КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Київський національний університет технологій та дизайну

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ

ГРИГОРЕВСЬКА Олена Олександрівна

директор Центру, кандидат економічних наук, доцент

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0344

Контактні телефони: +38044-280-29-29 (29-29 — внутрішній)

E-mail: [email protected]

 

Положення про навчально-методичний центр управління підготовкою фахівців

 

ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ

Навчально-методичний центр управління підготовкою фахівців (НМЦУПФ) Київського національного університету технологій та дизайну функціонує з метою сприяння інтеграції освітньої діяльності Університету до світового освітнього простору, упровадження інноваційних технологій в організацію освітнього процесу, підвищення якості підготовки фахівців та забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

НМЦУПФ забезпечує організацію освітнього процесу і контроль якості підготовки фахівців, зокрема, дотримання стандартів освіти, сприяє створенню належних науково-методичних, навчально-організаційних умов для організації освітнього процесу в інститутах, на факультетах та в коледжах Університету.

Основними завданнями діяльності НМЦУПФ є:

  • сприяння інтеграції освітньої діяльності Університету до Європейського освітнього простору;
  • формування інноваційного освітнього середовища, забезпечення поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової, мистецької та інноваційної діяльності;
  • забезпечення якості освітньої діяльності відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітньої процесу;
  • координація навчальної, методичної та організаційної роботи факультетів, інститутів і коледжів Університету; з реалізації освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм;
  • удосконалення академічної культури, контроль дотримання кодексу академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу;
  • координація роботи з підвищення професійної майстерності та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників;
  • аналіз ефективності роботи науково-педагогічних працівників та показників якості навчання здобувачів вищої освіти;
  • підтримка ініціатив та свободи студентського самоврядування щодо поліпшення організації освітнього процесу та умов навчання;
  • створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів та їх права на академічну мобільність.

 

СТРУКТУРА НМЦУПФ

 

Навчально-організаційний відділ

Навчально-методичний відділ

Відділ роботи з іноземцями

Відділ моніторингу якості
підготовки фахівців та
аналітичної роботи

 

Положення, що регламентують освітній процес у КНУТД

Інформаційний пакет ЄКТС