КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

АСПІРАНТУРА

ВСТУП 2023

Правила прийому до аспірантури в 2023 р.

Етапи вступної кампанії у 2023-2024 н.р.

Етапи вступної кампанії

Очна (денна, вечірня) та заочна форми здобуття освіти

за державним замовленням

за кошти фізичних та юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

1 серпня

5 квітня

1 червня

1 серпня

25 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

18 серпня

10 квітня

9 червня

18 серпня

3 листопада

Строки проведення вступних випробувань

28 серпня –

1 вересня

11 – 14

квітня

13 – 15

червня

28 серпня –

1 вересня

09 жовтня – 17 листопада

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

5 вересня

не пізніше 

17 квітня

не пізніше

16 червня

не пізніше

5 вересня

не пізніше

20 листопада

Терміни зарахування вступників

не пізніше

14 вересня

не пізніше

20 квітня

не пізніше

20 червня

не пізніше

14 вересня

не пізніше

30 листопада

Загальний обсяг державного замовлення у 2023 р. 

Галузь знань

Спеціальність

Обсяг державного замовлення

Шифр

Найменування

Код

Найменування

Денна форма здобуття вищої освіти

(особи)

Вечірня форма здобуття вищої освіти

 (особи)

01

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

0

0

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

5

3

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

3

1

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

4

4

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво та торгівля

08

Право

081

Право

0

0

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

2

0

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

2

0

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

2

0

16

Хімічна інженерія та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

1

1

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

3

1

22

Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова фармація

0

0

 

 

 

Разом:

22

10

 

Документи, які подають вступники до аспірантури:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

- документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- список опублікованих наукових праць і винаходів (за їх відсутності – реферат з обраної спеціальності);

- копію довідки про надання ідентифікаційного номеру;

- десять кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

 

Порядок нарахування додаткових балів за наукові та навчальні досягнення вступнику до аспірантури КНУТД

 

Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Програма вступного випробування зі спеціальності 022 Дизайн

Програма вступного випробування зі спеціальності 051 Економіка

Програма вступного випробування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Програма вступного випробування зі спеціальності 073 Менеджмент

Програма вступного випробування зі спеціальності 075 Маркетинг

Програма вступного випробування зі спеціальності 076 Підприємництво та торгівля

Програма вступного випробування зі спеціальності 081 Право

Програма вступного випробування зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки

Програма вступного випробування зі спеціальності 132 Матеріалознавство

Програма вступного випробування зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Програма вступного випробування зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Програма вступного випробування зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Програма вступного випробування зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Програма вступного випробування зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

Програма вступного випробування «Презентація дослідницької пропозиції»

Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька)

Вимоги до реферату зі спеціальності

 

Графіки вступних іспитів

Розклад вступних випробувань до аспірантури (27 лютого – 3 березня 2023р.)

Розклад вступних випробувань до аспірантури (11 – 14 квітня 2023 р.)

Розклад вступних випробувань до аспірантури (12 – 16 червня 2023 р.) 

Розклад вступних випробувань до аспірантури (13 – 15 червня 2023 р.)

Розклад вступних випробувань до аспірантури (28 серпня – 1 вересня 2023 р.)  

 

Протоколи засідань приймальної комісії

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7 

Протокол №8

Протокол №9 

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №12

Протокол №13

Протокол №14

 

Накази про зарахування в аспірантуру

Наказ про зарахування в аспірантуру на договірній основі (денна форма навчання) (№6ас від 07.03.2023р.)

Наказ про зарахування в аспірантуру на договірній основі (денна форма навчання) (№10ас від 19.04.2023р.)

Наказ про зарахування в аспірантуру на договірній основі (денна форма навчання) (№15ас від 19.06.2023р.)

Наказ про зарахування в аспірантуру за державним замовленням (денна форма навчання) (№36ас від 13.09.2023р.)

Наказ про зарахування в аспірантуру за державним замовленням (вечірня форма навчання) (№37ас від 13.09.2023р.)

Наказ про зарахування в аспірантуру за державним замовленням (вечірня форма навчання) (№42ас від 21.09.2023р.)

Наказ про зарахування в аспірантуру на договірній основі (денна форма навчання) (№38ас від 13.09.2023р.)

Наказ про зарахування в аспірантуру на договірній основі (вечірня форма навчання) (№39ас від 13.09.2023р.)

Наказ про зарахування в аспірантуру на договірній основі (заочна форма навчання) (№40ас від 13.09.2023р.)