКУЛІНА Анастасія, фотороботи «Фешн»

ЛИТВИНОВА Юлія, фоторобота "Барви осені"

Розробка архітектурної стели до 300-річчя Григорія Сковороди. Науковий керівник Анатолій ШАПОВАЛ, проф. каф. мультимедійного дизайну

ЗБАРЖИВЕЦЬКИЙ Едуард, фотороботи "Софіївська площа. Київ", "Зимова графіка. Львів" і "Монументальність"

Розробка ілюстрацій, науковий керівник Анатолій ШАПОВАЛ, проф. каф. мультимедійний дизайну

ГРИЦИШИН Олена, фоторобота "Море в тобі"

Розробка ілюстрацій, науковий керівник Анатолій ШАПОВАЛ, проф. каф. мультимедійного дизайну

Розроблення дизайн-пропозиції сайту для навчально-практичного будівельного центру КНАУФ (Василенко)

Розробка каталогу для доглядової косметики “Dr. Repich” (Броч Ірина)

Зарубіжне партнерство

Зарубіжні партнери-спілки:

1. Об'єднання фотографів Азербайджану (AFB, м. Баку, Азербайджан).
2. Замойське фотографічне товариство (ZTF, Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, м. Замостя, Польща).
3. Союз польських фотографів природи (Округ Розточансько-Підкарпатський) (ZPFP, Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki Związek Polskich Fotografów Przyrody, Польща).
4. Фотоклуб Об'єднання митців Польської Республіки (Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, м. Варшава, Польща).
5. Галерея фотографії "Stylowy" (м. Замостя, Польща).

    

Зарубіжні партнери-університети:

1. Технічний університет Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова).

Зарубіжний партнер: Почесний доктор КНУТД Херш Чадха (доктор OPM (Гарвард), ARPS, м. Дубай, Об'єднані Арабські Емірати).