КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет дизайну

Колосніченко Марина Вікторівна

декан факультету дизайну, доктор технічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0399

Телефон для довідок: +38044-256-29-33

e-mail:

Положення про факультет дизайну

Сторінка факультету дизайну в    https://www.facebook.com/fdknutd

Про факультет

 

Місія факультету – формування національної еліти, що має креативний ресурс для  розв’язання складних задач і проблем в галузі дизайну, передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій.

Мета діяльності – забезпечити високу якість надання освітніх послуг на засадах студентоцентрованого навчання та спонукати випускників до розв’язання складних задач і проблем в галузі дизайну, як в Україні, так і за її межами. 

Факультет дизайну Київського національного університету технологій та дизайну готує фахівців, здатних:

 • застосовувати вміння аналітичної експериментальної та асоціативної творчої роботи в генеруванні  принципово нових проектних ідей в різних сферах дизайну та формуванні сучасних уявлень про основні закономірності й  досягнення в конструюванні, моделюванні, структурному та художньому оздобленні комплексних об’єктів дизайну та дизайн-проектів (в різних сферах дизайну);
 • застосовувати методику концептуального проектування об’єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог (за фаховим спрямуванням);
 • організовувати та проводити комплексні теоретичні та експериментальні дослідження в галузі проектної та мистецько-творчої діяльності, які приводять до отримання інноваційних проектних рішень;
 • застосовувати у практиці дизайну художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, інноваційних методів і технологій;
 • розуміти і використовувати причинно-наслідкові зв’язки у розвитку дизайну і сучасних видів мистецтв;
 • приймати рішення у нестандартних ситуаціях, розробляти проектні концепції та розглядати системи проектної культури дизайну. 

Студенти навчаються за оригінальними програмами, що відповідають стандартам міжнародної підготовки дизайнерів. Навчання проводять провідні фахівці в галузі дизайну: члени-кореспонденти академій, доктори та кандидати наук та мистецтвознавства, професори, доценти, заслужені діячі мистецтва, члени творчих спілок художників та дизайнерів України.

Випускники факультету мають можливість реалізувати свої знання та вміння як у сфері модельного бізнесу та індустрії моди, так і в широкому спектрі напрямів дизайнерсько-мистецтвознавчої діяльності: технічний дизайн, рекламний та виставковий бізнес, декораторська діяльність, дизайн інтер’єрів та веб-дизайн, архітектурна та поліграфічна діяльність.

Випускники факультету дизайну сьогодні працюють в різноманітних сферах дизайну в Україні та за її межами (країни Балтії, Франція, Італія, Болгарія, Молдова, Китай, В’єтнам, Іран, Пакистан, Нєпал, Монголія тощо).

Багато з випускників є широко відомими дизайнерами одягу: Лілія Пустовіт, Діана Дорожкіна, Тетяна Земскова, Олена Ворожбіт, Анжела Лисиця, Айна Гассе, Ірина Каравай, Наталі Руден та інш, висококваліфікованими фахівцями у сфері реклами, фірмового стилю, дизайну інтер′єру, а також викладачами закладів вищої освіти.

В 2021 році факультет дизайну КНУТД приєднався до Міжнародної асоціації університетів та коледжів мистецтва, дизайну та медіа Cumulus. Cumulus – єдина глобальна асоціація, яка зосереджена на освіті і дослідженнях в галузі мистецтва та дизайну, яка в даний час складається з 360 членів з 63 країн світу.

Кафедри
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

код

назва

назва

код

Ступінь бакалавра

022

Дизайн

Дизайн одягу (взуття)

БДО

ЕДХМК 

фахове спрямування:

ХМК 

ХМК 

ЕД

Графічний дизайн

БДГ

РЖДзн

фахове спрямування:

РЖ

РЖ

Дзн

Дзн

Дзн

Дизайн середовища

БДС

ДІМ 

фахове спрямування:

ДІМ 

ДІМ 

Промисловий дизайн

БДП

Дзн

182

Технології легкої промисловості

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

БШМК

ЕД

Ступінь магістра

022

Дизайн

Дизайн (за видами)

МгД

фахове спрямування:

ХМК 

ХМК 

ЕД

РЖ

РЖ

Дзн

Дзн

Дзн

ДІМ 

ДІМ 

182

Технології легкої промисловості

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

БШМК

ЕД

Ступінь доктора філософії

022

Дизайн

ДФД

ЕДХМК

 

ПРОФЕСІЇ

Спеціалізація «ДИЗАЙН ОДЯГУ»

ДИЗАЙНЕР-ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬЄР

Обрати професію

Дизайнери-художники-модельєри (художники костюма) розробляють модні образи в костюмі, на основі адаптації та прогнозування актуальних тенденцій моди. а також створюють дизайн-проекти колекцій одягу різного призначення та стильового рішення на основі вивчення історії мистецтва, трансформації творчих джерел, тенденцій моди, інновацій в художньо-проектній культурі.

ДИЗАЙНЕР АКСЕСУАРІВ ТА ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ

Обрати професію

Дизайнери сучасних ювелірних виробів та аксесуарів проектують та виготовляють естетично виразні колекції прикрас та твори ювелірного мистецтва, розкриваючи свій креативний потенціал в проектній діяльності об'єктів дизайну, технології їх виготовлення та реставрації, створенні і просуванні унікальних неповторних елементів, що роблять образ гармонійним і завершеним – головних уборів, сумок, ювелірних виробів, рукавичок, поясів, шарфів, шалей, краваток тощо.

ДИЗАЙНЕР БРЕНДОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Обрати професію

Дизайнери брендової продукції здатні розробляти концепції проектування сучасних брендових виробів та проекти фірмового стилю, на основі впровадження композиційно-графічних засобів виразності та  специфічних графічних прийомів проектуванні та просуванні брендових виробів; реалізації основних етапів підготовки дизайн-проектів брендових виробів до презентації та захисту перед широкою аудиторією та методів пошуку індивідуального стилю відображення дизайн-проекту брендових виробів.

Спеціалізація «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА»

ДИЗАЙНЕР ІНТЕР’ЄРУ І МЕБЛІВ

Обрати професію

Дизайнери інтер’єру і меблів розробляють дизайн-проекти різного призначення та стильового рішення: квартир, будинків, яхт, готелів, магазинів, офісів, ресторанів, торгових та виставкових центрів, конструкцій меблів з використанням сучасних інноваційних матеріалів та технологій; впроваджують найсучасніші комп’ютерні технології моделювання та візуалізації дизайн-проектів, формоутворення та колористики інтер’єру, дизайну інтер’єру, дизайну меблів, художньо-естетичні принципи декорування інтер’єру тощо.

ДИЗАЙНЕР ЛАНДШАФТУ

Обрати професію

Дизайнери ландшафту володіють знаннями та практичними навичками з розробки проектів ландшафтного дизайну, дизайну малих архітектурних форм, меблів, формоутворення та колористики об’єктів екстер’єру, сучасних технологій і засобів фітодизайну і ландшафтного дизайну у відповідності з світовими тенденціями, дендрології та інженерного проектування ландшафту, виставкового дизайну, естетичних принципів декорування ландшафтного простору тощо.

Спеціалізація «ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН»

ДИЗАЙНЕР-ГРАФІК

Обрати професію

Основою професії дизайнера-графіка є створення візуальної реклами, ілюстрацій у тому числі з використанням сучасних комп’ютерних програм. Дизайнер-графік також займається розробкою друкарського оформлення, користується образотворчими мистецтвами і техніками друкування сторінок для виробництва кінцевого результату. В основу підготовки фахівців покладено використання традицій української академічної школи рисунка та живопису.  

WEB-ДИЗАЙНЕР

Обрати професію

Web-дизайнери здатні створювати різноманітний  web-контент, а саме: корпоративні сайти, інформаційні портали, Інтернет-магазини, електронні засоби масової комунікації, окремі сегменти та комплексні проекти соціальних мереж, інших електронних ресурсів. Фахівці з web-дизайну здатні застосовувати на практиці сучасні програмні продукти та методи розробки й управління web-проектами. 

MOTION-ДИЗАЙНЕР

Обрати професію

Motion-дизайнери здатні створювати творчі motion-продукти рекламно-презентаційного, просвітницького та інформативного характеру, концепції архітектоніки ілюстрованих періодичних електронних видань, рекламних проектів, відеокліпів та фільмів тощо. Професійна освіта передбачає підготовку сценаристів, режисерів, художників-аніматорів, відео-монтажерів, супервайзерів візуальних ефектів та містить базові теоретичні знання і практичні навички щодо володіння сучасними програмними продуктами, уміння знаходити та обробляти великі обсяги інформації, користуватися інформаційними ресурсами й підтримувати їх в актуальному стані тощо. 

ФОТОВІДЕОДИЗАЙНЕР

Обрати професію

Діяльність фотовідеодизайнера орієнтована на сторення фото- та відео дизайнерських творчих продуктів художнього, рекламно-презентаційного, репортажного характеру: зокрема, серій плакатів, веб-сайтів, концепцій архітектоніки ілюстрованих періодичних видань, композицій для зовнішньої реклами, відео-кліпів та фільмів тощо. Основою професійної підготовки фотовідеодизайнера є практичні навички ефективного використання найпоширеніших комп’ютерно-графічних та мультимедійних середовищ від компаній Adobe, Corel, Autodesk  та моделювання авторських спеціалізованих технологій на базі цих середовищ. 

ДИЗАЙНЕР ФІРМОВОГО СТИЛЮ

Обрати професію

Дизайнери фірмового стилю створюють дизайн-концепції оригінального корпоративного стилю та розробляють дизайн-проекти різного призначення та стильового вирішення або фірмового стилю до дизайн-проектів з реклами або для власної професійної діяльності, а також індивідуальні проекти фірмового стилю до об’єктів дизайну різного призначення та розробки. В основу підготовки фахівців покладено знання про фірмовий стиль як засіб корпоративної ідентифікації та невід’ємну частину іміджу організації  чи соціально-громадської структури.

Спеціалізація «ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН»

ДИЗАЙНЕР ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ

Обрати професію

Дизайнери промислових виробів займаються проектуванням як комплексних об’єктів промислового, соціального та побутового призначення, так і окремих виробів. Фіхівці можуть працювати в дизайн-студіях, проектних і конструкторських бюро, а також інших різних організаціях та установах, що займаються проектуванням нових зразків промислової продукції.

Освітня програма «МОДЕЛЮВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ ТА ХУДОЖНЄ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

МОДЕЛЬЄР-КОНСТРУКТОР

Обрати професію

Модельєри-конструктори одягу розробляють різні за складністю сучасні вироби та колекції різного призначення та асортименту, чоловічого, жіночого та дитячого одягу, білизни, головних уборів та корсетних виробів з урахуванням властивостей сучасних тканин, шкіри, хутра та трикотажу в контексті модних та образно-стильових тенденцій. Фахівці успішно працюють дизайнерами, конструкторами-декораторами середовища у шоу-бізнесі, модельєрами-конструкторами одягу, технологами у дизайн-студіях, експертами в індустрії моди, керівниками швейних підприємств легкої промисловості тощо. 

Історія факультету

У Київському національному університеті технологій та дизайну, як в одному з провідних закладів вищої освіти України, з 1930 року ведеться якісна підготовка модельєрів-конструкторів-технологів швейного, взуттєвого, трикотажного виробництв галузі легкої промисловості, згодом КНУТД стає центром української дизайн-освіти з підготовки модельєрів-дизайнерів костюма.

Створення у 2000 році в КНУТД факультету дизайну дало змогу організаційно закріпити та успішно розвивати зароджені паростки мистецтва в технологічному вищому навчальному закладі. Студенти мають можливість поглиблено засвоювати знання та навички майбутнього фаху, що дає змогу вільно володіти сучасними художніми засобами для повноцінного розкриття своїх здібностей при виконанні реальних проектів.

Керівництво факультету вбачає подальший розвиток у поширенні векторів науково-дослідної та мистецької діяльності з одночасним збереженням кращих традицій факультету та університету в цілому.

У 2017 році в Київському національному університеті технологій та дизайну створено спеціалізовану вчену раду Д 26.102.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн. Спеціалізовані вчені ради  

Протягом багатьох років на факультеті проводиться підготовка аспірантів та докторантів за спеціальністю 05.18.19 Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів, в 2012 році було відкрито аспірантуру за спеціальністю 17.00.07 Дизайн, а в 2015 році – за спеціальністю 05.01.03 Технічна естетика. В 2016 році ліцензовано діяльність аспірантури та докторантури за спеціальністю 022 Дизайн. Відділ аспірантури і докторантури  

У 2018 році на факультеті започатковано Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасного дизайну», метою якої є обмін досвідом та результатами наукових досліджень з актуальних проблем дизайну, сприяння творчій співпраці дизайнерів, митців, науковців у галузі дизайну та мистецьких спеціальностей України, інших країн Європи та світу тощо.

З 2018 року на факультеті дизайну випускається науковий фаховий журнал «Art and Design», програмною ціллю якого є публікація оригінальних статей з основних проблем мистецтвознавства та методологічних питань дизайну, зокрема:

 • соціально-гуманітарні та культурологічні проблеми мистецтвознавства, методологічні питання дизайну;
 • проблеми історії, теорії і практики дизайну та художньо-проектної культури;
 • стилістика та художньо-образні засоби дизайн-діяльності;
 • сучасні концепції та тенденції розвитку різних напрямів дизайну (арт і фешн-дизайну, фото-, відео-, web-, motion-дизайну, графічного дизайну, дизайну архітектурного середовища) тощо. 

Розвиток спеціальностей мистецького та  дизайнерського напряму в технічному закладі вищої освіти найвищого — четвертого  рівня акредитації підкреслює особливість підготовки фахівців, їх спрямованість на фундаментальний розвиток фахових здібностей та здатність самостійно вирішувати складні реальні завдання з дизайн-проектування на високому сучасному рівні.

НАУКОВІ НАПРЯМИ ФАКУЛЬТЕТУ ДИЗАЙНУ

Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика дизайну в контексті етнокультури, екології та систем життєзабезпечення людини

Науковий керівник – КОЛОСНІЧЕНКО Марина Вікторівна

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, відмінник освіти України

факультет  дизайну

Актуальні проблеми та перспективи розвитку дизайну середовища 

Науковий керівник – АБИЗОВ Вадим Адильєвич

доктор архітектури, професор

кафедра дизайну інтер’єру і меблів

Формування методологічних основ та дослідження творів дизайну на основі синтезу мистецтв: дослідження практичного застосування інноваційних моделей графічного дизайну у проектному процесі з позиції синтезу мистецтв

Науковий керівник – ГУЛА Євген Петрович

професор

кафедра рисунку і живопису

Дослідження тектонічної структури та художньо-композиційних характеристик костюма в розробці перспективних колекцій одягу

Науковий керівник – НІКОЛАЄВА Тетяна Вадимівна

кандидат технічних наук, професор

кафедра художнього моделювання костюма

Культурологія та естетика дизайну в проектуванні костюма у контексті полікультурної інтеграції

Науковий керівник – КРОТОВА Тетяна Федорівна

доктор мистецтвознавства, професор

кафедра художнього моделювання костюма

Культурологічні і мистецтвознавчі аспектив дизайні

Науковий керівник – МИХАЙЛОВА Рада Дмитрівна

доктор мистецтвознавства, професор

кафедра дизайну інтер’єру і меблів

Дизайн-ергономічне проектування захисного одягу та виробів різного призначення

Науковий керівник – ОСТАПЕНКО Наталія Валентинівна

доктор технічних наук, професор

кафедра ергономіки і проектування одягу

Теоретичні основи дизайну одягу на основі тектонічного підходу

Науковий керівник – ПАШКЕВИЧ Калина Лівіанівна

доктор технічних наук, професор

кафедра ергономіки і проектування одягу

Формування методологічних основ та дослідження творів дизайну на основі синтезу мистецтв: дослідження теоретичних інноваційних тенденцій розвитку художньої та матеріальної культури

Науковий керівник – КОЛІСНИК Олександра Володимирівна

доктор філософських наук, професор

кафедра рисунку та живопису

Художньо-комунікативні аспекти формування візуального змісту у дизайні засобами інформаційних технологій

Науковий керівник - ОВЧАРЕК Володимир Євгенович,

кандидат технічних наук, доцент

кафедра дизайну

На факультеті дизайну сформовано такі науково-мистецькі школи

 • наукова школа «Дизайн, ергономіка та технічна естетика», науковий керівник – д.т.н., проф., Відмінник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки М. В. Колосніченко
 • мистецька школа «Рух у просторі і часі», засновник – народний художник України, член Національної спілки художників України В.Г. Колесніков
 • мистецька школа «Дослідження тектонічної структури костюма в розробці перспективних колекцій одягу», науковий керівник – к.т.н., проф., член Спілки дизайнерів України, член МОА «Платон», Відмінник освіти України Т.В. Ніколаєва
 • мистецька школа «Українське графічне мистецтво та дизайн», науковий керівник – член Національної спілки художників України, проф. Є.П. Гула
 • наукова школа «Комп’ютерний графічний просторовий дизайн», засновник – д.т.н., проф., академік Академії будівництва України К.О. Сазонов
Деканат

Заступник декана
ПРАСОЛ Станіслав Іванович,
доцент
роб.тел. 256-29-33

Заступник декана 
ЧУПРІНА Наталія Владиславівна, доцент, доктор мистецтвознавства
роб.тел. 256-29-33

Заступник декана
СТРУМІНСЬКА Тетяна Володимирівна,
доцент, кандидат технічних наук 
роб.тел. 256-29-33

Старший диспетчер деканату

ЛОПАТІНА Вікторія Василівна

роб.тел. 256-29-33

Секретар деканату

ПРИТУП Валентина Григорівна

роб.тел. 256-29-33

Зарубіжне партнерство

Кафедри факультету підтримують міжнародні зв'язки із закладами вищої освіти та митцями багатьох країн (Австрія, Молдова, Білорусь, Грузія, Таджикистан, Болгарія, Польща, Чехія, Великобританія, Іспанія, Китай, Іран, Індія  та інші країни). Крім того, випускники факультету дизайну сьогодні є затребуваними  висококваліфікованими фахівцями у сфері реклами, фірмового стилю, дизайну інтер′єру, а також викладачами вищих навчальних закладів в різноманітних сферах дизайну в Україні та за її межами (країни Балтії, Франція, Італія, Болгарія, Молдова, Китай, В’єтнам, Іран, Пакистан, Нєпал, Монголія тощо). 

Серед партнерів факультету дизайну багато закладів вищої освіти інших держав, зокрема:

 • Державний педагогічний університет ім. Ш.Крянге (Молдова);
 • Лондонський коледж дизайна Сен-Мартін (Великобританія);
 • Білоруська державна академія мистецтв;
 • Білоруський державний технологічний університет;
 • Пекінський університет технології та бізнесу;
 • Інститут моди і дизайну Марагоні (Франція);
 • Білоруський державний університет;
 • Таджицький національний університет;
 • Гродненський державний університет ім. Янки Купали (Білорусь);
 • Технічний університет Молдови;
 • Азербайджанський технічний університет;
 • Вітебський державний технічний університет (Білорусь);
 • Технічний університет ім. Г. Асачі (Молдова).

Також факультет дизайну співпрацює з державними структурами, закладами культури і мистецтва, дизайнерськими компаніями та поважними фахівцями в сфері дизайну та фотомистецтва:

 • Міністерство культури республіки Таджикистан;
 • Фотоклуб об’єднання митців Польської республіки;
 • др. Херш Хадха;
 • Союз польських фотографів природи;
 • Заморське фотографічне товариство (Польща);
 • Обєднання фотографів Азербайджану;
 • Художній музей Т.Шевченка в Пекіні (КНР);
 • Галерея фотографії "Stylowy" (Польща);
 • ДП «Експо Лайн» - одна з провідних компаній-забудовників виставкових стендів в Україні  (дочірнє підприємство польської фірми «EXPOSTYL») тощо.

Сумісно з кафедрою дизайну 25 жовтня 2012 було відкрито фотостудію «PROF. HERSH СHADHA STUDIO», для якої спонсорував придбання сучасного обладнання відомий індійський спеціаліст у сфері фотомодельного мистецтва - професор Херш Чадха.

Кафедри факультету, а також окремі викладачі мають міжнародні сертифікати, статуси та інші знаки міжнародного визнання. Зокрема, кафедра художнього моделювання костюму має звання міжнародної та отримала сертифікат Міжнародної академії «Платон» на право здійснення освітянської діяльності на міжнародному рівні, система комп'ютерного проектування інтер'єру і меблів Woody, розроблена за участю викладачів кафедри дизайну інтер’єру і меблів, отримала широке міжнародне визнання у сфері промдизайну тощо.

 

Викладачі факультету є членами редколегій міжнародних журналів, спільно із студентами виступають з доповідями на міжнародних конференціях. Міжнародна конкурсно-фестивальна діяльність викладачів та студентів має широку географію. Серед найбільш відомих конкурсів доцільно зазначити такі: «International fashion awards — P. Smirnoff», «Молоді зірки моди» (Льєж, Бельгія), «Ассамблея неукротимой моды» (Вільнюс, Литва), «Погляд у майбутнє», що проходить в межах Ukrainian Fashion Week (Київ, Україна). Крім того, факультет дизайну з 2001 року є організатором щорічного міжнародного конкурсу модельєрів одягу «Печерські каштани». Мистецькі твори викладачів факультету (живопис, батік, скульптури) представляються на виставках країн СНД, Західної Європи, Канади. Викладачі та студенти факультету також активно беруть участь в авангардних конкурсах, виставках і фестивалях: Сузір’я «Каштан», ЕКСПО-ЗІРКА, ГАРЯЧА КРИГА, Photo&VideoDesіgn, Галерея застиглих миттєвостей та в інших.

 

У 2013 році підписаний договір про творче співробітництво з Інститутом маркетингу та моди (м. Париж, Франція). В рамках цього договору проводиться обмін навчально-методичною літературою, спільна участь у творчих конкурсах та виставках, заплановано також обмін студентами для проведення практичної та навчальної підготовки за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр».

Студенти

Студенти факультету дизайну мають змогу переймати безцінний досвід та авторські методики організації теоретичних дизайнерських досліджень у академіків, членів-кореспондентів академій, докторів та кандидатів наук, професорів та доцентів, народних художників та заслужених діячів мистецтв України, членів творчих спілок художників, дизайнерів та фотографів України.

 

 

Значне місце в роботі факультету відводиться творчій роботі викладачів та студентів, що знайшло втілення в участі у художніх виставках, фестивалях, конкурсах та показах творчих колекцій одягу, як державного так і міжнародного рівня. Під час навчання студенти беруть участь у виставках образотворчого мистецтва студентської молоді, конкурсах молодих стилістів моди та показах творчих робіт студентів в університеті та за його межами.

Студенти і викладачі факультету постійно беруть участь в організації та проведенні фестивалів, творчих вечорів, круглих столів, телевізійних програм: «Про майбутнє українського кіномистецтва», «Вечірня казка», «Папинахабі», «Мультфільм на замовлення», «Танцюють всі», «Танці с зірками» та інші; на каналах УТ-1, СТБ, ТЕТ, К1. Художні роботи студентів факультету залучають до роботи виставок міжнародного рівня. За роки активного розвитку факультету студенти-дизайнери взяли участь у Всеукраїнській виставці молодих художників «Осінні барви», в виставці «Освіта, наука, профорієнтація», в виставці, присвяченій українському костюму та народним промислам «Український подіум», в виставці присвяченій 20 – річчю Спілки дизайнерів України, у виставці «История нравов в зеркале моды» Альта-центр та інш.

Разом з тим, під час навчання студенти-дизайнери постійно беруть участь у науково-практичних конференціях, як Всеукраїнських, так і міжнародних, з проблем дизайну та різних його напрямів:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика матеріально-художньої культури», ХДАДМ; 
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми біології, екології, географії, освіти: історія та сучасність», СПб; 
 • Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», КНУТД;
 • Міжнародний семінар «Інтеграція у Європейський освітній простір», організатор ISMA: information systems management institute, 2008, 2010;
 • Всеукраїнська науково-методична конференція «Дизайн-освіта 2008-2016», ХДАДМ, та інші.

Наукові роботи студентів різних курсів щорічно посідають призові місця та відмічаються особливими преміями олімпіад та конкурсів наукових робіт студентів різних рівнів:

 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, 2005-2018;
 • щорічний конкурс студентських наукових робіт КНУТД, 2002-2018;
 • Міжнародний конкурс молодих модельєрів «Печерські каштани», де представляються творчі роботи дизайнерів, виконані на основі їх попередньої наукової роботи - обґрунтування дизайн-проектів, що є експериментальним доказом їх науково-методичних розробок в галузі проблем теорії дизайну та багато інших, 2000-2018.

 

 

Випускники успішно працюють в рекламних агенціях, періодичних виданнях та видавництвах, створюють авторські проекти, займаються науковою роботою. Випускники факультету дизайну в галузі індустрії моди успішно працюють дизайнерами-художниками-модельєрами в Будинках моди та у сфері бізнесу моди, консультантами та художниками-дизайнерами в торгово-промислових фірмах, на кіностудіях, в театральних закладах, а також мистецтвознавцями в галузі розвитку моди та викладачами в ліцеях, коледжах та ЗВО м. Києва, України та за кордоном. 

 

Високий рівень підготовки фахівців та здатність до самостійної творчої роботи підтверджено іменами випускників найстаршої за роком заснування кафедри художнього моделювання костюма, серед яких відомі українські кутюр’є Діана Дорожкіна, Айна Гассе, Ірина Каравай, Анжела Лисиця, Тетяна Земскова та Олена Ворожбит, Олена Сереброва, Наталія Скаржепа, Олександр Канівський, Маша Рева, Яна Червінська та багато інших. Якість підготовки фахівців підтверджується також зростаючим попитом на підготовку за замовленням іноземних держав.

На факультеті активно працює студентське самоврядування.

Основними завданнями студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • сприяння науковій, навчальній та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню належних умов для проживання та відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств та клубів за інтересами;
 • розроблення та втілення в життя студентських бізнес-проектів;
 • організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями.

Актив студентського самоврядування бере активну участь у профорієнтаційних заходах та заохоченню школярів до наукової та громадської діяльності.