КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Кластер легкої промисловості

ГАРАНІНА Ольга Олександрівна

відповідальний секретар

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 1, кімн. 1-0250

Телефони для довідок.: +38044-256-84-27

e-mail: [email protected]

Буклет інноваційних розробок університету
Перелік учасників кластеру
Офіційний сайт Кластеру легкої промисловості

Пріоритетність легкої промисловості для м. Києва визначається великою ємністю внутрішнього ринку товарів (40-50 млрд. гривень щороку), наявністю та можливістю нарощування експортного потенціалу, високим рівнем доданої вартості, високою швидкістю обороту капіталу, використанням сировини та напівфабрикатів вітчизняного виробництва, наявністю високо-кваліфікованих кадрів, значним науковим та інноваційним потенціалом, що дає можливість створювати робочі місця у високотехнологічних виробництвах, особливо для жінок (80,4% від загальної кількості).

Акцентуючи увагу на розвитку сучасного університету підприємницького типу, Київський національний університет технологій та дизайну виступив з ініціативою створення Освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості у місті Києві.

У відповідності до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року укладена Угода про партнерство для формування Освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості у місті Києві.

Передовий досвід економічного розвитку міст – створення кластерів як центрів компетенції в галузях, яким надається пріоритет. Освітній інвестиційно-технологічний кластер легкої промисловості у місті Києві має стати ефективним інструментом інноваційного розвитку для концентрації та поширення нових знань і технологій, де провідну роль відіграє Київський національний університет технологій та дизайну, забезпечуючи відповідний науковий супровід.

Така ідея знайшла широку підтримку у Київській міській державній адміністрації, бізнес-середовищі та серед інвесторів, які готові реалізовувати амбітні цілі підвищення підприємницької активності і формування конкурентних виробництв, забезпечуючи поширення міжнародного бренду «зроблено у Києві».