КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ЕЛЕКТРОПОБУТОВА ТЕХНІКА

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітня програма «ЕЛЕКТРОПОБУТОВА ТЕХНІКА»

Освітній ступінь «МАГІСТР»

   

Кафедра Комп’ютерної інженерії та електромеханіки

 

Контактна інформація:

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, 1 поверх, аудиторії 1-0109, 1-0111.

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор  Злотенко Борис Миколайович

Телефон для довідок: + 38 044 256 2903, + 38 044 256 2940.

e-mail[email protected]

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб  (за контрактом). 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «МАГІСТР» проводиться відповідно до «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну». 

 

Загальна інформація

Освітня програм «Електропобутова техніка» орієнтована на формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі електропобутової техніки, що направлені на здобуття студентом необхідних для працевлаштування якостей, і забезпечення його здатності до професійної діяльності. Зміст програми ґрунтується на сучасних наукових дослідженнях в галузі електропобутової техніки, враховує специфіку роботи виробничих, сервісних підприємств, наукових установ і навчальних закладів, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру.

Вміння та знання

За результатами навчання фахівець з  електропобутової техніки здобуває знання та вміння:

– обґрунтовувати та визначати мету та завдання при розробленні нової електропобутової техніки та технології її виготовлення;

- конструювати моделі і взірці сучасних видів електропобутової техніки, електромеханічних пристроїв i систем;

- складати алгоритми функціонування систем керування комп’ютерно-інтегрованої електропобутової техніки;

-  ставити математичні i фізичні експерименти з метою виявлення властивостей i характеристик взірців сучасних видів електропобутової техніки, електромеханічних пристроїв i систем;

- проектувати електричні апарати, електромеханічні пристрої та системи з необхідними показниками функціонування з використанням сучасних принципів САПР i комп'ютерної графіки;

- аналізувати економічну ефективність сучасних видів електропобутової техніки, електромеханічних пристроїв i систем як на стадії проектування, так i на стадії експлуатації;

– організовувати та проводити дослідження;

– організовувати та проводити проектні роботи;

 – організовувати та проводити сервісне обслуговування;

– організовувати переоснащення виробництва та освоєння нових процесів виробництва;

– самостійно визначати мету та завдання колективної і особистої діяльності;

– самостійно планувати та проводити навчальні заняття.

 З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі комп’ютерної інженерії та електромеханіки створений  спеціалізований комп’ютерний клас,  працюють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів кафедри - докторів технічних наук. Студенти щорічно виступають з доповідями на Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і студентів, публікують наукові статті, приймають участь у олімпіадах з фахових дисциплін та роботі Міжнародних конференцій і семінарів.

 

 

 

    Студенти забезпечені сучасною навчально-методичною літературою і інформацією про інноваційні технології в електропобутовій техніці.

Наукові розробки студентів

 

Працевлаштування

Високий професійний рівень підготовки магістра з електропобутової техніки дозволить йому працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах на первинних посадах: інженера-електромеханіка, інженера-виробничника, інженера-дослідника, інженера-конструктора, інженера-технолога, начальника підрозділу, наукового працівника, викладача.

Йому забезпечена робота в сфері промисловості, транспорту, сільського господарства, побутового обслуговування, системи освіти за наступними видами економічної діяльності: дослідження, конструювання, виробництво та експлуатація електроприводів, електромеханічних систем, комплексів, пристроїв та устаткування; виробництво та сервісне обслуговування електропобутової техніки.

 

Подальше навчання

Випускники – магістри кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки мають можливість продовження навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії) в аспірантурі. Термін навчання в аспірантурі - 3 роки.

Всім студентам Інституту інженерії та інформаційних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним графіком для студента на денній формі навчання, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

В КНУТД діють спортивні секції та творчі гуртки.

Будемо раді бачити вас серед наших студентів!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!