КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Лідія Петрівна МАКАРЕНКО

Директорка Інституту культури і креативних індустрій, кандидат мистецтвознавства

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, кiмн. 4-1409

Контактні телефони: +38044-280-10-80

e-mail: 

 

Положення про навчально-науковий інституту культури і креативних індустрій

План роботи навчально-науковий інституту культури і креативних індустрій на 2023-2024 н.р.

 

 https://www.facebook.com/FacultyKKI

 https://instagram.com/nnikki_knutd

 https://t.me/nnikki_inform 

Співробітники Інституту

Людмила Миколаївна АРДЕЛЬЯН,

заступниця директорки з виховної та організаційної роботи,

заслужена артистка України

Телефон: +38-044-280-10-80

Діана Валеріївна КАРПЕНКО,

заступниця директорки з науково-педагогічної роботи,

Телефон: +38-044-280-10-80, +38068-657-37-19

Любов Леонідівна ПАДІЙ,

фахівець,

Телефон: +38-044-280-10-80, +38068-657-37-19

 

Про Інститут

Місія Навчально-наукового інституту культури і креативних індустрій полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, затребуваних як на вітчизняному, так і закордонному ринках праці, готових вирішувати завдання культурного, творчого, креативного та інноваційного розвитку суспільства, що підтримують позитивний імідж факультету та університету в усіх сферах своєї діяльності.

Мета – навчати й виховувати молодь, розвивати потенціал учасників освітнього процесу, їхні творчі здібності та активну соціальну позицію.

Завдання:

‒ забезпечення якісної підготовки фахівців за спеціальностями «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Сценічне мистецтво», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Культурологія», «Соціологія», «Готельно-ресторанна справа»,«Туризм і рекреація»;

‒ розвиток наукових досліджень у галузі культури і мистецтва, гуманітарних, соціальних та поведінкових наук, сфери обслуговування;

‒ міжнародна інтеграція наукової та освітньої діяльності інституту через участь у міжнародних освітніх і наукових проєктах, конкурсах, виставках у сфері культури, мистецтва, менеджменту та обслуговування, академічної мобільності, публікаційної активності тощо.

Кафедри
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

Шифр

Назва

Ступінь бакалавра

023

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

«Цифрове мистецтво»

ЦМ

026

«Сценічне мистецтво»

«Акторська майстерність та продюсування»

БАМП

СМК

028

«Менеджмент соціокультурної діяльності»

«Менеджмент соціокультурної діяльності»

БМСД

ФК

034

«Культурологія»

«Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проєктів»

БВМ

ФК

054

«Соціологія»

«Соціальні комунікації»

БСК

ФК

241

«Готельно-ресторанна справа»

«Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі»

БГР

ТГРБ

242

«Туризм і рекреація»

«Туризм»

БТУР

ТГРБ

Ступінь магістра

241

«Готельно-ресторанна справа»

«Готельно-ресторанний бізнес»

МгГР

ТГРБ

Ступінь доктора філософії

034

«Культурологія»

«Культурологія»

ДФК

ФК


Термін навчання:

бакалавр – 3 роки 10 місяців

магістр – 1 рік 4 місяці

Професії

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Цифрове мистецтво

Випускники здатні виконувати професійну роботу художника у видавництвах, виробництві комп’ютерних ігор, дизайнерських студіях, поліграфічній індустрії, кіновиробництві, ТБ, ЗМІ, малих підприємствах, що працюють у галузі цифрового виробництва у сфері образотворчого мистецтва та візуально-комунікативного проєктування, розваг та відпочинку, а також здійснювати індивідуальну підприємницьку діяльність. Фахівець може обіймати такі посади: концепт-художник, 2D художник, художник-ілюстратор, геймхудожник, UX/UI-художник, художник оточення, художники персонажів, художник-виконавець. 

СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

Акторська майстерність та продюсування

Головною метою підготовки фахівців зі сценічного мистецтва є опанування студентами знань, умінь і навичок у галузі сценічного мистецтва на основі формування теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків фахівця зі сценічного мистецтва, здобутих через опанування фаховими театрознавчими дисциплінами, оволодіння навичками сценічно-виконавської та менеджерської діяльності у галузі сценічного, театрального та кіномистецтва, що забезпечує можливість подальшого навчання та успішного працевлаштування.

Фахівець з акторської майстерності та продюсування  може обіймати такі посади: актор (театру, кіно та ін.); кіно-, театральний (естрадний та ін.) актор та режисер; фахівець у галузі кіно, театру та естради; диктор; керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії); фахівець із організації дозвілля; керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, аматорського об’єднання, клубу за  інтересами та ін.);  керівник музичний (сценічний), художній.

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент соціокультурної діяльності – це мистецтво управління іншими людьми або консолідація їх для досягнення спільної мети та високих результатів у роботі.

Європейські колеги називають нашу професію скорочено «Івент-менеджер» – організатор подій. Це – новий персонал в сфері дозвілля; це – новий стиль в управлінні й організації вільного часу. Саме таких спеціалістів, які володіють новими організаційними навичками, потребують сьогодні у центрах дозвілля та творчості, позашкільних установах, музейних та паркових комплексах, івент-агенціях, торгово-розважальних та туристично-рекреаційних комплексах, санаторно-оздоровчих й спортивно-розважальних центрах.

Фахівці з цієї спеціальності працюють PR-менеджерами артистів, прес-секретарями, помічниками продюсерів, адміністраторами тощо. Особливі можливості надає володіння знаннями з логістики соціокультурної діяльності, що дає можливість працевлаштування майже в усіх компаніях.

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проєктів

Підготовка фахівців, спроможних розв’язувати складні спеціалізовані завдання й практичні проблеми в галузі професійної діяльності культуролога, передбачає застосування теорій і методів культурології за умови комплексного сприйняття традиційних та  інноваційних форм візуального мистецтва з огляду на його ґенезу, основні естетичні ідеї, ідеологічні  принципи, стилі та персоналії у актуальному арт-просторі, здатних до організації та розвитку культурних індустрій та менеджменту культурних проєктів, екскурсійної та музейно-галерейної діяльності, креативного підприємництва у сфері культури, основною метою якого є виробництво, просування та комерціалізація творів, послуг та діяльності культурного та мистецького характеру або такого, що пов’язане з культурним та історичним надбанням людства.

Фахівець з цієї спеціальності має можливість працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують у галузі культури, а саме: науково-дослідних, освітніх, мистецьких закладах, культурних та креативних індустріях, event-агенціях, органах державної влади, ЗМІ, а також у закладах культури, державних установах, громадських організаціях, що займаються управлінням культурою та охороною пам’яток історії та культури, працювати екскурсоводом, гідом.

СОЦІОЛОГІЯ

Соціальні комунікації

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі: соціолог, менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю, менеджер (управитель) із комунікаційних технологій, рекламіст, фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, консультант (в апараті органів державної влади, виконкому), консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях) тощо.

Фахівець з цієї спеціальності має можливість працевлаштування в державних та регіональних органах влади, дослідницьких соціологічних центрах, консалтингових компаніях, кадрових службах, відділах із зв'язків з громадськістю, маркетингових службах підприємств, медіа, службах соціального захисту населення.

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

Туризм

Випускники спеціальності зазвичай працюють у фірмах, що надають туристичні послуги на посадах менеджерів з туризму. Менеджер з туризму вирішує внутрішні та зовнішні питання компанії, веде листування з вітчизняними та іноземними замовниками, формує тури і пакети відпочинку, працює безпосередньо з клієнтами, оформлює документи і виставляє рахунки.

Фахівці з туризму задіяні також у сфері міжнародного менеджменту та маркетингу, орієнтованих на туризм, у галузі адміністративного управління, науково-дослідній сфері, рекламних агентствах, маркетингових, консалтингових підприємствах туристичного профілю, на менеджерських та маркетингових посадах підприємств індустрії туризму.

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Підприємництво у готельно-ресторанному бізнесі

Програма базується на опануванні та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, управлінських навичок інтегративного вирішення завдань у підприємництві в готельно-ресторанному бізнесі.

Майбутній фахівець напряму HoReCa вивчає дисципліни з питань функціонування суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу (підприємницький бізнес, підприємницьке та господарське право, організація захисту прав споживачів, матеріалознавство, товарознавство, організація підприємницької діяльності в готельно-ресторанному бізнесі, організація ресторанного та готельного господарства, брендинг в сфері обслуговування). Здобуті знання дають змогу почати та розвивати власний бізнес, організувати готельний та ресторанний сервіс, розробити механізм оптимізації та інноваційні моделі в готельно-ресторанному бізнесі.

Наукові напрями інституту

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ В ТУРИЗМІ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА У ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД 

Науковий керівник: д. культ., проф. Степанова О.А.

Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу

ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ В ПАРАДИГМИ ВІЗУАЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ

Науковий керівник: д.філ.н., проф. П.Е. Герчанівська

Кафедра філософії та культурології

МЕТОДОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА.

Науковий керівник: к.п.н., доц. Коленко А.В.

Кафедра сценічного мистецтва і культури

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ В ПРАКТИЦІ СУЧАСНОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

Науковий керівник: канд. мист. Дубрівна А.П.

Кафедра цифрового мистецтва

На кафедрах діють наукові гуртки:

  • на кафедрі філософії та культурології діють наукові гуртки «Патріот»«Філософські проблеми сучасності», «Індиго» та «Калокагатія», які здійснюють підготовку студентів до участі у всеукраїнських та закордонних студентських наукових заходах,  у рамках роботи гуртків керівники здійснюють методичну допомогу в процесі виконання студентами наукових досліджень, а також організовують наукові публічні заходи та зустрічі студентства із представниками мистецьких та культурних інституцій та установ;
  • на кафедрі туризму та готельно-ресторанного бізнесу діє функціонує науковий гурток «Туризм та індустрія гостинності», студентів залучають до проведення заходів різного спрямування, зокрема до участі у стартап-проєктах,  Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і студентів «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості», Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій».  

Дослідження Всесвітнього економічного форуму показало, що креативність стає однією з трьох найважливіших навичок, які роботодавці цінуватимуть у своїх працівниках. А, отже, реагувати та приймати виклики сучасного світу має і освіта! КНУТД є не лише визнаним закладом вищої освіти, а й спільнотою креативних молодих професіоналів. Ми хочемо бути не просто викладачами, а модераторами креативної спільноти!

Навчити креативності можна тільки демонструючи свій власний креативний підхід до всього. Ми постійно адаптуємо навчальні плани до сучасних вимог та загальноєвропейських цінностей, запрошуємо цікавих гостьових лекторів, дослухаємося до потреб студентів, обмінюємося думками із професіоналами на ринку праці. Значна увага приділяється міжнародному стажуванню та вивченню іноземних мов для професійного спілкування.

Зарубіжне партнерство

Інститут культури і креативних індустрій має налагоджені партнерські зв’язки із закладами освіти на установами Азербайджану, Болгарії, Польщі та Туреччини, де  здобувачі освіти мають можливість пройти професійне стажування відповідно до спеціальності. Крім цього, студенти культурних та креативних індустрій мають можливість отримання подвійного диплома в провідних закладах вищої освіти європейських країн.

Викладачі інституту постійно проходять стажування в провідних закладах освіти Європи: Міжнародному університеті Шиллера (м. Париж, Франція), Пан’європейському університеті, (м. Братислава, Словаччина); Центральноєвропейському університеті (м. Скаліце, Словаччина) та ін.

Студенти

Значна увага у роботі зі здобувачами освіти приділяється творчій та науковій діяльності інституту. Студенти беруть участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій», конкурсі стартап-проєктів «Інноватика в освіті, науці, бізнесі: виклики та можливості», Міжнародному конкурсі одного образу та новорічно-різдвяного декору «Сузір’я Каштан», Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, тижнях іноземних мов, а також у спортивних турнірах, змаганнях, спартакіадах тощо.

  

У інституті, як і традиційно в КНУТД, пропагується здоровий спосіб життєдіяльності людини; відбувається організація масових фізкультурно-оздоровчих, спортивних та інших заходів.

  

За відмінне навчання та активну участь у громадському житті кращим студентам призначаються іменні стипендії Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, ради КНУТД.

Здобувачі освіти інституту мають можливість користуватися бібліотекою університету – однією з найбільших з-поміж київських ЗВО. Вона нараховує понад мільйон примірників науково-технічної та художньої літератури, а також періодичних видань. Також у КНУТД створено  всі умови для  користування сучасною електронною бібліотекою.

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування ННІККІ є невід’ємною частиною громадського самоврядування КНУТД, важливим елементом вдосконалення освітнього процесу. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, значну увагу приділено і національно-патріотичному вихованню, а також сприянню гармонійному розвитку особистості здобувачів освіти, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів ННІККІ незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Основна мета студентського самоврядування – забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захист їх прав та інтересів, зокрема, стосовно організації освітнього процесу, а також надання їм можливості гармонійного творчого, культурного та інтелектуального розвитку.

Студентське самоврядування ННІККІ охоплює усі можливі сфери діяльності: навчально-виховну, науково-дослідну, спортивно-оздоровчу та мистецьку участь у житті інституту та університету. Студентське самоврядування є важливим чинником, що спрямований на забезпечення виконання студентами власних обов’язків та відповідальності за доручену справу, зростання соціальної активності молоді і формування громадської позиції виховання культури та забезпечення гармонійного розвитку особистості.