КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет дизайну

Оксана Миколаївна ПАСЬКО 

декан факультету дизайну, кандидат педагогічних наук, доцент

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0325

Контактний телефон: +38044-256-29-33; +38044-280-17-05

e-mail:

Положення про факультет дизайну

Програма розвитку факультету

План роботи ФД 2023-2024

 

Сторінка факультету дизайну в    https://www.facebook.com/fdknutd

Калина Лівіанівна ПАШКЕВИЧ 

т. в. о. декана факультету дизайну, доктор технічних наук, професор

Заступник декана 
Олена Дмитрівна ГЕРАСИМЕНКО, доктор філософії, доцент
Телефон +38044-256-29-33

Заступник декана з науково-педагогічної роботи
Олена Сергіївна ВАСИЛЬЄВА, кандидат технічних наук, доцент

Телефон  +38044-256-29-33

Заступник декана з навчально-організаційної роботи

Тетяна Володимирівна БУЛГАКОВА, кандидат технічних наук, доцент

Телефон  +38044-256-29-33

Заступник декана з виховної роботи

Олександр Сергійович ВАСИЛЬЄВ

Телефон  +38044-256-29-33

Деканат

Вікторія Василівна ЛОПАТІНА

Телефон  +38044-256-29-33

Валентина Григорівна ПРИТУП 

Телефон  +38044-256-29-33

Даря В'ячеславівна КУРОВСЬКА

Телефон  +38044-256-29-33

Мирослава Володимирівна СІМІНЬКО

Телефон  +38044-256-29-33
Про факультет

Місія факультету полягає у задоволенні потреб населення в підготовці конкурентоспроможних фахівців у різних сферах дизайну; активній участі в особистісному розвитку кожної людини, її вихованні й удосконаленні здібностей.

Мета – навчати й виховувати молодь, розвивати потенціал учасників освітнього процесу, їх творчі здібності та активну соціальну позицію.

Завдання:

‒      забезпечення якісної підготовки фахівців з дизайну одягу та взуття; графічного дизайну; дизайну середовища та візуальних комунікацій;

‒      розвиток наукових досліджень в галузі культури і мистецтва, виробництва та технологій;

‒      міжнародна інтеграція наукової та освітньої діяльності факультету шляхом участі у міжнародних освітніх і наукових проєктах, конкурсах, виставках в різних сферах дизайну, академічній мобільності, публікаційної активності тощо.

 

Факультет дизайну Київського національного університету технологій та дизайну готує фахівців, здатних:

 • застосовувати вміння аналітичної експериментальної та асоціативної творчої роботи в генеруванні  принципово нових проектних ідей в різних сферах дизайну та формуванні сучасних уявлень про основні закономірності й  досягнення в конструюванні, моделюванні, структурному та художньому оздобленні комплексних об’єктів дизайну та дизайн-проектів (в різних сферах дизайну);
 • застосовувати методику концептуального проектування об’єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог;
 • організовувати та проводити комплексні теоретичні та експериментальні дослідження в галузі проектної та мистецько-творчої діяльності, які приводять до отримання інноваційних проектних рішень;
 • застосовувати у практиці дизайну художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, інноваційних методів і технологій;
 • розуміти і використовувати причинно-наслідкові зв’язки у розвитку дизайну і сучасних видів мистецтв;
 • приймати рішення у нестандартних ситуаціях, розробляти проектні концепції та розглядати системи проектної культури дизайну. 

Студенти мають можливість навчатися за сучасними освітніми програмами, що грунтуються на основі інноваційних підходів, технологій та методів навчання. На факультеті працюють провідні фахівці в галузі дизайну: члени-кореспонденти академій, доктори та кандидати наук та мистецтвознавства, професори, доценти, заслужені діячі мистецтва, члени творчих спілок художників та дизайнерів України.

Випускники факультету дизайну мають можливість реалізувати свої знання та вміння як у сфері модельного бізнесу та індустрії моди, так і в широкому спектрі напрямів дизайнерсько-мистецтвознавчої діяльності: рекламний дизайн, декораторська діяльність, дизайн інтер’єрів та веб-дизайн, архітектурна та поліграфічна діяльність.

Наші випускники сьогодні працюють в різноманітних сферах дизайну в Україні та за її межами (країни Балтії, Франція, Італія, Болгарія, Молдова, Китай, В’єтнам, Іран, Пакистан, Нєпал, Монголія тощо).

Багато з них є широко відомими дизайнерами одягу: Лілія Пустовіт, Діана Дорожкіна, Тетяна Земскова, Олена Ворожбіт, Анжела Лисиця, Айна Гассе, Ірина Каравай, Наталі Руден та інш, висококваліфікованими фахівцями у сфері реклами, фірмового стилю, дизайну інтер′єру, а також викладачами закладів вищої освіти.

В 2021 році факультет дизайну КНУТД приєднався до Міжнародної асоціації університетів та коледжів мистецтва, дизайну та медіа Cumulus. Cumulus – єдина глобальна асоціація, яка зосереджена на освіті і дослідженнях в галузі мистецтва та дизайну, яка в даний час складається з 360 членів з 63 країн світу.


Кафедри
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

код

назва

назва

код

Ступінь бакалавра

022

Дизайн

Дизайн одягу (взуття)

БДО

МДК 

Графічний дизайн

БДГ

ГДМД

Дизайн середовища

БДС

ДІМ 

Мультимедійний дизайн

БДМ

МД

Ступінь магістра

022

Дизайн

Дизайн (за видами)

МгД

Дизайн одягу

МгДо

МДК 

Дизайн середовища

МгДс

ДІМ

Ступінь доктора філософії 

022

Дизайн

Дизайн

ДФД

МДК 

 

ПРОФЕСІЇ

Освітня програма «ДИЗАЙН ОДЯГУ»

ДИЗАЙНЕР ОДЯГУ

Обрати професію

Дизайнери одягу (fashion дизайнери) розробляють колекції моделей одягу різного призначення та стильового рішення на основі вивчення історії мистецтва та костюма, адаптації та прогнозування актуальних тенденцій моди та використання сучасних методів дизайну та інновацій в художньо-проектній культурі. Освітня програма «Дизайн одягу» орієнтована на вивчення художньо-образної та стильової специфіки костюма, різноманітних методів його формоутворення, моделювання та засобів оздоблення, принципів трансформації творчих джерел в костюмні форми, основ текстильного дизайну, фешн-ілюстрації, методів презентації колекцій та просування в fashion індустрії.

Освітня програма «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА»

ДИЗАЙНЕР ІНТЕР’ЄРУ І МЕБЛІВ

Обрати професію

Дизайнери інтер’єру і меблів розробляють дизайн-проекти різного призначення та стильового рішення: квартир, будинків, яхт, готелів, магазинів, офісів, ресторанів, торгових та виставкових центрів, конструкцій меблів з використанням сучасних інноваційних матеріалів та технологій; впроваджують найсучасніші комп’ютерні технології моделювання та візуалізації дизайн-проектів, формоутворення та колористики інтер’єру, дизайну інтер’єру, дизайну меблів, художньо-естетичні принципи декорування інтер’єру тощо.

Освітня програма «ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН»

ДИЗАЙНЕР-ГРАФІК

Обрати професію

Основою професії дизайнера-графіка є створення візуальної реклами, ілюстрацій у тому числі з використанням сучасних комп’ютерних програм. Дизайнер-графік також займається розробкою друкарського оформлення, користується образотворчими мистецтвами і техніками друкування сторінок для виробництва кінцевого результату. В основу підготовки фахівців покладено використання традицій української академічної школи рисунка та живопису.  

ДИЗАЙНЕР ФІРМОВОГО СТИЛЮ

Обрати професію

Дизайнери фірмового стилю створюють дизайн-концепції оригінального корпоративного стилю та розробляють дизайн-проекти різного призначення та стильового вирішення або фірмового стилю до дизайн-проектів з реклами або для власної професійної діяльності, а також індивідуальні проекти фірмового стилю до об’єктів дизайну різного призначення та розробки. В основу підготовки фахівців покладено знання про фірмовий стиль як засіб корпоративної ідентифікації та невід’ємну частину іміджу організації  чи соціально-громадської структури.

Освітня програма «МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ДИЗАЙН»

WEB-ДИЗАЙНЕР

Обрати професію

Web-дизайнери здатні створювати різноманітний  web-контент, а саме: корпоративні сайти, інформаційні портали, Інтернет-магазини, електронні засоби масової комунікації, окремі сегменти та комплексні проекти соціальних мереж, інших електронних ресурсів. Фахівці з web-дизайну здатні застосовувати на практиці сучасні програмні продукти та методи розробки й управління web-проектами. 

MOTION-ДИЗАЙНЕР

Обрати професію

Motion-дизайнери здатні створювати творчі motion-продукти рекламно-презентаційного, просвітницького та інформативного характеру, концепції архітектоніки ілюстрованих періодичних електронних видань, рекламних проектів, відеокліпів та фільмів тощо. Освітня програма передбачає підготовку сценаристів, режисерів, художників-аніматорів, відео-монтажерів, супервайзерів візуальних ефектів та містить базові теоретичні знання і практичні навички щодо володіння сучасними програмними продуктами, уміння знаходити та обробляти великі обсяги інформації, користуватися інформаційними ресурсами й підтримувати їх в актуальному стані тощо. 

ФОТОВІДЕОДИЗАЙНЕР

Обрати професію

Діяльність фотовідеодизайнера орієнтована на сторення фото- та відео дизайнерських творчих продуктів художнього, рекламно-презентаційного, репортажного характеру: зокрема, серій плакатів, веб-сайтів, концепцій архітектоніки ілюстрованих періодичних видань, композицій для зовнішньої реклами, відео-кліпів та фільмів тощо. Основою професійної підготовки фотовідеодизайнера є практичні навички ефективного використання найпоширеніших комп’ютерно-графічних та мультимедійних середовищ від компаній Adobe, Corel, Autodesk  та моделювання авторських спеціалізованих технологій на базі цих середовищ. 

Історія факультету

У Київському національному університеті технологій та дизайну, як в одному з провідних закладів вищої освіти України, з 1930 року ведеться якісна підготовка модельєрів-конструкторів-технологів швейного, взуттєвого, трикотажного виробництв галузі легкої промисловості, згодом КНУТД стає центром української дизайн-освіти з підготовки модельєрів-дизайнерів костюма.

Створення у 2000 році в КНУТД факультету дизайну дало змогу організаційно закріпити та успішно розвивати зароджені паростки мистецтва в технологічному вищому навчальному закладі. Студенти мають можливість поглиблено засвоювати знання та навички майбутнього фаху, що дає змогу вільно володіти сучасними художніми засобами для повноцінного розкриття своїх здібностей при виконанні реальних проектів.

Керівництво факультету вбачає подальший розвиток у поширенні векторів науково-дослідної та мистецької діяльності з одночасним збереженням кращих традицій факультету та університету в цілому.

У 2017 році в Київському національному університеті технологій та дизайну створено спеціалізовану вчену раду Д 26.102.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн. Спеціалізовані вчені ради  

У 2018 році на факультеті започатковано Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасного дизайну», метою якої є обмін досвідом та результатами наукових досліджень з актуальних проблем дизайну, сприяння творчій співпраці дизайнерів, митців, науковців у галузі дизайну та мистецьких спеціальностей України, інших країн Європи та світу тощо.

З 2018 року на факультеті дизайну випускається науковий фаховий журнал «Art and Design», програмною ціллю якого є публікація оригінальних статей з основних проблем мистецтвознавства та методологічних питань дизайну, зокрема:

 • соціально-гуманітарні та культурологічні проблеми мистецтвознавства, методологічні питання дизайну;
 • проблеми історії, теорії і практики дизайну та художньо-проектної культури;
 • стилістика та художньо-образні засоби дизайн-діяльності;
 • сучасні концепції та тенденції розвитку різних напрямів дизайну (арт і фешн-дизайну, фото-, відео-, web-, motion-дизайну, графічного дизайну, дизайну архітектурного середовища) тощо. 

Розвиток спеціальностей мистецького та  дизайнерського напряму в технічному закладі вищої освіти найвищого — четвертого  рівня акредитації підкреслює особливість підготовки фахівців, їх спрямованість на фундаментальний розвиток фахових здібностей та здатність самостійно вирішувати складні реальні завдання з дизайн-проектування на високому сучасному рівні.

НАУКОВІ НАПРЯМИ ФАКУЛЬТЕТУ ДИЗАЙНУ

Актуальні проблеми та перспективи розвитку дизайну середовища 

Науковий керівник – АБИЗОВ Вадим Адильєвич

доктор архітектури, професор

кафедра дизайну інтер’єру і меблів

Формування методологічних основ та дослідження творів дизайну на основі синтезу мистецтв: дослідження практичного застосування інноваційних моделей графічного дизайну у проектному процесі з позиції синтезу мистецтв

Науковий керівник – ГУЛА Євген Петрович

заслужений працівник освіти України, професор

кафедра графічного дизайну

Культурологія та естетика дизайну в проектуванні костюма у контексті полікультурної інтеграції

Науковий керівник – КРОТОВА Тетяна Федорівна

доктор мистецтвознавства, професор

кафедра мистецтва та дизайну костюма

Культурологічні і мистецтвознавчі аспектив дизайні

Науковий керівник – МИХАЙЛОВА Рада Дмитрівна

доктор мистецтвознавства, професор

кафедра дизайну інтер’єру і меблів

Теоретичні основи дизайну одягу на основі тектонічного підходу

Науковий керівник – ПАШКЕВИЧ Калина Лівіанівна

доктор технічних наук, професор

кафедра мистецтва та дизайну костюма

Формування методологічних основ та дослідження творів дизайну на основі синтезу мистецтв: дослідження теоретичних інноваційних тенденцій розвитку художньої та матеріальної культури

Науковий керівник – КОЛІСНИК Олександра Володимирівна

доктор філософських наук, професор

кафедра графічного дизайну

Зарубіжне партнерство

Кафедри факультету підтримують міжнародні зв'язки із закладами вищої освіти та митцями багатьох країн (Австрія, Молдова, Грузія, Таджикистан, Болгарія, Польща, Литва, Чехія, Великобританія, Німеччина, Іспанія, Китай, Іран, Індія  та інші країни). Крім того, випускники факультету дизайну сьогодні є затребуваними  висококваліфікованими фахівцями у сфері реклами, фірмового стилю, дизайну інтер′єру, а також викладачами вищих навчальних закладів в різноманітних сферах дизайну в Україні та за її межами (країни Балтії, Франція, Італія, Болгарія, Молдова, Китай, В’єтнам, Іран, Пакистан, Нєпал, Монголія тощо). 

Серед партнерів факультету дизайну багато закладів вищої освіти інших держав, зокрема:

 • Державний педагогічний університет ім. Ш.Крянге (Молдова);
 • Лондонський коледж дизайна Сен-Мартін (Великобританія);
 • Кельцький технологічний університет (Політехника Свентокшиська, м. Кельне, Польща);
 • Пекінський університет технології та бізнесу;
 • Інститут моди і дизайну Марагоні (Франція);
 • Таджицький національний університет;
 • Бірмінгемський Сіті Університет Birmingham City University (Великобританія)
 • Технічний університет Молдови (м.Кишинів);
 • Азербайджанський технічний університет;
 • Балтійська международна академія (м.Рига, Латвія).

Також факультет дизайну співпрацює з державними структурами, закладами культури і мистецтва, дизайнерськими компаніями та поважними фахівцями в сфері дизайну та фотомистецтва:

 • Міністерство культури республіки Таджикистан;
 • Фотоклуб об’єднання митців Польської республіки;
 • др. Херш Хадха;
 • Спілка польських фотографів природи;
 • Заморське фотографічне товариство (Польща);
 • Обєднання фотографів Азербайджану;
 • Художній музей Т.Шевченка в Пекіні (КНР);
 • Галерея фотографії "Stylowy" (Польща);
 • ДП «Експо Лайн» - одна з провідних компаній-забудовників виставкових стендів в Україні  (дочірнє підприємство польської фірми «EXPOSTYL») тощо.

Сумісно з кафедрою дизайну 25 жовтня 2012 було відкрито фотостудію «PROF. HERSH СHADHA STUDIO», для якої спонсорував придбання сучасного обладнання відомий індійський спеціаліст у сфері фотомодельного мистецтва - професор Херш Чадха.

Кафедри факультету, а також окремі викладачі мають міжнародні сертифікати, статуси та інші знаки міжнародного визнання. Зокрема, кафедра мистецтва та дизайну костюма має звання міжнародної та отримала сертифікат Міжнародної академії «Платон» на право здійснення освітянської діяльності на міжнародному рівні, система комп'ютерного проектування інтер'єру і меблів Woody, розроблена за участю викладачів кафедри дизайну інтер’єру і меблів, отримала широке міжнародне визнання у сфері промдизайну тощо.

 

Викладачі факультету є членами редколегій міжнародних журналів, спільно із студентами виступають з доповідями на міжнародних конференціях. Міжнародна конкурсно-фестивальна діяльність викладачів та студентів має широку географію. Серед найбільш відомих конкурсів доцільно зазначити такі: «International fashion awards — P. Smirnoff», «Молоді зірки моди» (Льєж, Бельгія), «Ассамблея неукротимой моды» (Вільнюс, Литва), «Погляд у майбутнє», що проходить в межах Ukrainian Fashion Week (Київ, Україна). Крім того, факультет дизайну з 2001 року є організатором щорічного міжнародного конкурсу модельєрів одягу «Печерські каштани». Мистецькі твори викладачів факультету (живопис, батік, скульптури) представляються на виставках країн Західної Європи, Канади. Викладачі та студенти факультету також активно беруть участь в авангардних конкурсах, виставках і фестивалях: Сузір’я «Каштан», ЕКСПО-ЗІРКА, ГАРЯЧА КРИГА, Photo&VideoDesіgn, Галерея застиглих миттєвостей та в інших.

 

У 2013 році підписаний договір про творче співробітництво з Інститутом маркетингу та моди (м. Париж, Франція). В рамках цього договору проводиться обмін навчально-методичною літературою, спільна участь у творчих конкурсах та виставках, заплановано також обмін студентами для проведення практичної та навчальної підготовки за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр».

Студенти

Студенти факультету дизайну мають змогу переймати безцінний досвід та авторські методики організації теоретичних дизайнерських досліджень у академіків, членів-кореспондентів академій, докторів та кандидатів наук, професорів та доцентів, народних художників та заслужених діячів мистецтв України, членів творчих спілок художників, дизайнерів та фотографів України.

 

 

Значне місце в роботі факультету відводиться творчій роботі викладачів та студентів, що знайшло втілення в участі у художніх виставках, фестивалях, конкурсах та показах творчих колекцій одягу, як державного так і міжнародного рівня. Під час навчання студенти беруть участь у виставках образотворчого мистецтва студентської молоді, конкурсах молодих стилістів моди та показах творчих робіт студентів в університеті та за його межами.

Студенти і викладачі факультету постійно беруть участь в організації та проведенні фестивалів, творчих вечорів, круглих столів, телевізійних програм: «Про майбутнє українського кіномистецтва», «Вечірня казка», «Папинахабі», «Мультфільм на замовлення», «Танцюють всі», «Танці с зірками» та інші; на каналах УТ-1, СТБ, ТЕТ, К1. Художні роботи студентів факультету залучають до роботи виставок міжнародного рівня. За роки активного розвитку факультету студенти-дизайнери взяли участь у Всеукраїнській виставці молодих художників «Осінні барви», в виставці «Освіта, наука, профорієнтація», в виставці, присвяченій українському костюму та народним промислам «Український подіум», в виставці присвяченій 20 – річчю Спілки дизайнерів України та інш.

Разом з тим, під час навчання студенти-дизайнери постійно беруть участь у науково-практичних конференціях, як Всеукраїнських, так і міжнародних, з проблем дизайну та різних його напрямів:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика матеріально-художньої культури», ХДАДМ; 
 • Всеукраїнська конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості», КНУТД
 • Міжнародна науково-технічна конференція, центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки збройних сил України;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну», КНУТД;
 • Всеукраїнська науково-методична конференція «Дизайн-освіта 2008-2016», ХДАДМ, та інші.

Наукові роботи студентів різних курсів щорічно посідають призові місця та відмічаються особливими преміями олімпіад та конкурсів наукових робіт студентів різних рівнів:

 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт;
 • щорічний конкурс студентських наукових робіт КНУТД;
 • Міжнародний конкурс молодих модельєрів «Печерські каштани», де представляються творчі роботи дизайнерів, виконані на основі їх попередньої наукової роботи - обґрунтування дизайн-проектів, що є експериментальним доказом їх науково-методичних розробок в галузі проблем теорії дизайну та багато інших.

 

 

Випускники успішно працюють в рекламних агенціях, періодичних виданнях та видавництвах, створюють авторські проекти, займаються науковою роботою. Випускники факультету дизайну в галузі індустрії моди успішно працюють дизайнерами-художниками-модельєрами в Будинках моди та у сфері бізнесу моди, консультантами та художниками-дизайнерами в торгово-промислових фірмах, на кіностудіях, в театральних закладах, а також мистецтвознавцями в галузі розвитку моди та викладачами в ліцеях, коледжах та ЗВО м. Києва, України та за кордоном. 

 

Високий рівень підготовки фахівців та здатність до самостійної творчої роботи підтверджено іменами випускників найстаршої за роком заснування кафедри мистецтва та дизайну костюма, серед яких відомі українські кутюр’є Діана Дорожкіна, Айна Гассе, Ірина Каравай, Анжела Лисиця, Тетяна Земскова та Олена Ворожбит, Олена Сереброва, Наталія Скаржепа, Олександр Канівський, Маша Рева, Яна Червінська та багато інших. Якість підготовки фахівців підтверджується також зростаючим попитом на підготовку за замовленням іноземних держав.

На факультеті активно працює студентське самоврядування.

Основними завданнями студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • сприяння науковій, навчальній та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню належних умов для проживання та відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств та клубів за інтересами;
 • розроблення та втілення в життя студентських бізнес-проектів;
 • організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями.

Актив студентського самоврядування бере активну участь у профорієнтаційних заходах та заохоченню школярів до наукової та громадської діяльності.