КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА. Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРНИХ І КРЕАТИВНІХ ІНДУСТРІЙ

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа

Освітня програма «Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі»

Освітній рівень «Бакалавр»

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

 

Контакти:

01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,  корпус 4, каб. №1410

Телефон для довідок: +380-280-10-80

Приймальна комісія: +38044-256-29-75

e-mail:

Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу

 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

 

Вступ на навчання для здобуття освітнього рівня «бакалавр» проводиться згідно з «Правилами прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4

Телефон для довідок: +38044-256-29-75

e-mail:

 

Основною метою навчання за спеціальністю є підготовка та формування конкурентоспроможних, висококваліфікованих, креативних фахівців для національного та міжнародного ринків праці, здатних вирішувати комплексні практичні завдання під час професійної діяльності у готельно-ресторанному бізнесі.

Основними цілями програми є: підготовка спеціалістів підприємницького типу, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми діяльності суб'єктів готельного-ресторанного бізнесу, що передбачає застосування теорій та методів системи наук, які формують концепції гостинності, управлінське та підприємницьке мислення.

Міжнародне співробітництво реалізується через участь кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу разом зі студентами, у спільних освітніх проектах та міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах, міжнародних стажуваннях тощо.

Основний фокус освітньої програми: акцент робиться на формуванні та розвитку комплексу аналітичних, підприємницьких прогностичних, інноваційних здібностей, професійних компетентностей у готельно-ресторанному бізнесі, який передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання. Освітня програма дозволяє ґрунтовно вивчити специфіку організації готельно-ресторанного бізнесу, а також професійне та всебічне розкриття у студентів власної індивідуальності.

Особливості освітньої програми: освітня програма розвиває перспективи з професійної підготовки фахівців у сфері обслуговування з урахуванням специфічних особливостей функціонування та реалізації підприємницької діяльності у готельно-ресторанному бізнесі.

Практична підготовка студентів: щорічне проходження практики та стажування здійснюється в Україні та за кордоном з отриманням сертифікатів, також проводяться інтерактивні виїзні практичні заняття, майстер-класи та семінари, із залученням відомих фахівців-практиків готельного та ресторанного бізнесу до навчального процесу.

Усім студентам кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, які проживають у містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання у гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Студенти кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, здобути військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.

Здобувачі вищої освіти кафедри фізичного виховання та здоров'я мають можливість, навчаючись на ІІІ  та ІV курсах, проходити програму підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть юнаки та дівчата всіх форм здобуття освіти.

Після успішного завершення навчання випускники одержують диплом державного зразка за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа:

МИ ЗАПРОШУЄМО ВАС

ПРИЄДНАТИСЯ ДО ЧИСЛА СТУДЕНТІВ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ

І ДО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМИ

241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

 

2. Результати моніторингу якості освіти

РЕЦЕНЗІЇ ЗОВНІШНІХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ:

1) Стригун Юрій Леонідович, директор «Державного підприємства «Готельний комплекс «Національний» Управління справами Апарату Верховної Ради України»;

2) Туча Вікторія Володимирівна, директор готельного комплексу «Київ» Управління справами Апарату Верховної Ради України;

3) Пілоян Олександр Анатолійович, генеральний директор ТОВ «ДАВ клуб»;

4) Парфьонов Олексій Ігорович, директор ФОП «Парфьонов»;

5) Гріненко Владислав Леонідович, директор ТОВ «Контрабандо».

 

Наші бази практики: