КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.02

Голова спеціалізованої вченої ради – д.т.н., професор Панасюк Ігор Васильович (КНУТД, директор навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій, тел. 288-51-32).

Заступник голови ради – д.т.н., доцент Стаценко Володимир Володимирович (КНУТД, проректор, тел. 280-16-03).

Секретар – к.т.н., доц. Дворжак Володимир Миколайович (КНУТД, доцент кафедри прикладної механіки та машин тел. 280-53-42).

Члени ради

Термін повноважень ради: 07.04.2022 р.- 07.04.2025 р.

Атестація за спеціальністю:

05.05.10 – Машини легкої промисловості.

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1