КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Культура і мистецтво
Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика дизайну у контексті етнокультури, екології та систем життєзабезпечення людини 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Колосніченко Марина Вікторівна

 

Навчально-наукова лабораторія з проблем створення засобів індивідуального захисту

 

Художньо-комунікативні аспекти формування візуального змісту у дизайні засобами інформаційних технологій

Науковий керівник доктор педагогічних наук, доцент Чирчик Сергій Васильович

 

Навчально-наукова лабораторія з проблем фотодизайну та сучасної фотографії

 

Актуальні проблеми та перспективи розвитку дизайну середовища

Науковий керівник доктор архітектури, професор Абизов Вадим Адільєвич

 

Навчально-наукова лабораторія - майстерня дизайну середовища

 

Культорологічні і мистецтвознавчі аспекти в дизайні середовища

Науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор Михайлова Рада Дмитріївна

 

Навчально-наукова лабораторія-майстерня дизайну середовища

 

Культурологія та естетика дизайну в проектуванні костюма у контексті полікультурної інтеграції

Науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор Кротова Тетяна Федорівна

 

Навчально-наукова лабораторія «Формоутворення костюма та декоративна пластика»

 

 Дослідження тектонічної структури костюма в розробці перспективних колекцій одягу

Науковий керівник кандидат технічних наук, професор Ніколаєва Тетяна Вадимівна

 

Навчально-наукова лабораторія «Формоутворення костюма та декоративна пластика»

 

Дизайн-ергономічне проектування захисного одягу та виробів різного призначення

 

Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Остапенко Наталія Валентинівна

 

Навчально-наукова лабораторія з проблем створення засобів індивідуального захисту

 

 Теоретичні основи дизайну одягу на основі тектонічного підходу

Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Пашкевич Калина Лівіанівна

 

Навчально-наукова лабораторія з проблем дизайн-проектування одягу із застосуванням

 

Формування методологічних основ та дослідження творів дизайну на основі синтезу мистецтв

Наукові керівники: доктор філософських наук, професор Колісник Олександра Володимирівна

Навчально-наукова лабораторія «Графічний дизайн»

 

Гуманітарні науки