КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ТУРИЗМ. Туризм

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Спеціальність: 242 Туризм

Освітня програма «Туризм» 

Рівень вищої освіти «Бакалавр»

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

 

 

Контакти:

01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,  корпус 4, каб. №1410

Телефон для довідок: +38044-280-10-80

Приймальна комісія: +38044-256-29-75

e-mail: 

Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу

 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

 

Вступ на навчання для здобуття освітнього рівня «бакалавр» проводиться згідно з «Правилами прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4

Телефон для довідок: +38044-256-29-75

e-mail

 

Основною метою навчання за спеціальністю є підготовка фахівців, що володіють знаннями і практичними навичками для успішного здійснення професійної діяльності у сфері туризму, здатних організовувати комплексне туристичне обслуговування, забезпечувати функціонування і розвиток підприємств туристично сфери з урахуванням потреб регіонального туристичного ринку послуг.

Основними цілями програми є: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми діяльності суб'єктів туризму, що передбачає застосування теорій та методів системи наук, які формують загальні та фахові компетентності для успішного здійснення професійної діяльності у сфері туризму.

Міжнародне співробітництво реалізується через участь кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу разом зі студентами, у спільних освітніх проектах та міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах, міжнародних стажуваннях тощо.

Особливості освітньої програми: підготовка бакалаврів туризму базується на переважанні прикладної спрямованості освітнього процесу, що реалізується внаслідок поєднання аудиторної і самостійної навчальної діяльності студентів із навчальними та виробничими практиками. Реалізація освітньої програми відбувається із залученням до освітнього процесу професіоналів-практиків туристичної індустрії. Освітньо-професійна програма формує фахівців з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи розв’язання практичних задач, але й розробляти нові на базі сучасних досягнень туристичної галузі. Освітня програма розширює можливість вивчення міжнародного досвіду професійної діяльності.

Практична підготовка студентів: щорічне проходження практики та стажування здійснюється в Україні та за кордоном з отриманням сертифікатів, також проводяться інтерактивні виїзні практичні заняття, майстер-класи та семінари, із залученням відомих фахівців-практиків туристичного бізнесу до навчального процесу.

Усім студентам кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, які проживають у містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання у гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Здобувачі вищої освіти кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу мають можливість, навчаючись на ІІІ  та ІV курсах, проходити програму підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть юнаки та дівчата всіх форм здобуття освіти.

Після успішного завершення навчання випускники одержують диплом встановленого зразка за спеціальністю 242 Туризм:

МИ ЗАПРОШУЄМО ВАС

ПРИЄДНАТИСЯ ДО ЧИСЛА СТУДЕНТІВ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ

І ДО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМИ

242 ТУРИЗМ