КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

 

ПЕРЕДМОВА ВІД РЕКТОРА

Університети існують для того, щоб відповідати на важливі суспільні виклики – і немає більш значущого питання, як виховання нового покоління здатного свідомо та професійно будувати стійку екологічно-безпечну планету. Для нас, як науково-освітнього із баченням щодо підтримки парадигми: «Лідерство знань для відтворення кращого світу» сталий розвиток є одним із ключових дороговказів виконання місії Університету. Це наше мобілізаційне завдання в період війни – через якісну підготовку висококваліфікованих фахівців дбати про відновлення і сталу розбудову України, брати активну участь в особистісному розвитку молоді, її патріотичному і духовному вихованні, удосконаленні здібностей і довічному прагненні до щасливого життя.

Читати далі

Ми маємо стати еталонним взірцем для всього співтовариства, спрямовуючи поведінку інших суб'єктів інституційного, соціального та економічного світу, і значною мірою впливаючи на формування системи цінностей у суспільстві. Безумовно Університет, як і будь-яка інша організація, має операційну структуру, діяльність якої впливає на економіку, суспільство та довкілля. Отже, наша інституційна роль має подвійне зобов'язання – самим розвиватися за принципами сталого розвитку та впевнено просувати ці принципи у суспільство. Ці амбітні завдання, що стоять перед нашим університетом, потребують інтеграції принципів сталого розвитку на модель їхнього функціонування. В цій ситуації на перший план виходить пошук способів запровадження принципів концепції сталого розвитку на стратегію розвитку та функціонування КНУТД. Наразі, спільно зі студентами, дослідниками, викладачами, професійним персоналом, партнерами та зацікавленими сторонами ми опрацьовуємо нову стратегію сталого розвитку університету. Це найбільший виклик, який стоїть перед нашим університетом, в ці тяжкі для нашої Батьківщини часи російської збройної агресії, і ця стратегія ставить питання сталого розвитку в центр усього, що ми робимо для участі у відновлені країни та належному вихованні прийдешніх поколінь. Наш академічний досвід у цій галузі вже є значним і потужним. Зараз ми прагнемо стати лідером у цій галузі в усіх сферах нашої діяльності.

Іван ГРИЩЕНКО

Ректор КНУТД

 

 

 

      

     

     

 

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ЦЕНТР ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ

СТУДЕНТСЬКЕ КАФЕ

ОФІС МІЖНАРОДНОЇ ТА ПРОЄКТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

ЦЕНТР ПРАЦІ ТА КАРЄРИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ

СТУДЕНТСЬКИЙ ЦЕНТР МОДИ,
КРЕАТИВНИХ ІДЕЙ ТА ТВОРЧОСТІ

  

  

  

 

Онлайн-семінар «Відновлювані джерела енергії та
сталий розвиток для українских громад»

Студентський науковий гурток «Чисте довкілля –
майбутнє країни»

Дизайнерські розробки на виставці «EXPO
SHOES’2-2021»

Проєкт «Реформи в сфері енергоефективності»

Календар подій центру енергоефективності

Баварсько-Український міжгалузевий онлайн-форум

"Kyiv National University of Technologies and Design" sustainability