КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Інститут Інженерії та інформаційних технологій

Спеціальність 124 Системний аналіз

Освітня програма «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ»

Освітній ступінь «БАКАЛАВР»

Кафедра Комп’ютерної інженерії та електромеханіки

 

Контактна інформація:

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, 1 поверх, аудиторії 1-0109, 1-0111.

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор Злотенко Борис Миколайович

Телефон для довідок: + 38 044 256 2903, + 38 044 256 2940.

Приймальна комісія: +38 044 256–29–75

Сторінка кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки

e-mail: [email protected]

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти! Вітаємо Вас на нашій сторінці і запрошуємо Вас до нас на навчання!

На даний час практично в кожній організації незалежно від форми власності, будь то підприємство крупного або середнього бізнесу або орган державної влади є свій інформаційно-аналітичний підрозділ. Штат співробітників таких підрозділів складають в основному фахівці інженерно-технічного та іноді економічного напрямків. Однак на сьогоднішній день потрібні кваліфіковані фахівці в області інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень. Це фахівці нового типу - системні аналітики, що володіють концептуальним мисленням, методами інноваційної діяльності на основі нових інформаційних технологій. Такі фахівці здатні вирішувати завдання, що  слабо формалізуються, такі як розробка стратегій соціально-економічного і суспільно-політичного розвитку регіонів, вдосконалення бюджетного процесу, визначення інноваційного потенціалу галузей, територій, регіонів і багато іншого.

Освітня програма «Системний аналіз і управління» спрямована на підготовку фахівців, здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу для вирішення проблем управління в складних системах; формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у галузі  системного аналізу, що направлені на здобуття знань, вмінь і навичок, необхідних для  вирішення проблем управління на основі системної методології.

Освітньо-професійна програма розвиває теоретичну та  практичну підготовку в області системного аналізу для забезпечення  управління в складних системах, а також впровадження інноваційних інформаційних технологій в побутовій сфері.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі, та мають змогу продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітнього ступеню «Магістр».

Для вступу на 1 курс денної, заочної (заочно-дистанційної) форм навчання за спеціальністю 124 «Cистемний аналіз» запрошуються абітурієнти, які мають повну загальну середню освіту та успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання з предметів, затверджених правилами прийому до КНУТД. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти можна знайти за посиланням.

Порядок та терміни прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до державного закладу вищої освіти для здобуття освітнього ступеню «Бакалавр» здійснюється згідно діючих «Правил прийому на навчання до Київського національного університету технологій та дизайну».

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (за контрактом).

 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців.

  

Вміння та знання

За результатами навчання бакалавр з системного аналізу  здобуває знання та вміння:

 

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі комп’ютерної інженерії та електромеханіки створений спеціалізований комп’ютерний клас,  працюють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів кафедри - докторів технічних наук.

Студенти щорічно виступають з доповідями на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, публікують наукові статті, приймають участь у олімпіадах з загально-технічних та фахових дисциплін.

 

Навчання в університеті

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітню програму за кваліфікацією, відповідають профілю і напряму освітніх компонентів, що викладаються; мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В процесі організації навчання залучаються професіонали з досвідом дослідницької/ управлінської/інноваційної/творчої роботи та/або роботи за фахом.

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує можливість студентам самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

 

Студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

Іноземна мова фахового спрямування

Системний аналіз і управління

Структури та аналіз даних 

Архітектура комп'ютерів, систем та мереж

Методи обчислень, алгоритмізація та програмування

Інженерія програмного забезпечення

Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах

Автоматизоване проектування комп’ютерних систем та мереж

Системи та методи прийняття рішень

Інноваційні інформаційні технології та системи

Адміністрування комп’ютерних систем та мереж

Моделювання комп’ютерних систем та мереж

 

Працевлаштування

Спеціаліст з «Системного аналізу та управління» є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі інформаційних технологій і системного аналізу

Випускники спеціальності «Системний аналіз і управління» можуть обіймати посади:

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки мають можливість паралельно з базовою вищою освітою здобути  військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам надається окремий день.

Всім студентам Навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним графіком для студента, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою.

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ»

кафедри КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

 

«…Здатність до аналізу не слід змішувати з простою винахідливістю, бо аналітик завжди винахідливий, тоді як не всяка винахідлива людина здатна до аналізу…»

Едгар Алан По 

Будемо раді бачити вас серед наших студентів!

 

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!