КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

АСПІРАНТУРА

Загальна інформація

Перелік спеціальностей та ліцензійні обсяги, затверджені Міністерством освіти і науки України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні.

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензійний обсяг

(особи)

Інформація про акредитацію

Шифр

Найменування

Код

Найменування

01

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

5

-

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

40

Сертифікат №2408 від 04.10.2021 (діє до 01.07.2027) 

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

14

Сертифікат №3149 (діє до 01.07.2027)

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

10

-

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

10

Сертифікат № 5631 (діє до 01.07.2029)

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

10

-

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво та торгівля

23

Сертифікат № 5127 (діє до 01.07.2028)

08

Право

081

Право

3

Сертифікат № 4236 (діє до 01.07.2028)

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

15

-

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

11

-

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

5

Сертифікат № 4576 (діє до 01.07.2028)

16

Хімічна інженерія та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

13

Сертифікат № 5126 (діє до 01.07.2028)

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

5

Сертифікат №3116 (діє до 01.07.2027)

22

Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова фармація

4

Сертифікат №3970 (діє до 01.07.2028)

 

Нормативний строк  підготовки доктора філософії:

  • в аспірантурі – 4 роки.
  • поза аспірантурою – 5 років.

 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

  • в аспірантурі університету за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;
  • поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність в університеті).

 

Пам’ятка аспіранта:

Атестація аспірантів:

Разові спеціалізовані вчені ради КНУТД

Перелік наукових фахових видань України


Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Київському національному університеті технологій та дизайну становить 45-48 кредитів ЄКТС та розрахована на 2 роки.

Загальноуніверситетський каталог дисциплін вільного вибору здобувача ступеня «доктор філософії»

Спеціальність

Назва освітньо-наукової програми

Гарант освітньо-наукової програми

Наукові керівники/консультанти

Код

Найменування

015

Професійна освіта

Професійна освіта

д.п.н., проф. Білянська Марія Михайлівна

д.п.н., проф. Деркач Тетяна Михайлівна

 

д.п.н., проф. Єжова Ольга Володимирівна

 

д.п.н., проф. Тименко Володимир Петрович

022

Дизайн

Дизайн

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №2408 від 04.10.2021 (діє до 01.07.2027)

д.мист. проф. Кротова Тетяна Федорівна

д.т.н., проф. Пашкевич Калина Лівіанівна

 

д.т.н., проф. Колосніченко Марина Вікторівна

 

д.т.н., проф. Остапенко Наталія Валентинівна

 

д.арх., проф. Абизов Вадим Адільєвич

 

д.мист. проф. Михайлова Рада Дмитрівна

 

д.мист., проф. Чупріна Наталія Владиславівна

 

д.мист. проф. Колосніченко Олена Володимирівна

 

д.ф.н. проф. Колісник Олександра Володимирівна

 

к.т.н., доц. Хиневич Руслана Вікторівна

 

к.мист. доц. Косенко Данило Юрійович

 

д.філософії Герасименко Олена Дмитрівна

 

д.філософії Шмельова-Нестеренко Олександра Євгеніївна

 

 

д.філософії Михайлюк Ольга Юріївна

 

к.мист. доц. Дубрівна Антоніна Петрівна

 

 

к.т.н., доц. Рубанка Алла Іванівна

 

д.філософії Чуботіна Ірина Михайлівна

   

к.т.н., доц. Булгакова Тетяна Володимирівна

 

  

к.т.н., доц. Васильєва Олена Сергіївна

051

Економіка

Економіка

Сертифікат №3149 (діє до 01.07.2027)

д.е.н., проф. Олешко Анна Анатоліївна

д.е.н., проф. Грищенко Іван Михайлович

 

д.е.н., проф. Ольшанська Олександра Володимирівна

  

д.е.н., доц. Хаустова Євгенія Борисівна

 

д.е.н., доц. Бебко Світлана Вікторівна

 

д.е.н., доц. Пузирьова Поліна Володимирівна

 

к.е.н., доц. Шацька Зорина Ярославівна

 

к.е.н., доц. Будякова Олена Юріївна

 

к.е.н., доц. Власюк Тетяна Миколаївна

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

д.е.н., проф. Золковер Андрій Олександрович

д.е.н., проф. Тарасенко Ірина Олексіївна

 

д.е.н., проф. Левченко Валентина Петрівна

 

д.е.н., проф. Радіонова Наталія Йосипівна

 

к.е.н., доц. Русіна Юлія Олександрівна

073

Менеджмент

Менеджмент

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №5631 (діє до 01.07.2029)

к.е.н., доц. Бондаренко Світлана Михайлівна

д.е.н., проф. Касич Алла Олександрівна

 

д.е.н., проф. Тарасенко Ірина Олексіївна

 

д.е.н., проф. Вартанова Олена Вікторівна

075

Маркетинг

Маркетинг 

д.е.н., проф. Чернявська Олена Валеріївна

д.е.н., доц. Бебко Світлана Вікторівна

 

к.е.н., доц. Євсейцева Олена Сергіївна

076

Підприємництво та торгівля

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №5127 (діє до 01.07.2028)

д.е.н., проф. Мягких Ірина Миколаївна

д.е.н., проф. Грищенко Іван Михайлович

 

д.е.н., проф. Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна

 

д.е.н., проф. Моргулець Оксана Борисівна

 

д.е.н., проф. Бєлялов Талят Енверович

 

д.е.н., доц. Шкода Мар’яна Сергіївна

 

д.е.н., проф. Гнатенко Ірина Анатоліївна

 

к.е.н., доц. Крахмальова Ніна Анатоліївна

 

к.е.н., доц. Гончаренко Ірина Миколаївна

081

Право

Право

Сертифікат № 4236 (діє до 01.07.2028)

д.ю.н., проф. Оніщик Юрій Віталійович

д.ю.н., проф. Діордіца Ігор Володимирович

 

к.ю.н., проф. Олійник Анатолій Юхимович

 

к.ю.н., доц. Кипич Інга Валеріївна

  

к.ю.н., доц. Коваль Ольга Миколаївна

122

Комп’ютерні науки 

Комп’ютерні науки 

д.т.н., проф. Чупринка Віктор Іванович

д.т.н., проф. Щербань Володимир Юрієвич

 

д.ф-м.н., проф. Краснитський Сергій Михайлович

 

д.т.н., доц. Стаценко Володимир Володимирович 

 

д.т.н., проф. Ніконов Олег Якович

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування 

д.т.н., проф. Панасюк Ігор Васильович

к.т.н., доц. Манойленко Олександр Петрович

 

д.т.н., доц. Стаценко Володимир Володимирович

 

д.т.н., проф. Хімічева Ганна Іванівна

 

к.т.н. Воляник Олексій Юрійович

 

к.т.н., доц. Дворжак Володимир Миколайович

 

к.т.н., доц. Горобець Василь Андрійович

 

к.т.н., доц. Рубанка Микола Миколайович

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №4576 (діє до 01.07.2028)

д.т.н., проф. Шавьолкін Олександр Олексійович

д.т.н., проф. Шведчикова Ірина Олексіївна

 

д.т.н., проф. Злотенко Борис Миколайович

 

д.т.н., проф. Бурмістенков Олександр Петрович

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №5126 (діє до 01.07.2028)

д.т.н., проф. Плаван Вікторія Петрівна


 

д.т.н., проф. Савченко Богдан Михайлович

  

д.т.н., доц. Хоменко Володимир Григорович

 

д.т.н., доц. Сова Надія Володимирівна

 

д.т.н., доц. Іщенко Олена Володимирівна

182

Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості 

Сертифікат №3116 (діє до 01.07.2027)

д.т.н., проф. Галавська Людмила Євгеніївна

д.т.н., проф. Колосніченко Марина Вікторівна

 

д.т.н., проф. Мокроусова Олена Романівна

 

д.т.н., проф. Андреєва Ольга Адіславівна

 

д.т.н., доц. Гараніна Ольга Олександрівна

 

д.т.н., проф. Чупринка Віктор Іванович

 

д.т.н., проф. Щербань Володимир Юрієвич

 

д.т.н., доц. Первая Наталія Володимирівна

 

д.т.н., доц. Редько Яна Володимирівна

 

к.т.н., доц. Чертенко Лілія Павлівна

226

Фармація, промислова фармація

Промислова фармація

Сертифікат №3970 (діє до 01.07.2028)

д.т.н., доц. Бессарабов Володимир Іванович

 

д. фарм. н., проф. Страшний Владислав Володимирович

 

д.х.н., проф. Галстян Андрій Генрійович

 

д.пед.н., проф. Деркач Тетяна Михайлівна

 

к. фарм. н., доц. Гой Андрій Михайлович

 

к. фарм. н., доц. Салій Олена Олександрівна

 

к.х.н., доц. Кузьміна Галина Іванівна

  

ВСТУП 2023