КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

АСПІРАНТУРА

ВСТУП 2024

Правила прийому до аспірантури в 2024 р.

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ДЛЯ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ 2024

До 01 січня 2025 року тимчасово призупинений прийом до аспірантури на денну форму здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб (Наказ МОН України №910 від 24.06.2024 “Про деякі особливості набуття та поновлення статусу здобувача вищої освіти у 2024 році” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 червня 2024 р. за N 945/42290).

Умовою допуску до вступних випробувань в університеті є успішне складання ЄВІ в 2023 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів або успішне складання ЄВІ в 2024 році з оцінкою за тест загальної навчальної компетентності не менше ніж 160 балів.

Конкурсний бал особи (КБ), яка вступає для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістр (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста визначається за формулою:

КБ = ВІС + ВІІМ + ПДП + Д + ДБ

де ВІС – оцінка вступного іспиту зі спеціальності (100÷200 балів);

ВІІМ – оцінка тесту із іноземної мови єдиного вступного іспиту (ЄВІ в 2023 р. / ЄВІ в 2024 р.) (100÷200 балів);

ПДП – результати вступного випробування «Презентація дослідницької пропозиції» (100÷200 балів);

Д – середній бал диплому ступеня магістра (спеціаліста) (60÷100 балів);

ДБ – додаткові бали за наукові та навчальні досягнення

 

Етапи вступної кампанії у 2024-2025 н.р.

Етапи вступної кампанії

Очна (денна, вечірня) форми здобуття освіти

Очна (вечірня) та заочна форми здобуття освіти

за державним замовленням

за кошти фізичних та юридичних осіб

Реєстрація на ЄВІ

Основний етап: 7 – 29 травня

Додатковий етап: 17 – 21 червня

Початок прийому заяв та документів

5 серпня

5 серпня

23 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

16 серпня

16 серпня

7 жовтня

Строки проведення вступних випробувань

26 - 30 серпня

26 - 30 серпня

14 – 18 жовтня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

3 вересня

не пізніше

3 вересня

не пізніше

21 жовтня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

не пізніше

10 вересня

не пізніше

10 вересня

не пізніше

25 жовтня

Терміни зарахування вступників

не пізніше

13 вересня

не пізніше

13 вересня

не пізніше

31 жовтня

 

Документи, які подають вступники до аспірантури:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

- документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- список опублікованих наукових праць і винаходів (за їх відсутності – реферат з обраної спеціальності);

- копію довідки про надання ідентифікаційного номеру;

- десять кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 

 

Програми вступних випробувань

Програма вступного іспиту зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Програма вступного іспиту зі спеціальності 022 Дизайн

Програма вступного іспиту зі спеціальності 034 Культурологія

Програма вступного іспиту зі спеціальності 051 Економіка

Програма вступного іспиту зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Програма вступного іспиту зі спеціальності 073 Менеджмент

Програма вступного іспиту зі спеціальності 075 Маркетинг

Програма вступного іспиту зі спеціальності 076 Підприємництво та торгівля

Програма вступного іспиту зі спеціальності 081 Право

Програма вступного іспиту зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки

Програма вступного іспиту зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Програма вступного іспиту зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Програма вступного іспиту зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Програма вступного іспиту зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Програма вступного іспиту зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька)

Програма вступного випробування «Презентація дослідницької пропозиції»

Вимоги до реферату зі спеціальності