КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

БАУЛА Ольга Петрівна

Декан факультету, кандидат хімічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0352, 1-0354

Телефон для довідок: +38044-256-21-82, +38044-256-21-07

e-mail:

Про факультет

Метою факультету є забезпечення ефективності процесів та процедур при здійсненні  освітньої діяльності на усіх рівнях вищої освіти, проведення наукової, науково-технічної, інноваційної, методичної, організаційної роботи для надання якісних освітніх послуг, що відповідають стандартам вищої освіти, забезпечують здобуття особами якісної вищої освіти та сприяють створенню нових знань, вихованню професіоналів, які спроможні успішно працювати в конкурентному середовищі в Україні та за її межами.

Випускники факультету отримують престижні спеціальності, які дозволяють працювати на підприємствах фармацевтичної, легкої і хімічної промисловості, у державних контрольно-аналітичних лабораторіях, науково-дослідних і проектних інститутах, представництвах іноземних компаній, вищих навчальних закладах, центральних органах виконавчої влади, регуляторній та експертній сферах.

Положення про факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

Кафедри
Історія факультету

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій є одним з найстаріших в університеті. Його історія розпочалася з 1930 року. Навчання на факультеті здійснюється за сучасними освітніми програмами на основі інноваційних підходів, технологій та методів навчання.

Факультет є активним осередком науково-дослідницької діяльності, постійно розвиває свій кадровий потенціал та виступає ініціатором створення платформ для наукових дискусій та розроблення інноваційних проектів.

Напрями діяльності факультету охоплюють весь спектр організаційної, навчальної, методичної, наукової та виховної робіт.

Починаючи з 2017 року факультет знаходиться у рейтингу американського журналу CEOWORLD Magazine, який є провідним у світі бізнесу і технологій.  Рейтинг 100 кращих медичних та фармацевтичних шкіл світу свідчить про постійно зростаючий успіх КНУТД, починаючи з 71 місця у 2017 році і досягши 65 місця 2021 році.

Також факультет було прийнято до Міжнародної фармацевтичної асоціації (FIP) і з 2021 року він є повноправним її членом.

Деканат

БАУЛА Ольга Петрівна
к.х.н, професор,
декан факультету ХБТ 

ТАРАСЕНКО Ганна Вікторівна
к.т.н., доцент,
заступник декана факультету ХБТ

КРЮКОВА Олена Анатоліївна
к.т.н., доцент,
заступник декана факультету ХБТ

ЦВІЦІНСЬКА Катерина Іванівна
фахівець 1-ої категорії

ГОРБАТЮК Валентина Антонівна
фахівець 1-ої категорії

ФАКУЛЬТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ
Студенти

Сьогодні на факультеті навчається більше 1000 студентів, з яких понад 300 студентів з КНР. Всі спеціальності факультету акредитовані за IV-м освітньо-кваліфікаційним рівнем, працює аспірантура і докторантура. Практичні навички студенти здобувають в провідних наукових установах НАН України та на сучасних підприємствах. Також факультет здійснює підготовку іноземних студентів з 5 країн світу.

Велика увага на факультеті приділяється науковій роботі зі студентами. Майже всі студенти залучені до наукових гуртків, що дозволяє їм проводити дослідження у лабораторіях, які оснащені сучасним обладнанням. Щорічно у квітні проводяться Всеукраїнські студентські олімпіади. Також студенти беруть активну участь у науковій роботі кафедр, про що свідчить велика кількість доповідей на наукових конференціях молодих вчених та студентів університету, участь у конкурсі наукових студентських робіт університету, де студенти факультету посідають призові місця.

Невід'ємною частиною підготовки майбутніх спеціалістів є їх естетичне виховання, формування творчих засад на основі загальнолюдських цінностей. Активно працює Рада студентського самоврядування. 

Кращі студенти факультету – відмінники навчання та активісти студентського життя, мають можливість отримати іменні стипендії: стипендію Президента України, стипендію Верховної Ради України, стипендію Кабінету Міністрів України, стипендію Київського міського голови.

Студентське самоврядування ФХБТ

Студентська організація самоврядування ФХБТ створена і існує на основі спільності інтересів і завдань, які традиційно стоять перед студентською молоддю: отримати глибокі знання і професійні навички, щоб стати висококваліфікованим спеціалістом, гармонійно розвинутою і соціально активною особистістю.

Студентське самоврядування, як самостійна студентська організація, почало свою роботу у 2007 році. Це потужний осередок на чолі з Головою, яку обирають представники груп та курсів факультету. Мета студентського самоврядування – разом з кураторами-викладачами в рамках спільного плану співпраці допомогти студентами першого курсу адаптуватися до навчального процесу, до життя в університеті взагалі, навчити користуватися бібліотечним фондом університету, а також зробити життя першокурсників більш легким, цікавим, активним, насиченим. Студенти-куратори допомагатимуть першокурсникам у навчанні, залучатимуть їх до різних корисних заходів, програм, тренінгів, які дають можливість їм проявити себе, свої здібності, стати більш активними та ініціативними. Члени самоврядування ФХБТ приймають активну участь у випуску газети ТЕХНО-ДИЗАЙН та займаються благодійницькою діяльністю. За останні роки студенти ФХБТ відвідали дитячі будинки у селі Тимки та Стара Басань Чернігівської області, м. Березані Київської області, у місті Черкасах. Творча група благодійної акції «За покликом серця» виїждала до Великої Димерки та у двох пансіонатах показала новорічну виставу для діточок-біженців зі Сходу України. На День Святого Миколая була показана Новорічна вистава для дітей, які проходять лікування у клініці ім. Павлова. 

Студенти факультету із задоволенням приймають участь у роботі самодіяльних гуртків університету, організовують щорічні Дні факультету, приймають участь у різноманітних конкурсах студентської творчості.

 

Велика увага приділяється вивченню іноземних мов для професійного та повсякденного спілкування.

На військовій кафедрі студенти мають можливість здобути військову спеціальність.

До послуг студентів факультету бібліотека університету - одна з найбільших серед київських ВНЗ. В ній нараховується більше мільйона екземплярів науково-технічної та художньої літератури. Також у студентів є можливість користуватись сучасною електронною бібліотекою.

Випускники

Наші випускники роблять гідний внесок у розвиток  фармацевтичної, легкої, біотехнологічної та хімічної промисловості і є надійними партнерами у міжнародній співпраці.


Сподарик Мар’яна Ігорівна (відмінниця, магістр, випускниця 2011 року) – успішно захистила дисертацію в Інституті проблем матеріалознавства НАН України в 2015 р. В 2015 році розпочала PostDoc програму у всесвітньо відомому дослідницькому центрі Energypolis (EPFL, Sion, Switzerland).


Сеник Ілона Володимирівна (відмінниця, магістр, випускниця 2011 року).  В кінці 2016 р. успішно захистила кандидатську дисертацію по напрямку розробки захисних покриттів від електромагнітного випромінювання під керівництвом проф. Барсукова В.З. Працює за фахом за кордоном.

Власенко Володимир Васильович (магістр, випускник 2015 року) - Старший судовий експерт лабораторії дослідження матеріалів, речовин і виробів відділу дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Зарубіжне партнерство

Факультет здійснює широке міжнародне співробітництво з багатьма закладами вищої освіти та іншими організаціями з різних країн світу та має цілу низку міжнародних договорів про співробітництво, серед яких:

 • Dontech Global, Inc., Lake Forest, USA Dontech Global, Inc., Lake Forest, сумісно з його канадським партнером Focus Graphite Inc., Ottawa (США/Канада);
 • Міжнародна компанія SOLVAY SA, м. Брюссель (Бельгія);
 • Міжнародна компанія SOLVAY SOLEXIS S.P.A, м. Болате (Італія);
 • Westfälische Wilhelms University,  Мюнстер. Науково-дослідний інститут шкіри і полімерних матеріалів (Німеччина);
 • Ягелонський університет, м. Краків (Польща);
 • Люблінська  політехніка, м. Краків (Польща);
 •  Інститут шкіряної промисловості, м. Лодзь (Польща);
 • Інститут механіки матеріалів Латвійського університету, м. Рига (Латвія);
 • Технологічний   університет,  м. Рига (Латвія);
 • Каунаський  технологічний  університет, м. Каунас (Литва);
 • Науково-дослідний інститут текстилю і шкіри, м. Бухарест (Румунія);
 • Сичуаньський університет, м. Ченду (КНР);
 • Кхулнський університет інженерії та технології, м. Кхулна (Бангадеш).

 

Випускники факультету мають престижні спеціальності і працюють на підприємствах хімічної, фармацевтичної, біотехнологічної промисловості та отримують гідну заробітну плату

Хочете отримати сучасну спеціальність в одному з найпрестижніших навчальних закладів столиці – Вам до нас!