КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Інформаційні технології
Електрична інженерія

Комбіновані системи енергоспоживання

 

Науковий керівник

 

Навчально-наукова лабораторія програмно-технічних засобів керування енергоспоживанням

 

 

Ресурсозбереження у технологічних процесах електропобутової техніки

 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Злотенко Борис Миколайович

 

Навчально-наукова лабораторія «Технології переробки полімерів» 

Механічна інженерія

Удосконалення технологічного обладнання та прикладних механіко-технологічних систем

 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Чабан Віталій Васильович

 

Навчально-наукова лабораторія «САМ-технологій»

Автоматизація та приладобудування

Інформаційні технології на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів

 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Здоренко Валерій Георгійович 

 

Навчально-наукова лабораторія ультразвукових приладів технологічного контролю

 

 

Метрологія, стандартизація та сертифікація у системі забезпечення якості промислової продукції 

 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Зенкін Анатолій Семенович

 

Навчально-наукова лабораторія з вимірювань показників якості пряжі та бавовняного волокна

Хімічна та біоінженерія

Комплексна переробка сировини, рекуперація і утилізація відходів біотехнологічних виробництв

 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Данилкович Анатолій Григорович

 

Навчально-наукова лабораторія «Ресурсозбереження та раціонального природокористування»

 

Хімічні технології захисту навколишнього середовища: очистка стічних вод, переробка відходів підприємств легкої та хімічної промисловості, раціональне використання сировинних ресурсів

 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Плаван Вікторія Петрівна

 

Навчально-наукова лабораторія перспективних волокнистих матеріалів

 

Навчально-наукова лабораторія переробки відходів легкої та хімічної промисловості

 

Конструкційні полімерні матеріали та композити

 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Савченко Богдан Михайлович

 

Навчально-наукова лабораторія перспективних полімерних матеріалів


 

 

Створення волокнистих композиційних матеріалів на основі природних полімерів та дослідження їх властивостей

 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Будаш Юрiй Олександрович

 

Навчально-наукова лабораторія перспективних волокнистих матеріалів

 

Нові матеріали для хімічних джерел струму 

 

Науковий керівник доктор хімічних наук, професор Барсуков Вячеслав Зіновійович

 

Навчально-наукова лабораторія «Новітні матеріали і процеси в електрохімічній енергетиці»

 

 

Спеціальні композиційні матеріали для захисту від електромагнітного випромінювання

 

Науковий керівник доктор хімічних наук, професор Барсуков Вячеслав Зіновійович

 

Навчально-наукова лабораторія «Новітні матеріали і процеси в електрохімічній енергетиці»

Виробництво та технології

Композиційні, монокристалічні, волокнисті і плівкові матеріали різного функціонального призначення

 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Березненко Сергій Миколайович

 

Навчально-наукова лабораторія комплексної оцінки в’язкопружних властивостей матеріалів, процесів ВТО, клейових методів з’єднання

 

Навчально-наукова лабораторія експертизи якості та оцінювання відповідності швейних виробів та матеріалів для їх виготовлення

 

Навчально-наукова лабораторія дослідження теплозахисних властивостей одягу

 

Навчально-наукова лабораторія дослідження ниткових з’єднань та процесів волого-теплової обробки

 

Навчально-наукова лабораторія синтетичних волокон, матеріалів і нових технологічних процесів

 

 

 

Наукові основи розробки внутрішньої форми, конструкцій і технологій виготовлення взуття, спеціальних та профілактичних виробів з природних і штучних матеріалів

 

 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Гаркавенко Світлана Степанівна

 

Навчально-наукова лабораторія «Проектування та розробка взуття в Delcam Crispin»

 

Навчально-наукова лабораторія швейних технологій в індустрії моди

 

Навчально-наукова лабораторія конструкторсько-технологічної підготовки виробництва виробів із шкіри

 

Навчально-наукова 3D лабораторія антропометричних досліджень

 

Навчально-наукова лабораторія проектування взуття та галантерейних виробів

 

 

 

Розробка нового асортименту трикотажних полотен і виробів широкого вжитку та спеціального призначення з прогнозованими споживними властивостями

 

 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Галавська Людмила Євгеніївна

 

 

Текстильні матеріали та їх конфекціювання на вироби для важкохворих та інвалідів

 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Супрун Наталія Петрівна

 

Навчально-наукова лабораторія "Експертиза текстильних матеріалів та виробів"

 

 

Методи та технології випробування текстильних і геотекстильних матеріалів

 

Науковий керівник доктор хімічних наук, професор Слізков Андрій Миколайович

 

Навчально-наукова лабораторія "Експертиза текстильних матеріалів та виробів"