КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет дизайну

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ І МЕБЛІВ

САФРОНОВА Олена Олексіївна

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0398

Телефони для довідок: +38044-256-21-59

e-mail

Сторінка у   https://www.facebook.com/KDiMKNUTD/

Положення про кафедру


Про кафедру

Місія кафедри дизайну інтер'єру і меблів – формування творчої, всебічно розвинутої особистості, фахівця з дизайну середовища, діяльність якого буде направлена на підвищення рівня та якості життя людей на засадах сталого розвитку та захисту інтересів майбутніх поколінь.

Мета освітнього процесу: сформувати та розвинути у студентів загальні та професійні компетентності у сфері сучасних технологій дизайну середовища (дизайн інтер’єру і меблів, ландшафтний дизайн); надати знання, вміння і навички проектування і створення об’єктів дизайну на засадах формування соціально-культурної ідентифікації, врахування екологічного, діяльнісного, культурологічного, аксіологічного аспектів, впровадження принципів інклюзивного дизайну, забезпечення зв’язку з професійною спільнотою як в Україні так і за її межами.

Історія

28 травня 2003 року з метою підготовки фахівців за новою спеціалізацією: «Комп'ютерний дизайн інтер'єру і меблів» на факультеті дизайну було створено кафедру дизайну інтер'єру і меблів (ДІМ). Вперше в Україні в одній спеціалізації об'єднані два раніш самостійні фахові напрямки — дизайн інтер'єру і дизайн меблів. Це було викликано, насамперед, гострою потребою у таких фахівцях. До того ж, випускники цієї спеціалізації вміють не тільки користуватись комп'ютером для формування проектної документації, а й застосовувати сучасні комп'ютерні технології проектування як основне знаряддя творчого пошуку.

Засновником кафедри ДІМ був д.т.н., професор, академік Академії будівництва України Сазонов Костянтин Олександрович зі своїми колегами, першими викладачами: к.т.н., доц. Сафроновою О.О., доц. Вишневською О.В., ст. викл. Донець К.В., доц. Щегловим С.П., доц. Євсеєнко Л.Н. та доц. Чебикіною М.В.

За період з 2003 року кафедрою комп’ютерного дизайну інтер’єру та меблів підготовлено понад 400 спеціалістів в галузі проектування інтер’єрного середовища та меблів. Студенти та випускники кафедри отримують високий рівень фахової підготовки, є переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, працюють в Україні та за кордоном.

 


Науково-педагогічні працівники

Спеціальну професійну підготовку студентів за спеціальністю веде кваліфікований науково-педагогічний склад кафедри ДІМ. Підготовка студентів на першому-третьому курсах ведеться на 8 загальноосвітніх, фундаментальних та гуманітарних кафедрах університету.

Високопрофесійний науково-педагогічний склад кафедри здійснює навчання студентів за освітніми програмами бакалаврської та магістерської підготовки «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» та «ландшафтний дизайн».

З моменту заснування кафедри її співробітникам вдалося швидко розробити навчальні плани та програми фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, а також оцінити ефективність наявного комп’ютерного програмного забезпечення, що використовується дизайнерами, його адаптації та впровадження в освітній процес. Об’єднавши свої наукові здібності, організаторський талант, мобілізувавши всі матеріальні та інтелектуальні ресурси, їм вдалося зробити цю спеціальність високо престижною та затребуваною на ринку праці.

На сьогодні на кафедрі працюють 11 викладачів, серед яких 2 професори, 8 доцентів, 1 старший викладач та 1 асистент. 

Більшість викладачів кафедри, крім науково-педагогічної діяльності, працюють творчо в архітектурних бюро та дизайнерських фірмах за фахом дизайну інтер’єру і меблів, ландшафту.

Завідувач кафедри Сафронова О.О., доценти кафедри Булгакова Т. В., Косенко Д. Ю., Шмельова О.Є., Полякова О. В. та старший викладач Антоненко І.В. є членами Спілки дизайнерів України. Професор Абизов Вадим Адільєвич, Заслужений архітектор України, є членом правління Національної спілки архітекторів України.  

САФРОНОВА Олена Олексіївна, завідувач кафедри ДІМ, кандидат технічних наук, доцент.

Освіта: КПІ, інженер-технолог. Автор більше 100 наукових праць (наукові, статті, методичні матеріали, 3 посібника з грифом КНУТД, підручник). Педагогічний стаж — більше 25 років. Викладала в КНУБА (Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури) курс інформатики і комп'ютерної графіки для студентів спеціальності «Образотворче мистецтво». Співавтор дизайну і редактор журналів «Метр» і «Дивись кіно».

Напрям наукової діяльності: актуальні проблеми дизайну архітектурного середовища, сучасні технології і методи дизайн-діяльності. Проводить консультації та здійснює керівництво дипломними проектами і роботами магістрів. Здійснює наукове керівництво аспірантами.

Викладає дисципліни: «Дизайн-графіка», «Сучасні технології дизайн-діяльності (за видами дизайну)», «Науково-дослідна практика», «Основи 2-D графіки в дизайні», «Технічна естетика».

 

АБИЗОВ Вадим Адільєвич, доктор архітектури, професор кафедри ДІМ.

Заслужений архітектор України, член правління Національної спілки архітекторів України. Автор винаходів та близько 100 публікацій в галузі теорії та історії архітектури та дизайну, менеджменту містобудування, охорони та розвитку історичних територій, серед яких 5 монографій, зокрема «Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем» (2009 р.). Практична та наукова діяльність пов’язана з роботою в Київському зональному науково-дослідному інституті експериментального проектування (КиївЗНДІЕП) і Державному науково-дослідному інституті теорії та історії архітектури і містобудування (НДІТІАМ), який В. А. Абизов очолював в 2002– 2006 рр. Офіційно представляв Україну на міжнародних нарадах, сесіях, семінарах, конференціях, асамблеях ООН/ЕЕК/Хабітат, ЮНЕСКО, Європейської комісії ТАСИС, Міжнародної федерації житла і містобудування, Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних поселень (ICOMOS/UNESCO). Нагороджений «Золотою каріатидою» Української академії архітектури, Подякою та орденом «Знак пошани» Київського міського голови, Почесними грамотами Держбуду та Мінрегіонбуду України, Мінкультури та Академії педагогічних наук України, НСАУ, золотою медаллю Національної премії з дизайну «Квітуча Україна», Подякою Кабінету Міністрів України та іншими нагородами.

Викладає дисципліни: «Проектування інтер’єру і меблів», «Переддипломна практика»,  «Дизайн інтер’єру», «Комплексне дизайн-проектування», «Проектна графіка інтер’єру і меблів», «Виробнича практика».

 

МИХАЙЛОВА Рада Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри ДІМ.

Захистила кандидатську дисертацію «Художня культура Південно-Західної Русі Х – першої пол. ХІV ст. (за матеріалами декоративно-прикладного мистецтва)» (канд. історичних наук, 1994 р.) та докторську дисертацію «Художня культура Галицько-Волинської Русі» (2009 р.). Понад 25 років працювала у наукових установах, зокрема в Інституті археології та Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського. Має понад 250 наукових праць. Автор монографії «Художня культура Галицько-Волинської Русі» (2007 р.). Науковий редактор І тому «Історії українського мистецтва» (2008 р.). Експерт творів мистецтва, рецензент дисертаційних досліджень, монографій. Член Спілки художників України (секція «Мистецтвознавство»). В оглядах сучасного мистецтва виступає як критик-експерт. Досліджує теоретико-мистецтвознавчі й історичні аспекти стародавньої та середньовічної художньої культури з метою історичної реконструкції художніх процесів в Україні, виявлення витоків її мистецьких традицій, значення в історії національної, а також європейської та світової художньої культури; в системі міждисциплінарних досліджень вивчає зміст образного навантаження творів архітектури, образотворчого та прикладного мистецтва; істотну увагу приділяє питанням систематизації, класифікації, типології мистецтва, аналізу художніх явищ як частини соціальних та політичних процесів.

Викладає дисципліни: «Художня і матеріальна культура», «Навчальна практика».

 

ВИШНЕВСЬКА Олена Вячеславівна, доцент кафедри ДІМ.

Освіта: Одеський політехнічний інститут, інженер-технолог, спеціальність «Автоматика і телемеханіка». Професійний викладач, педагогічний стаж більше 30 років. Є однією з засновників кафедри і її традицій. До утворення кафедри ДІМ викладала нарисну геометрію і комп'ютерну графіку на кафедрі інженерної і машинної графіки КНУБА. Співавтор посібників «Комп'ютерний дизайн корпусних меблів», автор багатьох методичних видань кафедри.

Викладає дисципліни: «Основи проектування в дизайні середовища», «Дизайн-графіка», «Навчальна практика».

 

БУЛГАКОВА Тетяна Володимирівнакандидат технічних наук, доцент кафедри ДІМ.

Освіта: Українська Академія мистецтв (НАОМА), архітектор-художник. Захистила кандидатську дисертацію 4.07.2019 р. за темою: «Комп’ютерний дизайн предметного середовища на основі моделювання візуального сприйняття» на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук за спеціальністю 05.01.03 - технічна естетика. Закінчила аспірантуру при НІІТАГ. З 1997 займається викладацькою діяльністю (курси дизайну інтер'єра при Інституті Дизайну України). Переможець конкурсу (І місце) з дизайну інтер’єру номеру готелю в стилі “hi-tech”, що проводила фірма  «Енран-Акрос» в 2000 році. З 2006 р. — член спілки дизайнерів України, з серпня того ж року — директор дизайн-бюро «Атриум». Автор великої кількості реалізованих проектів  з дизайну інтер'єру, серед яких — проект реконструкції інтер'єрів готелю «Дніпро». Керівник дизайн-бюро з розробки інтер’єру і меблів на базі КНУТД.

Викладає дисципліни: «Дизайн інтер’єру», «Проектування інтер'єру і меблів», «Сучасні технології в інтер’єрі», «Виробнича практика».

 

АНТОНЕНКО Ігор Володимирович, старший викладач кафедри ДІМ.

Освіта: КІБІ (КНУБА), архітектор. З 1987 р. працює в Київ ЗНДІЕП (лабораторія монументально-декоративного мистецтва), співпрацює з об’єднанням «УКРРЕКЛАМА». В 1992 р. проектує інтер’єр салону компанії «DIO». У 1997 - 2002 р.р. - дизайнер інтер’єра ПБ ЗАО «Енран» (аеропорт «Бориспіль», термінал «В»; ювелірний магазин «УКРЗОЛОТО»; офісні приміщення компанії «УКРТЕЛЕКОМ»; інтер’єри туристичної фірми «САМ» та ін.) В 2003 р.  - виставковий стенд для фірми «СТИЛЬ-СЕРВІС», за який на Всеукраїнській меблевій виставці отримав приз «За творчу індивідуальність». З 2004р. співпрацює з архітектурною майстернею «АРТЕКС». В 2007 р. проектує виставковий стенд для фірми «СНАЙТ», за що нагороджений відзнакою «За кращі меблі для кабінету».

Викладає дисципліни: «Основи проектування і графічного дизайну», «Дизайн інтер’єру», «Виробнича практика», «Комплексне дизайн-проектування».

 

КОСЕНКО Данило Юрійович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДІМ.

Освіта: КІБІ (тепер КНУБА), 1993 р., спеціальність - архітектура. В КНУТД 13.05.2021 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Дизайн інтер’єру закладів середньої освіти: історичний розвиток і сучасні тенденції» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн. Працював в архітектурно-проектних та дизайнерських установах. Директор проектної фірми «Метаформ». В 1998-2005 рр. викладав в КДІДПМД ім. Бойчука, з 2004 р. - в КНУТД. З 2020 р. — член Спілки дизайнерів України.

Викладає дисципліни: «Дизайн меблів», «Дизайн малих архітектурних форм», «Дизайн ландшафту», «Виробнича практика». 

 

ПОЛЯКОВА Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДІМ.

Освіта: КНУТД, магістр з дизайну. В КНУТД 21.12.2018 р. захистила дисертацію за темою: «Художньо-образні засади дизайну інтелектуально керованого житлового середовища» на здобуття вченого ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн. Фіналістка конкурсів Maniglia Nuova 2018 і 2019 рр. та Ukrainian Wood Fashion 2017 р. Учасниця 20-го огляду-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України, 2011 рік (диплом II ступеня). Переможець I ступеня МАН України за спеціальністю «Інформаційні технології» 2006 року. З 2011 р. займається проектуванням інтер'єрів житлових та громадських приміщень. У 2009-2010 рр. працювала в ООО «Софтліст» технічним спеціалістом напрямку САПР (AutoCAD, ArchiCAD, ZWCAD). У 2011-2012 рр. працювала в ООО "ASP-Ексклюзив" дизайнером та візуалізатором. З 2020 р. — член Спілки дизайнерів України. Педагогічний стаж – 7 років.

Викладає дисципліни: «Основи композиції та кольорознавства».

 

АГЛІУЛЛІН Руслан Марсельєвич,  доктор філософії, доцент кафедри ДІМ.

Освіта: КНУТД, магістр з дизайну. В КНУТД 16.03.2021 р. захистив дисертацію за темою: «Дизайн корпусних меблів кухонь житлових будинків» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 Дизайн. Ще студентом, переможець конкурсу «New namedesign» при II Міжнародній виставці подарунків та декору «Décor &Gifts» 26-29 травня 2005 р. Учасник та фіналіст багатьох студентських конкурсів та олімпіад.  З 2006 р. займається проектуванням інтер'єрів житлових та громадських приміщень, проектує корпусні меблі і меблі з деревини. 2007-2008 рр. позаштатний працівник газета «Сегодня» та журналу «Перепланировка квартир». Співавтор багатьох статей і майстер-класів з дизайну і декорування. З 2008 р. асистент кафедри ДІМ, виклачє дисциплін «Технологія декорування інтер’єру» і «Дизайн меблів». 2009-2011 р. працював дизайнером меблів в компанії «Эліо-Україна». З 2012 р. провідний дизайнер інтер’єру та меблів у меблевій компанії «Nenov furniture».

Викладає дисципліни: «Дизайн меблів».

 

ШМЕЛЬОВА Олександра Євгеніївна, доктор філософії, доцент кафедри ДІМ.

Освіта: КНУТД, магістр з дизайну. В КНУТД 16.03.2021 р. захистила дисертацію за темою: «Засоби і прийоми дизайну інтер’єрів сучасного закладу вищої освіти мистецького спрямування» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 Дизайн. Учасниця XXIII-XXIV огляду-конкурсу архітектурних та дизайнерських дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України, 2015 рік (диплом II ступеня). Наукові інтереси: принципи формування інтер'єру освітнього середовища вищих навчальних закладів; методи педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу; фактори психологічного комфорту та особливості їх впливу на формування композиційно-просторової, функціональної та естетичної складових інтер'єру навчального середовища.

Викладає дисципліни: «Дизайн-графіка», «Дизайн меблів».

 

РИШКЕВИЧ Наталя Олександрівна, асистент кафедри ДІМ.

Освіта: Маріупольський Машинобудівний технікум, молодший спеціаліст з комп’ютерних наук (1997-2000 рр). Київський національний університет технологій та дизайну, магістр з дизайну (2002-2007рр).

Досвід роботи: Дизайнер інтер’єру і меблів студії дизайну «Твій Простір (Your Space)» (2007-2013рр). З 2008 р. – асистент кафедри дизайну інтер’єру і меблів КНУТД.

Викладає дисципліни: «Комп’ютерне дизайн-проектування», «Основи 2D графіки», «Дизайн-графіка», «Навчальна практика».

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра дизайну інтер’єру і меблів має широке коло аудиторій, обладнаних сучасними технічними засобами для проведення лекційних і практичних занять. Науково-педагогічними працівниками кафедри сформовано необхідну базу наочно-методичного оснащення таких приміщень університету:

1-0397 – Навчально-наукова лабораторія-майстерня дизайну середовища;

1-0396 – Навчальна аудиторія з формоутворення та графічного дизайну;

1-0395 – Лабораторія-майстерня колористики, формоутворення і дизайну середовища;

1-0393а – Навчальна аудиторія проектування та проектної графіки;

1-0193 – Мультимедійний лекторій з проектування та конструювання меблів;

1-0278 – Навчальна аудиторія дизайну середовища та проектної графіки.

В студії 1-0397  студенти проводять дослідження історіографії форм меблів, орнаментів та інтер’єрів, їх зміни та розвитку в різні часи розвитку людства  (керівник – професор Михайлова Р. Д.).

В навчальній аудиторії з формоутворення та графічного дизайну 1-0396 під керівництвом ст. викладача Антоненко І.В. та ст. викладача Агліулліна Р.М., студенти проводять дослідження основних принципів проектування інтер’єру, сучасних меблів та творчі розробки моделей меблів різноманітного функціонального призначення.

Відпрацювання навичок організації простору середовища, принципів формоутворення та вивчення нових засобів графічного дизайну студенти кафедри мають можливість здійснювати в лабораторії-майстерні колористики, формоутворення і дизайну середовища 1-0395  (керівники – доцент Косенко Д.Ю.,  доцент Полякова О.В.).

В навчальній аудиторії проектування та проектної графіки 1-0393а  студенти кафедри займаються вдосконаленням знань з сучасних засобів проектного аналізу і проектної графіки, оволодівають навичками графічних архітектурних технік.

Для всебічної підготовки фахівців з комп’ютерного дизайну інтер’єру і меблів, на кафедрі  широко застосовуються комп’ютерні технології навчання та програмне забезпечення освітнього процесу. Для навчання використовується просторий комп’ютерний клас з сучасними комп’ютерами та ліцензійним прикладним програмним забезпеченням. 

Викладання лекційних курсів з навчальних дисциплін кафедри здійснюється за допомогою мультимедійних засобів, а практичні заняття, особливо з фахово-орієнтованих та практичних дисциплін проводяться в мультимедійних лекторії 1-0193 і студії 1-0397 та комп’ютерних класах університету, де встановлено програмне забезпечення, необхідне для виконання навчального плану (керівники – доцент Сафронова О.О., доцент Вишневська О.В.).

В навчальній аудиторії дизайну середовища та проектної графіки 1-0278 студенти проводять дослідження основних принципів формування предметно-просторового середовища та інтер’єрів різного функціонального призначення, ландшафтного дизайну.

Наукова діяльність

Вдосконалення програм фахових дисциплін кафедри відбувається на основі системних наукових досліджень, що проводяться викладачами кафедри у напрямку дизайну середовища, а також вимог ринку праці до фахових компетентностей випускників кафедри. До досліджень залучаються магістранти та аспіранти кафедри. Апробацією результатів досліджень є наукові статті у фахових виданнях, успішно захищені магістерські роботи наших випускників. За період існування кафедри захищено більше 150 магістерських дисертацій.

Наукові дослідження проводяться проводяться викладачами кафедри за науковими темами, які очолюють професори кафедри Абизов В.А. і Михайлова Р.Д.  У наукових дослідженнях задіяний весь викладацький склад кафедри.

Наукові теми кафедри:

1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дизайну середовища. Науковий керівник: Абизов Вадим Адільєвич, доктор архітектури, професор.

Мета наукової і методичної роботи: визначення стану та змін, що відбуваються у структурі сучасного українського дизайну, основних тенденцій процесу оптимізації часово-просторової структури життєзабезпечення людини, ґрунтуючись на результатах системного аналізу проведених в Україні і світі культурологічних, соціологічних, екопсихологічних  досліджень у напрямку естетики і дизайну середовища; формування відповідних професійних орієнтацій; впровадження результатів досліджень в навчальний процес і дипломне магістерське проектування; вдосконалення методології викладання фахових дисциплін кафедри

2. Культурологічні і мистецтвознавчі аспекти в дизайні. Науковий керівник: Михайлова Рада Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор.

Мета наукової і методичної роботи: сучасний культурологічний та мистецтвознавчий аналіз формування та функціонування простору-середовища, як важливої частини творчої практики, що  є проявом цивілізаційного рівня людства.

Загальна кількість надрукованих за останні 5 років наукових статей – більше 100, надруковано тез - 113 , в тому числі за матеріалами міжнародних конференцій.

Всі викладачі  задіяні також в  наукових та методичних семінарах, до яких залучаються студенти і представники  студій дизайну і виробників меблів, з якими кафедра має договори про співпрацю («Лана Со. LTD», ТОВ «ДиКонцепт», ДП «ЕкспоЛайн» та інші). Такі семінари проводяться як на базі КНУТД, так і на базі виробничих компаній, міжнародних виставок меблів. На сьогодні підписані договори про співпрацю з провідними виробниками меблів і відомими дизайн  - студіями ТОВ «Меблі «Арт-Класік», ДП «ЭкспоЛайн» дочірнім підприємством польської фірми «ЕкспоЛайн», ТОВ «Торговельно-Інформаційний Сервіс», ТОВ «ДИ КОНЦЕПТ», ООО «ELIO Україна», Науково-дослідним інженерно-технічним центром «КиївЗНДІЕП» та ін., де студенти мають можливість пройти виробничу практику і взяти участь у проектуванні реальних об’єктів. Кафедра підтримує тісні науково-творчі стосунки з кафедрою інформаційних технологій архітектурного факультету КНУБА, що є лідером в Україні з розвитку параметричного дизайну. Тільки у 2016-2017 році на цій кафедрі пройшли стажування 3 викладача кафедри ДІМ.

Студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених та студентів (підсекція «Комп'ютерний дизайн інтер'єру і меблів»), вузівських та міжвузівських олімпіадах з дизайну, республіканських конкурсах науково-дослідних і дипломних робіт.

На основі проведених наукових досліджень кафедрою виконано розробку цілого ряду комплексних дизайн-проектів інтер'єрів готелів, ресторанів, телестудій, театрів та інших закладів та організацій.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
 1. Дизайн інтер'єру (ДВСПП1)
 2. Дизайн ландшафту (ДВСПП1)
 3. Дизайн меблів (ДВСПП2)
 4. Дизайн-мислення
 5. Дизайн-графіка (за видами дизайну)
 6. Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну)
 7. Обладнання та озеленення ландшафту (ДВСПП2)
 8. Основи 2D-графіки в дизайні (ДВРЗК 2)
 9. Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)
 10. Основи проектування в дизайні середовища (ДВСПП3)
 11. Проектна графіка інтер'єру і меблів
 12. Проектна графіка ландшафту
 13. Проектування інтер'єру і меблів
 14. Проектування ландшафту
 15. Сучасні методи дизайн-проєктування середовища
 16. Сучасні технології в інтер’єрі (ДВСПП2)
 17. Сучасні технології дизайн-діяльності (за видами дизайну)
 18. Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)

Програми всіх дисциплін є авторськими розробками науково-педагогічних працівників кафедри та враховують передовий досвід дизайн-освіти відповідних дизайнерських шкіл України та світу.

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри, на яких базується професійна підготовка студентів у сфері дизайну інтер’єру і меблів, ґрунтується на таких засадах:

 • введення у навчальну практику комплексу заходів із створення нових якісно удосконалених навчальних програм;
 • застосування нових, у тому числі, інформаційних та комунікаційних навчальних технологій;
 • впровадження прогресивних форм організації освітнього процесу та активних методів навчання;
 • підготовка та вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД) відповідно до вимог вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації;
 • розробка навчальних посібників, конспектів лекцій та навчально-методичних матеріалів за тематикою дисциплін, що викладаються на кафедрі;
 • підвищення рівня навчально-методичної роботи шляхом створення нових навчальних програм, підручників, навчальних посібників, що поєднують фундаментальні наукові дослідження та навчальний процес;
 • впровадження навчально-методичних матеріалів, що відповідають сучасному світовому рівню.

Для навчання студентів на кафедрі використовується комп’ютерний клас, оснащений ліцензійним прикладним програмним забезпеченням, зокрема – системами AUTODESK AutoCad, 3DsMAX. Актуальність навчання цим системам підтверджується тим, що вони домінують серед спеціалізованого ліцензійного програмного забезпечення підприємств меблевого та інтер’єрного напрямів в Україні.

Викладаються також базові програми комп’ютерної графіки: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено та видано більше 100 науково-методичних видань, 23 конспекти лекцій та навчально-методичних матеріалів та посібників (в тому числі на електронних носіях). Всі дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними матеріалами, розробленими співробітниками кафедри та представленими в Модульному середовищі освітнього процесу КНУТД.

Освітні програми

Кафедра дизайну інтер’єру і меблів є випускаючою за освітньою програмою 022 Дизайн (за видами), спеціалізацій «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» та «Ландшафтний дизайн».

Бакалаврська освітня програма

Спеціальність: 022 «Дизайн»

Освітня програма: «Дизайн середовища»

Науковий ступінь: «Бакалавр»

ФакультетДизайну

Освітня програма: 

«Дизайн середовища»

Науковий ступінь:

Бакалавр з мистецтва

Період навчання:

8 семестрів (4 роки)

 

Кредити ECTS:

240

 

Мова навчання:

українська / англійська

Ціль програми:

Формування та розвиток загальний і професійних компетентностей в галузі дизайну (з різними об'єктами професійної діяльності), що направлені на здобуття студентом: знань, вмінь і навичок в роботі при проектуванні і створенні певного образу об’єктів дизайну, засвоєння прийомів та принципів інтегративності художніх, культурологічних, конструктивно-функціональних та технологічних параметрів проектування певного об’ємно-просторового виробу, комплексного об'єкту дизайну або дизайн-проекту

Програмні результати навчання:

1. Базові уявлення про конфекціювання та маркетинг як основу споживчої потреби на об'єкти та предмети дизайну

2. Базові уявлення про основні та додаткові складові проектування

3. Базові уявлення про системність проектування об'єктів дизайну, особливості дизайн-проектування окремих об'єктів та їх комплексів

4. Вільне володіння прийомами академічного рисунку, законами, правилами та прийомами зображення об'ємно-просторової форми у реальній та віртуальній площинах

5. Вільне володіння прийомами представлення просторової пластики у віртуальній та реальній площинах

6. Володіння базовими знаннями та методами організації проектно-графічного середовища, характеристиками матеріалів та інструментів, а також особливостями різних графічних засобів

7. Володіння засобами аналізу історичних тенденцій та сучасних проблем розвитку дизайну, прогресивного досвіду з фахової діяльності з метою впровадження проектних новацій

8. Володіння методами аналізу факторів впливу на формування художніх та проектних напрямів та течій

9. Володіння сучасними системами та технологіями дизайну

10. Здійснення оптимального вибору інструментів та пристосувань для виконання різних видів проектних робіт, враховуючи індивідуальні аспекти проектного завдання

11. Забезпечення культури процесів проектування (прогресивної технології, раціональної організації праці, ділового спілкування, діловодства тощо)

12. Здатність використання графічно-просторової мови, яка сформувалась на основі всього проектного досвіду людства та останніх здобутків комп'ютерних технологій в художньому проектуванні та проектній графіці

13. Здатність до визначення факторів впливу властивостей різних матеріалів на роботу з формою

14. Здатність до впровадження методики трансформування образів культурного надбання людства у творчі дизайнерські задуми

15. Знання вимог до розробки знакових систем, комбінаторних методів формоутворення з метою розробки візуально-інформаційних проектів

16.Сучасні уявлення про естетичні вимоги дизайну

17.Сучасні уявлення про методи моделювання в системі дизайну

18.Сучасні уявлення про предметно-просторове середовище як художню систему; структуру, різновиди елементів та зв'язків у цій системі

19.Формування навичок розробки проектної концепції; розгляд системи проектної культури дизайну

20.Швидке і чітке виконання проектного завдання за допомогою різноманітних комп'ютерних технологій

  

Магістерська освітня програма

Спеціальність: 022 «Дизайн»

Освітня програма: «Дизайн середовища»

Науковий ступінь: «Магістр»

ФакультетДизайну

Освітня програма:

«Дизайн середовища»

Науковий ступінь:

Магістр з дизайну

Період навчання:

3 семестри (1 рік 6 місяців)

4 семестри (2 роки)

Кредити ECTS:

90

120

Мова навчання:

українська / англійська

Мета програми:

Формування та розвиток загальний і професійних компетентностей в галузі дизайну (з різними об'єктами професійної діяльності), що направлені на здобуття студентом: здатності володіти методами змістового та соціального наповнення проекту проектними методиками теоретичної та практичної роботи, сутністю евристичних методів творчості, змістом етапів ескізної та проектної діяльності, вимогами до проектування багаторівневих комплексів

Програмні результати навчання:

1. Вміння аналізувати ефективність використаних прийомів та засобів розробки, художні якості завершеного завдання

2. Вміння здійснювати технологічний аналіз на основі дослідження матеріалів для презентації дизайн-продукту

3. Вміння контролювати дотримання обраної технології реалізації авторського оригіналу

4. Вміння обґрунтовувати теоретичну доцільність та практичну ефективність впровадження результатів проектного аналізу в розробці дизайн-проектів та комплексних об'єктів дизайну

5. Вміння розробити технологічну концепцію дизайнерського процесу, обумовлену проектним завданням

6. Володіння науково-практичними методами реалізації творчої інформації в дизайнерській діяльності

7. Здатність володіти прогресивними методиками та прийомами проектування, що враховують психологічні особливості

8. Здатність до організації дослідно-методичного аналізу типології та асоціативності в тектоніці побудови форми

9. Здатність добирати і застосовувати різноманітні типи наукових методів обробки інформації, здійснювати обробку та аналітичну інтерпретацію інформації, узагальнювати результати дослідження проектної діяльності

10. Здатність застосовувати комплексний підхід при вирішенні концептуальних задач проектування

11. Здатність орієнтуватися в сучасних тенденціях та потребах суспільства з метою їх використання в галузі сучасного дизайну

12. Здатність розробки проектного завдання і мети, та їх експлікації, як ряду проектних завдань у створенні нових об'єктів дизайну

13. Знання основ прогнозування розвитку перспективних форм об'єктів дизайну

14. Знання типології та методів організації дизайн-проектів

15. Знання та здатність раціонального використання в професійній діяльності базові уявлення про існуючі матеріали та інструменти для дизайну, сучасних інформаційних технологій тощо

16. Синтез проектних рішень на основі впровадження результатів передпроектного аналізу

17. Створення оригінал-макетів синтетичних об'єктів дизайну як кінцевого дизайнерського продукту

18. Сучасні уявлення про формування процесу дизайн-проектування, головні проектні етапи та методики виконання їх складових, що забезпечують послідовне та якісне виконання проекту

19. Участь в організації, проведенні та впровадженні результатів дослідного процесу

20. Формування естетичного та художнього смаку, соціальних поглядів населення

 

 

Студенти

На кафедрі дизайну інтер’єру і меблів навчається біля 250 студентів денної форми навчання (за освітніми програмами бакалаврської та магістерської підготовки «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» та «ландшафтний дизайн»).

Навчаючись на кафедрі, студенти виконують великий обсяг творчих розробок, постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах дизайнерів предметного середовища, де постійно виборюють призові нагороди. Студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених та студентів (підсекція «Комп'ютерний дизайн інтер'єру і меблів»), вузівських та міжвузівських олімпіадах з дизайну, республіканських конкурсах науково-дослідних і дипломних робіт.

Сміливі проекти неодноразово демонструвались і на Всеукраїнських конкурсах науково-дослідних і дипломних робіт на кращий проект дизайну інтер’єру, меблів, що регулярно проходять в рамках виставок меблів, на міжвузівських олімпіадах тощо.

Про високий рівень підготовки студентів кафедри свідчить їх незмінний успіх у міжнародному конкурсі з інтер’єрного дизайну «Get Me To The Top» під егідою представництва Асоціації британського та міжнародного дизайну SBID (The Society of British and International Design). Успіхом 2020 року стало здобуття студентками кафедри двох головних премій конкурсу:

Гран-прі – Анна Лапіна,  1 місце – Катерина Смайлова.

 

  

Конкурсна робота Анни Лапіної Конкурсна робота Катерини Смайлової

 

У 2019 році у фінал конкурсу «Get Me To The Top» в категорії «Private space» та «Healthcare design» пройшли наші студенти: Ірина Ващук, Ганул Анна, Фльока Надія, Синицька Марина та Лачинов Сергій.

Студенти кафедри, під керівництвом викладачів, є учасниками та лауреатами таких всеукраїнських та міжнародних творчих професійних конкурсів:

 1. Всеукраїнська  наукова конференція молодих вчених та студентів.
 2. Міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів.
 3. Всеукраїнський конкурс «New namedesign» при II Міжнародній виставці подарунків та декору «Décor &Gifts».
 4. Всеукраїнський конкурс «Ukrainian Design: The Very Best Of»
 5. Щорічний конкурс архітектури і дизайну інтер’єрів від виробника керамічної плитки Porcelanosa, Іспанія.
 6. Щорічний всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів «Get me 2 the Top Ukraine», організований SBID (Society of British & International Design).
Перспективи для студентів

Під час навчання на кафедрі дизайну інтер’єру і меблів студенти, під керівництвом викладачів, виконують науково-дослідні роботи, оволодівають навичками збору матеріалів, аналізу, узагальнення, обґрунтування наукових та творчих проектних висновків – тобто розвивають своє аналітичне мислення. Ці знання їм необхідні не лише як майбутнім науковцям чи фахівцям, а й у спілкуванні, коли виникне потреба по-діловому висловлювати думки, переконувати замовника у доцільності того чи іншого рішення.

Поєднання отриманих знань з практичним застосуванням, активна участь у престижних конкурсах дає можливість студентами втілювати у життя найсміливіші ідеї та дизайнерські рішення, вдосконалювати мистецтво презентації проектів та постійно знаходитися в творчому пошуку. Важливою є загальна ідея середовища, яка закладається на початку процесу проектування. І якщо дизайнер бачить цілісну картину: один стиль, цікава ідея - від проектування складних поверхонь до освітлення середовища, наповнення меблями та іншими речами побутового вжитку, - тоді проект буде якісним, а його втілення принесе задоволення і виконавцю, і замовнику.

В ході навчання на кафедрі дизайну інтер’єру і меблів, за освітніми програмами «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» та «ландшафтний дизайн» студенти оволодівають знаннями в галузі проектування та графічного дизайну, дизайну ландшафту, формоутворення та колористики інтер’єру, дизайну інтер’єру, дизайну малих архітектурних форм, дизайну меблів, дизайну середовища, реклами, комп’ютерної графіки, ландшафтного формоутворення та колористики, виставкового дизайну, естетичних позицій декорування інтер’єру,  і т.д. Студенти знайомляться з основами наукових досліджень в галузі дизайну та із сучасними методиками наукових досліджень.

В процесі викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін активно застосовуються сучасні методи навчання, з урахуванням творчих розробок відомих дизайнерів, найновіших зразків меблевого обладнання провідних фірм світу, використовується комп’ютерна техніка та унікальне фахово-орієнтоване програмне забезпечення.

Студенти кафедри отримують знання як в рамках загальноуніверситетських нормативних циклів, так і за оригінальними програмами профорієнтованих дисциплін, які постійно модернізуються з метою відповідності міжнародним стандартам підготовки дизайнерів різних напрямів проектної діяльності.

Після закінчення навчання випускник знатиме:

 • Методи і способи дизайну і конструювання меблів;
 • Принципи розробки ландшафтних дизайн-проектів;
 • Технології дизайну інтер'єру;
 • Нормативні документи з проектування;
 • Технології виробництва меблів;
 • Порядок і правила використання систем автоматизованого проектування (САПР);
 • Основи менеджменту і маркетингу.

Після закінчення навчання дизайнер вмітиме:

 • Користуватись відомими методами конструювання і проектування меблів;
 • Користуватись типовими методиками виготовлення меблів та розробляти нові;
 • Користуватись технологіями дизайну та побудови інтер'єру та ландшафтного простору;
 • Проектувати системами комп'ютерного дизайну інтер'єру і меблів.

В ході навчання за фаховим спрямуванням «ландшафтний  дизайн» студенти оволодівають знаннями в галузі проектування та графічного дизайну, формоутворення та колористики об’єктів дизайну, реклами, комп’ютерної графіки, сучасних технологій і засобів фітодизайну і ландшафтного дизайну у відповідності з світовими тенденціями і модою, дизайну малих архітектурних форм, меблів, дендрології і інженерного проектування ландшафту, виставкового дизайну, естетичних позицій декорування інтер’єру і т.д., оволодівають основами наукових досліджень в галузі дизайну.

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 • розробка дизайн-проектів інтер’єру різного призначення та стильового вирішення з елементами флористики, дизайн-проектів зимового саду в житлових, громадських та промислових будівлях;
 • створення садів на плоских дахах і терасах;
 • порядок і правила використання систем автоматизованого проектування (САПР);
 • грамотне застосування відомих методів конструювання і проектування малих архітектурних форм;
 • визначати вимоги стосовно формування об'єктів ландшафтного дизайну в міському середовищі;
 • конструювання меблів з використанням сучасних інноваційних матеріалів та технологій;
 • створення гармонійного декорування інтер’єру різними засобами.

Отримання диплому дизайнера меблів та інтер'єру дасть можливість:

 • працювати в державних, комерційних і спільних підприємствах з дизайну і — виготовлення меблів і інтер'єру;
 • відкрити свою справу за даним напрямком;
 • викладати у вищих та середніх навчальних закладах.

Студенти кафедри дизайну інтер’єру і меблів за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр мистецтва» за освітніми програмами «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» чи «ландшафтний дизайн» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за відповідними освітніми програмами магістерської підготовки «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» чи «ландшафтний дизайн», що діють при кафедрі, та отримати кваліфікацію «магістр з дизайну».

Диплом дизайнера інтер’єру і меблів або ландшафтного дизайнера дає можливість працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з дизайну інтер’єру і виготовлення меблів, розробляти комплексні ландшафтні дизайн-проекти; відкривати свою справу за цими напрямами проектної діяльності; викладати у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах профільного спрямування.

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура та здійснюється підготовка за спеціальністю  17.00.07 «Дизайн» (перелік наукових спеціальностей 2011 р.), а з 2016 р. здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (перелік спеціальностей 2015 р.). 

Студенти кафедри дизайну інтер’єру і меблів мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

Студентські гуртки

На кафедрі дизайну інтер’єру і меблів організовано та успішно діють студентські наукові гуртки, активність яких спрямована на підвищення професійної майстерності студентів, активізацію їх творчого потенціалу та виконавчої майстерності.

Серед найбільш значущих напрямів діяльності студентів у науково-творчих гуртках необхідно виділити такі з них:

 1. Сучасні науково-обґрунтовані підходи до дизайну інтер'єрів громадського призначення (керівник: доцент Сафронова О.О.)
 2. Сучасні комп'ютерні технології в дизайні середовища (керівник: доцент Вишневська О.В.)
 3. Перспективні напрямки науково-практичної діяльності в сучасному дизайні середовища (керівник: професор Абизов В.А.)
 4. Постмодернізм у світовій та українській художній культурі (керівник: професор Михайлова Р.Д.)
 5. Використання сучасних технологій в інтер'єрі (керівник: доцент Булгакова Т. В.)
 6. Сучасні дизайн-технології формування інтер'єрів реновованих нефункціонуючих промислових будівель під громадську та житлову функції (керівник: доцент Кисіль С.С.)
 7. Сучасні тенденції проектування освітнього середовища (керівник: доцент Косенко Д.Ю.)
Випускники

Серед випускників кафедри – молоді та перспективні дизайнери у галузі проєктування середовища та предметного дизайну. Регулярно беруть участь у конференціях, семінарах у сфері дизайну, різних міжнародних та всеукраїнських конкурсах, в тому числі у щорічному конкурсі «Інтер’єр року», отримують нагороди.

 • Жуменко Катерина та Колесник Анастасія - дизайнери інтер'єру і меблів, засновники лабораторії зі створення інтер'єрів «I2Lab». Випускниці 2009 року. Регулярно беруть участь у різних міжнародних та всеукраїнських конкурсах, конференціях, а також лекціях в сфері дизайну інтер'єру, меблів і промислового дизайну. 2012 рік - перемога в конкурсі предметного дизайну «ЗаЗеркаlli» за створення дзеркала "Wire" (Росія, Москва). 2011 рік - 1місце за роботу "Move" у другому турі конкурсу "Велопарковка 2011" (Україна, Київ). 2010 рік - участь у конкурсі "Інтер'єр року 2010", журналу "Дім та Інтер'єр", номінація молодіжний проект (Україна, Київ). 2010 рік - приз за краще рішення за результатами он-лайн голосування за роботу "Батарея", Велопарковка 2010 (Україна, Київ).

 • Глухов Дмитро – дизайнер інтер’єру та меблів, промисловий дизайнер, архітектор. Випускник 2010 року. Учасник багатьох конкурсів з розробки освітлювальних приладів. Розробки виставляються в арт-просторі «Creative Space 12», м. Київ. Приймав участь у проектуванні фасаду та декоративних інтер’єрних конструкцій ТРЦ «Океан плаза», м. Київ.
 • Агліуллін Руслан - провідний дизайнер інтер’єру та меблів у меблевій компанії «Nenov furniture». Випускник 2008 року. Займається проектуванням виробів з деревини. Переможець конкурсу «New namedesign» при II Міжнародній виставці подарунків та декору «Décor &Gifts» 26-29 травня 2005 р. викладач кафедри ДІМ дисциплін «Технології декорування інтер’єру», «Дизайн меблів». 

 

 •  Полякова Ольга – дизайнер інтер’єру та меблів. Випускниця 2011 року. Займається проектуванням інтер’єрів житлових та громадських приміщень. Фіналістка конкурсу «Ukrainian Wood Fashion 2017». Учасниця виставки «Interior-Mebel 2012», в м. Києві. Учасниця ХХ огляду-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України, 2011 рік (диплом II ступеня). Переможець I ступеня МАН України за спеціальністю «Інформаційні технології» 2006 року. Доцент кафедри ДІМ КНУТД та викладач дисципліни «Основи композиції та кольорознавства».

 

 • Сингаєвська Ольга – старший дизайнер у Лондонській компанії «Clive Christian Harrods», що спеціалізується на дизайні інтер'єру і меблів для розкішних житлових приміщень.

 • Черній Ірина - дизайнер інтер’єру у Київському дизайн- бюро Вікторії Файнблат.

 

 •  Бабанін Дмитро – дизайнер, директор компанії «IQOSA», Ряжко Микита та Філь Володимир – дизайнери, співзасновники компанії «IQOSA», що надає послуги професійного проектування, дизайну та візуалізації. Понад 10 випускників кафедри працюють у команді «IQOSA».

  

 • Тетьяна Рогоза і Рукавишніков В'ячеслав – дизайн-студия «Rogoza Design» отримали найвищу нагороду міжнародної премії European Property Awards за свій проект "Beauty salon Maxim Kulikov", який став кращим в категорії Leisure Interior Design 2017-2018.

  

 • Катасонова Валерія – засновниця інтер’єрної дизайн-студії «KATASONOVA».

 

 • Тарабанова Анна – дизайнер інтер’єру в « Yo dezeen» - архітектурно дизайнерській студії з великим досвідом роботи в сфері проектування та дизайну інтер’єрів громадських та житлових об’єктів.