КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА «АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДИЗАЙНІ КОСТЮМА» НА КАФЕДРІ МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ КОСТЮМА

18 травня 2023 року відбулося засідання наукового гуртка кафедри мистецтва та дизайну костюма «Актуальні тенденції в дизайні костюма» (керівники – Наталія Чупріна, доктор мистецтвознавства, професор, Тетяна Кротова, доктор мистецтвознавства, професор).

Засідання було присвячене вивченню методів аналізу та синтезу в проєктуванні одягу з наперед визначеними образними та функціональними характеристиками. Так, професор Тетяна Кротова пояснила здобувачам специфіку формування проєктних завдань з дизайн-проєктування одягу з урахуванням вимог споживачів та сучасних напрямів моди, з використанням різних творчих джерел. Професор Наталія Чупріна звернула увагу на особливості практичної розробки моделей виробів певного асортименту з урахуванням вимог споживачів та їх презентацію на вітчизняних та світових подіумах.

 

Засідання наукового гуртка проводить професор Наталія Чупріна

 

Застосування цих методів сприяло набуттю навичок аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проєктних вирішень у дизайні одягу різного призначення.

У процесі виконання завдання здобувачі вищої освіти представили свої розробки та обґрунтували застосовані проєктні рішення у сфері інтерпретації образно-проєктних рішень видовищного костюма, сучасного форменого одягу, а також одягу, призначеного для виконання професійної діяльності. 

 

Ескізи моделей робочого одягу (польові роботи) для археологів та виготовлена модель жилету Діани Скічко (гр. БДо1-19)

 

Ескізи форменого одягу для художньої школи “Bere Mfiri
Вікторії Новикової (гр. БДо2-20)

Фрагмент презентації колекції чоловічого одягу Чжан Хань (гр. БДо1-19)

 

Здобувачі бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти, освітніх програм «Дизайн одягу», «Дизайн (за видами)» оприлюднили результати своїх досліджень на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну» (27 квітня 2023 року, КНУТД), а також представили результати оформлення авторських свідоцтв на проєктні розробки та обговорили специфіку подання заявок та презентації творчих робіт на дизайнерських конкурсах різного спрямування.

Свідоцтва на реєстрацію авторського права на твір
Чжан Цзінсюань (гр. БДо1-19), Максима Кудревського (гр. БДо2-19), Владислава Хоменка (гр. МгД2-22), Марії Прасол (гр. МгД2-22)

 

Жвавий інтерес викликало обговорення синтезу різних методів проєктування одягу та обмін досвідом презентації своїх здобутків здобувачами різних рівнів вищої освіти (бакалаврами та магістрами).

26.05.2023