КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет дизайну

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ І МЕБЛІВ

Данило Юрійович КОСЕНКО

завідувач кафедри, кандидат мистецтвознавства

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0398(1)

Контактний телефон: +38044-256-21-59

e-mail

Сторінка у   https://www.facebook.com/KDiMKNUTD/

Положення про кафедру

Програма розвитку кафедри


Про кафедру
Історія

28 травня 2003 року з метою підготовки фахівців за новою спеціалізацією: «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» на факультеті дизайну було створено кафедру дизайну інтер’єру і меблів (ДІМ). Уперше в Україні в одній спеціалізації об’єднано два раніше самостійні фахові напрями — дизайн інтер’єру і дизайн меблів. Це було викликано, насамперед, гострою потребою у таких фахівцях. 

Засновником кафедри ДІМ був доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України К. О. Сазонов з колегами, першими викладачами: О. О. Сафроновою, кандидатом технічних наук, доцентом , О. В. Вишневською, доцентом, К. В. Донець, ст. викл.,, доцентами С. П. Щегловим, Л. Н. Євсеєнко та М. В. Чебикіною.

Із 2013 по 2022 роки кафедру очолювала кандидат технічних наук, доцент Олена Олексіївна Сафронова.

За період із 2003 року на кафедрі комп’ютерного дизайну інтер’єру та меблів підготовлено понад 400 спеціалістів у галузі проєктування інтер’єрного середовища та меблів. Студенти та випускники кафедри отримують високий рівень фахової підготовки, є переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, працюють в Україні та за кордоном.

 

Науково-педагогічні працівники

Спеціальну професійну підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю здійснює кваліфікований науково-педагогічний колектив кафедри дизайну інтер’єру і меблів. Підготовка студентів на першому-третьому курсах провадиться на 8 загальноосвітніх, фундаментальних та гуманітарних кафедрах університету.

Високопрофесійний науково-педагогічний колектив кафедри здійснює навчання студентів за освітніми програмами бакалаврської та магістерської підготовки «Дизайн середовища».

Нині на кафедрі працюють 10 викладачів, з-поміж яких 2 професори, 6 доцентів, 1 старший викладач та 1 асистент. 

Більшість викладачів кафедри, крім науково-педагогічної діяльності, творчо працюють в архітектурних бюро та дизайнерських фірмах за фахом дизайну інтер’єру і меблів, ландшафту.

Завідувач кафедри Д. Ю. Косенко, доценти кафедри Т. В. Булгакова, О. Є. Шмельова-Нестеренко, О. В. Полякова, Р. М. Агліуллін, старший викладач І. В. Антоненко та асистент С. В. Остапик є членами Спілки дизайнерів України. Професор В. А. Абизов, заслужений архітектор України, член правління Національної спілки архітекторів України.

Данило Юрійович КОСЕНКО, завідувач кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну інтер’єру і меблів

Освіта: КІБІ (тепер КНУБА), 1993 р., спеціальність – «Архітектура». Захистив дисертацію за темою: «Дизайн інтер’єру закладів середньої освіти: історичний розвиток і сучасні тенденції» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – «Дизайн» (КНУТД, 2021). Працював в архітектурно-проєктних та дизайнерських установах. Упродовж 1998–2005 рр. викладав у КДІДПМД ім. Бойчука, із 2004 р. – у КНУТД. Із 2020 р. – член Спілки дизайнерів України.

Викладає дисципліни: «Дизайн-проєктування», «Комплексне дизайн-проєктування», «Брендинг та презентація в дизайні середовища». 

 

Вадим Адільєвич АБИЗОВдоктор архітектури, професор кафедри дизайну інтер’єру і меблів

Заслужений архітектор України, член правління Національної спілки архітекторів України. Автор винаходів та близько 100 публікацій у галузі теорії та історії архітектури та дизайну, менеджменту містобудування, охорони та розвитку історичних територій, з-поміж яких 5 монографій, зокрема «Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем» (2009 р.). Практична і наукова діяльність пов’язана з роботою в Київському зональному науково-дослідному інституті експериментального проєктування (КиївЗНДІЕП) і Державному науково-дослідному інституті теорії та історії архітектури і містобудування (НДІТІАМ), який В. А. Абизов очолював у 2002– 2006 рр. Офіційно представляв Україну на міжнародних нарадах, сесіях, семінарах, конференціях, асамблеях ООН/ЕЕК/Хабітат, ЮНЕСКО, Європейської комісії ТАСИС, Міжнародної федерації житла і містобудування, Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних поселень (ICOMOS/UNESCO).

Нагороджений «Золотою каріатидою» Української академії архітектури, Подякою та орденом «Знак пошани» Київського міського голови, Почесними грамотами Держбуду та Мінрегіонбуду України, Мінкультури та Академії педагогічних наук України, НСАУ, золотою медаллю Національної премії з дизайну «Квітуча Україна», Подякою Кабінету Міністрів України та іншими нагородами.

Викладає дисципліни: «Комплексне дизайн-проєктування», «Теорія і практика формування архітектурно-будівельних систем», «Проєктування в дизайні середовища», «Методологічні засади теорії та практики дизайну середовища».

  

Рада Дмитрівна МИХАЙЛОВА, доктор мистецтвознавства, професор кафедри дизайну інтер’єру і меблів

Захистила кандидатську дисертацію «Художня культура Південно-Західної Русі Х – першої пол. ХІV ст. (за матеріалами декоративно-прикладного мистецтва)» (канд. історичних наук, 1994 р.) та докторську дисертацію «Художня культура Галицько-Волинської Русі» (2009 р.). Понад 25 років працювала в наукових установах, зокрема в Інституті археології та Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського. Автор понад 250 наукових праць, монографії «Художня культура Галицько-Волинської Русі» (2007 р.). Науковий редактор І тому «Історії українського мистецтва» (2008 р.). Експерт творів мистецтва, рецензент дисертаційних досліджень, монографій. Член Спілки художників України (секція «Мистецтвознавство»). В оглядах сучасного мистецтва виступає як критик-експерт. Досліджує теоретико-мистецтвознавчі й історичні аспекти стародавньої та середньовічної художньої культури з метою історичної реконструкції художніх процесів в Україні, виявлення витоків її мистецьких традицій, значення в історії національної, а також європейської та світової художньої культури; у системі міждисциплінарних досліджень вивчає зміст образного навантаження творів архітектури, образотворчого та прикладного мистецтва; істотну увагу приділяє питанням систематизації, класифікації, типології мистецтва, аналізу художніх явищ як частини соціальних та політичних процесів.

Викладає дисципліну: «Історія мистецтва та дизайну».

 

Руслан Марсельєвич АГЛІУЛЛІН доктор філософії, доцент кафедри дизайну інтер’єру і меблів

Освіта: КНУТД, магістр з дизайну. Захистив дисертацію за темою: «Дизайн корпусних меблів кухонь житлових будинків» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 «Дизайн» (КНУТД, 2021). Ще студентом став переможцем конкурсу «New namedesign» на II Міжнародній виставці подарунків та декору «Décor &Gifts» 26–29 травня 2005 р. Учасник та фіналіст багатьох студентських конкурсів та олімпіад.  Із 2006 р. проєктує інтер’єри житлових та громадських приміщень, корпусні меблі і меблі з деревини. У 2007–2008 рр. позаштатний працівник газети «Сегодня» і журналу «Перепланировка квартир». Співавтор багатьох статей і майстер-класів з дизайну і декорування. Із 2008 р. асистент, а з 2021 р. доцент кафедри дизайну інтер’єру і меблів, викладав дисципліни «Технологія декорування інтер’єру» і «Дизайн меблів». У 2009–2011 рр. працював дизайнером меблів у компанії «Еліо-Україна». Із 2012 р. провідний дизайнер інтер’єру та меблів у меблевій компанії «Nenov furniture».

Викладає дисципліни: «Проєктування меблів та обладнання», «Технології та матеріали в дизайні середовища», «Виробнича практика», «Переддипломна практика».

 

Тетяна Володимирівна БУЛГАКОВА, кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну інтер’єру і меблів

Освіта: Українська Академія мистецтв (НАОМА), архітектор-художник. Захистила дисертацію за темою: «Комп’ютерний дизайн предметного середовища на основі моделювання візуального сприйняття» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.03 – «Технічна естетика» (КНУБА, 2019). Закінчила аспірантуру при НІІТАГ. Із 1997 здійснює викладацьку діяльність (курси дизайну інтер’єру при Інституті дизайну України). Переможець конкурсу (І місце) з дизайну інтер’єру номеру готелю в стилі “hi-tech”, що проводила фірма  «Енран-Акрос» у 2000 році. Із 2006 р. — член Спілки дизайнерів України, із серпня того ж року — директор дизайн-бюро «Атриум». Автор великої кількості реалізованих проєктів  із дизайну інтер’єру, з-поміж яких — проєкт реконструкції інтер’єрів готелю «Дніпро». Керівник дизайн-бюро з розробки інтер’єру і меблів на базі КНУТД.

 Викладає дисципліни: «Дизайн середовища», «Технології та матеріали в дизайні середовища», «Переддипломна практика».

  

Олена Вячеславівна ВИШНЕВСЬКА, доцент кафедри дизайну інтер’єру і меблів

Освіта: Одеський політехнічний інститут, інженер-технолог, спеціальність «Автоматика і телемеханіка». Професійний викладач, педагогічний стаж більше як 30 років. Є однією з засновників кафедри та її традицій. До утворення кафедри дизайну інтер’єру і меблів  викладала нарисну геометрію і комп'ютерну графіку на кафедрі інженерної і машинної графіки КНУБА. Автор багатьох методичних видань кафедри.

Викладає дисципліни: «Основи комп’ютерного проєктування», «3D-моделювання в дизайні середовища», «Навчальна практика».

 

Ольга Володимирівна ПОЛЯКОВА, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну інтер’єру і меблів

Освіта: КНУТД, магістр з дизайну. Захистила дисертацію за темою: «Художньо-образні засади дизайну інтелектуально керованого житлового середовища» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – «Дизайн» (КНУТД, 2018). Фіналістка конкурсів Maniglia Nuova 2018 і 2019 рр. та Ukrainian Wood Fashion 2017 р. Учасниця 20-го огляду-конкурсу дипломних проєктів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України, 2011 рік (диплом II ступеня). Із 2011 р. займається проєктуванням інтер'єрів житлових та громадських приміщень. У 2009–2010 рр. працювала в ООО «Софтліст» технічним спеціалістом напряму САПР (AutoCAD, ArchiCAD, ZWCAD). У 2011–2012 рр. працювала в ООО «ASP-Ексклюзив» дизайнером та візуалізатором. З 2020 р. — член Спілки дизайнерів України. 

Викладає дисципліну: «Композиція та кольорознавство».

 

Олександра Євгеніївна ШМЕЛЬОВА-НЕСТЕРЕНКО, доктор філософії, доцент кафедри дизайну інтер’єру і меблів

Освіта: КНУТД, магістр з дизайну. Захистила дисертацію за темою: «Засоби і прийоми дизайну інтер’єрів сучасного закладу вищої освіти мистецького спрямування» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 «Дизайн» (КНУТД, 2021). Учасниця XXIII–XXIV огляду-конкурсу архітектурних та дизайнерських дипломних проєктів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України, 2015 рік (диплом II ступеня). 

Напрями наукової діяльності: принципи формування інтер'єру освітнього середовища вищих навчальних закладів, методи педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу, фактори психологічного комфорту та особливості їх впливу на формування композиційно-просторової, функціональної та естетичної складових інтер'єру навчального середовища.

Викладає дисципліни: «Композиція та кольорознавство», «Проєктування меблів та обладнання», «Навчальна практика».

 

Ігор Володимирович АНТОНЕНКО, старший викладач кафедри дизайну інтер’єру і меблів

Освіта: КІБІ (КНУБА), архітектор. Із 1987 р. працює в КиївЗНДІЕП (лабораторія монументально-декоративного мистецтва), співпрацює з об’єднанням «УКРРЕКЛАМА». У 1992 р. проєктував інтер’єр салону компанії «DIO». У 1997–2002 рр. – дизайнер інтер’єру ПБ ЗАО «Енран» (аеропорт «Бориспіль», термінал «В»; ювелірний магазин «УКРЗОЛОТО»; офісні приміщення компанії «УКРТЕЛЕКОМ»; інтер’єри туристичної фірми «САМ» та ін.) У 2003 р.  –  виставковий стенд для фірми «СТИЛЬ-СЕРВІС», за який на Всеукраїнській меблевій виставці отримав приз «За творчу індивідуальність». Із 2004 р. співпрацює з архітектурною майстернею «АРТЕКС». У 2007 р. проєктував виставковий стенд для фірми «СНАЙТ», за що нагороджений відзнакою «За кращі меблі для кабінету».

Викладає дисципліни: «Дизайн-проєктування», «Дизайн середовища».

 

Наталя Олександрівна РИШКЕВИЧ, старший викладач кафедри ДІМ, аспірант

Освіта: Маріупольський Машинобудівний технікум, молодший спеціаліст з комп’ютерних наук (1997-2000 рр). Київський національний університет технологій та дизайну, магістр з дизайну (2002-2007 рр).

Досвід роботи: Дизайнер інтер’єру і меблів студії дизайну «Твій Простір (Your Space)» (2007-2013 рр). З 2008 р. – викладач кафедри дизайну інтер’єру і меблів КНУТД.

Викладає дисципліни: «Основи комп’ютерного проєктування», «3D-моделювання в дизайні середовища».

 

Світлана Валеріївна ОСТАПИКасистент кафедри дизайну інтер’єру і меблів

Освіта: Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, магістр з фінансів (2008 – 2013рр.), Київський національний університет технологій та дизайну, магістр з дизайну (2019–2020 рр.)

Досвід роботи: дизайнер інтер’єру студії дизайну “PLAN BUREAU” (2018–2019 рр.), викладач графічної програми 3ds Max на курсах Challenge Design (2019–2021рр.), власна практика (2019-по сьогодні).

З 2022 р. – асистент кафедри дизайну інтер’єру і меблів КНУТД.

Викладає дисципліни: «Дизайн середовища», «Виробнича практика».

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра дизайну інтер’єру і меблів має широке коло аудиторій, обладнаних сучасними технічними засобами для проведення лекційних і практичних занять. Науково-педагогічними працівниками кафедри сформовано необхідну базу наочно-методичного оснащення таких приміщень університету:

1-0296 – Навчальна аудиторія дизайну середовища (доц. Т. В. Булгакова, доц. Р. М. Агліуллін; дисципліни: «Дизайн середовища», «Проєктування меблів та обладнання», «Технології та матеріали в дизайні середовища»);

 

1-0398  – Навчальна аудиторія дизайн-проєктування (доц. Д. Ю. Косенко, ст. викл. І. В. Антоненко; дисципліна «Дизайн-проєктування»);

  

1-0399(7) – Лабораторія-майстерня композиції та колористики в дизайні середовища (доц. Д. Ю. Косенко, доц. О. Є. Шмельова-Нестеренко, доц. О. В. Полякова; дисципліни «Композиція та кольорознавство», «Брендинг та презентація в дизайні середовища»);

   

1-0399(9)  – Навчально-наукова лабораторія-майстерня дизайну середовища (проф. В. А. Абизов, проф. Р. Д. Михайлова, доц. Д. Ю. Косенко; дисципліни: «Історія мистецтва та дизайну», «Комплексне дизайн-проєктування», «Теорія і практика формування архітектурно-будівельних систем», «Проєктування в дизайні середовища», «Методологічні засади теорії та практики дизайну середовища»);

 

1-0399(13) – Навчальна аудиторія дизайну середовища, меблів та обладнання (доц. Т. В. Булгакова, доц. Р. М. Агліуллін, ст. викл. І. В. Антоненко, ас. С. В. Остапик; дисципліни: «Дизайн середовища»,  «Проєктування меблів та обладнання»).

  

Дисципліни «Основи комп'ютерного проєктування» та «3D-моделювання в дизайні середовища» студенти опановують в комп’ютерних класах університету 1-0116, 1-0124 та 1-0126.

 

Наукова діяльність

Удосконалення програм фахових дисциплін кафедри здійснюється на основі системних наукових досліджень, що провадяться викладачами кафедри у напрямі дизайну середовища, а також з огляду на вимоги ринку праці до фахових компетентностей випускників кафедри. До досліджень залучаються магістранти та аспіранти кафедри. Апробацією результатів досліджень є наукові статті у фахових виданнях, успішно захищені магістерські роботи наших випускників та дисертації викладачів кафедри. За період існування кафедри захищено понад 150 дипломних магістерських дисертацій, 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора філософії.

Наукові дослідження провадять викладачі кафедри за науковими темами, які очолюють професори кафедри В. А. Абизов і Р. Д.  Михайлова. У наукових дослідженнях задіяно весь викладацький колектив кафедри.

Наукові теми кафедри:

1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дизайну середовища. Науковий керівник: Вадим Адільєвич Абизов, доктор архітектури, професор.

Мета наукової і методичної роботи: визначення стану та змін, що відбуваються у структурі сучасного українського дизайну, основних тенденцій процесу оптимізації часово-просторової структури життєзабезпечення людини, ґрунтуючись на результатах системного аналізу проведених в Україні і світі культурологічних, соціологічних, екопсихологічних  досліджень у напрямі естетики і дизайну середовища; формування відповідних професійних орієнтацій; впровадження результатів досліджень в освітній процес і дипломне магістерське проєктування; вдосконалення методології викладання фахових дисциплін кафедри.

2. Культурологічні і мистецтвознавчі аспекти в дизайні. Науковий керівник: Рада Дмитрівна Михайлова, доктор мистецтвознавства, професор.

Мета наукової і методичної роботи: сучасний культурологічний та мистецтвознавчий аналіз формування та функціонування простору-середовища, як важливої частини творчої практики, що  є проявом цивілізаційного рівня людства.

Загальна кількість надрукованих за останні 5 років наукових статей – більше 100; надруковано тез – 113, у тому числі за матеріалами міжнародних конференцій.

Усі викладачі  задіяні також у  наукових та методичних семінарах, до яких залучаються студенти і представники  студій дизайну і виробників меблів, з якими кафедра має договори про співпрацю («Лана Со. LTD», ТОВ «ДиКонцепт», ДП «ЕкспоЛайн» та інші). Такі семінари проводять як на базі КНУТД, так і на базі виробничих компаній, міжнародних виставок меблів. На сьогодні підписано договори про співпрацю з провідними виробниками меблів і відомими дизайн-студіями ТОВ «Меблі «Арт-Класік», ДП «ЕкспоЛайн» дочірнім підприємством польської фірми «ЕкспоЛайн», ТОВ «Торговельно-Інформаційний Сервіс», ТОВ «ДИ КОНЦЕПТ», ООО «ELIO Україна», Науково-дослідним інженерно-технічним центром «КиївЗНДІЕП» та ін., де здобувачі освіти мають можливість пройти виробничу практику і взяти участь у проєктуванні реальних об’єктів. 

Студенти кафедри беруть участь у всеукраїнських наукових конференціях молодих учених та студентів,  олімпіадах з дизайну у закладах вищої освіти та між закладами  вищої освіти, всеукраїнських конкурсах науково-дослідних і дипломних робіт.

На основі проведених наукових досліджень кафедрою виконано розробку чимало комплексних дизайн-проєктів інтер'єрів готелів, ресторанів, телестудій, театрів та інших закладів та організацій.

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри, на яких базується професійна підготовка студентів у сфері дизайну інтер’єру і меблів, ґрунтується на таких засадах:

 • введення у навчальну практику комплексу заходів із створення нових якісно удосконалених освітніх програм;
 • застосування нових, у тому числі, інформаційних та комунікаційних навчальних технологій;
 • впровадження прогресивних форм організації освітнього процесу та активних методів навчання;
 • підготовка та вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД);
 • розробка навчальних посібників, конспектів лекцій та навчально-методичних матеріалів за тематикою дисциплін, що викладаються на кафедрі;
 • підвищення рівня навчально-методичної роботи шляхом створення нових навчальних програм, підручників, навчальних посібників, що поєднують фундаментальні наукові дослідження та навчальний процес;
 • впровадження навчально-методичних матеріалів, відповідно до сучасного світового рівня.

Для навчання студентів на кафедрі використовується комп’ютерний клас, оснащений ліцензійним прикладним програмним забезпеченням, зокрема – системами AUTODESK AutoCad, 3DsMAX. Актуальність навчання цим системам підтверджується тим, що вони домінують серед спеціалізованого ліцензійного програмного забезпечення підприємств меблевого та інтер’єрного напрямів в Україні. Викладаються також базові програми комп’ютерної графіки: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено та видано понад 100 науково-методичних видань, 23 конспекти лекцій, навчально-методичних матеріалів та посібників (в тому числі на електронних носіях). Всі дисципліни кафедри забезпечено навчально-методичними матеріалами, розробленими співробітниками кафедри та представленими в Модульному середовищі освітнього процесу КНУТД.

Освітні програми

Кафедра дизайну інтер’єру і меблів є випусковою за спеціальністю 022 «Дизайн», освітні програми «Дизайн середовища» (бакалавр), «Дизайн середовища» (магістр). 

Бакалаврська освітня програма

Спеціальність: 022 «Дизайн»

Освітня програма: «Дизайн середовища»

 Рівень вищої освіти: «Бакалавр»

Факультет: Дизайну

Термін навчання: 8 семестрів (3 роки 10 місяців)

Кредити ECTS: 240

Мова навчання: українська

  

Магістерська освітня програма

Спеціальність: 022 «Дизайн»

Освітня програма: «Дизайн середовища»

Рівень вищої освіти: «Магістр»

Факультет: Дизайну

Термін навчання: 3 семестри (1 рік 4 місяці)

Кредити ECTS: 90

Мова навчання: українська

 

Здобувачі освіти

На кафедрі дизайну інтер’єру і меблів навчається близько 250 здобувачів освіти очної форми навчання (за освітніми програмами бакалаврської та магістерської підготовки за спеціальністю 022 «Дизайн»).

Навчаючись на кафедрі, студенти виконують великий обсяг творчих розробок, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах дизайнерів предметного середовища, де постійно виборюють призові нагороди. Здобувачі освіти кафедри беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях молодих учених та студентів, конкурсах науково-дослідницьких і дипломних робіт.

Про високий рівень підготовки студентів кафедри свідчить їх незмінний успіх у Міжнародному конкурсі з інтер’єрного дизайну «Get Me To The Top» під егідою представництва Асоціації британського та міжнародного дизайну SBID (The Society of British and International Design).

У 2022 році випускниця кафедри Ганна Циктор увійшла до числа фіналістів конкурсу та отримала спеціальний приз «Найкраща дитяча кімната».

 

Конкурсна робота Ганни Циктор

 

Успіхом 2020 року стало здобуття студентками кафедри двох головних премій конкурсу:

Гран-прі – Анна Лапіна, 1 місце – Катерина Смайлова.

 

  

Конкурсна робота Анни Лапіної Конкурсна робота Катерини Смайлової

 

У 2019 році у фінал конкурсу «Get Me To The Top» у категоріях «Private space» та «Healthcare design» пройшли наші студенти: Ірина Ващук, Анна Ганул, Надія Фльока, Марина Синицька та Сергій Лачинов.

У 2021 році переможцем у категорії “Private space” стала наша студентка Юлія Бражнікова.

 

Конкурсна робота Юлії Бражнікової

 

Студенти кафедри, під керівництвом викладачів, є учасниками та лауреатами таких всеукраїнських та міжнародних творчих професійних конкурсів:

 1. Всеукраїнська  наукова конференція молодих вчених та студентів.
 2. Міжнародний огляд-конкурс дипломних проєктів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів.
 3. Всеукраїнський конкурс «New namedesign» при II Міжнародній виставці подарунків та декору «Décor &Gifts».
 4. Всеукраїнський конкурс «Ukrainian Design: The Very Best Of»
 5. Щорічний конкурс архітектури і дизайну інтер’єрів від виробника керамічної плитки Porcelanosa, Іспанія.
 6. Щорічний всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів «Get me 2 the Top Ukraine», організований SBID (Society of British & International Design).
 7. Щорічний Міжнародний конкурс студентських проєктів Inspireli Awards (Чехія) в номінації «Дизайн інтер’єру».
Перспективи для студентів

Під час навчання на кафедрі дизайну інтер’єру і меблів здобувачі освіти, під керівництвом викладачів, виконують науково-дослідницькі роботи, опановують навички збору матеріалів, аналізу, узагальнення, обґрунтування наукових та творчих проєктних висновків – тобто розвивають своє аналітичне мислення. Ці знання їм необхідні не лише як майбутнім науковцям чи фахівцям, а й у спілкуванні, коли виникне потреба впевнено висловлювати думки, відстоювати свою позицію, переконувати замовника в доцільності того чи іншого рішення.

Поєднання отриманих знань із практичним застосуванням, активна участь у престижних конкурсах дає можливість студентами втілювати у життя найсміливіші ідеї та дизайнерські рішення, вдосконалювати мистецтво презентації проєктів та постійно бути в творчому пошуку. Важливою є загальна ідея середовища, яка закладається на початку процесу проєктування. І якщо дизайнер бачить цілісну картину: один стиль, цікаву ідею – від проєктування складних поверхонь до освітлення середовища, наповнення меблями та іншими речами побутового вжитку, – тоді проєкт буде якісним, а його втілення принесе задоволення і виконавцю, і замовнику.

Під час навчання на кафедрі дизайну інтер’єру і меблів здобувачі освіти оволодівають знаннями в галузі проєктування та графічного дизайну, дизайну ландшафту, формоутворення та колористики інтер’єру, дизайну інтер’єру, дизайну малих архітектурних форм, дизайну меблів, реклами, комп’ютерної графіки, ландшафтного формоутворення та колористики тощо. Студенти ознайомлюються з основами наукових досліджень у галузі дизайну та із сучасними методиками наукових досліджень.

У процесі викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін активно застосовуються сучасні методи навчання, з урахуванням творчих розробок відомих дизайнерів, найновіших зразків меблевого обладнання провідних фірм світу, використовується комп’ютерна техніка та фахово-орієнтоване програмне забезпечення.

Студенти кафедри отримують знання як у рамках загальноуніверситетських циклів, так і за оригінальними програмами профорієнтованих дисциплін, які постійно модернізуються відповідно до міжнародних стандартів підготовки дизайнерів різних напрямів проєктної діяльності.

Після закінчення навчання випускник знатиме:

 • методи і способи дизайну і конструювання меблів;
 • принципи розробки ландшафтних дизайн-проєктів;
 • технології дизайну інтер’єру;
 • нормативні документи з проєктування;
 • технології виробництва меблів;
 • порядок і правила використання систем автоматизованого проєктування (САПР);
 • основи менеджменту і маркетингу.

Після закінчення навчання дизайнер вмітиме:

 •  застосовувати відомі метод и конструювання і проєктування меблів;
 •  застосовувати у роботі типові методики виготовлення меблів та розробляти нові;
 • використувати технологіі дизайну та побудови інтер'єру та ландшафтного простору;
 • проєктувати системи комп'ютерного дизайну інтер'єру і меблів.

КЩороку розширюється перелік баз практичної підготовки студентів:

 1. ТОВ «Меблі «Арт-Класік», Київська обл., м. Гостомель;
 2. ТОВ «СМАРТ СПЕЙС ІНТЕРІОРС», Київська обл., м. Бориспіль;
 3. ТОВ «Еліо Фекторі», м. Київ;
 4. ТОВ «ІКОСА», м. Київ;
 5. ТОВ «Ди Концепт» (Архітектурне бюро), м. Київ;
 6. ТОВ «Студія Істо», м. Київ.

Отримання диплому дизайнера дасть можливість:

 • працювати на підприємствах, у проєктних бюро та студіях у галузі дизайну інтер’єру, ландшафту, меблів тощо;
 • відкрити свою справу за цим напрямом;
 • викладати у закладах середньої, фахової передвищої та вищої освіти.

Випускники кафедри дизайну інтер’єру і меблів за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр з дизайну середовища» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою магістерської підготовки «Дизайн середовища», та отримати освітній рівень «магістр».

На факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура та здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (перелік спеціальностей 2015 р.). 

Студенти кафедри дизайну інтер’єру і меблів мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, здобути  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

Студентські гуртки

На кафедрі дизайну інтер’єру і меблів організовано та успішно діють студентські наукові гуртки, активність яких спрямована на підвищення професійної майстерності студентів, активізацію їх творчого потенціалу та виконавчої майстерності.

1. Перспективні напрями науково-практичної діяльності в сучасному дизайні середовища (керівник: професор В. А. Абизов).

2. Сучасні тенденції дизайн-проєктування громадських просторів (керівник: доцент Д. Ю. Косенко).

3. Використання сучасних технологій в інтер’єрі (керівники: доцент Т. В. Булгакова, доцент Р. М. Агліуллін).

 

 

Випускники

З-поміж випускників кафедри – молоді та перспективні дизайнери у галузі проєктування середовища та предметного дизайну. Регулярно беруть участь у конференціях, семінарах у сфері дизайну, міжнародних та всеукраїнських конкурсах, у тому числі у щорічному конкурсі «Інтер’єр року», отримують нагороди. 

 • Руслан Агліуллін – провідний дизайнер інтер’єру та меблів у меблевій компанії «Nenov furniture». Випускник 2008 року. Займається проєктуванням виробів з деревини. Переможець конкурсу «New namedesign» при II Міжнародній виставці подарунків та декору «Décor &Gifts» 26–29 травня 2005 р. Доцент кафедри ДІМ.

 

 • Ольга Полякова – дизайнер інтер’єру та меблів. Випускниця 2011 року. Займається проєктуванням інтер’єрів житлових та громадських приміщень. Фіналістка конкурсу «Ukrainian Wood Fashion 2017». Учасниця виставки «Interior-Mebel 2012», в м. Києві. Учасниця ХХ огляду-конкурсу дипломних проєктів випускників архітектурних та художніх спеціальностей закладів вищої освіти України, 2011 рік (диплом II ступеня). Переможець I ступеня МАН України за спеціальністю «Інформаційні технології» 2006 року. Доцент кафедри ДІМ КНУТД.

 

 • Ольга Сингаєвська – старший дизайнер у Лондонській компанії «Clive Christian Harrods», що спеціалізується на дизайні інтер'єру і меблів для розкішних житлових приміщень.

 • Ірина Черній – дизайнер інтер’єру у Київському дизайн-бюро Вікторії Файнблат.

 

 • Дмитро Бабанін – дизайнер, директор компанії «IQOSA», 
 • Микита Ряжко та Володимир Філь – дизайнери, співзасновники компанії «IQOSA», що надає послуги професійного проєктування, дизайну та візуалізації. Понад 10 випускників кафедри працюють у команді «IQOSA».

  

 • Тетьяна Рогоза і В'ячеслав Рукавишніков – дизайн-студия «Rogoza Design» отримали найвищу нагороду Міжнародної премії European Property Awards за проєкт "Beauty salon Maxim Kulikov", який став кращим у категорії Leisure Interior Design 2017–2018.

 

 • Валерія Катасонова – засновниця інтер’єрної дизайн-студії «KATASONOVA».

 

 • Анна Тарабанова – дизайнер інтер’єру «Yo Dezeen» – архітектурно дизайнерській студії з великим досвідом роботи в сфері проєктування та дизайну інтер’єрів громадських та житлових об’єктів.