КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет індустрії моди (ІМ)

Зубкова Людмила Іванівна

к.т.н., професор, декан факультету індустрії моди

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1

1-0365 - кабінет декана, 1-0362 - кабінет заступників декана, 1-0361 - кабінет методистів 

Телефони для довідок:

Декан факультету +38044-280-75-52
Заступники декана +38044-256-29-37
Методисти деканату +38044-256-21-36

e-mail:

Положення про факультет індустрії моди 30.06.2020 

 

 

Сторінка ФІМ у   https://www.facebook.com/FI.KNUTD/

Про факультет

Факультет індустрії моди готує фахівців здатних створювати сучасні одяг,  взуття та аксесуари, базуючись на знаннях новітніх технологій проектування і виробництва, а також розв’язувати широке коло спеціалізованих завдань у сфері індустрії моди шляхом: виконання проектних робіт із застосуванням сучасних графічних комп’ютерних програм та САПР, засобів та прийомів формоутворення, макетування і моделювання об’єктів дизайну; проведення експрес-аналізу вмісту сировинних складників тканин та матеріалів для виготовлення одягу, взуття, аксесуарів; використання навичок роботи на сучасному обладнанні та виконанні дій спрямованих на його налаштування та обслуговування; розробки  та оформлення з дотриманням існуючих нормативних вимог конструкторсько-технологічної документації на виготовлення  виробів в умовах промислового виробництва; проведення експертизи текстильних матеріалів, забезпечення оперативного контролю за дотриманням технології їх виготовлення на  основі нормативних документів.

 

Місія факультету: 

створення освітньо-наукової платформи для підготовки висококваліфікованих фахівців індустрії моди та формування наукового потенціалу для впровадження інновацій у виробництво та освіту спрямованих на розвиток вітчизняної індустрії моди та задоволення потреб особистості та суспільства в компетентностях відповідної галузі знань.

 

Мета діяльності:

забезпечення потреб підприємств легкої промисловості України висококваліфікованими кадрами,  високого рівня знань сучасних  процесів проектування та  виготовлення виробів індустрії моди, здатних до системного мислення при розробці конкурентоспроможних виробів індустрії моди, генерування нових ідей спрямованих на виконання інженерних та наукових завдань у сфері технологій індустрії моди (дизайн/проектування/виробництво/експертиза виробів тощо).

Кафедри
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ, МАГІСТРІВ ТА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

шифр

назва

назва

код

Ступінь бакалавра

015.36

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

БПТ

Професійної освіти в сфері технологій та дизайну

015

Професійна освіта (Дизайн)

Професійна освіта (Дизайн)

БПД

182

Технології легкої промисловості

Конструювання та технології швейних виробів

БШ

Технології та конструювання швейних виробів

Проектування взуття та галантерейних виробів

БВ

Конструювання та технології виробів із шкіри

Технології та дизайн трикотажу

БТ

Технології та дизайну текстильних матеріалів

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

БПрЕ

Технології та дизайну текстильних матеріалів

Індустрія моди

БІМд

Конструювання та технології виробів із шкіри

Ступінь магістра

015.36

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

МгПТ

Професійної освіти в сфері технологій та дизайну

182

Технології легкої промисловості

Конструювання та технології швейних виробів

МгШ

Технології та конструювання швейних виробів

Проектування взуття та галантерейних виробів

МгВ

Конструювання та технології виробів із шкіри

Технології та дизайн трикотажу

МгТ

Технології та дизайну текстильних матеріалів

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

МгПрЕ

Технології та дизайну текстильних матеріалів

Індустрія моди

МгІМ

Конструювання та технології виробів із шкіри

Технології легкої промисловості (освітньо-наукова)

МгТЛП

Конструювання та технології виробів із шкіри, Технології та конструювання швейних виробів,Технології та дизайну текстильних матеріалів

Ступінь доктора філософії

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство

ДФТМ

Технології та дизайну текстильних матеріалів

182

Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості

ДФТЛП

Технології та дизайну текстильних матеріалів, Конструювання та технології виробів із шкіри, Технології та конструювання швейних виробів, Біотехнології, шкіри та хутра

Професії

ФАХІВЕЦЬ З ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙНУ ТРИКОТАЖУ

Професіонал у сфері технології та дизайну трикотажу здатен вирішувати весь комплекс проблем щодо художньо-технологічного проектування та виготовлення трикотажних виробів різного призначення. Випускники освітньої програми «Технології та дизайн трикотажу» отримують глибокі теоретичні знання, вміння системно та інноваційно мислити, здатність приймати ефективні рішення у сфері технологій легкої промисловості. Потреба на ринку праці у новому поколінні технологів для трикотажного виробництва зі знаннями та практичними навичками у сфері дизайну трикотажних полотен та виробів з кожним роком зростає.

ФАХІВЕЦЬ У ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ДИЗАЙНУ

Дизайнер - одна з найбільш престижних і високооплачуваних професій на сьогоднішній день. Місце творчої діяльності сучасного дизайнера постійно розширюється і охоплює не тільки виробничу, але й не виробничу сфери та користується особливим попитом на ринку праці.

Метою підготовки студентів за даною програмою є формування креативного фахівця, який володіє фаховою майстерністю в галузі технології та дизайну, fashion–індустрії, моделювання та проектування, а також професійної освіти.

Поєднання загально-мистецької, інженерної та педагогічної складових підготовки дозволяє майбутнім фахівцям виконувати такі види професійної діяльності: освітню (дизайнер, викладач у сфері професійної освіти), організаційно-управлінську, технологічну (модельєри-конструктори текстильних та ін. виробів, закрійники, професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, декоратори та комерційні дизайнери тощо).

ФАХІВЕЦЬ У ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Сучасне суспільство потребує фахівців інтеграційної діяльності. Випускники даної програми отримують підготовку, яка включає педагогічну, інженерно- та виробничо-технічну компоненти. Знання, набуті в процесі навчання, дозволяють майбутнім фахівцям проектувати та виготовляти сучасний одяг різного призначення, бути висококваліфікованими, конкурентоздатними спеціалістами в сфері швейного виробництва та професійної освіти.

Пріоритетом у навчанні майбутнього інженера-педагога є формування соціально-активної та конкурентоспроможної особистості, яка легко адаптується до реалій життя, може забезпечити рівень духовних цінностей суспільства, вміє працювати з людьми та наділена спеціальними професійними знаннями в сфері проектування та виготовлення одягу, експертної оцінки якості матеріалів і готових виробів.

По завершенні навчання випускники можуть працювати на промислових швейних підприємствах різних форм власності, організувати свій власний бізнес, займати викладацькі посади у закладах професійної освіти різного типу та інженерні посади  (технолог, конструктор, конфекціонер одягу, оператор САПР одягу, фахівець з підготовки виробництва, менеджер тощо).

ФАХІВЕЦЬ З ЕКСПЕРТИЗИ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ (або фахівець з технічної експертизи)

В Україні розвивається ринковий контроль та контроль нехарчової продукції як внутрішнього так і зовнішнього виробництва. Також існує широка мережа підприємств текстильної та легкої промисловості, а також торгівельних закладів, торгових палат та органів фіскальної служби, які постійно потребують кваліфікованих спеціалістів з експертизи текстильних матеріалів та виробів. Підготовка спеціалістів експертів здійснюється висококваліфікованими викладачами кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів, а також іншими спеціалізованими кафедрами КНУТД. В КНУТД є Головний НДІ метрології, сертифікації та управління якістю МОН України, який має акредитовану аналітично-дослідну лабораторію, що здійснює експертизу матеріалів та виробів текстильної та легкої промисловості. Це дозволить майбутнім фахівцям з експертизи набути практичний досвід роботи.

ФАХІВЕЦЬ З КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

Випускники освітньої програми «Конструювання та технології швейних виробів» володіють глибокими теоретичними знаннями, а також практичними навичками та вміннями щодо проектування, конструювання та виготовлення конкурентоспроможних швейних і хутряних виробів, розробки високоефективних сучасних виробничих процесів, експертизи та управління якістю на швейних підприємствах.  Отримавши освіту за цією програмою ви станете перспективним фахівцем галузі, затребуваним на сучасному вітчизняному і закордонному ринках праці, впевненим у своєму майбутньому.

ФАХІВЕЦЬ З ІНДУСТРІЇ МОДИ

Індустрія моди в сучасному світі є складною системою, яка охоплює безліч професійних напрямів, кількість і якість яких знаходяться в процесі постійного оновлення. Індустрія моди світу і України все більше потребує не вузьких, а комплексних фахівців, які мають знання дизайнера та кравця, pr-менеджера та постановника показів, стиліста та байера, фотографа та медіа-редактора, ілюстратора та візуального мерчандайзера тощо. Підготовка комплексних фахівців здійснюється за Освітньою програмою “Індустрія моди”.

КОНСТРУКТОР ВЗУТТЯ ТА ГАЛАНТЕРЕЙНИХ ВИРОБІВ

Сучасний спеціаліст взуттєвого виробництва це висококваліфікований фахівець, який здатний не тільки спроектувати на комп'ютері 3D модель нового взуття або шкіргалантерейного виробу, підготовити шаблони деталей та розробити технологію виробництва цього виробу, але і самостійно виготовити його на сучасному обладнанні. Підготовка таких фахівців здійснюється за Освітньою програмою “Проектування взуття та галантерейних виробів”.

Деканат

Заступник декана з науково-педагогічної роботи

Романюк Євгенія Олександрівна

Телефон: +38 044-256-29-37

Заступник декана з науково-педагогічної роботи

Водзінська Оксана Іванівна

Телефон: +38 044-256-29-37

Заступник декана з виховної роботи

Колодяжна Алла Володимирівна

Телефон+38 044-256-29-37

Фахівець І категорії заочного відділення

Петрова Лідія Петрівна

Телефон: +38 044  256 21 36

Фахівець І категорії денного відділення

Онисько Марія Сергіївна

Телефон: +38 044  256 21 36

 

Історія факультету

Шлях нашого факультету починався ще у 30-ті роки минулого сторіччя. 1 жовтня 1930 року було засновано Київський політехнічний інститут шкіряної промисловості, який у 1939 році отримав назву Київський технологічний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості.

У жовтні 1930 року також було засновано Київський текстильний інститут, який у 1934 році перевели до м. Харків. 

20 травня 1944 року Київський технологічний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості та Київський текстильний інститут були об'єднані в один. Новий навчальний заклад в червні 1944 року отримав назву – Київський технологічний інститут легкої промисловості. 

Першимдеканом технологічного факультету, до складу якого входили швейна, взуттєва та трикотажна спеціальності, був доцент Чеченєв М.І., він керував факультетом до 1962 року. Потім на базі технологічного було створено три факультети: швейний, взуттєвий та трикотажний. З 1962 по 1978 рік деканом швейного факультету був доцент Павлов А.І., на трикотажному факультеті за цей період деканами були: доцент Ковальський А.Г. та професор Клочко О.І., а на взуттєвому факультеті – професор Толочко В.І., професор Нестеров В.П. та професор Рибальченко В.В.

У 1982 році взуттєвий факультет був об'єднаний з економічним під назвою технолого-економічний, очолював факультет професор Рожок В.Д. У 1986 році технолого-економічний факультет роз'єднується і створюється факультет технологій шкіри та взуття, деканом якого до 1994 року був професор Хом'як М.Є.

Швейний факультет у 1978 році дістав назву факультет технології швейного виробництва, деканом якого до 1994 року була професор Бакан Л.А. Трикотажний факультет у 1982 році дістав назву факультет технології трикотажних виробів, деканом якого до 1984 року був професор Клочко О.І., а в 1986 році цей факультет був об'єднаний з хімічним під назвою факультет технологій волокнистих матеріалів і шкіри, деканом якого до 1994 року був доцент Цимбаленко О.А. У 1994 році відбувається знову об'єднання факультетів технологічних спеціальностей у факультет технологій легкої промисловості, деканом якого до 2004 року був професор Хом'як М.Є.

З 2004 року факультет технологій легкої промисловості, який у 2012 році дістав назву факультет технологій, сервісу та моди, а у 2017р. – факультет індустрії моди очолює кандидат технічних наук, професор Зубкова Л.І., яка плідно працює над реалізацією завдань колективу факультету. 

Сьогодні факультет індустрії моди є одним з провідних в університеті, який понад 80 років готує фахівців найвищої кваліфікації.

Факультет ІМ відомий своїми випускниками. Практичні навички майбутньої  роботи закріплюються на багатьох провідних підприємствах легкої промисловості України, керівниками яких в різний час ставали випускники нашого факультету: Воронін М.Л. – президент концерну «Михаїл Воронін»; Бойко К.В. – генеральний директор Черкаського виробничого швейного об’єднання; Бородиня О.Г. – президент Ліги українських підприємств-виробників «Укршкірвзуттяпром»; Балутенко В.В. – начальник Головного Управління МЛП «Укрвзуття»; Божок К.О. – голова правління ТОВ «Дана-мода»; Гаркавенко С.П. – начальник відділу легкої та місцевої промисловості Міністерства економіки України;  Денисюк Л.В. – начальник Головного управління з питань реклами КМДА; Іванова Л.І. – директор ТОВ «Дана-мода»; Касьяненко О.Я. – директор взуттєвого підприємства  КВТВП «Київ», міністр легкої промисловості України; Кононець Л.Г. – генеральний директор ЖВАТ «КРОК»; Корнієнко А.І. – народний депутат СРСР та УРСР; Лівий А.І. – президент Української асоціації хутровиків; Лєшуков О.М. – технічний директор ТОВ «І.В.К.»; Лобза Г.С. – д.т.н., голова Асоціації взуттєвих підприємств України; Матуляк О.С. - генеральний директор фірми «Вікторія»; Мігальцо І.І. – д.т.н., академік Української технологічної академії; Момот Д.В. – генеральний директор ПКВТФ «Крокуль»; Нестеров В.П. – д.т.н., президент Української технологічної академії; Омельченко В.Д. – директор Київського науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості; Павличко С.С. – директор фірми «Прогрес» (м. Львів); Прокопенко М.П. – директор Дніпропетровського політехнікуму; Прокопова Є.А. – директор Київського науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості; Рябоконь А.К. –  директор Київського будинку моделей спецодягу; Станкевич С.О. – голова правління Чернівецького акціонерного товариства відкритого типу «Трембіта»; Хорина В.А. – директор Кіровоградського взуттєвого об’єднання «Кірімімпекс»; Чаюн В.Г. –  президент ВАТ «Софія», м. Бровари; Шеверун М.С. – директор Київського державного технікуму легкої промисловості; Щуцька Г.В. – директор Київського коледжу легкої промисловості.

Випускниками факультету також є відомі українські модельєри: Андре Тан, Едуард Насиров, Олександр Гапчук, Олена Сереброва, Лілія Пустовіт, Кристина Бобкова, Снежана Нех та інші.

Факультет індустрії моди - це можливість отримати сучасну спеціальність в одному з найпрестижніших закладів освіти столиці

Наукові школи факультету індустрії моди

Наукові та практичні засади створення поліфункціональних текстильних матеріалів та виробів з прогнозованими властивостями.

Науковий керівник – БЕРЕЗНЕНКО Сергій Миколайович, доктор технічних наук, професор, академік АІН, лауреат Державної премії України, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів

Напрями:

 • проблеми  волого теплової обробки , дублювання деталей одягу та створення інформаційної бази даних властивостей матеріалів та пакетів на їх основі;
 • застосування нанотехнологій з метою розробки гібридних волокнистих матеріалів та виробів технічного призначення;
 • дослідження і створення поліфункціональних бар’єрних композитів для захисту людини від шкідливих факторів оточуючого середовища.
 • розробка інноваційних текстильних матеріалів та виробів для комплексного захисту людини від неіонізуючого електромагнітного випромінювання та патогенної мікрофлори
 • розробка біоцидних текстильних і шкіряних матеріалів з використанням зелених технологій та оцінка ефективності їх впливу на мікрофлору та енергетичний стан органів і систем органів людини

 Результати:

 • захищено 1 докторська та 8 кандидатських дисертацій;
 • виконано 4 госпдоговірних та 6 держбюджетних тематик;
 • опубліковано 293 наукові праці, з них  3 монографії, 5 навчальні посібники.


НАУКОВА ШКОЛА: НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ, СТВОРЕННЯ ТА ФІКСАЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ВЗУТТЯ І АСОРТИМЕНТУ

Засновник наукової школи – д.т.н., проф., академік Української академії наук національного прогресу, Заслужений працівник народної освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Коновал Віктор Павлович.

Подальшого розвитку наукова школа набула під керівництвом д.т.н, проф., Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Гаркавенко Світлани Степанівни.

На сьогоднішній день наукову школу очолює д.т.н., доц. Первая Наталія Володимирівна.

Напрями:

 • розробка методів проектування внутрішньої форми і розрахунку розмірно-повнотного асортименту взуття на базі анатомо-біомеханічних властивостей стопи;
 • розробка колодки взуття для різних статевих та вікових категорій людей, професій тощо;
 • розробка способів конструювання та методів створення та підвищення формостійкості взуття;
 • наукові основи розробки внутрішньої форми, конструкцій і технологій виготовлення взуття, спеціальних та профілактичних виробів з природних і штучних матеріалів.

Результати:

 • захищено 2 докторські та 23 кандидатських дисертації;
 • опубліковано понад 300 наукових праць, із них 2 монографії, 20 підручників і навчальних посібників;
 • отримано 34 патенти на винаходи та корисні моделі.

 

Cоціально-орієнтовані швейні та текстильні вироби для людей з інвалідністю, важкохворих та інших маломобільних осіб

Науковий керівник – СУПРУН Наталія Петрівна, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів.

Напрями:

 • розробка перспективного  асортименту та конфекціювання матеріалів на швейні вироби для людей з інвалідністю і важкохворих;
 • удосконалення методів визначення та надання властивостей безпеки споживання і комфортності текстильним матеріалам різного цільового призначення;
 • розробка виробів медично-оздоровчого призначення з пролонгованою лікувальною та антимікробною дією з вітчизняної текстильної сировини.

 Результати:

 • захищено 3 докторських та 5 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано понад 200 наукових праць, у тому числі  9 монографії, 7 підручників та навчальних посібників;
 • отримано 13 авторських свідоцтв та патентів України.

 

Міжнародна науково-практична конференція текстильних та фешн-технологій «KyivTex&Fashion»

З 2017 року на факультеті індустрії моди Київського національного університету  технологій та дизайну проводиться міжнародна науково-практична конференція текстильних та фешн-технологій «KyivTex&Fashion». Метою проведення конференції є обмін науковими досягненнями та практичним досвідом застосування інноваційних розробок в галузі текстильної промисловості і індустрії моди. Наукові розробки та практичні результати були представлені вченими та спеціалістами з Грузії, Арабської Республіки Єгипет, Республіки Білорусь, Федеративної Республіки Нігерія, Федеративної Республіки Німеччини, Республіки Польща , Чехії, Республіки Сербії та України.

 

Науково-педагогічні працівники

Факультет забезпечує високу якість професійної підготовки майбутніх спеціалістів галузі. На кафедрах факультету працюють висококваліфіковані фахівці, серед них Заслужені діячі науки і техніки України, Заслужені працівники промисловості України, Лауреати державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужені працівники освіти України, академіки та Відмінники освіти України. До викладання дисциплін студентам факультету залучаються також висококваліфіковані фахівці з підприємств галузі.

Студенти

Велика увага на факультеті приділяється творчій та науковій роботі зі студентами. Щорічно у квітні проводяться дві Всеукраїнські студентські олімпіади зі спеціальностей «Конструювання та технології швейних виробів» та «Проектування взуття та галантерейних виробів», в яких беруть участь понад 50 студентів з ВНЗ України, Білорусі, Молдови.

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальностей
 «Конструювання та технології швейних виробів» та «Проектування взуття та галантерейних виробів»

 

Високий рівень підготовки фахівців факультету дозволяє талановитій молоді зі своїми творчими розробками брати участь у Міжнародних конкурсах, таких як «Печерські каштани» (м. Київ), «Золота голка» (м. Київ), «Подіум-Престиж» (м. Київ), «Новий колорит» (м. Мукачеве) тощо, а також демонструвати свої роботи на фестивалях реклами та інших заходах.

Також студенти беруть активну участь у науковій роботі кафедр, про що свідчить велика кількість доповідей на наукових конференціях молодих вчених та студентів університету, участь у конкурсі наукових студентських робіт університету, де наші студенти посідають призові місця.

  

 

Студенти факультету мають можливість відвідувати семінари, майстер-класи та тренінги, на яких представники провідних підприємств індустрії моди знайомлять з інноваціями в галузі. Такі зустрічі поглиблюють практикоорієнтовну складову навчання студентів та підвищують їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Семінар «Міфи та реалії індустрії моди. Пізнай вартість своїх ідей» Антоніни Головко, директора NAME’S UA
Майстер-клас «Пошиття бандажів медичного призначення»
( ПП «Торос-Груп»)
«Історія створення успішного бізнесу в сфері індустрії моди»
від власнику бренду жіночого одягу «PetroSoroka»

 

Невід'ємною частиною підготовки майбутніх спеціалістів є їх естетичне виховання, формування творчих засад на основі загальнолюдських цінностей. Активно працює Рада студентського самоврядування. 

Студенти під керівництвом викладачів факультету організовують благодійні акції для дітей-інвалідів, відвідують Дитячі будинки «Малятко (м. Київ), «Криничка» (м. Нова Басань), дошкільний заклад освіти для дітей з хворобами опорно-рухового апарату, беруть активну участь у Днях донора.

 

 

Благодійна діяльність на факультеті

 

Студенти факультету із задоволенням беруть участь у роботі самодіяльних гуртків університету, у різноманітних фестивалях та конкурсах студентської творчості.

  

Участь студентів факультету індустрії моди у самодіяльних гуртках

 

Кращі студенти факультету – відмінники навчання та активісти студентського життя, мають можливість отримати іменні стипендії: стипендію Президента України, стипендію Верховної Ради, стипендію Кабінету Міністрів України, стипендію Київського міського голови.

Вручення премії київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України міста-героя Києва

 

В університеті велика увага приділяється вивченню іноземних мов для професійного та повсякденного спілкування.

До послуг студентів факультету бібліотека університету – одна з найбільших серед київських ВНЗ. Вона нараховує більше мільйона екземплярів науково-технічної та художньої літератури, а також періодичні видання, де висвітлені: сучасна наука, комп'ютерні технології, останні тенденції світової моди у швейній, трикотажній та взуттєвій галузях. Також у студентів є можливість користуватись сучасною електронною бібліотекою.

Зарубіжне партнерство

За роки існування факультет здобув міжнародне визнання. Ми маємо численні закордонні зв'язки, в тому числі з США, Німеччиною, Чехією, Польщею, Молдовою, Румунією, Литвою, Бельгією, Фінляндією, Китаєм, Грузією та іншими країнами. Факультет здійснює широке міжнародне співробітництво з багатьма закладами вищої освіти й іншими організаціями з різних країн світу. На факультеті навчаються іноземні студенти з Китаю, Нігерії та інших країн. Більшість іноземних випускників факультету працюють викладачами, науковцями, співробітниками різних міжнародних організацій.

 

Партнери факультету індустрії моди