КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет індустрії моди (ІМ)

Людмила Іванівна ЗУБКОВА

декан факультету індустрії моди, кандидат технічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1

1-0365 - кабінет декана, 1-0362 - кабінет заступників декана, 1-0361 - кабінет методистів 

Контактні телефони:

Декан факультету +38044-280-75-52
Заступники декана +38044-280-75-52

e-mail:

Положення про факультет індустрії моди 30.06.2020 

Програма розвитку факультету індустрії моди

 

Сторінка ФІМ у   https://www.facebook.com/FI.KNUTD/

Про факультет

Факультет індустрії моди здійснює підготовку фахівців здатних створювати сучасні одяг, взуття та аксесуари, базуючись на знаннях новітніх технологій проєктування і виробництва, а також розв’язувати широке коло спеціалізованих завдань у галузі  індустрії моди шляхом: виконання проектних робіт із застосуванням сучасних графічних комп’ютерних програм та САПР, засобів та прийомів формоутворення, макетування і моделювання об’єктів дизайну; проведення експрес-аналізу вмісту сировинних складників тканин та матеріалів для виготовлення одягу, взуття, аксесуарів; використання навичок роботи на сучасному обладнанні та виконанні дій спрямованих на його налаштування та обслуговування; розроблення та оформлення з дотриманням чинних нормативних вимог конструкторсько-технологічної документації на виготовлення  виробів в умовах промислового виробництва; проведення експертизи текстильних матеріалів, забезпечення оперативного контролю за дотриманням технології їх виготовлення на  основі нормативних документів.

Місія факультету: створення освітньо-наукової платформи для підготовки висококваліфікованих фахівців індустрії моди та формування наукового потенціалу для впровадження інноваційних технологій у виробництво та освіту спрямованих на розвиток української індустрії моди й задоволення потреб особистості та суспільства в компетентностях відповідно до галузі знань.

Мета діяльності:

забезпечення потреб підприємств легкої промисловості України висококваліфікованими кадрами,  високого рівня знань сучасних  процесів проектування та  виготовлення виробів індустрії моди, здатних до системного мислення при розробці конкурентоспроможних виробів індустрії моди, генерування нових ідей спрямованих на виконання інженерних та наукових завдань у сфері технологій індустрії моди (дизайн/проектування/виробництво/експертиза виробів тощо).

Кафедри
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ, МАГІСТРІВ ТА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

шифр

назва

назва

код

Ступінь бакалавра

015.36

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

БПТ

Професійної освіти в сфері технологій та дизайну

015

Професійна освіта (Дизайн)

Професійна освіта (Дизайн)

БПД

182

Технології легкої промисловості

Конструювання та технології швейних виробів

БШ

Технології та конструювання швейних виробів

Проектування взуття та галантерейних виробів

БВ

Конструювання та технології виробів із шкіри

Технології та дизайн трикотажу

БТ

Технології та дизайну текстильних матеріалів

Індустрія моди

БІМд

Конструювання та технології виробів із шкіри

Текстильний інжиніринг

БТІ

Технології та дизайну текстильних матеріалів

Комп'ютерний дизайн в індустрії моди

БКДІМ

Конструювання та технології виробів із шкіри

Ступінь магістра

015.36

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

МгПТ

Професійної освіти в сфері технологій та дизайну

182

Технології легкої промисловості

Конструювання та технології швейних виробів

МгШ

Технології та конструювання швейних виробів

Індустрія моди

МгІМ

Конструювання та технології виробів із шкіри

Технології легкої промисловості (освітньо-наукова)

МгТЛП

Конструювання та технології виробів із шкіри, Технології та конструювання швейних виробів, Технології та дизайну текстильних матеріалів

Ступінь доктора філософії

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство

ДФТМ

Технології та дизайну текстильних матеріалів

182

Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості

ДФТЛП

Технології та дизайну текстильних матеріалівКонструювання та технології виробів із шкіриТехнології та конструювання швейних виробівБіотехнології, шкіри та хутра

Професії

ФАХІВЕЦЬ З ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙНУ ТРИКОТАЖУ

Професіонал у сфері технології та дизайну трикотажу здатен вирішувати весь комплекс проблем щодо художньо-технологічного проектування та виготовлення трикотажних виробів різного призначення. Випускники освітньої програми «Технології та дизайн трикотажу» отримують глибокі теоретичні знання, вміння системно та інноваційно мислити, здатність приймати ефективні рішення у сфері технологій легкої промисловості. Потреба на ринку праці у новому поколінні технологів для трикотажного виробництва зі знаннями та практичними навичками у сфері дизайну трикотажних полотен та виробів з кожним роком зростає.

ФАХІВЕЦЬ З ТЕКСТИЛЬНОГО ІНЖИНІРИНГУ

Професіонал у сфері текстильного інжинірингу здатен вирішувати весь комплекс проблем щодо художньо-технологічного проектування, виготовлення, опорядження та оздоблення текстильних матеріалів. Випускники освітньої програми «Текстильний інжиніринг» отримують глибокі теоретичні знання, вміння системно та інноваційно мислити, здатність приймати ефективні рішення у сфері текстильної індустрії (прядіння, ткацтво, в’язання, отримання нетканих матеріалів та композиційних структур). Потреба у новому поколінні фахівців зі знаннями та практичними навичками з текстильного інжинірингу постійно зростає з розвитком техніки й технологій, які передбачають створення текстильних матеріалів як для індустрії моди, так і технічного та медичного призначення.

ФАХІВЕЦЬ У ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ДИЗАЙНУ

Дизайнер – нині одна з найпрестижніших і високооплачуваних професій. Коло творчої діяльності сучасного дизайнера постійно розширюється і охоплює не тільки виробничу, й не виробничу сфери та користується особливим попитом на ринку праці.

Метою підготовки студентів за цією програмою є формування креативного фахівця, який володіє фаховою майстерністю в галузі технології та дизайну, fashion-індустрії, моделювання та проєктування, а також професійної освіти.

Поєднання загально-мистецького, інженерного та педагогічного складників підготовки дає можливість майбутнім фахівцям виконувати такі види професійної діяльності: освітню (дизайнер, викладач у сфері професійної освіти), організаційно-управлінську, технологічну (модельєри-конструктори текстильних та ін. виробів, закрійники, професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, декоратори та комерційні дизайнери тощо).

ФАХІВЕЦЬ У ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Сучасне суспільство потребує фахівців інтеграційної діяльності. Випускники програми отримують підготовку, яка охоплює педагогічний, інженерно- та виробничо-технічний компоненти. Знання, набуті в процесі навчання, дають змогу майбутнім фахівцям проєктувати та виготовляти сучасний одяг різного призначення, бути висококваліфікованими, конкурентоспроможними фахівцями в сфері швейного виробництва та професійної освіти.

Пріоритетом у навчанні майбутнього інженера-педагога є формування соціально-активної та конкурентоспроможної особистості, яка легко адаптується до сучасних реалій життя, може забезпечити рівень духовних цінностей суспільства, вміє працювати з людьми та наділена спеціальними професійними знаннями в сфері проєктування та виготовлення одягу, експертної оцінки якості матеріалів і готових виробів.

Після завершення навчання випускники можуть працювати на промислових швейних підприємствах різних форм власності, організувати власний бізнес, обіймати викладацькі посади у закладах професійної освіти різного типу та інженерні посади (технолог, конструктор, конфекціонер одягу, оператор САПР одягу, фахівець з підготовки виробництва, менеджер тощо).

ФАХІВЕЦЬ З КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

Випускники освітньої програми «Конструювання та технології швейних виробів» володіють глибокими теоретичними знаннями, а також практичними навичками та вміннями щодо проєктування, конструювання та виготовлення конкурентоспроможних швейних і хутряних виробів, розробки високоефективних сучасних виробничих процесів, експертизи та управління якістю на швейних підприємствах. Здобувши освіту за цією програмою ви станете перспективним фахівцем галузі, затребуваним на сучасному українському і закордонному ринках праці, упевненим у своєму майбутньому.

ФАХІВЕЦЬ З ІНДУСТРІЇ МОДИ

Індустрія моди в сучасному світі є складною системою, яка охоплює безліч професійних напрямів, кількість і якість яких перебувають у процесі постійного оновлення. Індустрія моди світу і України все більше потребує не вузьких, а комплексних фахівців, які мають знання дизайнера та кравця, pr-менеджера та постановника показів, стиліста та байєра, фотографа та медіа-редактора, ілюстратора та візуального мерчандайзера тощо. Підготовка комплексних фахівців здійснюється за освітньою програмою «Індустрія моди».

КОНСТРУКТОР ВЗУТТЯ ТА ГАЛАНТЕРЕЙНИХ ВИРОБІВ

Сучасний спеціаліст взуттєвого виробництва це висококваліфікований фахівець, який здатний не тільки спроєктувати на комп’ютері 3D-модель нового взуття або шкіргалантерейного виробу, підготувати шаблони деталей та розробити технологію виробництва цього виробу, а й самостійно виготовити його на сучасному обладнанні. Підготовка таких фахівців здійснюється за освітньою програмою «Проектування взуття та галантерейних виробів».

Деканат

Заступник декана з науково-педагогічної роботи

Романюк Євгенія Олександрівна

Телефон: +38 044-256-29-37

Заступник декана з науково-педагогічної роботи

Водзінська Оксана Іванівна

Телефон: +38 044-256-29-37

Заступник декана з виховної роботи

Колодяжна Алла Володимирівна

Телефон+38 044-256-29-37

Фахівець І категорії заочного відділення

Петрова Лідія Петрівна

Телефон: +38 044  256 21 36

Фахівець І категорії денного відділення

Онисько Марія Сергіївна

Телефон: +38 044  256 21 36

 

Історія факультету

Шлях нашого факультету починався ще у 30-ті роки минулого сторіччя. 1 жовтня 1930 року було засновано Київський політехнічний інститут шкіряної промисловості, який у 1939 році отримав назву Київський технологічний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості.

У жовтні 1930 року також було засновано Київський текстильний інститут, який у 1934 році перевели до м. Харків. 

20 травня 1944 року Київський технологічний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості та Київський текстильний інститут були об'єднані в один. Новий заклад освіти в червні 1944 року отримав назву – Київський технологічний інститут легкої промисловості. 

Першим деканом технологічного факультету, на якому опановували швейну, взуттєву та трикотажну спеціальності, був доцент М. І. Чеченєв, він керував факультетом до 1962 року. Потім на базі технологічного було створено три факультети: швейний, взуттєвий та трикотажний. Із 1962 по 1978 рік деканом швейного факультету був доцент А. І. Павлов, на трикотажному факультеті за цей період деканами були: доцент А. Г. Ковальський та професор О. І. Клочко, а на взуттєвому факультеті – професори:

В. І. Толочко, В. П. Нестеров та В. В. Рибальченко.

У 1982 році взуттєвий факультет було об'єднано з економічним під назвою технолого-економічний, очолював факультет професор

В. Д. Рожок. У 1986 році технолого-економічний факультет було реорганізовано і створено факультет технологій шкіри та взуття, деканом якого до 1994 року був професор М. Є. Хом'як.

Швейний факультет із 1978 року мав назву факультет технології швейного виробництва, який до 1994 року очолювала професор Л. А. Бакан. Трикотажний факультет із 1982 року мав назву факультет технології трикотажних виробів, деканом якого до 1984 року був професор О. І. Клочко, а в 1986 році цей факультет було об'єднано з хімічним під назвою факультет технологій волокнистих матеріалів і шкіри, деканом якого до 1994 року був доцент О. А. Цимбаленко. У 1994 році відбулося об'єднання факультетів технологічних спеціальностей у факультет технологій легкої промисловості, який до 2004 року очолював професор М. Є. Хом'як.

Із 2004 року факультет технологій легкої промисловості, який у 2012 році отримав назву факультет технологій, сервісу та моди, а у 2017 р. – факультет індустрії моди очолює кандидат технічних наук, професор Л. І. Зубкова, яка плідно працює над реалізацією завдань колективу факультету. 

Сьогодні факультет індустрії моди є одним з провідних в університеті, який понад 80 років готує фахівців найвищої кваліфікації.

Факультет ІМ відомий своїми випускниками. Практичні навички майбутньої професії здобувачі освіти закріплюють на провідних підприємствах легкої промисловості України, які очолювали кращі випускники нашого факультету: М. Л. Воронін – президент концерну «Михаїл Воронін»; К. В. Бойко – генеральний директор Черкаського виробничого швейного об’єднання; О. Г. Бородиня – президент Ліги українських підприємств-виробників «Укршкірвзуттяпром»; В. В. Балутенко – начальник Головного Управління МЛП «Укрвзуття»; К. О. Божок – голова правління ТОВ «Дана-мода»; С. П. Гаркавенко – начальник відділу легкої та місцевої промисловості Міністерства економіки України; Л. В. Денисюк – начальник Головного управління з питань реклами КМДА; Л. І. Іванова – директор ТОВ «Дана-мода»; О. Я. Касьяненко – директор взуттєвого підприємства КВТВП «Київ», міністр легкої промисловості України; Л. Г.  Кононець – генеральний директор ЖВАТ «КРОК»; А. І. Корнієнко – народний депутат СРСР та УРСР; А. І. Лівий – президент Української асоціації хутровиків; О.М. Лєшуков – технічний директор ТОВ «І.В.К.»; Г. С. Лобза – д.т.н., голова Асоціації взуттєвих підприємств України; О. С. Матуляк – генеральний директор фірми «Вікторія»; І. І. Мігальцо – д.т.н., академік Української технологічної академії; Д. В. Момот – генеральний директор ПКВТФ «Крокуль»; В. П. Нестеров – д.т.н., президент Української технологічної академії; В. Д. Омельченко – директор Київського науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості; С. С. Павличко – директор фірми «Прогрес» (м. Львів); М. П. Прокопенко – директор Дніпропетровського політехнікуму; Є. А. Прокопова – директор Київського науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості; А. К. Рябоконь –  директор Київського будинку моделей спецодягу; С. О. Станкевич – голова правління Чернівецького акціонерного товариства відкритого типу «Трембіта»; В. А. Хорина – директор Кіровоградського взуттєвого об’єднання «Кірімімпекс»; В. Г. Чаюн –  президент ВАТ «Софія», м. Бровари; М. С. Шеверун – директор Київського державного технікуму легкої промисловості; Г. В. Щуцька – директор Київського коледжу легкої промисловості.

Випускниками факультету також є відомі українські модельєри: Андре Тан, Едуард Насиров, Олександр Гапчук, Олена Сереброва, Лілія Пустовіт, Кристина Бобкова, Снежана Нех та інші.

Факультет індустрії моди — це можливість отримати сучасну спеціальність в одному з найпрестижніших закладів освіти столиці

Наукові школи факультету індустрії моди

НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ З ПРОГНОЗОВАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Науковий керівник – Сергій Миколайович БЕРЕЗНЕНКО, доктор технічних наук, професор, академік АІН, лауреат Державної премії України, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів

Напрями:

 • проблеми  волого теплової обробки , дублювання деталей одягу та створення інформаційної бази даних властивостей матеріалів та пакетів на їх основі;
 • застосування нанотехнологій з метою розробки гібридних волокнистих матеріалів та виробів технічного призначення;
 • дослідження і створення поліфункціональних бар’єрних композитів для захисту людини від шкідливих факторів оточуючого середовища;
 • розробка інноваційних текстильних матеріалів та виробів для комплексного захисту людини від неіонізуючого електромагнітного випромінювання та патогенної мікрофлори;
 • розробка біоцидних текстильних і шкіряних матеріалів з використанням зелених технологій та оцінка ефективності їх впливу на мікрофлору та енергетичний стан органів і систем органів людини.

 Результати:

 • захищено 1 докторську та 8 кандидатських дисертацій;
 • виконано 4 госпдоговірні та 6 держбюджетних тематик;
 • опубліковано 293 наукові праці, з них  3 монографії, 5 навчальних посібників.


НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ, СТВОРЕННЯ ТА ФІКСАЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ВЗУТТЯ І АСОРТИМЕНТУ

Засновник наукової школи – Віктор Павлович КОНОВАЛ, д.т.н., проф., академік Української академії наук національного прогресу, заслужений працівник народної освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Подальшого розвитку наукова школа набула під керівництвом д.т.н, проф., лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Світлани Степанівни ГАРКАВЕНКО.

Нині наукову школу очолює д.т.н., доц. Наталія Володимирівна ПЕРВАЯ.

Напрями:

 • розробка методів проектування внутрішньої форми і розрахунку розмірно-повнотного асортименту взуття на базі анатомо-біомеханічних властивостей стопи;
 • розробка колодки взуття для різних статевих та вікових категорій людей, професій тощо;
 • розробка способів конструювання та методів створення та підвищення формостійкості взуття;
 • наукові основи розробки внутрішньої форми, конструкцій і технологій виготовлення взуття, спеціальних та профілактичних виробів з природних і штучних матеріалів.

Результати:

 • захищено 2 докторські та 23 кандидатські дисертації;
 • опубліковано понад 300 наукових праць, із них 2 монографії, 20 підручників і навчальних посібників;
 • отримано 34 патенти на винаходи та корисні моделі.

 

CОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ ШВЕЙНІ ТА ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ВАЖКОХВОРИХ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ОСІБ

Засновник школи – СУПРУН Наталія Петрівна, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів.

Напрями:

 • розробка перспективного  асортименту та конфекціювання матеріалів на швейні вироби для людей з інвалідністю і важкохворих;
 • удосконалення методів визначення та надання властивостей безпеки споживання і комфортності текстильним матеріалам різного цільового призначення;
 • розробка виробів медично-оздоровчого призначення з пролонгованою лікувальною та антимікробною дією з вітчизняної текстильної сировини.

 Результати:

 • захищено 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано понад 200 наукових праць, у тому числі  9 монографій, 7 підручників та навчальних посібників;
 • отримано 13 авторських свідоцтв та патентів України.

 

Міжнародна науково-практична конференція текстильних та фешн-технологій «KyivTex&Fashion»

Із 2017 року на факультеті індустрії моди Київського національного університету  технологій та дизайну проводиться міжнародна науково-практична конференція текстильних та фешн-технологій «KyivTex&Fashion». Метою проведення конференції є обмін науковими досягненнями й практичним досвідом застосування інноваційних розробок у галузі текстильної промисловості та індустрії моди. Так, наукові розробки та практичні результати представляли провідні вчені та фахівці з Грузії, Арабської Республіки Єгипет, Федеративної Республіки Нігерія, Федеративної Республіки Німеччини, Республіки Польща, Чехії, Республіки Сербії та України.

 

Науково-педагогічні працівники

Факультет забезпечує високу якість професійної підготовки майбутніх спеціалістів галузі. На кафедрах факультету працюють висококваліфіковані фахівці, з-поміж них заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники промисловості України, лауреати державної премії України в галузі науки і техніки, заслужені працівники освіти України, академіки та відмінники освіти України. До викладання дисциплін студентам факультету залучаються також висококваліфіковані фахівці провідних підприємств галузі.

Студенти

Значна увага на факультеті приділяється творчій та науковій роботі зі студентами. Щорічно у квітні відбуваються дві Всеукраїнські студентські олімпіади зі спеціальностей «Конструювання та технології швейних виробів» та «Проектування взуття та галантерейних виробів», у яких беруть участь понад 50 студентів з ЗВО України, Молдови.

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальностей
 «Конструювання та технології швейних виробів» та «Проектування взуття та галантерейних виробів»

 

Високий рівень підготовки фахівців факультету дає змогу талановитій молоді зі своїми творчими розробками брати участь у міжнародних конкурсах, таких як «Печерські каштани» (м. Київ), «Золота голка» (м. Київ), «Подіум-Престиж» (м. Київ), «Новий колорит» (м. Мукачеве) тощо, а також демонструвати свої роботи на фестивалях реклами та інших заходах.

Також здобувачі освіти беруть активну участь у науковій роботі кафедр, про що свідчить велика кількість доповідей на наукових конференціях молодих учених та студентів університету, у конкурсі наукових студентських робіт університету, де наші студенти посідають призові місця.

  

 

Студенти факультету мають можливість відвідувати семінари, майстер-класи та тренінги, на яких представники провідних підприємств індустрії моди ознайомлюють з інноваціями в галузі. Такі зустрічі поглиблюють практико орієнтований складник навчання студентів та підвищують їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Семінар «Міфи та реалії індустрії моди. Пізнай вартість своїх ідей» Антоніни Головко, директора NAME’S UA
Майстер-клас «Пошиття бандажів медичного призначення»
( ПП «Торос-Груп»)
«Історія створення успішного бізнесу в сфері індустрії моди»
від власнику бренду жіночого одягу «PetroSoroka»

 

Невід'ємною частиною підготовки майбутніх фахівців є їх естетичне виховання, формування творчих засад на основі загальнолюдських цінностей. Активно працює Рада студентського самоврядування. 

Здобувачі освіти із задоволенням беруть участь у роботі самодіяльних гуртків університету, у різноманітних фестивалях та конкурсах студентської творчості.

  

Участь студентів факультету індустрії моди у самодіяльних гуртках

 

Кращі студенти факультету – відмінники навчання та активісти студентського життя, мають можливість отримати іменні стипендії: Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, стипендію Київського міського голови.

Вручення премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України міста-героя Києва

 

В університеті значна увага приділяється вивченню іноземних мов для професійного та повсякденного спілкування.

До послуг студентів факультету бібліотека університету – одна з найбільших з-поміж київських ЗВО. Вона нараховує понад мільйон примірників науково-технічної та художньої літератури, а також періодичні видання, де висвітлено: досягнення сучасної науки, комп'ютерні технології, останні тенденції світової моди у швейній, трикотажній та взуттєвій галузях. Також у студентів є можливість користуватись сучасною електронною бібліотекою.

Зарубіжне партнерство

За роки існування факультет здобув міжнародне визнання. Ми маємо численні закордонні зв'язки із провідними закладами вищої освіти, зокрема з США, Федеративної Республіки Німеччини, Чеської Республіки, Республіки Польща, Республіки Молдова, Республіки Румунія, Литвою, Бельгією, Фінляндією, Китайською Народною Республікою, Грузією та іншими країнами. Факультет здійснює широке міжнародне співробітництво з багатьма закладами вищої освіти й іншими організаціями багатьох країн світу. На факультеті навчаються іноземні студенти з Китаю, Нігерії та інших країн. Більшість іноземних випускників факультету працюють викладачами, науковцями, співробітниками різних міжнародних організацій.

 

Партнери факультету індустрії моди