КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет мистецтв і моди (ММ)

Наталія Валентинівна ОСТАПЕНКО

декан факультету мистецтв і моди, доктор технічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1

1-0361 - кабінет декана, 1-0360 - кабінет заступників декана, 1-0357 - кабінет методистів 

Контактні телефони:

Декан факультету +38044-280-75-52
Заступники декана +38044-280-29-37

e-mail:

Положення про факультет мистецтв і моди 

Програма розвитку факультету мистецтв і моди

План роботи факультету мистецтв і моди на 2023-2024 н.р.

Підприємства-партнери факультету мистецтв і моди

 

Сторінка ФММ у   https://www.facebook.com/FI.KNUTD/

Заступник декана з науково-педагогічної роботи

Тетяна Анатоліївна Дзикович

Телефон: +38 044-256-29-37

Заступник декана з науково-педагогічної роботи

Оксана Іванівна Водзінська

Телефон: +38 044-256-29-37

Заступник декана з виховної роботи

Алла Володимирівна Колодяжна

Телефон+38 044-256-29-37

Деканат

Ірина Іванівна Лисенко 

Телефон: +38 044  256 21 36

Тімоніна Олена Олександрівна

Телефон: +38 044  256 21 36

Лідія Петрівна Петрова

Телефон: +38 044  256 21 36

Про факультет

Місія факультету полягає у задоволенні потреб населення в якісних освітніх послугах незалежно від місця проживання / перебування; підготовці конкурентоспроможних фахівців в сфері образотворчого мистецтва, технологій легкої промисловості, психології та професійної освіти; активній участі в особистісному розвитку людини, її вихованні й удосконаленні здібностей, формування професійних компетентностей.

Мета – навчати й виховувати молодь, реалізовувати необхідні суспільству якісні освітні послуги незалежно від місця перебування / проживання споживачів; розвивати наявний потенціал учасників освітньо-наукового процесу, їх творчі здібності та активну соціальну, громадянську позицію.

Завдання:

‒   забезпечення якісної підготовки фахівців за спеціальностями образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; професійна освіта; психологія; технології легкої промисловості;

‒   розвиток наукових досліджень в галузі соціальних та поведінкових наук, культури і мистецтва, освіти, виробництва та технологій, трансфер технологій та інновацій у реальний сектор економіки;

‒   міжнародна інтеграція наукової та освітньої діяльності факультету шляхом участі у міжнародних освітніх і наукових проєктах, конкурсах, виставках в сфері технологій легкої промисловості, культури і мистецтва, освіти, соціальних та поведінкових наук, академічній мобільності, публікаційної активності тощо.

Кафедри
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ, МАГІСТРІВ ТА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

шифр

назва

назва

код

Ступінь бакалавра

015.36

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

БПТ

Професійної освіти в сфері технологій та дизайну

015.39

Професійна освіта (Цифрові технології)

Професійна освіта (Комп’ютерні технології в управлінні інформаційними системами)

БПКТ

053

Психологія

Психологія

БПс

182

Технології легкої промисловості

Конструювання та технології швейних виробів

БШ

Моди та стилю

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

БШМК

Індустрія моди

БІМд

Технології моди

Текстильні технології моди та інтер`єрного простору

БТТ

Комп'ютерний дизайн в індустрії моди

БКДІМ

Ступінь магістра

015.36

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

МгПТ

Професійної освіти в сфері технологій та дизайну

182

Технології легкої промисловості

Конструювання та технології швейних виробів

МгШ

Моди та стилю

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

МгШМК

Індустрія моди

МгІМ

Технології моди

Ступінь доктора філософії

015

Професійна освіта

Професійна освіта

ДФПО

Професійної освіти в сфері технологій та дизайну

182

Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості

ДФТЛП

Технології моди, Моди та стилю,  Біотехнології, шкіри та хутра

Професії

МОДЕЛЬЄР-КОНСТРУКТОР

Модельєри-конструктори одягу розробляють різні за складністю сучасні вироби та колекції різного призначення та асортименту, чоловічого, жіночого та дитячого одягу, білизни, головних уборів та корсетних виробів з урахуванням властивостей сучасних тканин, шкіри, хутра та трикотажу в контексті модних та образно-стильових тенденцій. Фахівці успішно працюють дизайнерами, конструкторами-декораторами середовища у шоу-бізнесі, модельєрами-конструкторами одягу, технологами у дизайн-студіях, експертами в індустрії моди, керівниками швейних підприємств легкої промисловості тощо.

ФАХІВЕЦЬ З ІНДУСТРІЇ МОДИ

Індустрія моди в сучасному світі є складною системою, яка охоплює безліч професійних напрямів, кількість і якість яких перебувають у процесі постійного оновлення. Індустрія моди світу і України все більше потребує не вузьких, а комплексних фахівців, які мають знання дизайнера та кравця, pr-менеджера та постановника показів, стиліста та байєра, фотографа та медіа-редактора, ілюстратора та візуального мерчандайзера тощо. Підготовка комплексних фахівців здійснюється за освітньою програмою «Індустрія моди».

ФАХІВЕЦЬ З КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

Випускники освітньої програми «Конструювання та технології швейних виробів» володіють глибокими теоретичними знаннями, а також практичними навичками та вміннями щодо проєктування, конструювання та виготовлення конкурентоспроможних швейних і хутряних виробів, виконання проєктних робіт із застосуванням сучасних графічних комп’ютерних програм та САПР, розробки високоефективних сучасних виробничих процесів, експертизи та управління якістю на швейних підприємствах. Фахівці успішно працюють у галузі індустрії моди, є затребуваними на сучасному ринку праці, упевненим у своєму майбутньому.

ФАХІВЕЦЬ У ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Сучасне суспільство потребує фахівців інтеграційної діяльності. Випускники програми отримують підготовку, яка охоплює педагогічний, інженерно- та виробничо-технічний компоненти. Знання, набуті в процесі навчання, дають змогу майбутнім фахівцям проєктувати та виготовляти сучасний одяг різного призначення, бути висококваліфікованими, конкурентоспроможними фахівцями в сфері швейного виробництва та професійної освіти.

Пріоритетом у навчанні майбутнього інженера-педагога є формування соціально-активної та конкурентоспроможної особистості, яка легко адаптується до сучасних реалій життя, може забезпечити рівень духовних цінностей суспільства, вміє працювати з людьми та наділена спеціальними професійними знаннями в сфері проєктування та виготовлення одягу, експертної оцінки якості матеріалів і готових виробів.

Після завершення навчання випускники можуть працювати на промислових швейних підприємствах різних форм власності, організувати власний бізнес, обіймати викладацькі посади у закладах професійної освіти різного типу та інженерні посади (технолог, конструктор, конфекціонер одягу, оператор САПР одягу, фахівець з підготовки виробництва, менеджер тощо).

ФАХІВЕЦЬ З КОМП’ЮТЕРНОГО ДИЗАЙНУ ВИРОБІВ ІНДУСТРІЇ МОДИ

Випускник освітньої програми «Компютерний дизайн в індустрії моди» здатен створювати сучасні конкурентоспроможні вироби індустрії моди з широким застосуванням комп’ютерних технологій, базуючись на знаннях основ дизайну,  конструювання та новітніх технологій виробництва. Фахівці успішно працюють на промислових підприємствах, в організаціях, які займаються дизайном, виробництвом і реалізацією послуг з розробки виробів індустрії моди. В результаті навчання будуть отримані знання про основи комп’ютерного ескізування та 3д моделювання, сучасні прогресивні технології в індустрії моди, історію мистецтва, моди та фешн-індустрії, основи конструювання та технології виробів модної індустрії, графічний та комп’ютерний дизайн виробів індустрії моди, особливості використання різних графічних комп’ютерних програм.

ПСИХОЛОГ

Фахівець в галузі соціальних та поведінкових наук здатен до ефективного виконання функцій професійної діяльності з психологічної допомоги різним категоріям клієнтів із застосуванням сучасних теорій і методів психодіагностичної, психокорекційної і психопрофілактичної роботи, володіє глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі психології, для набуття здатності вирішувати професійні завдання в різних соціально-економічних сферах (освіта, виховання, виробництво, соціально-психологічна допомога тощо), виконувати обов'язки практичного та науково-дослідницького характеру в галузі психології відповідно до сучасних соціальних потреб, з акцентом на розвиток гуманістичних цінностей, критичного та творчого мислення, фахових компетентностей та soft-skills, самоосвіти та саморозвитку.

 

Історія факультету

Шлях нашого факультету починався ще у 30-ті роки минулого сторіччя. 1 жовтня 1930 року було засновано Київський політехнічний інститут шкіряної промисловості, який у 1939 році отримав назву Київський технологічний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості.

У жовтні 1930 року також було засновано Київський текстильний інститут, який у 1934 році перевели до м. Харків. 

20 травня 1944 року Київський технологічний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості та Київський текстильний інститут були об'єднані в один. Новий заклад освіти в червні 1944 року отримав назву – Київський технологічний інститут легкої промисловості. 

Першим деканом технологічного факультету, на якому опановували швейну, взуттєву та трикотажну спеціальності, був доцент М. І. Чеченєв, він керував факультетом до 1962 року. Потім на базі технологічного було створено три факультети: швейний, взуттєвий та трикотажний. Із 1962 по 1978 рік деканом швейного факультету був доцент А. І. Павлов, на трикотажному факультеті за цей період деканами були: доцент А. Г. Ковальський та професор О. І. Клочко, а на взуттєвому факультеті – професори:

В. І. Толочко, В. П. Нестеров та В. В. Рибальченко.

У 1982 році взуттєвий факультет було об'єднано з економічним під назвою технолого-економічний, очолював факультет професор

В. Д. Рожок. У 1986 році технолого-економічний факультет було реорганізовано і створено факультет технологій шкіри та взуття, деканом якого до 1994 року був професор М. Є. Хом'як.

Швейний факультет із 1978 року мав назву факультет технології швейного виробництва, який до 1994 року очолювала професор Л. А. Бакан. Трикотажний факультет із 1982 року мав назву факультет технології трикотажних виробів, деканом якого до 1984 року був професор О. І. Клочко, а в 1986 році цей факультет було об'єднано з хімічним під назвою факультет технологій волокнистих матеріалів і шкіри, деканом якого до 1994 року був доцент О. А. Цимбаленко. У 1994 році відбулося об'єднання факультетів технологічних спеціальностей у факультет технологій легкої промисловості, який до 2004 року очолював професор М. Є. Хом'як.

Із 2004 року факультет технологій легкої промисловості, який у 2012 році отримав назву факультет технологій, сервісу та моди, у 2017 р. факультет індустрії моди, а у 2022 р. – факультет мистецтв і моди

Сьогодні факультет мистецтв і моди є одним з провідних в університеті, який понад 90 років готує фахівців найвищої кваліфікації.

Факультет ММ відомий своїми випускниками. Практичні навички майбутньої професії здобувачі освіти закріплюють на провідних підприємствах легкої промисловості України, які очолювали кращі випускники нашого факультету: М. Л. Воронін – президент концерну «Михаїл Воронін»; К. В. Бойко – генеральний директор Черкаського виробничого швейного об’єднання; О. Г. Бородиня – президент Ліги українських підприємств-виробників «Укршкірвзуттяпром»; В. В. Балутенко – начальник Головного Управління МЛП «Укрвзуття»; К. О. Божок – голова правління ТОВ «Дана-мода»; С. П. Гаркавенко – начальник відділу легкої та місцевої промисловості Міністерства економіки України; Л. В. Денисюк – начальник Головного управління з питань реклами КМДА; Л. І. Іванова – директор ТОВ «Дана-мода»; О. Я. Касьяненко – директор взуттєвого підприємства КВТВП «Київ», міністр легкої промисловості України; Л. Г.  Кононець – генеральний директор ЖВАТ «КРОК»; А. І. Корнієнко – народний депутат СРСР та УРСР; А. І. Лівий – президент Української асоціації хутровиків; О.М. Лєшуков – технічний директор ТОВ «І.В.К.»; Г. С. Лобза – д.т.н., голова Асоціації взуттєвих підприємств України; О. С. Матуляк – генеральний директор фірми «Вікторія»; І. І. Мігальцо – д.т.н., академік Української технологічної академії; Д. В. Момот – генеральний директор ПКВТФ «Крокуль»; В. П. Нестеров – д.т.н., президент Української технологічної академії; В. Д. Омельченко – директор Київського науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості; С. С. Павличко – директор фірми «Прогрес» (м. Львів); М. П. Прокопенко – директор Дніпропетровського політехнікуму; Є. А. Прокопова – директор Київського науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості; А. К. Рябоконь –  директор Київського будинку моделей спецодягу; С. О. Станкевич – голова правління Чернівецького акціонерного товариства відкритого типу «Трембіта»; В. А. Хорина – директор Кіровоградського взуттєвого об’єднання «Кірімімпекс»; В. Г. Чаюн –  президент ВАТ «Софія», м. Бровари; М. С. Шеверун – директор Київського державного технікуму легкої промисловості; Г. В. Щуцька – директор Київського фахового коледжу прикладних наук.

Випускниками факультету також є нині відомі українські дизайнери брендів BOBKOVA (Христина Бобкова), SEREBROVA (Альона Сереброва), ALEXANDR GAPCHUK (Олександр Гапчук), POUSTOVIT (Лілія Пустовіт), Снежана Нех (Nekh Sneshana) та інші. Факультет підтримує зв’язки зі своїми випускниками, підприємства яких стають платформами для практичної підготовки студентів та подальшого працевлаштування випускників: бренди FROLOV (Іван Фролов), КАСС (Богдан Касс), АНДРЕ ТАН (Андре Тан), DOMANOFF (Дмитро Доманов) тощо.

  

На фото: випускник факультету Андре Тан у власній творчій майстерні (ліворуч) та на захисті дипломних проєктів студентів факультету;
дизайнер
Domanoff у власній майстерні

 

Факультет мистецтв і моди — це можливість отримати сучасну спеціальність в одному з найпрестижніших закладів освіти столиці

 

НАУКОВІ ШКОЛИ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ І МОДИ

 

НАУКОВА ШКОЛА: ДИЗАЙН, ЕРГОНОМІКА ТА ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА 

Науковий керівник –

КОЛОСНІЧЕНКО

Марина Вікторівна,

д.т.н., професор,

Відмінник освіти України,

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

 • теоретичні основи дизайну одягу на основі тектонічного підходу;
 • дизайн-ергономічне проектування захисного одягу та засобів індивідуального захисту;
 • формування методологічних основ та дослідження творів дизайну на основі синтезу мистецтв

Результати:

 • захищено 4 докторські та 12 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано понад 500 наукових праць, із них 7 монографій, 20 навчальних посібників, 3 Державні стандарти;
 • отримано 23 авторських свідоцтва та патенти на корисні моделі.

 

НАУКОВА ШКОЛА: НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ, СТВОРЕННЯ ТА ФІКСАЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ВЗУТТЯ І АСОРТИМЕНТУ

Засновник наукової школи –

КОНОВАЛ

Віктор Павлович

д.т.н., професор,

академік Української академії наук національного прогресу,

Заслужений працівник

народної освіти України

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

 • розробка методів проектування внутрішньої форми і розрахунку розмірно-повнотного асортименту взуття на базі анатомо-біомеханічних властивостей стопи;
 • розробка колодки взуття для різних статевих та вікових категорій людей, професій тощо;
 • розробка способів конструювання та методів створення та підвищення формостійкості взуття;
 • наукові основи розробки внутрішньої форми, конструкцій і технологій виготовлення взуття, спеціальних та профілактичних виробів з природних і штучних матеріалів.

Результати:

 • захищено 2 докторські та 23 кандидатських дисертації;
 • опубліковано понад 300 наукових праць, із них 2 монографії, 20 підручників і навчальних посібників;
 • отримано 34 патенти на винаходи та корисні моделі.

Подальшого розвитку наукова школа набула під керівництвом

ГАРКАВЕНКО Світлани Степанівни 

д.т.н, проф.,

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Нині наукову школу очолює

ПЕРВАЯ Наталія Володимирівна

д.т.н., проф. 

 

НАУКОВА ШКОЛА: СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ ШВЕЙНІ ТА ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ВАЖКОХВОРИХ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ОСІБ

Засновник наукової школи –

СУПРУН

Наталія Петрівна,

д.т.н., професор,

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

 • розробка перспективного  асортименту та конфекціювання матеріалів на швейні вироби для людей з інвалідністю і важкохворих;
 • удосконалення методів визначення та надання властивостей безпеки споживання і комфортності текстильним матеріалам різного цільового призначення;
 • розробка виробів медично-оздоровчого призначення з пролонгованою лікувальною та антимікробною дією з вітчизняної текстильної сировини

Результати:

 • захищено 3 докторських та 5 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано понад 200 наукових праць, в тому числі 9 монографій, 7 підручників та навчальних посібників;
 • отримано 13 авторських свідоцтва та патентів України.

 

НАУКОВА ШКОЛА: НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ З ПРОГНОЗОВАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Науковий керівник –

БЕРЕЗНЕНКО

Сергій Миколайович,

д.т.н., професор,

академік Академії інженерних наук України,

Відмінник освіти України,

нагороджений нагрудними знаками “Петро Могила” та “Василь Сухомлинський”,

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

 • дослідження процесів ВТО на основі використання нетрадиційних для швейної галузі польових форм енергії;
 • дублювання деталей одягу та створення інформаційної бази даних властивостей вихідних матеріалів і пакетів на їх основі;
 • створення нових матеріалів та виробів із коротких льоно-коноплеволокон;
 • створення поліфункціональних бар’єрних матеріалів для захисту людини і оточуючого середовища

Результати:

 • захищено 4 докторські та 27 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано понад 1100 наукових праць, із них 7 монографій, 12 навчальних посібників, 3 Державні стандарти;
 • отримано 36 авторських свідоцтва та патентів на корисну модель.

 

Міжнародна науково-практична конференція текстильних та фешн-технологій «KyivTex&Fashion»

Із 2017 року на факультеті мистецтв і моди Київського національного університету  технологій та дизайну проводиться міжнародна науково-практична конференція текстильних та фешн-технологій «KyivTex&Fashion». Метою проведення конференції є обмін науковими досягненнями й практичним досвідом застосування інноваційних розробок у галузі текстильної промисловості та індустрії моди. Так, наукові розробки та практичні результати представляли провідні вчені та фахівці з Литовської Республіки, Грузії, Республіки Сербія, Таджикистану, Ізраїлю, Німеччини, Молдови, Узбекистану, Єгипту, Албанії, Туреччини тощо, а саме з  Каунаського технологічного університету (Литовська Республіка), Кутаїського державного університету ім. Акакія Церетелі (Грузія), Белградського університету (Республіка Сербія), Дангарінського державного університету (Таджикистан),  Інституту нанотехнологій та перспективних матеріалів Університету імені Бар-Ілана (Ізраїль), Ляйбніц-Інституту композитних матеріалів Технічного університету Кайзерслаутерна (Німеччина), Технічного університету Молдови (Молдова), Університету Анкари Хачи Байрам Вели (Туреччина), Ташкентського інституту текстильної та легкої промисловості (Узбекистан), Кафрельшейхського університету (Єгипет), Політехнічного університету м. Тірана (Албанія) та інших.

 

Науково-педагогічні працівники

Факультет забезпечує високу якість професійної підготовки майбутніх спеціалістів образотворчого мистецтва та моди, освіти та психології. На кафедрах факультету працюють висококваліфіковані фахівці, з-поміж них заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники промисловості України, лауреати державної премії України в галузі науки і техніки, заслужені працівники освіти України, академіки та відмінники освіти України, члени Національної спілки художників України, члени Спілки дизайнерів України. Так, Національна премія України імені Бориса Патона 2021 року за роботу «Текстильні матеріали і вироби спеціального та військового призначення» присуджена професору Н.В. Остапенко та колективу науковців КНУТД, ХНТУ, НАСВ ім. Петра Сагайдачного, ТОВ «РА.ДА». Нагородження Національною премією України імені Бориса Патона 2022 року, за роботу «Технології для систем захисту військовослужбовців: функціональні матеріали, композити та покриття», присуджено професорам О. О. Гараніній, Л. Є. Галавській та доценту С. І.  АРАБУЛІ.

Традиційним заходом є участь Університету у найбільшій в Україні галузевій виставці з легкої промисловості. Університет невпинно презентує свої наукові та творчі здобутки в галузі моди і дизайну, підтверджуючи високий рівень підготовки фахівців для різних галузей індустрії моди. За роки існування Міжнародний фестиваль моди «Kyiv Fashion» став головною очікуваною подією для всіх фахівців в галузі модної індустрії, надаючи можливість проаналізувати розвиток легкої промисловості на національному та міжнародному рівнях. Фестиваль має значний авторитет, володіє багаторічною успішною історією, свідченням чого є позитивна динаміка розвитку.

 

 

Потужною платформою для демонстрації здобутків науково-технічного, мистецького і творчого потенціалу факультету, залучення бізнесу, встановлення нових партнерських зв’язків та моніторингу потреб сучасного ринку, тенденцій і напрямів розвитку фешн-індустрії є Міжнародна спеціалізована виставка взуття, шкіргалантереї, хутра та комплектуючих «Leather&Shoes»

Традиційно тут факультет бере участь та презентує наукові та творчі здобутки – креативні роботи студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників для різних сегментів споживачів з урахуванням вимог безпеки, екологічності та естетичності, зі штучної шкіри з рослинної сировини, з натуральної шкіри, оздобленої фінішними композиціями та лазерним гравіруванням, кастомізовані та стилізовані традиційною символікою української вишивки.

 

Студенти

Значна увага на факультеті приділяється творчій та науковій роботі зі студентами. Вперше у 2023 році проведено Міжнародний конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти за напрямом «Fashion industry», у якому беруть участь студенти провідних закладів вищої освіти з України, Молдови, Грузії, Румунії, Узбекистану.

Усі роботи здобувачів вищої освіти готуються на актуальні теми за напрямом «Fashion industry», до яких належить проєктування одягу та взуття з використанням цифрових технологій, розробка виробів спеціального та військового призначення, головних уборів, дослідження показників текстильних матеріалів та трикотажних полотен. Створений професійний майданчик для взаємодії та діалогу представників науково-освітянського середовища сприяє поширенню досвіду якості підготовки комунікантів у закладах вищої освіти України та світу.

Високий рівень підготовки фахівців на факультеті дає змогу талановитій молоді зі своїми творчими розробками брати участь у Міжнародних і Всеукраїнських конкурсах молодих дизайнерів, таких як «Печерські каштани» (м. Київ), «Сузір'я «Каштан» (м. Київ), «DIGITAL FASHION» (м.Київ), Битва модельєрів (м. Львів), а також демонструвати свої роботи на фестивалях реклами та інших заходах. Також здобувачі освіти беруть активну участь у науковій роботі кафедр, про що свідчить велика кількість доповідей на наукових конференціях молодих учених та студентів університету.

  

Колекція «Сирин». Студентська робота, автор М. Тульских

 

Колекція «Душевні захцянки»
Студентська робота, автор Р. Мігус


Колекція «Polimita Picta»
Студентська робота, автор Є. Незнайко

 

Для просування розробок КНУТД на ринок легкої промисловості та індустрії моди, встановлення нових контактів з підприємствами – учасниками ринку, активізації розповсюдження інформації про університет традиційно в рамках виставки Міжнародного фестивалю моди «KyivFashion» представлено нові моделі одягу та аксесуарів, розроблені викладачами та студентами університету.

  Колекції «Експрес-ательє» (автори і моделі)

 

Студенти факультету мають можливість відвідувати семінари, майстер-класи та тренінги, на яких представники провідних підприємств індустрії моди ознайомлюють з інноваціями в галузі. Такі зустрічі поглиблюють практико орієнтований складник навчання студентів та підвищують їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Семінар «Міфи та реалії індустрії моди. Пізнай вартість своїх ідей» Антоніни Головко, директорки NAME’S UA
Майстер-клас «Пошиття бандажів медичного призначення»
( ПП «Торос-Груп»)
«Історія створення успішного бізнесу в сфері індустрії моди»
від власника бренду жіночого одягу «PetroSoroka»

 

Невід'ємною частиною підготовки майбутніх фахівців є їх естетичне виховання, формування творчих засад на основі загальнолюдських цінностей. Активно працює Рада студентського самоврядування. 

Здобувачі освіти із задоволенням беруть участь у роботі самодіяльних гуртків університету, у різноманітних фестивалях та конкурсах студентської творчості.

  

Участь студентів факультету мистецтв і моди у самодіяльних гуртках

 

Кращі студенти факультету – відмінники навчання та активісти студентського життя, мають можливість отримати іменні стипендії: Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, стипендію Київського міського голови.

 

В університеті значна увага приділяється вивченню іноземних мов для професійного та повсякденного спілкування.

До послуг студентів факультету бібліотека університету – одна з найбільших з-поміж київських ЗВО. Вона нараховує понад мільйон примірників науково-технічної та художньої літератури, а також періодичні видання, де висвітлено: досягнення сучасної науки, комп'ютерні технології, останні тенденції світової моди у швейній, трикотажній та взуттєвій галузях. Також у студентів є можливість користуватись сучасною електронною бібліотекою.

Зарубіжне партнерство

За роки існування факультет здобув міжнародне визнання. Ми маємо численні закордонні зв'язки із провідними закладами вищої освіти, зокрема з Федеративної Республіки Німеччини, Чеської Республіки, Республіки Польща, Республіки Молдова, Республіки Румунія, Литви, Бельгії, Албанії, Китайської Народної Республіки, Грузії, Турції та іншими країнами. На факультеті навчаються іноземні студенти. Більшість іноземних випускників факультету працюють викладачами, науковцями, співробітниками різних міжнародних організацій.

 

Зарубіжні партнери факультету мистецтв і моди

Кутаїський державний університет ім. Акакія Церетелі, Грузія

Політехнічний університет, Албанія

Міжнародний грецький університет, Греція

Белградський університет Технічний факультет в Бор, Сербія

Інститут нанотехнологій і сучасних матеріалів, Університет Бар-Ілан, Ізраїль
Університет Анкари Хачи Байрам Вели, Туреччина Асоціація вищих навчальних закладів у галузі мистецтва, дизайну та медіа, Фінляндія Технічний університет Кайзерслаутерна, Німеччина Технічний університет Молдови, Молдова Університет Нового Саду, Технічний факультет, Республіка Сербія

FLAXPOL
підприємство з виробництва спеціального одягу, Польща

Технологічний університет Цілу, Китай

Каунаський технологічний університет, Республіка Литва Дрезденський технічний університет, Німеччина

Каферельшейхський університет, Єгипет

 

Вітчизняні партнери факультету мистецтв і моди

Львівська національна академія мистецтв, Україна

Мукачівський державний університет, Україна

Львівський торговельно-економічний університет, Україна

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАНУ, Україна

Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна
НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна Київський національний університет культури і мистецтв, Україна Херсонський національний технічний університет, Україна Хмельницький національний університет, Україна Державний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

ТОВ «PRIME SHOES», Україна

Українська Асоціація підприємств легкої промисловості («Укрлегпром»), Україна

ТОВ «ДАНА-МОДА», Україна Національний університет оборони України, Україна Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України, Україна

Компанія «ТК-Домашній Текстиль»

Швейна фабрика «ТК-Стиль»