КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет мистецтв і моди

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ МОДИ

Ольга Олександрівна ГАРАНІНА

доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 2, аудиторії 4-0302, 4-0304, 4-0305, 4-0306, 4-0307, 4-0318

Контактні телефони:

+38044-256-29-41 - завідувач кафедри
+38044-256-21-14 - кімната викладачів
+38044-256-21-72 - завідувач навчальною лабораторією

e-mail: [email protected]

Положення про кафедру

План роботи кафедри ТМ

План розвитку кафедри

 
Про кафедру

Кафедру технології моди створено у 2022 році шляхом приєднання кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів до кафедри конструювання і технології виробів зі шкіри.

Історична довідка про кафедру конструювання і технології виробів зі шкіри

Історична довідка про кафедру технології та дизайну текстильних матеріалів (до 2019 р. кафедра технології трикотажного виробництва)

На кафедрі діють навчально-наукові лабораторії: «Проектування та розробки взуття в DelcamCrispin», «Лабораторія швейних технологій індустрії моди», «Лабораторія конструкторсько-технологічної підготовки виробництва виробів із шкіри», «3D-лабораторія антропометричних досліджень», «Лабораторія проектування взуття та галантерейних виробів». Метою створення цих лабораторій є надання студентам можливості оволодіння інноваційними технологіями в галузі дизайну, моделювання, проєктування та технології виробів. Кафедра у своєму складі має дві навчальні в’язальні лабораторії; чотири навчальні лабораторії з матеріалознавства; кабінет дизайну та САПР трикотажу; навчальну лабораторію дизайну та художнього проєктування трикотажу; навчальну швейну лабораторію. Кафедра має комп'ютери, які використовуються під час викладання дисциплін дизайнерського спрямування і виконання лабораторних, курсових, дипломних та наукових робіт. Крім того, навчальним процесом передбачено проведення лабораторних робіт у спеціалізованих комп'ютерних класах інформаційно-обчислювального центру КНУТД, які оснащені сучасними ПЕОМ у достатній кількості.

Значна увага приділяється не лише навчанню, а й науково-дослідницькій роботі студентів. Більшість студентів займається науково-дослідницькими роботами за різноманітними напрямами під керівництвом викладачів кафедри. При кафедрі працює студентський Будинок моделей взуття, в якому студенти розробляють і виготовляють перспективні зразки взуття і шкіргалантерейних виробів різного призначення. Розробки студентського Будинку моделей взуття отримали визнання як в Україні (щорічні призові місця на всеукраїнських конкурсах молодих модельєрів взуття), так і в інших країнах світу.

Інтенсифікація освітнього процесу, розроблення і впровадження новітніх прогресивних форм навчання, підготовка підручників і посібників, підвищення власної професійно-педагогічної кваліфікації стали запорукою успіху кафедри в підготовці висококваліфікованих фахівців, а їх більш ніж за 90 років на усіх формах навчання підготовлено майже 7000, у тому числі, понад 650 інженерів-конструкторів і 50 спеціалістів для Албанії, Болгарії, Угорщини, Польщі, В'єтнаму, Німеччини, Куби, Монголії, Румунії, Іраку. Багато випускників кафедри працюють за кордоном.

Науково-педагогічні працівники

Підготовку бакалаврів і магістрів на кафедрі здійснюють 7 висококваліфікованих викладачів, із яких 5 професорів, 7 доцентів, 1 асистент. Кількість викладачів із науковими ступенями та вченими званнями  становить 100%.  

Ольга Олександрівна ГАРАНІНА, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

У 2004 році закінчила з відзнакою магістратуру КНУТД за спеціальністю «Хімічна технологія та обладнання опоряджувального виробництва». У 2009 році захистила кандидатську дисертацію. Вчене звання доцента присвоєно у 2010 році. У 2017 році захистила докторську дисертацію з теми: «Розвиток наукових основ технологічних процесів опорядження текстильних матеріалів з урахуванням наностану барвників» за спеціальністю 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів». Автор понад 100 наукових праць, 9 патентів. Є співавтором: монографій «Реакционная модификация волокнистих материалов» (2013 р.), «Нанотехнології при опорядженні текстильних матеріалів з використанням наностану барвників» (2017 р.), навчального посібника «Текстильно-допоміжні сполуки» з грифом МОН України «Текстильно-допоміжні сполуки» (2012 р.).

Напрями наукової діяльності: хімічна технологія волокнистих матеріалів; бактерицидні волокнисті матеріали; синтез окислювальних барвників на волокнистих матеріалах; технологія текстильних матеріалів; термодинаміка процесів фарбування.

Член спеціалізованої вченої ради Д26.102.01.

Лауреат премії Президента України для молодих учених (2011 р.). Стипендіат Кабінету Міністрів України (2014 — 2016 р.), Стипендіат Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених – докторів наук (2020 р.), лауреат Національної премії України імені Бориса Патона (2022).

   

Людмила Євгеніївна ГАЛАВСЬКА, доктор технічних наук, професор

У 1995 р. закінчила з відзнакою Державну Академію легкої промисловості України за спеціальністю «Технологія тканин і трикотажу». У 1995 — 1998 рр. аспірантка кафедри, з листопада 1998 р. по серпень 2001 р. працювала асистентом кафедри. У жовтні 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Технологія текстильних матеріалів». З вересня 2001 р. працює доцентом кафедри ТТВ. У грудні 2002 р. присвоєно вчене звання доцента за кафедрою ТТВ. З вересня 2009 р.  завідувач кафедри технології трикотажного виробництва КНУТД. У квітні 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор технічних наук. У червні 2015 р. присвоєно вчене звання професора кафедри технології трикотажного виробництва.  З вересня 2019 р.  завідувач кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів. Автор понад 200 публікацій, з них 168 наукових, у тому числі у фахових виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus, 55 статей у фахових виданнях, 10  у провідних наукових виданнях інших держав, 6 патентів, 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; 30 публікацій навчально-методичного спрямування, у тому числі 1 підручника з грифом МОН України, 2 навчальних посібників з грифом  КНУТД.

Напрями наукової діяльності: технології трикотажного виробництва, трикотаж спеціального призначення, екологічно безпечний трикотаж.

Із 2015 р. секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06. Член спеціалізованої вченої ради Д26.102.01.

Із 2008 по 2013 рр. віцеголова, із 2014 р. голова Української національної секції Міжнародної федерації технологів трикотажників (IFKT).

Лауреат  Національної премії України імені Бориса Патона (2022).

   

Віктор Іванович ЛІЩУК, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії інженерних наук України

У 1976 році закінчив КТІЛП і був направлений на роботу до Київського виробничого об’єднання ім. М. В. Фрунзе (нині ПАТ «Чинбар», м. Київ), де працював майстром, начальником цеху, завідувачем виробництва, головним інженером. Із 1991 року – генеральний директор ПрАТ «Чинбар». У 1990 році захистив кандидатську дисертацію з теми: «Розробка ресурсозберігаючої маловідходної технології відмочувально-зольних процесів у виробництві хромових шкір». У 2011 році захистив докторську дисертацію з теми «Наукові основи відмочувально-зольних процесів у виробництві шкіри».  У серпні 2014 року Указом Президента України присуджено почесне звання «Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки» за роботу «Поліфункціональні шкіряні та хутряні матеріали». Із 2014 року є розробником та учасником Освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості в м. Києві. Автор понад 150 друкованих праць. Науково-дослідна робота присвячена створенню екологічно безпечних технологій виробництва шкір широкого асортименту. Автор монографії «Менеджмент конкурентоспроможності шкіряного виробництва» та співавтор підручника «Технологія і обладнання шкіряно-хутрового виробництва» і навчального посібника «Сучасне виробництво хутра». Заслужений працівник промисловості України.

Напрям наукової діяльності: технології шкіряного виробництва.

Почесний доктор університету, академік Академії інженерних наук України, заслужений працівник промисловості України», лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки (2013 р.), державний та громадський діяч. Головний редактор фахового науково-виробничого журналу «Індустрія моди. Fashion Industry».

   

Наталія Володимирівна ПЕРВАЯ, доктор технічних наук, професор

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1998 р. за спеціальністю «Технологія і конструювання виробів із шкіри» з відзнакою та здобула кваліфікацію інженера-конструктора. Працює в КНУТД з 2002 р., з 2003 р. на посаді доцента, а з 2020 р. на посаді професора кафедри КТВШ. Кандидат технічних наук з 2002 р. Захистила дисертацію з теми: «Розробка уніфікованої внутрішньої форми та верху дитячого тренувального взуття для ігрових видів спорту». У 2005 р. присвоєне вчене звання доцента.  У жовтні 2020 року захистила докторську дисертацію за темою «Розвиток наукових основ технології виробництва натуральних шкір для взуття людей похилого віку». Має 45 публікацій, з яких 5 у наукових виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, 1 монографію та 7 патентів на корисну модель. Брала участь з виступом та публікацією тез у 14 науково-практичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня. Має подяку від Київського міського Голови. Упродовж 2003 — 2006 рр. виконувала обов'язки вченого секретаря Спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 та була головою ради молодих учених КНУТД. Із 2013 року – учений секретар КНУТД.

Напрями наукової діяльності: технології виготовлення взуття, технологія виробництва шкіри та хутра, забезпечення функціонально-експлуатаційних вимог до взуття.

   

Яна Володимирівна РЕДЬКО, доктор технічних наук, професор

У 2004 році з відзнакою закінчила магістратуру КНУТД за спеціальністю «Хімічна технологія та обладнання опоряджувального виробництва». У 2008 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Отримання електропровідних властивостей текстильних матеріалів в процесі опорядження» за спеціальністю «Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів». У 2008 році отримала диплом кандидата технічних наук. Вчене звання доцента присвоєно у 2014 році. Має понад 80 наукових праць, з-поміж яких є публікації, що входять до міжнародної науково-метричної бази даних Scopus, 10 патентів України. Лауреат Премії Президента України для молодих учених (2011 р.), стипендіат Кабінету Міністрів України (2010 — 2012 рр.). Співавтор навчального посібника з грифом МОН України «Текстильно-допоміжні сполуки», співавтор більше 20 методичних розробок, співавтор монографії «Отримання бар’єрних властивостей текстильних матеріалів з використанням нанотехнологій» (2013 р.).

Науковий керівник держбюджетних тематик протягом 2012 — 2016 рр.: «Наукові основи нанотехнологій створення волокнистих матеріалів з магнітними та електропровідними властивостями», «Фізико-хімічні закономірності нанотехнологій створення текстильних матеріалів із комплексом бар’єрних властивостей для захисту у надзвичайних ситуаціях».

У 2019 р. захистила докторську дисертацію з теми «Розвиток наукових основ нанотехнологій створення текстильних матеріалів з електропровідними і магнітними властивостями».

Напрями наукової діяльності: хімічна технологія текстильних матеріалів; волокна з електро-магнітними властивостями; синтез окислювальних барвників на волокнистих матеріалах; нанотехнології створення текстильних матеріалів із спеціальними властивостями.

Член спеціалізованої вченої ради Д26.102.01.

Лауреат премії Президента України для молодих учених (2011 р.). Стипендіат Кабінету Міністрів України (2010 — 2012 р.), Стипендіат Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених – докторів наук (2021 р.).

   

Антоніна Іванівна БАБИЧ, кандидат технічних наук, доцент, секретар кафедри

Після закінчення у 1991 році Київського технологічного інституту легкої промисловості за спеціальністю «Інженер-технолог виробів зі шкіри», працювала на взуттєвій фабриці № 6 розкрійником верху, майстром. В університеті працювала спочатку в НДС, а згодом на кафедрі КТВШ на посаді асистента і одночасно була пошукачем (займалась науково-дослідною роботою і працювала над кандидатською дисертацією), далі на посаді доцента. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію. Тема кандидатської дисертації: «Створення технології сушіння тришарового пакету взуття з НШ з використання знакозмінних температурних режимів». Вчене звання доцента отримала у червні 2003 р.

Бабич А.І. є керівником діючого наукового гуртка «Наукові розробки  у проектуванні та виготовленні виробів індустрії моди», членом журі Всеукраїнської студентської олімпіади КНУТД, членом журі конкурсу студентських науково-дослідних робіт, здійснює  підготовку студентів до участі у конкурсах і олімпіадах.

Автор 180 публікацій, з них 160 наукових, у тому числі одна стаття у фаховому виданні, що входить до наукометричної бази Scopus, 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 2 навчальні посібники з грифом  КНУТД, 10 публікацій у провідних українських і закордонних науково-публіцистичних виданнях з питань впровадження елементів інклюзивної освіти у ЗВО для студентів з порушенням слуху,  та понад 50 тез доповідей міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Напрями наукової діяльності: технології виробів із шкіри, рециклінг.

  

Сергій Євгенович КАМЕНЕЦЬ, кандидат технічних наук, доцент

Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1973 році. Отримав спеціальність: «Інженер-технолог виробів із шкіри». Працює у КНУТД із 1973 — 1996 рр. і з 2008 р. по теперішній час. Захистив кандидатську дисертацію в 1982 р. з теми: «Решение технологических задач добувного производства методами эвристической самоорганизации». Досвід викладання за кордоном: із 1985 — 1988 рр. та з 1990  1994 рр. в Алжирі, а з 1996  2007 рр. в Тунісі.

Автор понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного спрямування у виданнях різного рівня, 2 патентів на промисловий зразок, 2 навчальних посібників  із грифом КНУТД французькою мовою та багатомовного словника термінів взуттєвого виробництва.

Здійснює керівництво науковими роботами студентів, кращі з яких відзначені сертифікатами переможців на всеукраїнських і міжнародних конкурсах (1 місце в 2016 р. Кірьянова Н. С. «Тривимірне проектування и Інтерактивна розробка технологічного процесу виробництва спеціального взуття для людей з механічними пошкодженнями нижніх кінцівок», 2 місце в 2017 р. Шиша Н. С. «Автоматизація технологічної підготовки виробництва взуття різних методів», 1 місце в 2019 р. Тіхова А. І. «3d-проектування шкіргалантерейних виробів з нових екологічно чистих матеріалів», 2 місце в 2019 р Васютинська В. В. «Просторове моделювання і розробка колекції шкіргалантерейних виробів»).

Напрями наукової діяльності: тривимірне проектування й інтерактивна розробка технологічного процесу виробництва спеціального взуття для людей з механічними пошкодженнями нижніх кінцівок, автоматизація технологічної підготовки виробництва взуття різних методів, 3d-проектування шкіргалантерейних виробів з нових екологічно чистих матеріалів.

  

Вікторія Пилипівна КЕРНЕШ, кандидат технічних наук, доцент

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1997 р. за спеціальністю «Технологія і конструювання виробів із шкіри» отримала кваліфікацію інженера-конструктора. Стаж науково-педагогічної роботи — з вересня 1997 р. Захистила кандидатську дисертацію в 2007 р. Тема дисертації: «Удосконалення гармонійності внутрішньої форми і конструкцій юнацького і дівочого взуття». Автор100 публікацій, 2 Scopus статей, 2 навчальних посібників з грифом МОН та інших навчально-методичних розробок, 2 патентів.

Напрям наукової діяльності: наукові розробки сучасних ресурсоощадних конструкцій взуття, спеціальних, профілактичних та галантерейних виробів, з використанням комп’ютерних автоматизованих систем.

Здійснює керівництво науковими роботами студентів, кращі з яких відзначені сертифікатами переможців на всеукраїнських та міжнародних конкурсах (2 місце в 2014 р. Павлік Марина: «Разработка ассортимента рациональной детской обуви на основе delcamcrispin» та 4 місце в 2015 р. Максимчук Катерина в конкурсі наукових робіт студентів за здобуття іменної премії Delcam\Autodesk).

Є членом журі різних конкурсів: Всеукраїнської студентської олімпіади КНУТД, «Сузір’я «Каштан»», Міжнародного конкурсу «Печерські каштани», «Діловий стиль. Школа 2019». Керівник наукового гуртка «Наукові розробки у проектуванні та виготовленні виробів індустрії моди» з 2018 р.

Напрями наукової діяльності: конструювання та технології виробів індустрії моди, моделювання та проєктування виробів індустрії моди.

  

Лілія Павлівна ЧЕРТЕНКО, кандидат технічних наук, доцент

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1999 р. Отримала кваліфікацію інженер-дослідник за спеціальністю: «Конструювання виробів із шкіри». Працює в КНУТД із 2003 р.  У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Розробка комп`ютерної технології проектування внутрішньої форми взуття». Нагороджена почесною Грамотою Міністерства освіти та науки України за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю; отримала відзнаку від Київської міської адміністрації за участь у конкурсі наукових робіт. У 2006 році отримала звання доцента. Має понад 20 публікацій. Активно співпрацює з іноземними партнерами Албанії, Португалії.

Напрями наукової діяльності: проектування взуття спеціального призначення, 3D-моделювання виробів індустрії моди,Іісторія трендів моди, Fashion-ілюстрація, Основи 3D-дизайну виробів індустрії моди.

   

Оксана Іванівна ВОДЗІНСЬКА, кандидат технічних наук, доцент

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1995 р. з відзнакою за спеціальністю «Технологія та конструювання швейних виробів», здобула кваліфікацію інженера-технолога. Стаж науково-педагогічної роботи у КНУТД – з грудня 1998 р. Захистила кандидатську дисертацію в 2012 р. на тему «Вдосконалення технологічного процесу формоутворення деталей вузла «окат рукава – пройма» верхнього плечового одягу». Є автором понад 50 публікацій, серед яких 3 навчальні посібники з грифом КНУТД, 3 патенти на корисну модель, 5 наукових статей у фахових виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus. З 2018 р. – заступник декана факультету мистецтв і моди.

Напрям наукової діяльності: технологія швейних виробів.

   

Тетяна Анатоліївна ДЗИКОВИЧ, кандидат технічних наук, доцент

З 2002 р. працює завідуючою в'язальних лабораторій кафедри ТТВ. Після закінчення КТІЛП у 1995 р. працювала старшим лаборантом (1995-2002 рр.). У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2014 року – доцент кафедри за сумісництвом. З 2015 року – доцент кафедри ТТВ. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри технології трикотажного виробництва.

Автор 48 публікацій, з них – 46 наукового характеру, у тому числі 12 статей у фахових виданнях, 10 патентів, 2 публікації навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 19 праць, з них наукових – 17 (з 6 у фахових виданнях – 3 одноосібні), 2 навчально-методичного характеру та один патент на промисловий зразок.

Напрями наукової діяльності: технології трикотажного виробництва. Кольоровознавство у виробництві текстильних виробів.

  

Світлана Іванівна АРАБУЛІ, кандидат технічних наук, доцент

Закінчила Українську інженерно-педагогічну академію у 2002 році за спеціальністю «Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Розробка та дослідження текстильних композиційних матеріалів для виробів медичного призначення». З 2015 року – завідувач відділу аспірантури і докторантури КНУТД. У 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів. Наукове стажування: Літня школа в Технічному університеті м. Ліберець, 2005 р. (Чеська Республіка); Словацький технічний університет, 2005 р. (Словацька Республіка); Університет м. Гента, 2007  2008 (Бельгія). Стипендіат Міжнародного Вишеградського фонду (2009  2010). Учасник міжнародних проєктів: EUREKA E! 3191 MULFUNC, EUREKA E! 3778 MANGO, EUREKA E! 5799 BATAN, FP7 2BFUNTEX290500 (2004-2015). Науковий керівник міжнародних проєктів: EUREKA E! 10710 UV-SHIELD (2017-2020), «Development and investigation of nanomodified textiles for human-being and electronic equipment’s protection» (2019 — 2020). Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2009 р.). Лауреат  Національної премії України імені Бориса Патона (2022). Автор/співавтор 100 наукових публікацій. Співавтор 1 монографії.

Напрями наукової діяльності: нанотехнології для виробництва текстильних матеріалів із спеціальними властивостями, тепло-, масоперенос в текстильних та багатошарових композитах.

   

Тимофій Миколайович ЛИПСЬКИЙ, кандидат технічних наук, доцент

Закінчив Київський національний університет технологій та тизайну в 2006 році. У 2008 заснував українську взуттєву торгову марку LITINI.У 2021 році захистив кандидацьку дисертацію  з теми «Удосконалення технології виготовлення взуття за індивідуальним замовленням». З 2015 року працює в університеті.

Напрями наукової діяльності: технології виготовлення взуття за індивідуальним замовленням.

  

Допоміжний персонал:

Лариса Миколаївна РЖАВІЧЕВА, завідувач навчальних лабораторій кафедри

Тетяна Олексіївна МАХІНЯ, завідувач в'язальних лабораторій кафедри

Людмила Олексіївна СЛИВА, лаборант

Віра Федорівна СІПОТЕНКО, навчальний майстер

Марина Анатоліївна МАРХАЙ, старший лаборант

Навчальні і лабораторні приміщення

При кафедрі функціонує навчально-дослідна взуттєва дільниця, де студенти кафедри мають можливість не лише освоювати навчальні дисципліни, творчо розвиватися і розробляти власні моделі взуття, але й практикуватися з їх виготовлення та впровадження у виробництво.

 

Навчально-наукова лабораторія проєктування взуття та галантерейних виробів (аудиторія 2-0201)

 

Основний напрям наукової діяльності:   підготовка матеріалів, вузлів, готових виробів і пакетів для дослідження показників фізико-механічних властивостей виробів зі шкіри (міцність ниткових з’єднань, міцність кріплення деталей низу з верхом заготовки, жорсткість підноска і задника, гнучкість і т.д.)

 

Навчально-наукова лабораторія 3D-антропометричних досліджень (аудиторія 1-0115)

Основні напрями наукової діяльності:

— дослідження антропометричних і біомеханічних стоп з метою розробки конструкцій взуття, протезів, устілок спеціального призначення;

— антропометричні дослідження стоп з метою удосконалення конструкцій взуття для різних вікових груп;

— формування авторських колекцій взуття та аксесуарів;

— дослідження особливостей проектування взуттєвих колодок з урахуванням індивідуальних параметрів стоп;

— розробка дизайну та конструкції моделей взуття за допомогою сучасних САПР.

 

Навчально-наукова лабораторія швейних технологій в індустрії моди (аудиторія 1-0102)

Лабораторія виконує такі навчально-методичні та науково-дослідницькі функції:

— розроблення, проєктування та впровадження в навчальний процес інноваційних технологій  індустрії моди.

— використання математичного апарату для освоєння теоретичних основ і практичного застосування методів проєктування та оцінки рівня якості виробів індустрії моди;

— удосконалення організації проектного та творчого процесу, розвиток творчого мислення та пошук нових креативних проєктних рішень в індустрії моди.

 

Навчально-наукова лабораторія конструкторсько-технологічної підготовки виробництва виробів зі шкіри (аудиторія 1-0103)

Лабораторія забезпечує виконання дослідних робіт викладачів, аспірантів і студентів у контексті тематики лабораторних, дипломних, аспірантських робіт науково-дослідного характеру та проведення досліджень, пов'язаних з виконанням госпдоговірних та держбюджетних наукових тем.

Основні напрями діяльності:

— вивчення та дослідження міцності ниткових швів;

— способи та методи обробки країв деталей виробів із шкіри;

— дослідження різних способів з'єднання деталей шкіргалантерейних виробів;

— удосконалення технологічних процесів складання заготовок верху взуття.

 На кафедрі облаштовано навчально-наукові лабораторії, що дають можливість проводити випробування волокон, ниток і полотен відповідно до діючих стандартів:

  • лабораторія «Дослідження фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів для одягу»;
  • лабораторія «Дослідження фізико-механічних властивостей текстильних волокон та ниток»;
  • лабораторія «Дослідження фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів для виробів із шкіри»;
  • асортиментні кабінети текстильних матеріалів.

Навчально-наукові лабораторії оснащенні стандартизованими приладами для визначення механічних і фізичних властивостей матеріалів для виробів текстильної та легкої промисловості. 

Навчальний процес у в'язальних лабораторіях кафедри ТДТМ

 

У рамках Освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості, до складу якого входить КНУТД, НПП кафедри спільно з ТОВ «РА.ДА» виконують науково-дослідні роботи зі створення трекінгових шкарпеток з антибактеріальною дією й дезодоруючим ефектом; функціональних трикотажних полотен для виготовлення вогнетривкої натільної білизни та балаклав як елементів військової уніформи та спецодягу пожежників.

Наукова діяльність

Наукова робота, що ведеться на кафедрі, отримала широке визнання і використання, їх актуальність підтверджена у захисті понад 15 докторських та 70 кандидатських дисертацій; викладачами підготовлено та видано 50 монографій і підручників, отримано понад 200 авторських свідоцтв і 1000 статей.

 

НАУКОВІ ШКОЛИ (1930 — 2023)

Сьогодні наукові дослідження кафедри проводяться в межах наукової школи «Наукові основи розробки, створення та фіксації внутрішньої форми взуття і асортименту» засновником якої є д. т. н. проф. Коновал В. П. Подальшого розвитку наукова школа набула під керівництвом д. т. н, проф., лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Гаркавенко С. С. Нині наукову школу очолює д. т. н., доц. Первая Наталія Володимирівна.

КОНОВАЛ
Віктор Павлович
д.т.н., проф.,
завідувач кафедри
у 1988 — 2012 роках

ГАРКАВЕНКО
Світлана Степанівна
д.т.н., проф.,
завідувач кафедри
у 2012 — 2020 роках

ПЕРВАЯ
Наталія Володимирівна
д.т.н., проф.

Засновником наукової школи «Соціально-орієнтовані швейні та текстильні вироби для людей з інвалідністю, важкохворих та інших маломобільних осіб»  є д.т.н. проф. Супрун Н. П.

Основними напрямами роботи школи є:  розробка перспективного  асортименту і конфекціювання матеріалів на швейні вироби для людей з інвалідністю і важкохворих;  удосконалення методів визначення і надання властивостей безпеки споживання і комфортності текстильним матеріалам різного цільового призначення; розробка виробів медично-оздоровчого призначення з пролонгованою лікувальною та антимікробною дією з вітчизняної текстильної сировини.

СУПРУН
Наталія Петрівна
д.т.н., проф.

 

Підготовка наукових дослідників різних поколінь, об’єднаних загальною програмою та стилем дослідницької роботи під керівництвом визнаних суспільством науковців, дозволила забезпечити високу ефективність наукових розробок, їх поширення та впровадження, а також відтворення наукових пошуків на якісно нових рівнях. Сьогодні в Київському національному університеті технологій та дизайну сформувалися й плідно працюють наукові та мистецькі школи, які зробили вагомий внесок у розвиток науки та культури національного та міжнародного масштабів. І, безперечно, надалі наукові дослідження в університеті будуть поглиблюватися і розвиватися, наближаючись до світового рівня.

Напрями підготовки і освітні програми

Кафедра є випусковою. Галузь знань 18 – «Виробництво та технології». Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості» Освітні програми «Комп’ютерний дизайн в індустрії моди», «Індустрія моди», «Текстильні технології моди та інтер’єрного простору».

Студенти

ТВОРЧІ РОЗРОБКИ СТУДЕНТІВ

Сьогодні, найкращі колекції взуття, розроблені нашими студентами, беруть участь у численних спеціалізованих конкурсах молодих модельєрів взуття: «Печерські каштани» (м. Київ), «Модний колорит» (м. Мукачево), а також  у багатьох країнах світу. При цьому студенти отримують щорічно високу оцінку журі в різних номінаціях, що підтверджується дипломами та нагородами.

Нові творчі спеціалізації взуттєвої спеціальності передбачають освоєння багатьох дизайнерських дисциплін, основне завдання яких допомогти розкриттю внутрішнього потенціалу студента, зорієнтувати його на постійний безперервний розвиток та вдосконалення таланту і професійної майстерності.

Початковий етап створення дизайнерського шедевра —  розробка ескізів. Найбільш прогресивний підхід до реалізації цього етапу роботи — використання сучасних комп'ютерних графічних програм.

А ідеї для дизайнерських творів часто знаходяться поруч.

Комп'ютерний ескіз взуття на основі трансформації аналогу. Автор О. Арнаутов

 

СТУДЕНТСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО

Теоретичним вивченням спеціалізованих дисциплін студенти не обмежуються. Адже професіоналізм набувається шляхом кропіткої плідної праці: практики на виробничих дільницях, розробки та виготовлення власних дизайнерських колекцій взуття, аксесуарів та одягу.

Працюючи в студентських гуртках та конструкторському бюро, студенти розробляють колекції взуття, які в подальшому беруть участь  у різних конкурсах (в тому числі, і міжнародних) молодих модельєрів взуття та аксесуарів. Цілеспрямованих  і натхненних митців не лякає кропітка праця з впровадження уявної ідеї у готове взуття, хоча цей процес передбачає довгий перелік операцій.

У 2017 році відкрито музей взуття Київського національного університету технології та дизайну.

 

Ректор КНУТД, д. т. н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки І. М. Грищенко, відкриває новий артоб'єкт університету:
дизайнстудія (
Shoe Design Studio) — музей взуття-мультимедійна аудиторія

 

Тепер у комплекс об'єктів, робота яких забезпечує сучасний рівень практико-орієнтованої підготовки майбутніх дизайнерів, конструкторів, технологів взуттєвої та шкіргалантерейної галузі, становлять:

 Навчальний центр Delcam CRISPIN, протягом 5-х років діє на основі тристоронньої угоди Британської компанії Delcam (Autodesk) та навчально-наукова лабораторія «Проектування і розробка взуття Delcam CRISPIN» (ауд. 1-0318).

 Лабораторія навчальної, виробничої практики і наукових досліджень, яка містить 100 одиниць технологічного обладнання, аналогічного встановленому на більшості підприємств України. Парк колодок лабораторії становить 315 одиниць і більше 260 напівпар зразків взуття наданих партнерами університету (ТМ MIDA) і більше 180 напівпар (LucianoCarvari). Повний спектр взуттєвих матеріалів і висококваліфікованих фахівців із великим досвідом у сфері Fashion-індустрії (ауд. 2-0201).

 Унікальний за форматом Арт об'єкт, об'єднує тріаду: музей взуття  шоурум, дизайнстудії взуття (ShoeDesignStudio КНУТД)  мультимедійна аудиторія (ауд. 1-0111).

 

Серед експонатів музею робоче місце шевця з атрибутами 19-20 століть

 

Презентація дизайнстудії на унікальному за дизайнерським задумом мініподіумі завершує показ моделей переможців міжнародних конкурсів молодих дизайнерів взуття

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ДИЗАЙНЕРСЬКИХ КОНКУРСАХ

Кафедра КТВШ є співорганізатором Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів «Печерські каштани» та Всеукраїнського новорічно-різдвяного конкурсу молодих модельєрів-дизайнерів одного образу та новорічно-різдвяного декору «Сузір’я «Каштан»».

 

І місце Pro-art Вічні промені сонця, Ян Степаненко, Наталія Борщевська

 

ІI місце Prêt-a-porter Титан. Ірина Кирьянова, Наталія Кирьянова

 

1 місце Аксесуари Stand Fast. Марія Куц

 

1 місце Prêt-a-porter Space Motion. Ганна Когут

 

ІII місце Prêt-a-porter New modern combination. Вікторія Попова, Наталя Гапонюк

 

  

Rosemallow Наталя Тукало, Катерина Рітшель

  

ІI місце Prêt-a-porterEvolution. Богдан Гончаренко

 

 

І місце Pro-artdeluxШеббі-шик. Софія Поляк

 

  

ІІІ місце Аксесуари З Україною в серці. Гайдук Аліна, Пилипенко Тетяна, Юля Дідик і Жорова Ірина

 

І місце Аксесуари Вінтаж Людмила Оксюта

 

Для амбіційних та обдарованих авторів взуттєві конкурси стають першою сходинкою на шляху до справжнього визнання. 

Випускники

Випускники кафедри працюють укордоном багатьох країнах світу. Серед них є державні діячі, працівники міжнародних організацій (Ференц Шмель, — Угорщина, — член виконкому міжнародного союзу взуттєвиків), народні депутати України, директори й головні інженери підприємств, академіки, професори, доктори і кандидати наук, доценти.

З-поміж відомих випускників: міністр легкої промисловості України Касьяненко О. Я., Тьяу-Хує-Кан — міністр легкої промисловості В'єтнаму, заступники міністрів Варсеій Арбат (Угорщина), Василюк М. З.; начальники управлінь і відділів Кабінету Міністрів України, Міністерства легкої промисловості України Балутенко В. В., Балаба С. А., Алексієвська І. О., Гаркавенко С. Ф., Гладков В. К., Град Н. Е., Юрчук М. К., ректор КТІЛП Орлов І. В., визначний партійний і адміністративний працівник СРСР і України Корнієнко А. І. та інші, а також директори підприємств Тонева Ю. (Болгарія), Мигель Гомес (Куба), Кульчицький С. І. (Молдова), Шевчук І., Кононець Л. Г., Донцова Л. Л., Мотора С. В., Момот Д. В., Харіна В. А. і десятки інших; 3 доктори наук, понад 40 кандидатів наук, серед них Ференц Шмель (Угорщина), Зарев А. (Болгарія) та інші.

Зарубіжне партнерство

Кафедра плідно співпрацює з міжнародними партнерами: Албанія, Румунія, Німеччина, Греція, Португалія, Велика Британія, Литва, Польща з питань міжнародної проєктної та наукової діяльності, також підтримує зв’язки з Української технологічною академією, Лігою Укршкірвзуттяпром, ТОВ Softorg тощо. Ці зв'язки дають змогу обмінюватись досвідом з наукових досліджень, змістом освітніх програм, брати участь у виставках, конкурсах студентських розробок, проводити з деякими з них олімпіади студентів з профільних дисциплін спеціальності.

Науково-педагогічні працівники і здобувачі освіти кафедри беруть активну участь у міжнародних виставках і конференціях.

Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки у рамках Благодійного ярмарку «Коло життя»

 

У навчальному процесі широко використовується досвід і знання виробників. Так, кафедра співпрацює з ВАТ „КРОК» м. Житомира і Київським ортопедичним заводом через створені навчально-виробничі комплекси; зі Злінським технологічним факультетом (Чехія), Університетом хімічної технології й металургії (м. Софія, Болгарія), Будапештським технологічним інститутом (Угорщина), Монгольським технічним університетом та багатьма іншими кафедрами зарубіжних ЗВО шляхом обміну досвідом та науковими працями.