КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітня програма «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

Освітній ступінь «БАКАЛАВР»

 

Кафедра Комп’ютерної інженерії та електромеханіки

 

Контактна інформація:

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, 1 поверх, аудиторії 1-0109, 1-0111.

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор  Злотенко Борис Миколайович

Телефон для довідок: + 38 044 256 2903, + 38 044 256 2940.

e-mail[email protected]

 

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб  (за контрактом). 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Загальна інформація

Шановні абітурієнти! Вітаємо Вас на нашій сторінці і запрошуємо Вас до нас на навчання!

Електромеханіка –  це сучасна фундаментальна та багатогранна наука. Саме вона в значній мірі визначає рівень науково - технічного прогресу та матеріальну культуру сучасної цивілізації. Її межі безперервно розширюються, а зміст поглиблюється за рахунок відкриття нових фізичних принципів та використання новітніх матеріалів і технологій.

Місія кафедри: формування національної науково-технічної еліти, що має креативний ресурс щодо створення та впровадження нової техніки та інноваційних технологій для промислових та побутових споживачів.

Освітня програма «Електромеханіка» спрямована на підготовку фахівця, який здатний використовувати професійно-профільовані знання, уміння й практичні навички в галузі фундаментальних розділів електромеханіки для дослідження електромеханічних систем, а також для здійснення безпечного технічного використання електрообладнання та комп’ютерно-інтегрованих систем керування. Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі, та мають змогу продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітнього ступеню «Магістр».

  

 

Термін навчання:  3 роки 10 місяців.

 

Вміння та знання

За результатами навчання бакалавр з електромеханіки здобуває знання та вміння:

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі комп’ютерної інженерії та електромеханіки створений спеціалізований комп’ютерний клас,  працюють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів кафедри - докторів технічних наук. Студенти щорічно виступають з доповідями на Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і студентів, публікують наукові статті, приймають участь у олімпіадах з загально-технічних та фахових дисциплін.

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з науковим авторитетом та великим досвідом роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях.

На кафедрі є лабораторії, оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує можливість студентам самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

 Студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

Працевлаштування

Випускник кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, може працювати у сфері проектування, виробництва, експлуатації, організаційно-управлінської, інженерно-економічної, екологічної та комерційної діяльності.  Фахівці, які опанували програму «Електромеханіка», можуть займати посади молодшого управлінського персоналу промислових та сервісних підприємств, науково-дослідних установ, комерційних структур, а саме: майстра чи технолога, молодшого інженера на підприємстві; старшого лаборанта, молодшого інженера, референта, консультанта продавця або менеджера в комерційних фірмах, що займаються продажем електричних машин, апаратів, комплектних електроприводів, засобів автоматики тощо, а також у рекламних агентствах аналогічного профілю.

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки мають можливість паралельно з базовою вищою освітою здобути  військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам надається окремий день.

Всім студентам Інституту інженерії та інформаційних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним графіком для студента, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою.

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

кафедри КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

 

Девіз електромеханіків


Будемо раді бачити вас серед наших студентів!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!